Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 november 2007 – Commissie / Italië

(Zaak C‑119/06)

„Niet-nakoming – Schending van richtlijn 92/50/EEG betreffende coördinatie van procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening – Gunning van opdracht zonder aanbesteding – Gunning van medische transportdiensten in Toscane”

1.                     Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening – Richtlijn 92/50 – Werkingssfeer (Richtlijn 92/50 van de Raad) (cf. punten 34‑52)

2.                     Beroep wegens niet-nakoming – Bewijs van niet-nakoming – Bewijslast rustend op Commissie (Art. 226 EG) (cf. punten 57, 65-66)

3.                     Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening – Richtlijn 92/50 – Gunning van opdrachten (Art. 43 EG en 49 EG; richtlijn 92/50 van de Raad) (cf. punten 63‑64)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 11, 15 en 17 van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209, blz. 1) – Gunning van een opdracht zonder bekendmaking van de vereiste aankondiging – Gunning van medische transportdiensten in Toscane

Dictum

1)         Het beroep wordt verworpen.

2)         De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.