29.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/22


Uitnodiging opmerkingen te maken over de ontwerpverordening van de Commissie inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector

2014/C 92/02

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen maken door deze binnen één maand vanaf de datum van de bekendmaking van deze ontwerpverordening te zenden aan:

Europese Commissie

directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: mare-aidesdetat@ec.europa.eu

De tekst is ook beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.htm