17.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 61/1


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zomertijd

Tijdschema voor de zomertijd

(2016/C 61/01)

Voor de jaren 2017 tot en met 2021 worden het begin en het einde van de zomertijd vastgesteld op respectievelijk de volgende data om 01.00 uur UTC — gecoördineerde universele tijd:

—   in 2017: zondag 26 maart en zondag 29 oktober,

—   in 2018: zondag 25 maart en zondag 28 oktober,

—   in 2019: zondag 31 maart en zondag 27 oktober,

—   in 2020: zondag 29 maart en zondag 25 oktober,

—   in 2021: zondag 28 maart en zondag 31 oktober.