19.5.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/1


Bericht van de Commissie over de toepassing van de overgangsregels van oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen (1) in de pan-Euro-mediterrane (PEM) zone

(2022/C 202/01)

Met het oog op de toepassing van de diagonale cumulatie van de oorsprong tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen geven de betrokken partijen elkaar, via de Europese Commissie, kennis van de regels van oorsprong die van kracht zijn met de andere toepassende overeenkomstsluitende partijen.

Er wordt aan herinnerd dat diagonale cumulatie (van bewerkingen, verwerkingen en/of materialen) alleen kan worden toegepast indien de toepassende overeenkomstsluitende partij waar de laatste be- of verwerking werd verricht en de toepassende overeenkomstsluitende partij van eindbestemming vrijhandelsovereenkomsten met identieke oorsprongsregels hebben gesloten met alle toepassende overeenkomstsluitende partijen die bijdragen tot de verkrijging van de oorsprong.

Producten van oorsprong uit een toepassende overeenkomstsluitende partij die geen overeenkomst heeft gesloten met de toepassende overeenkomstsluitende partij waar de laatste be- of verwerking werd verricht en/of met de partij van eindbestemming, worden niet als van oorsprong beschouwd.

Aan de hand van de door de toepassende overeenkomstsluitende partijen aan de Europese Commissie gedane kennisgevingen bevatten de bijgevoegde tabellen de volgende gegevens:

 

Tabel 1 – een vereenvoudigd overzicht van cumulatiemogelijkheden op 1 april 2022.

 

Tabel 2 – de datum vanaf wanneer de diagonale cumulatie van toepassing wordt.

Een “X” in tabel 1 betekent dat er tussen twee partners een vrijhandelsovereenkomst bestaat met oorsprongsregels die cumulatie toestaan op basis van de overgangsregels van oorsprong. Om diagonale cumulatie met een derde partner te kunnen gebruiken, moeten alle vakken van de tabel tussen de drie partners met een “X” zijn gemarkeerd.

De in tabel 2 genoemde data verwijzen naar de datum van toepassing van de diagonale cumulatie op basis van artikel 8 van aanhangsel A bij de protocollen betreffende de oorsprongsregels tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen. In dat geval wordt de datum voorafgegaan door “(T)”.

Bijlage I bevat een lijst van toepassende overeenkomstsluitende partijen die er eenzijdig voor hebben gekozen de toepassing van artikel 7, lid 3, van de overgangsregels van aanhangsel A bij de bilaterale protocollen betreffende de oorsprongsregels inzake de invoer van producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, te verlengen.

De codes voor de in de tabellen vermelde toepassende overeenkomstsluitende partijen zijn als volgt:

Europese Unie

EU

EVA-staten:

IJslan

IS

Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) (2)

CH (+ LI)

Noorwegen

NO

De Faeröer

FO

De deelnemers aan het Barcelonaproces:

Jordanië

JO

Palestina (3)

PS

De deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces van de EU:

Albanië

AL

Noord-Macedonië

MK

Servië

RS

Montenegro

ME

Georgië

GE

Republiek Moldavië

MD

Dit bericht vervangt bericht 2022/C 31/01 (PB C 31 van 21.1.2022, blz. 1).

Tabel 1

Vereenvoudigd overzicht van de diagonale cumulatiemogelijkheden krachtens de overgangsregels van oorsprong in de pan-Euro-mediterrane zone op 1 april 2022

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Toepassingsdatum van de overgangsregels van oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie in de pan-Euromediterrane-zone

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 9.2.2022

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

CH (+LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

(T) 9.9.2021

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

(T) 9.2.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  “Toepassende overeenkomstsluitende partij”: een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie die deze PEM-overgangsregels van oorsprong opneemt in haar bilaterale preferentiële handelsovereenkomsten met een andere overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie.

(2)  Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein vormen een douane-unie.

(3)  Deze benaming mag niet worden uitgelegd als erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.


BIJLAGE I

Lijst van toepassende overeenkomstsluitende partijen die ervoor hebben gekozen de toepassing van artikel 7, lid 3, te verlengen

Zwitserland (Liechtenstein)

Noorwegen

IJsland