Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 9 juli 2008 – Audi / BHIM (Vorsprung durch Technik)

(Zaak T‑70/06)

„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Vorsprung durch Technik – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Gedeeltelijke weigering van inschrijving door onderzoeker – Recht om te worden gehoord”

Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b) (cf. punten 41‑46)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 16 december 2005 (zaak R 237/2005-2) houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk Vorsprung durch Technik in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 tot en met 40 en 42

Gegevens betreffende de zaak

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

Audi AG

Betrokken gemeenschapsmerk:

woordmerk Vorsprung durch Technik voor waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35‑43 en 45 – aanvraag nr. 3016292

Beslissing van de onderzoeker:

gedeeltelijke afwijzing van de inschrijvingsaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep:

gedeeltelijke verwerping van het beroep


Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Audi AG zal haar eigen kosten dragen en de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).