12.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/4


ADVIES Nr. 1/2010

„Naar een beter financieel beheer van de begroting van de Europese Unie: Risico's en uitdagingen”

2010/C 35/05

De Europese Rekenkamer deelt u mede dat haar Advies nr. 1/2010 „Naar een beter financieel beheer van de begroting van de Europese Unie: Risico's en uitdagingen” zojuist gepubliceerd is op haar website: http://www.eca.europa.eu