22.8.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 280/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2014/C 280/01

Datum waarop het besluit is genomen

29.04.2009

Nummer van de steunmaatregel

SA.26941 (N 570/2008)

Lidstaat

Polen

Regio

Rzeszowsko-tarnobrzeski

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Utworzenie i dokapitalizowanie spólki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

Rechtsgrondslag

1.

Uchwala nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spólki prawa handlowego;

2.

Akt notarialny dotyczacy zawiazania Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

3.

Zgoda Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 765082) na objecie przez P.P. „Porty Lotnicze”49,78 % udzialów w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udzialem Urzedu Marszalkowskiego Województw...

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: PLN 439,96 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

vanaf 31.12.2008

Economische sectoren

Luchtvaart

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

1. Marszalek Województwa Podkarpackiego 2. Przedsiebiorstwo panstwowe „Porty Lotnicze” 1. ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

2. ul. Zwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

07.07.2009

Nummer van de steunmaatregel

SA.27959 (NN 16/2009)

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Rechtsgrondslag

Rules of the Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 2 00  000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

07.07.2009 — 31.12.2009

Economische sectoren

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

The Dutch State PO Box

20201

2500 EE The Hague

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

12.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.30962 (2014/N)

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Amendment to the restructuring plan of Ethias

Rechtsgrondslag

Type maatregel

ad-hoc steun

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Overige — De wijziging vormt geen nieuwe steun.

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

The Federal State, the Flemish Region and the Walloon Region.

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

05.06.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.34363 (2013/N)

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

WIEN

Niet-steungebieden

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Projekt Donauleitung Bauteil I & II im Rahmen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes

Rechtsgrondslag

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme, sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird)

Type maatregel

Individuele steun

Fernwärme Wien GmbH

Doelstelling

Milieubescherming, Energiebesparing

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 17,91 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

35 %

Looptijd (periode)

vanaf 05.06.2013

Economische sectoren

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abt. IV/5

Stubenring 1, 1010 Wien

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

16.10.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.35166 (2013/NN)

Lidstaat

Griekenland

Regio

STEREA ELLADA, ATTIKI

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι

Rechtsgrondslag

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Type maatregel

Individuele steun

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 13 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

36,03 %

Looptijd (periode)

21.10.2011 — 31.08.2012

Economische sectoren

Vervoer via pijpleidingen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων — Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

16.10.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.35167 (2013/NN)

Lidstaat

Griekenland

Regio

PELOPONNISOS

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου Aγ. Θεόδωροι — Μεγαλόπολη

Rechtsgrondslag

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Type maatregel

Individuele steun

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 34 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

35,94 %

Looptijd (periode)

29.09.2008 — 31.12.2013

Economische sectoren

Vervoer via pijpleidingen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων — Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

11.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.35177 (2014/NN)

Lidstaat

Tsjechische Republiek

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Rechtsgrondslag

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; prováděcí předpisy; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Milieubescherming, Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: CZK 2  496 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

%

Looptijd (periode)

01.01.2013 — 31.12.2015

Economische sectoren

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OTE, a. s.

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

09.04.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.36392 (2014/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

CENTRE

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide d’État accordée par la CDC au projet de R&D „TOURS 2015” de STMicroelectronics dans le cadre du programme d’investissement d’avenir

Rechtsgrondslag

Loi no2010-937 du 9 mars 2010 de finances rectificative — article 8 relatif au Programme Investissements d'avenir

Type maatregel

Individuele steun

STMicroelectronics

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Terugbetaalbaar voorschot

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 34,212 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd (periode)

01.01.2012 — 31.12.2017

Economische sectoren

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Jérôme Séquier

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Delphine Abramowitz

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

25.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.36410 (2014/N)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Modifications to the National Employment Savings Trust — NEST– UK

Rechtsgrondslag

Pension Act 2008

Type maatregel

Individuele steun

NEST

Doelstelling

Diensten van algemeen economisch belang

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: GBP 230 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Pensioenfondsen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

United Kingdom

Department for Work and Pensions Caxton House Tothill Street London SW1 9NA SW1 9NA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

26.05.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.36512 (2014/NN)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste

Rechtsgrondslag

Articles 2 et 6 de la loi no90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

Article L4 du Code des postes et des communications électroniques

Article 1635 sexies du Code général des impôts

Article R.1-1-17 et D.18 à D.28 du code des postes et communications électroniques

Décret no2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d''aménagement du territoire

Contrat d'entreprise 2013-2017 entre l'Etat et La Poste

Protocole d'accord Etat- Presse-La Poste du 23 juillet 2008

Type maatregel

Individuele steun

La Poste

Doelstelling

Diensten van algemeen economisch belang

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Versmalling belastinggrondslag

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 1447 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Versmalling belastinggrondslag: 01.01.2013 — 31.12.2017

Rechtstreekse subsidie: 01.01.2013 — 31.12.2015

Economische sectoren

Overige posterijen en koeriers

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Ministère des finances et des comptes publics

139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

08.11.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.36655 (2013/N)

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Modifications du „tax shelter” pour soutenir des œvres audiovisuelles;

Wijzigingen van de „Tax shelter”-regeling ter ondersteuning van audiovisuele producties

Rechtsgrondslag

Art 194ter Côde des impôts sur les revenus 92; Art 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 92

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

30.11.2013 — 31.12.2015

Economische sectoren

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministre des Finances et du Développement durable; Federale Overheidsdienst Financiën

rue de la Loi/Wetstraat 12

1040 Bruxelles/Brussel

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

06.01.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.36758 (2013/N)

Lidstaat

Denemarken

Regio

DANMARK

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Subsidy Scheme Rail Freight

Rechtsgrondslag

Lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse nr.: 1249 af 11. november 2010, bekendtgørelse nr. 1107 af 21. november 2012 om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, bekendtgørelse nr. 1108 af 23. november 2012 om infrastrukturafgifter med videre for statens jernbanenet.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: DKK 99,7 (in miljoen)

Jaarbudget: DKK 25 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 31.12.2017

Economische sectoren

Goederenvervoer per spoor

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Banedanmark

Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

11.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.37112 (2013/N)

Lidstaat

Tsjechische Republiek

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Rechtsgrondslag

1.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

2.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

4.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

5.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Overige

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: CZK 700 (in miljoen)

Jaarbudget: CZK 70 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 30.06.2024

Economische sectoren

Visserij en aquacultuur

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

09.04.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.37322 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

HAMBURG

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen

Rechtsgrondslag

§ § 23, 44 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

§ 44 Bundeshaushaltsordnung und Foerderrichtlinie

Type maatregel

Individuele steun

Hamburg Port Authority (HPA)

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 10,85 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

75 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2015

Economische sectoren

Diensten in verband met vervoer over water, Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit, VERVOER EN OPSLAG

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

11.03.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.37423 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Regionalfördergebietskarte 2014 bis 2020

Rechtsgrondslag

GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Overige — Alle vormen van steun zijn mogelijk.

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

20 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landeswirtschaftsministerien

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

11.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.37519 (2013/N)

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Österr. Einzelfall, Altlast, N 12, Kapellerfeld

Rechtsgrondslag

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder –sicherung

Type maatregel

Individuele steun

PORR AG

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 25,7 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

95,19 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

Sanering en ander afvalbeheer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5, 1010 Wien, Österreich

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

19.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37835 (2013/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

CANARIAS

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias (AIEM)

Rechtsgrondslag

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Decisión del Consejo 895/2011/ue, DE 19/12/2011, por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación.

Decisión de la Comisión Europea de 29 de junio de 2011, relativa a la prorroga del régimen de ayudas NN 22/08 AIEM.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Andere vorm van belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 40 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 30.06.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

c/Alcalá, 5.1a planta. 28071 Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

17.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37836 (2013/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

CANARIAS

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Prorroga del Régimen de ayudas de la zona especial canaria (ZEC); ayuda N 376/2006 (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Rechtsgrondslag

Título V de la Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Verlaging belastingtarief

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 21,919 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 31.12.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 — Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

17.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37837 (2013/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

CANARIAS

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayudas Pública. Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF) (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Rechtsgrondslag

Capítulo II del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Verlaging belastingtarief

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 1  090 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 31.12.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 — Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37848 (2013/N)

Lidstaat

Kroatië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Odluka o karti regionalnih potpora

Rechtsgrondslag

Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama za 2007.-2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4.3.2006., str. 13.-45.),

Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN 58/08, 117/12), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NN 96/12)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Overige — De aanmelding betreft de verlenging van de bestaande regionale-steunkaart. Alle vormen van steun zijn mogelijk.

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 30.06.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

18.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37870 (2013/N)

Lidstaat

Cyprus

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Third Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H1 2014

Rechtsgrondslag

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 6  000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 30.06.2014

Economische sectoren

Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Mr. Dionysios Dionysiou

Ministry of Finance, M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

14.01.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.37958 (2013/N)

Lidstaat

Griekenland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece

Rechtsgrondslag

Νόμος 3723/2008 „Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις”

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie, Overige — bond loan scheme

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 93  000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 30.06.2014

Economische sectoren

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

MINISTRY OF FINANCE

Nikis 5-7, Athens. Greece

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

23.07.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38024 (2013/N)

Lidstaat

Polen

Regio

Slaskie

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Pomoc na restrukturyzację dla Alumast S.A.

Rechtsgrondslag

1.

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji — art. 56 ust. 1 pkt 2;

2.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Type maatregel

ad-hoc steun

Alumast S.A.

Doelstelling

Herstructurering ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: PLN 4,7711 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

73,6 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Vervaardiging van metalen constructiewerken

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

13.03.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38037 (2014/N)

Lidstaat

Roemenië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Granturi pentru investiții în rețelele de transport al energiei electrice și al gazelor naturale

Rechtsgrondslag

1)

Ordinul Ministrului Economiei nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale”

2)

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene C (2007) 3472/...

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: RON 308,118 (in miljoen)

Jaarbudget: RON 51,36 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

85 %

Looptijd (periode)

01.01.2014 — 30.06.2014

Economische sectoren

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerul Economiei

Strada Dr ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucuresti

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

25.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38048 (2014/NN)

Lidstaat

Griekenland

Regio

DYTIKI ELLADA

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ — 3ο ΤΜΗΜΑ

Rechtsgrondslag

1.

Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α'' 145/2001, „Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές — Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής — Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις”

2.

H Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΥΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠΑ ΑΕ που υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002

3.

Ο Νόμος 3669/2008 — ΦΕΚ 116/Α''/18.6.2008, „Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”

4.

Η υπ. Αριθ. οικ. 774/06.02.2009 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, για υποβολή προτάσεων.

5.

Η με υπ. Αριθ. ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/οικ.2802/ΓΘ06/13-10-2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την ΕΥΔ-ΕΠΕΠ για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ. ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ „NOTIFICATION FILE PATRA PORT” ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Type maatregel

ad-hoc steun

Organismos Limenos Patras S.A. (OLPA S.A.)

Doelstelling

Overige

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 52,2476 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

04.05.2012 — 31.12.2015

Economische sectoren

Zee- en kustvaart, personenvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Δ.Α. ΕΠ „ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ”

ΚΟΝΙΑΡΗ 15, 11471 ΑΘΗΝΑ

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

15.05.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38051 (2013/N)

Lidstaat

Italië

Regio

MARCHE

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive — Marche (N 457/2007) — Proroga

Rechtsgrondslag

Bando „promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico produttive”

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 30.06.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Marche PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano 44 — 60125 Ancona

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

13.05.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38099 (2014/N)

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Rechtsgrondslag

Artikel 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 120 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 20 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

24 %

Looptijd (periode)

01.05.2014 — 30.04.2020

Economische sectoren

KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Nederland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

20.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38143 (2014/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Sale of NCG Banco

Rechtsgrondslag

1.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

2.

Memorandum de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera

Type maatregel

ad-hoc steun

NCG Banco S.A.

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

31.03.2014 — 31.12.2016

Economische sectoren

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162 Madrid 28071

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Avda. General Perón, 38. Edificio Masters II. Plantas 16-17. 28020, Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

13.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38152 (2014/N)

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Interventi per il Trasporto Ferroviario

Rechtsgrondslag

Delibera di giunta n. 4 in data 07/01/2014, Regione Emilia-Romagna

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 2,7 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 0,9 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

01.06.2014 — 31.12.2017

Economische sectoren

Goederenvervoer per spoor

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

24.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38425 (2014/N)

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Amendment of the Hungarian film support scheme

Rechtsgrondslag

Act II of 2004 on Motion Pictures

Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax

Decree 67/2013 (X.17.) EMMI of the Minister of Human Resources on the rules of state aid of motion picture activities other than film production

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Versmalling belastinggrondslag, Belastingvermindering, Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: HUF 1 22  000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2019

Economische sectoren

KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Human Resources

Szalay u. 10-14.

1055 Budapest

Hungary

Hungarian National Film Fund

Róna u. 174.

1145 Budapest

Hungary

Ministry of National Economics

József nádor tér 4.

1051 Budapest

Hungary

National Cultural Fund

Gyulay Pál u. 13.

1085 Budapest

Hungary

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

21.05.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38510 (2014/N)

Lidstaat

Litouwen

Regio

Lithuania

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio

Rechtsgrondslag

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio” projektas

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Overige

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

25 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

21.05.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38621 (2014/N)

Lidstaat

Estland

Regio

Estonia

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Eesti regionaalabi kaart aastateks 2014-2020

Rechtsgrondslag

Vabariigi Valitsuse 10.04.2014 otsus Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2014-2020

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Overige — all forms of aid are possible

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

25 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Estonian Government

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161, Tallinn

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

23.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38631 (2014/N)

Lidstaat

Slovenië

Regio

Savinjska

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Rescue aid for Polzela d.d.

Rechtsgrondslag

Restructuring program of Polzela d.d.

Type maatregel

ad-hoc steun

Polzela d.d.

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden, Herstructurering ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Garantie, Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 1 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

%

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Vervaardiging van textiel

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Economic

Kotnikova 5, Ljubljana

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

25.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38742 (2014/N)

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Subsidieregeling innovatieve scheepsbouw

Rechtsgrondslag

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Innovatie, Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 5,2 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

30 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2014

Economische sectoren

Scheepsbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

23.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38798 (2014/N)

Lidstaat

Finland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Prolongation of innovation aid scheme for the Finnish shipbuilding industry

Rechtsgrondslag

Valtionavustuslaki (688/2001)/Statsunderstödslag (688/2001);

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (502/2012)/Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Innovatie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 60 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

20 %

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2014

Economische sectoren

Bouw van schepen en drijvend materieel

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland

P.O. Box 236, 20100 Turku, FINLAND

Ministry of Employment and the Economy

P.O. Box 32, FI-00023 Government, FINLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

25.06.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.38867 (2014/N)

Lidstaat

Cyprus

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fourth Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H2 2014

Rechtsgrondslag

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 6  000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.07.2014 — 31.12.2014

Economische sectoren

Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Finance

Directorate of Finance and Investment,

M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia.

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.