20.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/39


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 april 2009 — Bodegas Montebello/BHIM — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Zaak T-430/07) (1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MONTEBELLO RHUM AGRICOLE - Ouder nationaal woordmerk MONTEBELLO - Relatieve weigeringsgrond - Ontbreken van verwarringsgevaar - Geen soortgelijke waren - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

2009/C 141/79

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Spanje) (vertegenwoordigers: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo en A. Hernández Lehmann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: P. López Fernández de Corres en J. Crespo Carrillo, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Montebello SARL (Petit-Bourg, Frankrijk) (vertegenwoordiger: G.-G. Lamoureux, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 7 september 2007 (zaak R 223/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Bodegas Montebello, SA en Montebello SARL

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Bodegas Montebello, SA wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 22 van 26.1.2008.