10.11.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 268/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (1)

(Bekendmaking van de referenties van door de OIML opgestelde normatieve documenten en van de lijst van de delen ervan die met de essentiële eisen overeenkomen (overeenkomstig artikel 16, lid 1, van de richtlijn))

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 268/01

MI-002:   Gasmeters

in verband met:

OIML R 137-1 2006

Essentiële eisen in richtlijn (bijlagen I en MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Opmerking

Bijlage I

 

 

1.1

5.3.1

Gedekt

1.2

7.4.15 tabel 6, A.1

Gedekt

1.3

7.3.5

Gedekt

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A.4.2.2

Gedekt

1.3.2

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Gedekt

a) M3

 

Niet relevant

b)

7.4.13

Gedekt voor meter tot 10 kg

1.3.3

 

 

a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Gedekt

a) E2

 

Niet relevant

a) E3

 

Niet relevant

b)

7.4.15

Gedekt

1.3.4

7.4.15, A.7

Gedekt voor spanningsvariaties

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Gedekt voor klasse 0.5 of indien aan de maximaal toelaatbare fout wordt voldaan tijdens de toepassing van invloedsgrootheden

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Gedekt

2

 

Niet relevant

3

7.4.4

Gedekt

4

6.1.3

Gedekt

5

7.4.9

Gedekt

6

3.1.1, 6.5

Gedekt

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Gedekt

7.2

3

Gedekt

7.3

7.4.11

Gedekt voor mechanische meters

7.4

 

Niet relevant

7.5

3.1.1, 3.1.4

Gedekt

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Gedekt, behalve voor testprocedure

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Gedekt

8.2

4.3.14.3.3

Gedekt

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Gedekt

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Gedekt

8.5

6.1.1

Gedekt

9

 

 

9.1

4.2.1

Gedekt, behalve voor de informatie over toegevoegde apparaten

9.2

4.2.1

Gedekt

9.3

4.2

Gedekt voor informatie op gegevensplaatje

9.4

 

Niet relevant

9.5

6.2.2, 6.1.1

Gedekt

9.6

 

Niet relevant

9.7

4.1

Gedekt

9.8

4.2

Gedekt

10

 

 

10.1

6.1.1

Gedekt

10.2

6.1.1

Gedekt

10.3

2.1.10, 6.3

Gedekt

10.4

 

Niet relevant

10.5

3.1.5

Gedekt

11

 

 

11.1

 

Niet relevant

11.2

 

Niet relevant

12

 

Gedekt

Bijlage MI-002

 

 

Definities

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Gedekt

1

7.3.5

Gedekt

1.1

5.2

Gedekt voor klasse 1.5 indien Qmax/Qmin ≥ 150

Gedekt voor klasse 1.0 indien Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Niet gedekt

1.3

5.1

Gedekt

1.4

5.1

Gedekt, behalve voor drie temperatuurbereiken van OIML R137-1

1.5

4.2.4

Gedekt

2

 

 

2.1

5.3.3

Gedekt, behalve voor de eis betreffende fouten van hetzelfde teken in 2.1, bijlage MI-002

2.2

5.3.4

Gedekt indien gekozen temperatuur tussen 15 °C en 25 °C ligt

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Gedekt

3.1.2

7.4.15

Gedekt

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Gedekt voor het eerste aspect van de eis

3.2

7.4.8

Gedekt

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Gedekt

4.1.2

7.4.9

Gedekt

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Niet gedekt

4.2.2

7.4.9

Niet gedekt

5

 

 

5.1

6.4.2

Niet gedekt

5.2

6.4.4

Gedekt door een van de alternatieven

5.3

6.1.2

Niet gedekt

5.4

3.4, 7.4.5

Gedekt

5.5

6.2.1

Gedekt

5.6

3.2, 7.4.5

Gedekt

6

4.1

Gedekt indien kg of m3 wordt gebruikt

Opmerking:

In de kolom „Opmerkingen” wordt de overeenstemming tussen OIML R 137-1 en de desbetreffende eis in Richtlijn 2004/22/EG weergegeven.

De aanduiding „Gedekt” houdt het volgende in:

de eis van OIML R 137-1 is identiek aan die van de richtlijn; of

de eis van OIML R 137-1 is strenger dan die van de richtlijn; of

alle eisen van OIML R 137-1 voldoen aan de eisen van de richtlijn (zelfs wanneer de richtlijn andere alternatieven toestaat);

indien de eis niet volledig wordt gedekt, wordt in een korte verklaring vermeld wat gedekt is.

De aanduiding „Niet gedekt” houdt in dat de eis van de richtlijn hetzij niet verenigbaar is met de desbetreffende eis van OIML R 137-1, hetzij niet in OIML R 137-1 is opgenomen.

De aanduiding „Niet relevant” houdt in dat de eis van bijlage I bij de richtlijn niet relevant is voor gasmeters.

MI-002:   Volumeherleidingsinstrumenten

in verband met:

OIML R 140 2007

Richtlijn 2004/22/EG

Essentiële eisen van bijlage I en bijlage MI-002

OIML R 140 (2007)

Opmerking

Bijlage I

 

 

1.1

T.2.6, T.3.4, 9.1.1

Gedekt

1.2

T.2.16, T.2.17.2, 9.1.2, A.1

Gedekt voor storingen

1.3

T.1.22, 7.1.3, A.2, A.4

Gedekt mits de fabrikant alle benodigde informatie vermeldt

1.3.1

7.1.3, A.4.1, A.4.2, T.1.22

Gedekt

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3, A.4.4

Gedekt voor trillingen

M3

 

Niet relevant

1.3.2 b)

7.1.3.1, A.4.4

Gedekt voor trillingen

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3, 10.2.8, A.4, A.4.5.a, A.4.5.b, A.4.6, A.4.7, A.4.8, A.4.11, A.4.12, A.4.13

Gedekt

E2

 

Niet relevant

E3

 

Niet relevant

1.3.3 b)

A.4

Gedekt, behalve korte onderbrekingen in geval van gelijkspanning

1.3.4

6.4.9, A.4, A.4.9, A.4.10

Gedekt, behalve voor variatie in netfrequentie en magnetische velden met de netfrequentie

1.4

 

 

1.4.1

A.1, A.4

Gedekt indien modulaire benadering wordt toegepast

1.4.2

A.4.3

Gedekt

2

 

Niet relevant

3

 

Niet gedekt

4

8.2.1.3, 8.6.1.3

Gedekt

5

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3

Gedekt

6

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.3

Gedekt

7

 

 

7.1

7.6

Gedekt

7.2

7.3.4, 8.5, 8.6, 8.7

Gedekt

7.3

9.3.5, 9.3.6

Gedekt

7.4

 

Niet relevant

7.5

8.6.1.1, 8.6.1.2

Gedekt

7.6

9.3, 10.2.3

Gedekt, behalve voor testprocedure

8

 

 

8.1

7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.3.2, 8.6.1.4, 8.6.1.5

Gedekt

8.2

7.6

Gedekt

8.3

7.6.2, 10.2.3

Gedekt, behalve identificatie van software op het instrument

8.4

7.6.2

Gedekt

8.5

7.1.4.6, 8.7.2

Niet gedekt

9

 

 

9.1

7.5.1, 7.5.2, 7.1.1.2

Gedekt voor informatie op gegevensplaatje

9.2

 

Niet relevant

9.3

7.5.1, 10.2.3, 10.2.8.2

Gedekt

9.4

 

Niet relevant

9.5

8.2.1.2, 7.1.4.1

Gedekt

9.6

 

Niet relevant

9.7

5.1

Gedekt

9.8

7.5.1

Gedekt

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Gedekt

10.2

7.1.4.1, 7.1.4.3, 8.2.1.1

Gedekt

10.3

T.1.5, 8.3, 8.4

Gedekt

10.4

 

Niet relevant

10.5

 

Gedekt, mits het volumeherleidingsinstrument van een plaatselijk display is voorzien

11

 

 

11.1

 

Niet relevant

11.2

7.1.4.6, 8.7.2, 9.1.5

Gedekt

12

 

Gedekt

Bijlage MI-002

 

 

Definities

1.1, 2, 6.3, 7.3, 8.5, 8.6

Gedekt

Gasmeter

Herleidingsinstrument

Minimaal debiet

Maximaal debiet

Overgangsdebiet

Overbelastingsdebiet

Basisomstandigheden

T.1.9, T.1.12, 7.3.2.1, T.1.14, 7.3.1

Gedekt

1

7.1.2.1, 8.6.1.1, 9.3.6

Niet gedekt

1.1

 

Niet relevant

1.2

 

Niet gedekt

1.3

7.3, 7.5.1

Gedekt

1.4

7.1.3, A.4.1, A.4.2, T.1.22

Gedekt

1.5

7.1.3, A.4, A.4.9, A.4.10, T.1.22

Gedekt

2

 

 

2.1

 

Niet relevant

2.2

 

Niet relevant

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2, T.2.17.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Gedekt

3.1.2

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.3.6

Gedekt

3.1.3

T.2.17.2

Gedekt

3.2

 

Niet relevant

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Niet relevant

4.1.2

 

Niet relevant

4.2

 

 

4.2.1

 

Niet relevant

4.2.2

 

Niet relevant

5

 

 

5.1

9.2.1

Niet gedekt

5.2

9.2.2

Gedekt wanneer de batterij een levensduur van vijf jaar heeft

5.3

 

Niet relevant

5.4

 

Niet relevant

5.5

 

Niet relevant

5.6

 

Niet relevant

6

5.1

Gedekt, behalve wanneer de massa wordt weergegeven in ton

7

7.3.1, 10.2.2

Gedekt

8

6.3.3

Gedekt mits omgevingstemperatuur zodanig wordt geregeld dat deze niet meer dan 3 °C van de referentieomstandigheden afwijkt, en behalve voor klasse C van OIML R 140

9

 

 

9.1

9.3.6

Gedekt

9.2

7.1.4, 8.2, 8.7.1

Gedekt mits het volumeherleidingsinstrument van een plaatselijk display is voorzien

Opmerking:

In de kolom „Opmerkingen” wordt de overeenstemming tussen OIML R 140 en de desbetreffende eis in Richtlijn 2004/22/EG weergegeven.

De aanduiding „Gedekt” houdt het volgende in:

de eis van OIML R 140 is identiek aan die van de richtlijn; of

de eis van OIML R 140 is strenger dan die van de richtlijn; of

alle eisen van OIML R 140 voldoen aan de eisen van de richtlijn (zelfs wanneer de richtlijn andere alternatieven toestaat);

indien de eis niet volledig wordt gedekt, wordt in een korte verklaring vermeld wat gedekt is.

De aanduiding „Niet gedekt” houdt in dat de eis van de richtlijn hetzij niet verenigbaar is met de relevante eis van OIML R 140, hetzij niet in OIML R 140 is opgenomen.

De aanduiding „Niet relevant” houdt in dat de eis van bijlage I bij de richtlijn niet relevant is voor volumeherleidingsinstrumenten.

MI-007:   Taximeters

in verband met:

OIML R 21 2007

Essentiële eisen van bijlage I en bijlage MI-007

OIML R 21 (2007)

Opmerking

Bijlage I

 

 

1.1

2.4.5.4, 2.5.5

Gedekt

1.2

A.5.4.5

Gedekt

1.3

3.5.2

Gedekt

1.3.1

3.5.1, 5.1.2

Gedekt

1.3.2 a)

 

 

M1

 

Niet relevant

M2

 

Niet relevant

M3

A.5.4.4

Gedekt

1.3.2 b)

 

Gedekt

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Niet relevant

E2

 

Niet relevant

E3

A.5.4.3, A.5.4.5, A.5.4.6, A.5.4.7

Gedekt wanneer de veldsterkte 24 V/m bedraagt

1.3.3 b)

Bijlage A

Gedekt

1.3.4

Bijlage A

Gedekt

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Gedekt

1.4.2

5.1.2

Gedekt

2

7.5

Gedekt

3

5.2.6

Gedekt

4

 

Gedekt

5

4.1

Gedekt

6

3.3

Gedekt

7

 

 

7.1

4.2.1

Gedekt

7.2

4.1, 4.9.1

Gedekt

7.3

 

Niet relevant

7.4

 

Niet relevant

7.5

4.1

Gedekt

7.6

4.2.3, 4.11

Gedekt wanneer de beproevingsprocedure in de gebruikershandleiding wordt omschreven

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Gedekt

8.2

4.2.5

Gedekt

8.3

4.11.2.

