22.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 218/6


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1) )

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 218/06)

Besluiten tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit (2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2018) 3734

15 juni 2018

Chroomtrioxide

EG-nr. 215-607-8 CAS-nr. 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrijk

REACH/18/6/0

Industrieel gebruik van een mengsel dat de verbindingen van zeswaardig chroom (chroomtrioxide, kaliumdichromaat of natriumdichromaat) bevat voor de conversie van ronde en rechthoekige connectoren met een deklaag van cadmium, zodat deze een hoger prestatieniveau bereiken dan vereist door internationale normen, bestand zijn tegen zware omgevingsomstandigheden en geschikt zijn voor toepassingen die een hoog veiligheidsniveau vereisen (zoals in de militaire, lucht- en ruimtevaart-, mijnbouw-, offshore- en nucleaire industrie of voor toepassing in veiligheidsvoorzieningen voor wegvoertuigen, rollend materieel en vaartuigen).

21 september 2029

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de menselijke gezondheid en voor het milieu, en zijn er vóór de verbodsdatum geen geschikte alternatieve stoffen of technieken beschikbaar voor de aanvrager.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Frankrijk

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Duitsland

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier — BP 117, 27091, Evreux, Frankrijk

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier — BP 117, 27091, Evreux, Frankrijk

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/8

 

 

Kaliumdichromaat

EG-nr. 231-906-6 CAS-nr. 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrijk

REACH/18/6/1

Industrieel gebruik van een mengsel dat de verbindingen van zeswaardig chroom (chroomtrioxide, kaliumdichromaat of natriumdichromaat) bevat voor het aanbrengen van een conversielaag op en het passiveren van ronde en rechthoekige connectoren, zodat deze voldoen aan de vereisten van internationale normen en de speciale vereisten van sectoren die met zware omgevingsomstandigheden te maken hebben.

21 september 2024

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrijk

REACH/18/6/10

 

 

Natriumdichromaat

EG-nr. 234-190-3 CAS-nr. 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Chroomtrioxide

EG-nr. 215-607-8 CAS-nr. 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Frankrijk

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Duitland

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrijk

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/6/13

 

 

Natriumdichromaat

EG-nr. 234-190-3 CAS-nr. 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Frankrijk

REACH/18/6/15

Industrieel gebruik van een mengsel dat chroomtrioxide bevat voor het etsen van connectoren uit composietmateriaal die worden gebruikt in sectoren die met zware omgevingsomstandigheden te maken hebben, vooral om te waarborgen dat de hechtende neerslag voldoet aan de vereisten van internationale normen.

21 september 2021

 

 

 

Kaliumdichromaat

EG-nr. 231-906-6 CAS-nr. 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier — BP 117, 27091, Evreux, Frankrijk

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Chroomtrioxide

EG-nr. 215-607-8 CAS-nr. 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrijk

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_nl