5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 171/49


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 mei 2008 — R.S. Arbeitsschutz/BHIM — RS Components (RS)

(Zaak T-501/07) (1)

(2008/C 171/96)

Procestaal: Engels

De president van de Zevende kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 64 van 8.3.2008.