14.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/17


Kennisgeving van de Europese Commissie met betrekking tot de aanmelding door de Helleense Republiek van de bevoegde instantie overeenkomstig Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

2012/C 12/05

1.

De Europese Commissie deelt mede dat de Helleense Republiek, overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen, als bevoegde instantie heeft aangemeld: het directoraat voor Aardoliebeleid van het directoraat-generaal voor Energie van het secretariaat-generaal voor Milieu en Klimaatverandering van het ministerie van Milieuzaken, Energie en Klimaatverandering, Mesogion 119, Athene 101 92, Griekenland.

2.

Alle vragen met betrekking tot deze kennisgeving moeten worden gericht aan het directoraat voor Aardoliebeleid, Mesogion 119, Athene 101 92, Griekenland, Tel. +30 2106969312 en +30 2106969422, Fax +30 2106969034, E-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr