22.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/17


Mededeling van de Commissie met betrekking tot de instantie die bevoegd is echtheidscertificaten af te geven in het kader van Verordening (EG) nr. 620/2009

2011/C 216/05

Bij Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad van 13 juli 2009, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L 182 van 15 juli 2009, is een invoertariefcontingent geopend voor rundvlees van hoge kwaliteit.

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 620/2009 van de Commissie van 13 juli 2009 is bepaald dat een echtheidscertificaat moet worden overgelegd om de in het kader van dit contingent ingevoerde producten in het vrije verkeer te kunnen brengen.

De volgende instantie is bevoegd om echtheidscertificaten in het kader van deze verordening af te geven.

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Postadres

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Fax +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz