Brussel, 24.6.2015

COM(2015) 300 final

ONTWERP van algemene begroting
van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2016

- Algemene inleiding
- Algemene staat van ontvangsten
- Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling


DOCUMENTEN

       

ONTWERP van algemene begroting
van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2016

   Algemene inleiding

   Algemene staat van ontvangsten

   Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling:

       Afdeling 1: Europees Parlement

   Afdeling 2: Europese Raad en Raad

         Afdeling 3: Commissie

   Afdeling 4: Hof van Justitie van de Europese Unie

         Afdeling 5: Rekenkamer

   Afdeling 6: Europees Economisch en Sociaal Comité

         Afdeling 7: Comité van de Regio's

   Afdeling 8: Europese Ombudsman

   Afdeling 9: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

         Afdeling 10: Europese Dienst voor extern optreden

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm