11.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/12


Rectificatie van de aanneming van een besluit van de Raad tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO)

( Publicatieblad van de Europese Unie C 210 van 3 augustus 2010 )

2010/C 217/09

Bladzijde 1:

in plaats van:

te lezen: