7.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 192/23


Kennisgeving aan bepaalde personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

(2019/C 192/07)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de heer Alexander Mihailovich NOSATOV (nr. 27), de heer Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (nr. 47), de heer Igor Sergeievich SHEVCHENKO (nr. 61), de heer Igor PLOTNITSKY (nr. 70), de heer Vladimir Petrovich KONONOV (nr. 97), de heer Andrey Yurevich PINCHUK (nr. 100), de heer Oleg Vladimirovich BEREZA (nr. 101), de heer Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (nr. 130), de heer Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (nr. 132), de heer Eduard Aleksandrovich BASURIN (nr. 137), de heer Alexandr Vasilievich SHUBIN (nr. 138), de heer Sergey Yurevich IGNATOV (nr. 140), de heer Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (nr. 142), mevrouw Olga Igorevna BESEDINA (nr. 145), de heer Aleksandr Yurevich PETUKHOV (nr. 164), mevrouw Olga Valerievna POZDNYAKOVA (nr. 167) en de heer Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (nr. 173), alsmede van de State Unitary Enterprise „Production-Agrarian Union „Massandra”” van de „Republiek Krim” (nr. 18), Bataljon Sparta (nr. 30), Oplot-bataljon (nr. 34) en Kalmius-bataljon (nr. 35), zijnde personen en entiteiten die voorkomen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad (1) en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

De Raad overweegt vast te houden aan de beperkende maatregelen tegen bovengenoemde personen en entiteiten, met vermelding van nieuwe motiveringen. Deze personen en entiteiten worden hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat zij bij de Raad een verzoek kunnen indienen om kennis te nemen van de beoogde motivering betreffende hun aanwijzing. Het verzoek dient vóór 14 juni 2019 naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.