Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

++++

Steunmaatregelen van de staten - Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen Lid-Staten - Aantasting van mededinging - Steun die wordt toegekend aan onderneming die activiteiten tot binnenlandse markt beperkt - Geen overcapaciteit

( EEG-Verdrag, artikel 92, lid 1 )

Samenvatting

Steun aan een onderneming kan het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloeden en de mededinging vervalsen, wanneer die onderneming zich in een situatie bevindt dat zij moet concurreren met produkten uit andere Lid-Staten, zonder dat zij zelf deelneemt aan de uitvoer, of wanneer in de betrokken sector geen overcapaciteit bestaat .

Immers, wanneer een staat steun toekent aan een onderneming, kan de binnenlandse produktie in stand blijven of stijgen, met als gevolg dat de kansen van in andere Lid-Staten gevestigde ondernemingen om hun produkten uit te voeren naar de markt van die Lid-Staat, afnemen .