Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 8 juli 2010 – Evropaïki Dynamiki/EMA

(Zaak T‑331/06)

„Overheidsopdrachten voor diensten – Aanbestedingsprocedure van EMA – Verrichting van IT-adviesdiensten – Afwijzing van offerte – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid van Gerecht – In bestek vastgestelde gunningscriteria – Subcriteria – Kennelijk onjuiste beoordeling – Motiveringsplicht”

1.                     Beroep tot nietigverklaring – Handelingen waartegen beroep kan worden ingesteld – Handelingen die bindende rechtsgevolgen sorteren – Handelingen van Europees Milieuagentschap (Art. 230 EG) (cf. punten 31‑32, 34-35, 38-39)

2.                     Gemeenschapsrecht – Beginselen – Recht op effectieve rechterlijke bescherming – Toepasselijkheid op handelingen van op grond van afgeleid recht opgerichte agentschappen die rechtsgevolgen jegens derden sorteren (cf. punten 33, 37)

3.                     Overheidsopdrachten van de Europese Gemeenschappen – Aanbestedingsprocedure – Selectie- en toewijzingscriteria – Verplichting tot voorafgaande omschrijving – Verplichting tot eerbieding van gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel – Omvang (Verordening nr. 1605/2002 van de Raad, art. 89 en 97, lid 1; verordening nr. 2342/2002 van de Commissie, art. 138, lid 3) (cf. punten 59‑61)

4.                     Handelingen van de instellingen – Motivering – Verplichting – Omvang – Besluit tot afwijzing van inschrijving in kader van procedure voor plaatsen van overheidsopdracht voor dienstverlening – Beoordeling op basis van informatie waarover verzoekende partij beschikte ten tijde van instelling van beroep (Art. 253 EG; verordening nr. 1605/2002 van de Raad, art. 100, lid 2; verordening nr. 2342/2002 van de Commissie, art. 149) (cf. punten 120‑123)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van het EMA van 14 september 2006 tot afwijzing van de offerte die verzoekster heeft ingediend in het kader van aanbestedingsprocedure EMA/IDS/06/002 voor het verlenen van IT-adviesdiensten (PB S 118-125101), en tot gunning van de opdracht aan andere inschrijvers

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE wordt verwezen in de kosten.