11.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/14


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 340/06)

Lidstaat

Spanje

Betrokken routes

Gran Canaria-Tenerife Sur

Gran Canaria-El Hierro

Tenerife Norte-La Gomera

Gran Canaria-La Gomera

Heropening van routes waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden voor communautaire luchtvaartmaatschappijen

1 augustus 2018

Adres waar de tekst en alle andere informatie of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichtingen kunnen worden verkregen

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

SPANJE

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

De routes waarvoor de openbaredienstverplichtingen gelden, mogen vanaf 1 augustus 2018 worden geëxploiteerd op basis van vrije toegang. Indien geen enkele luchtvaartmaatschappij een exploitatieplan indient dat in overeenstemming is met de geldende openbaredienstverplichtingen, wordt de toegang overeenkomstig artikel 16, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 middels de overeenkomstige openbare aanbesteding beperkt tot één enkele luchtvaartmaatschappij.