20.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/41


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 22 april 2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.a./Raad

(Zaak T-217/08) (1)

(„Beroep tot nietigverklaring - Verordening (EG) nr. 248/2008 - Stelsel van melkquota - Verhoging van nationale melkquota - Geen individuele geraaktheid - Niet-ontvankelijkheid”)

2009/C 141/86

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bonn, Duitsland); Romuald Schaber (Petersthal, Duitsland); Stefan Mann (Eberdorfergrund, Duitsland); en Walter Peters (Körchow, Duitsland) (vertegenwoordigers: W. Renner en O. Schniewind, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Moore en Z. Kupčová, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partijen: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: H. Tserepa-Lacombe en M. Vollkommer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verordening (EG) nr. 248/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1234/2007 wat de nationale melkquota betreft (PB L 76, blz. 6)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Het Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romuald Schaber, Stefan Mann en Walter Peters zullen hun eigen kosten alsmede die van de Raad dragen.

3)

De Commissie zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 209 van 15.8.2008.