Gedekt

8.4

4.10

Gedekt

8.5

 

Niet relevant

9

 

 

9.1

4.12, 4.12.1

Gedekt

9.2

 

Niet relevant

9.3

 

Niet gedekt

9.4

 

Niet relevant

9.5

 

Niet relevant

9.6

 

Niet relevant

9.7

3.4, 4.9.1

Gedekt

9.8

4.12.2

Gedekt

10

 

 

10.1

4.9.1

Gedekt

10.2

4.9.1

Gedekt

10.3

4.9.2

Gedekt

10.4

4.9.1

Gedekt

10.5

 

Niet relevant

11

 

 

11.1

 

Niet relevant

11.2

 

Niet relevant

12

4.2.3

Gedekt

Bijlage MI-007

 

 

Definities

 

 

Taximeter

2.1.1

Gedekt

Ritbedrag

2.3.1.1

Gedekt

Omschakelsnelheid

2.3.1.2

Gedekt

Normale berekeningswijze S (enkelvoudige toepassing van tarief)

2.3.1.3.1

Gedekt

Normale berekeningswijze D (dubbelvoudige toepassing van tarief)

2.3.1.3.2

Gedekt

Functiestand

2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3

Gedekt

1

3.1

Gedekt

2

2.3.3.2, 2.3.3.3, 3.1

Gedekt

3

4.3

Gedekt

4

5.2.3, 4.2.2

Gedekt

5

4.2.3, 4.2.5

Gedekt

6.1

A.5.4.4

Gedekt

6.2

3.5.1, 3.5.2

Gedekt

7

3.2.1.1

Gedekt

8

 

 

8.1

Zie antwoord op § 1.3.3 van bijlage I

Gedekt

8.2

5.1.3

Gedekt

9

5.2.5

Gedekt

10

3.1

Gedekt

11

4.5.3 b)

Gedekt

12

4.5.4

Gedekt

13

4.9.1

Gedekt

14.1

4.2.4

Gedekt

14.2

4.2.5

Gedekt wanneer 4.2.5.i van OIML R 21:2007 verplicht is

14.3

Zie antwoord op § 8.3 van bijlage I

Gedekt

15.1

4.7

Gedekt

15.2

4.7

Gedekt

15.3

4.9.1

Gedekt

16

4.8

Gedekt

17

4.1, 4.14.1

Gedekt

18

5.2.4, 3.2.1.1

Gedekt

19

4.14.1, 4.2.1

Gedekt

20

4.2.1

Gedekt

21

3.3

Gedekt

22

3.7

Gedekt

23

3.4

Gedekt

Opmerking:

In de kolom „Opmerkingen” wordt de overeenstemming tussen OIML R 21 en de desbetreffende eis in Richtlijn 2004/22/EG weergegeven.

De aanduiding „Gedekt” houdt het volgende in:

de eis van OIML R 21 is identiek aan die van de richtlijn; of

de eis van OIML R 21 is strenger dan die van de richtlijn; of

alle eisen van OIML R 21 voldoen aan de eisen van de richtlijn (zelfs wanneer de richtlijn andere alternatieven toestaat);

indien de eis niet volledig wordt gedekt, wordt in een korte verklaring vermeld wat gedekt is.

De aanduiding „Niet gedekt” houdt in dat de eis van de richtlijn hetzij niet verenigbaar is met de relevante eis van OIML R 21, hetzij niet in OIML R 21 is opgenomen.

