1.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 39/16


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 39/10)

Lidstaat

Frankrijk

Betrokken routes

Ajaccio-Parijs Orly

Ajaccio-Marseille

Ajaccio-Nice

Bastia-Parijs Orly

Bastia-Marseille

Bastia-Nice

Calvi-Parijs Orly

Figari-Parijs Orly

Calvi-Marseille

Calvi-Nice

Figari-Marseille

Figari-Nice

Oorspronkelijke datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht zijn geworden

januari 1986

Datum van inwerkingtreding van de wijzigingen

25 maart 2020

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Besluiten van 20 december 2018 en 31 januari 2019 van het parlement van Corsica inzake de goedkeuring van de nieuwe openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly), Marseille en Nice, enerzijds, en Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari, anderzijds, en inzake de vaststelling van het beginsel van delegatie van een openbare dienst voor de exploitatie van de openbare luchtverbindingen met Corsica

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19, avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANKRIJK

Tel. +33 495237130

Fax +33 495201631

E-mail: jf.santoni@otc-corse.fr