1.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 447/10


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 447/06)

Overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) worden de referentienummers van de volgende Europese materiaalgoedkeuringen (EAM’s) gepubliceerd:

Nummer

Verkorte naam

Volledige titel

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 — Leanduplexstaal — Plaat en band

Opmerking:

Exemplaren van deze Europese materiaalgoedkeuring kunnen worden verkregen bij TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Duitsland (tel. +49 4085572368, fax +49 4085572710, e-mail: info@tuev-nord.de) tegen betaling van 80 EUR administratiekosten, te betalen bij de bestelling.

Nummer

Verkorte naam

Volledige titel

0879-1:2001/05

EAM nikkel 201-1

EAM nikkel 201 — Warm- en koudgewalst plaat- en bandstaal (zuiver nikkel met laag koolstofgehalte voor drukapparatuur)

0879-2:2001/05

EAM nikkel 201-2

EAM nikkel 201 — Smeedstukken (zuiver nikkel met laag koolstofgehalte voor drukapparatuur)

0879-3:2001/05

EAM nikkel 201-3

EAM nikkel 201 — Staven (zuiver nikkel met laag koolstofgehalte voor drukapparatuur)

0879-4:2001/05

EAM nikkel 201-4

EAM nikkel 201 — Naadloze buizen (zuiver nikkel met laag koolstofgehalte voor drukapparatuur)

Opmerking:

Exemplaren van deze Europese materiaalgoedkeuringen kunnen worden verkregen bij TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29, Fifth Floor, Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Verenigd Koninkrijk (tel. +44 2086807711, fax +44 2086804035, e-mail: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk) tegen betaling van 80 EUR administratiekosten, te betalen bij de bestelling. Het document kan ook gratis worden gedownload van de website van het bedrijf.


(1)  PB L 189 van 27.6.2014, blz. 164.