De aanduiding „Niet relevant” houdt in dat de eis van bijlage I bij de richtlijn niet relevant is voor taximeters.

MI-008 HOOFDSTUK II:   Inhoudsmaten

in verband met:

OIML R 138 2007

Essentiële eisen in richtlijn (bijlage I en bijlage MI-008 II)

OIML R 138 (2007)

Opmerking

Bijlage I

 

 

1.1

5.1

Gedekt

1.2

 

Niet relevant

1.3

 

Niet relevant

1.3.1

 

Niet relevant

1.3.2 a)

 

Niet relevant

1.3.2 b)

 

Niet relevant

1.3.3 a)

 

Niet relevant

1.3.3 b)

 

Niet relevant

1.3.4

 

Niet relevant

1.4

 

 

1.4.1

 

Niet relevant

1.4.2

 

Niet relevant

2

 

Niet gedekt

3

 

Niet gedekt

4

4.4

Gedekt

5

4.2

Gedekt

6

 

Niet gedekt

7

 

 

7.1

 

Niet gedekt

7.2

4.2

Gedekt

7.3

 

Niet relevant

7.4

 

Niet relevant

7.5

4.2

Gedekt

7.6

 

Niet relevant

8

 

 

8.1

 

Niet relevant

8.2

 

Niet relevant

8.3

 

Niet relevant

8.4

 

Niet relevant

8.5

 

Niet relevant

9

 

 

9.1

5.2.4, 5.2.1, 5.2.5

Gedekt wanneer de referentietemperatuur 20 °C bedraagt

9.2

 

Niet relevant

9.3

 

Niet relevant

9.4

 

Niet relevant

9.5

 

Niet relevant

9.6

5.2.1

Gedekt

9.7

3

Gedekt wanneer de eenheden SI-eenheden zijn

9.8

5.2.1

Gedekt

10

 

 

10.1

 

Niet relevant

10.2

5.2.1

Gedekt

10.3

 

Niet relevant

10.4

 

Niet relevant

10.5

 

Niet relevant

11

 

 

11.1

 

Niet relevant

11.2

 

Niet relevant

12

 

Gedekt

Bijlage MI-008, hoofdstuk II

 

 

Definities

 

 

Inhoudsmaat

2.2

Gedekt

Streepmaat

2.9

Gedekt wanneer de maataanduiding een streep is

Randmaat

2.7

Gedekt

Uitgietmaat

2.2

Gedekt

Capaciteit

2.7, 2.5, 2.9, 4.6.1

Gedekt

1

 

 

1.1

5.2.5

Gedekt wanneer de referentietemperatuur 20 °C bedraagt

1.2

4.5

Gedekt

2

5.1.1, 4.1.1

Gedekt

3

4.2

Gedekt

4

 

 

4.1

4.4

Gedekt

4.2

 

Niet gedekt

5

 

 

5.1

5.2.1

Gedekt

5.2

5.2.2

Gedekt wanneer niet meer dan drie inhoudsaanduidingen zijn aangebracht

5.3

4.2, 5.2.2

Gedekt

Opmerking:

In de kolom „Opmerkingen” wordt de overeenstemming tussen OIML R 138 en de desbetreffende eis in Richtlijn 2004/22/EG weergegeven.

De aanduiding „Gedekt” houdt het volgende in:

de eis van OIML R 138 is identiek aan die van de richtlijn; of

de eis van OIML R 138 is strenger dan die van de richtlijn; of

alle eisen van OIML R 138 voldoen aan de eisen van de richtlijn (zelfs wanneer de richtlijn andere alternatieven toestaat);

indien de eis niet volledig wordt gedekt, wordt in een korte verklaring vermeld wat gedekt is.

De aanduiding „Niet gedekt” houdt in dat de eis van de richtlijn hetzij niet verenigbaar is met de relevante eis van OIML R 138, hetzij niet in OIML R 138 is opgenomen.

De aanduiding „Niet relevant” houdt in dat de eis van bijlage I bij de richtlijn niet relevant is voor inhoudsmaten.


(1)  PB L 135 van 30.4.2004.