13.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 309/9


Stelsels voor elektronische identificatie aangemeld overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (1)

(2019/C 309/09)

Titel van het stelsel

eID-middelen in het kader van het aangemelde stelsel

Aanmeldende lidstaat

Betrouwbaarheidsniveau

Voor het stelsel verantwoordelijke autoriteit

Datum bekendmaking in het Publicatieblad van de EU

Duitse eID op basis van uitgebreide toegangscontrole (EAC)

Nationale identiteitskaart

Elektronische verblijfstitel

Bondsrepubliek Duitsland

Hoog

Bondsministerie van Binnenlandse Zaken

Alt-Moabit 140

10557 Berlijn

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID — Openbaar systeem voor digitale identiteit

De eID-middelen voor SPID worden verstrekt door:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Italië

Hoog

Substantieel

Laag

AgID — Agentschap voor een digitaal

Italië

Viale Liszt 21

00144 Rome

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Lepida S.p.A.

 

 

 

13.9.2019

Nationaal identificatie- en authenticatiestelsel (NIAS)

Persoonlijke identiteitskaart (eOI)

Republiek Kroatië

Hoog

Ministerie van Openbaar Bestuur, Republiek Kroatië

Maksimirska 63

10000 Zagreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Ests eID-stelsel: Identiteitskaart

Ests eID-stelsel: RP-kaart

Ests eID-stelsel: Digi-ID

Ests eID-stelsel: e-Residency Digi-ID

Ests eID-stelsel: Mobiil-ID

Ests eID-stelsel: diplomatieke identiteitskaart

Identiteitskaart

RP-kaart

Digi-ID

e-Residency Digi-ID

Mobiil-ID

Diplomatieke identiteitskaart

Republiek Estland

Hoog

Politie- en grenswachtraad

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Nationaal elektronisch identiteitsdocument (DNIe)

Spaanse identiteitskaart (DNIe)

Koninkrijk Spanje

Hoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken — Koninkrijk Spanje

C/Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luxemburgse nationale identiteitskaart (eID-kaart)

Luxemburgse eID-kaart

Groothertogdom Luxemburg

Hoog

minister van Binnenlandse Zaken

BP 10

L-2010 Luxemburg

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018

Belgische eID-regeling FAS/eCards

eCard Belgische burgers

eCard vreemdelingen

Koninkrijk België

Hoog

FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)/Directoraat-generaal Digitale Transformatie

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

eidas@bosa.fgov.be

27.12.2018

Cartão de Cidadão (CC)

Portugese nationale identiteits- kaart (eID kaart)

Portugese Republiek

Hoog

AMA — Agentschap Administratieve modernisering

Rua Abranches Ferrão

n.o 10, 3o

1600 — 001 Lissabon

ama@ama.pt

+351 217231200

28.2.2019

GOV.UK Verify

De eID-middelen voor GOV.UK Verify worden verstrekt door:

Barclays

Experian

Postkantoren

SecureIdentity

Digidentity

Verenigd Koninkrijk

Substantieel

Laag

Digitale dienst van de overheid

The White Chapel Building

10 Whitechapel High St

Londen E1 8QS

eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk

+44 78585008654

2.5.2019

Italiaanse eID op basis van nationale identiteitskaart (CIE)

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Italië

Hoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Piazza del Viminale 1

00184 Rome

segreteriaservizidemografici@interno.it

+39 0646527751

13.9.2019

Nationaal identificatiestelsel van Tsjechië

Tsjechische eID-kaart

Tsjechië

Hoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken van Tsjechië

Nad Štolou 936/3

Postbus 21

170 34 Praag 7

eidas@mvcr.cz

13.9.2019

Nederlands vertrouwenskader voor elektronische identificatie (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten)

Middelen uitgegeven in het kader van eHerkenning (voor bedrijven)

Koninkrijk der Nederlanden

Hoog

Substantieel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — Logius

Postbus 96810

2509 JE Den Haag

info@eherkenning.nl

13.9.2019


(1)  PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.