9.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/3


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 71/03

Datum waarop het besluit is genomen

12.10.2011

Referentienummer staatssteun

SA.33023 (11/NN)

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Rechtsgrondslag

Insurance Act 1964

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 738 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Insurance Compensation Fund

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

26.1.2012

Referentienummer staatssteun

SA.33314 (11/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Cataluña

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Rechtsgrondslag

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

 

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 1 miljoen EUR

 

Totaal van de voorziene steun: 6 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

20 %

Looptijd (periode)

13.4.2011-31.12.2016

Economische sectoren

Beperkt tot de media

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

20.12.2011

Referentienummer staatssteun

SA.33422 (11/N)

Lidstaat

Polen

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Rechtsgrondslag

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Bevordering van export en internationalisatie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Vastgesteld in de jaarlijkse begrotingswet

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.1.2012-31.12.2016

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm