31.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 75/41


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2009/C 75/15)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„SOBAO PASIEGO”

EG-nummer: ES-PGI-005-0478-28.06.2005

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino — España

Adres:

Paseo de la Infanta Isabel, no 1

28071 — Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913475394

Fax

+34 913475410

E-mail:

2.   Groepering:

Naam:

Asociación de Fabricantes de Sobaos Pasiegos y Quesadas de Cantabria

Adres:

C/ Augusto González de Linares, 8 — bajo

39006- Santander

ESPAÑA

Tel.

+34 942290572

Fax

+34 942290573

E-mail:

afasque@viaflavia.com

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )

Fabrikanten van „sobaos” en kwarktaarten.

3.   Productcategorie:

Categorie 2.4 — Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

4.   Productdossier:

(samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1.   Naam

„Sobao Pasiego”

4.2.   Beschrijving

„Sobao Pasiego” wordt gemaakt op basis van een losgeklopte deegmassa van tarwebloem, boter, suiker, eieren, en een beperkt aantal ingrediënten en toegevoegde stoffen met de volgende kenmerken:

Technische kenmerken:

a)

organoleptische: kruim met intens gele kleur en buitenkant met geroosterde kleur, compacte en sponsachtige structuur, zoete smaak, waarbij vooral het aroma van boter naar voor komt;

b)

morfologische: Afhankelijk van het gewicht onderscheiden zich drie soorten „sobaos”:

groot, met een gewicht tussen 130 en 180 g, middelgroot tussen 40 en 80 g. En klein tussen 20 en 40 g;

c)

presentatie: „Sobao Pasiego” wordt gepresenteerd in een tuit van vierhoekig papier, waarvan de vouwen typerende randen vormen.

Fysisch-chemische kenmerken:

Voor deze kenmerken gelden de hieronder aangegeven minimum- en maximumwaarden:

Vochtgehalte (15 %-20 %), eiwitten (4 % onbeperkt), vet met zuurhydrolyse (24 %-32 %), (glucose 45 %-onbeperkt), oïdium (onbeperkt 1,70 %). Wateractiviteit (0,7 %-0,9 %).

Microbiologische kenmerken:

moeten voldoen aan de in de technische gezondheidsreglementering vastgelegde vereisten.

4.3.   Geografisch gebied

Het afgebakende geografische gebied omvat de volgende gemeenten van Cantabria: Anievas, Arenas de Iguña, Astillero (El), Bárcena de Pie de Concha, Camargo, Cartes, Castañeda, Cieza, Corrales de Buelna (Los), Corvera de Toranzo, Entrambasaguas, Liérganes, Luena, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Miera, Molledo, Penagos, Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reocín, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, San Felices de Buelna, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Suances, Torrelavega, Vega de Pas, Villacarriedo, Villaescusa, Villafufre.

4.4.   Bewijs van de oorsprong

De elementen die bewijzen dat „sobaos” afkomstig zijn van het bepaalde geografische gebied zijn:

de kenmerken van „sobao”: zoals reeds in de punten 4.2 en 4.5 vermeld wordt, heeft „Sobao Pasiego” een aantal eigen kenmerken vanwege de bijzondere omstandigheden waarin het wordt gemaakt;

de controle, die de traceerbaarheid garandeert en bijgevolg ook de herkomst van „sobao”.

Aspecten waarmee rekening moet worden gehouden:

„sobaos” worden uitsluitend bereid en verpakt in inrichtingen die zijn ingeschreven in het „Registro de Obradores de la Indicación Geográfica Protegida” (Register van Producenten van de Beschermde Geografische Aanduiding);

de procucenten worden vóór hun inschrijving een eerste keer geëvalueerd. Daarna worden ze op regelmatige basis geëvalueerd om hun inschrijving in het Register van de BGA te behouden;

„sobaos” moeten worden bereid volgens de in punt 4.5 beschreven methode;

alleen „sobaos” die aan alle procescontroles zijn onderworpen en van een genummerd etiket of tegenetiket zijn voorzien, kunnen met garantie van oorsprong op de markt worden gebracht;

het controleorgaan voert regelmatig controles en evaluaties van het bereidings- en verkoopproces van het product uit;

wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd, worden de in de regelgeving vastgestelde sancties toegepast;

de keuring van het product bestaat uit fysisch-chemische, organoleptische en microbiologische analyses.

Wanneer de relevante evaluaties en controles zijn uitgevoerd, zal het in punt 4.7 vermelde controleorgaan het gebruik van genummerde etiketten of tegenetiketten toestaan, waarbij de traceerbaarheid van het product gewaarborgd blijft.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product

1.

„Sobao Pasiego” wordt verkregen op basis van de volgende ingrediënten: boter (26 % ± 3), suiker (26 % ± 4) (sacharose), verse eieren (19 % ± 6), tarwebloem (26 % ± 4). Ingrediënten in beperkte hoeveelheid: dextrose, glucose en zout (0,3 % ± 0,3), en de mogelijkheid om geraspte citroenschil, anijs of rum toe te voegen.

2.

Additieven. Het gebruik van de volgende additieven is toegestaan:

Impulsagens: (1.5 % ± 1.5), bewaarmiddel: kaliumsorbaat in een maximale dosering van 1,5 gram per kilo deeg, boteraroma en bevochtiger.

Voor de bereiding van „sobaos” worden de volgende handelingen uitgevoerd:

1.

voorbereiden van het mengsel;

2.

doseren;

3.

bakken;

4.

afkoelen;

5.

verpakken: het product wordt in de gepaste verpakking, met het juiste label en etiket erop van bij de producent verzonden en vervoerd;

6.

bewaring: bewaring in diepvriesinstallaties is niet toegestaan.

4.6.   Verband

Historische factoren.

Volgens een aantal auteurs (García Lomas en Vega Ruiz), was „sobao” een taart die oorspronkelijk werd gemaakt uit brooddeeg (om de deegresten op te gebruiken), suiker en boter. Deze oude „sobao” werd verbeterd door de toevoeging van eieren, geraspte citroenschil en anijs of rum.

De grote sprong in de bereiding van „sobao” werd gemaakt toen het brooddeeg werd vervangen door kwaliteitsvolle tarwebloem, en de overige ingrediënten door diverse varianten. García Lomas schrijft de creatie van deze nieuwe „sobao” (moderne „sobao”) in zijn boek „Los Pasiegos” („De inwoners van Vega Pas”) (1986) toe a Eusebia Hernández Martín. Daarbij baseert hij zich op een brief van een zoon van deze kokkin, waarin te lezen staat: „Toen wist ik dat mijn overleden moeder de uitvindster was van de huidige „sobao”, die op basis van bloem wordt gemaakt. Dit was omstreeks het jaar 1896, toen ze met mijn vader Joaquín Laso trouwde; ze was toen 19 jaar oud en stierf in Vega toen ze 25 was, in 1902 dus. Ze liet drie zonen en een dochter achter, van wie ik de oudste was, geboren in 1897”.

Ten slotte vermeldt J. Calderón Escalada het woord „Sobau” in een studie van 1946 over woorden die niet in het „Diccionario de la Lengua Española” werden opgenomen, maar in de hoge valleien van de provincie Santander worden gebruikt. Hij definieert het als volgt: „Taart gemaakt uit bloem, eieren, suiker, boter, gebakken in de oven in papier dat op een bijzondere manier is gevouwen en die verloofde meisjes op de dag van hun huwelijk aan hun vriendinnen schonken”.

Huidige faam: In de „Gran Enciclopedia de Cantabria” wordt „sobao” beschouwd als een product dat minstens een eeuw oud is en zeer populair.

In de „Inventario Español de Productos Tradicionales”, uitgegeven bij „MAPA”, staat dat „Sobao Pasiego” een van de meest representatieve producten van Cantabria is. De oorsprong ervan is terug te vinden in Vega de Pas. Het is in heel Spanje bekend.

Menselijke factoren

De deskundigheid en bekwaamheid van de ambachtslui gingen samen, zodat de typerende eigenschappen van „Sobao Pasiego” in de loop van de tijd en over het hele beschermde grondgebied behouden zijn gebleven.

„Sobao” is de symbolische ontmoeting van tarwe en boter, eieren en suiker, die worden omgevormd tot een bereiding waarin de culturele kenmerken van de regio, met de boter als belangrijkste element, zijn verenigd.

Causaal verband tussen het geografische gebied en het kenmerk of de faam van het product

Het verband tussen „Sobao Pasiego” en het geografische gebied van de bereiding is vooral gebaseerd op de in punt 4.2 beschreven faam en kenmerken die voortkomen uit de traditionele bereidingswijze.

„Sobao Pasiego” is een typisch product van de gemeente Vega de Pas, zoals de talrijke hoger vermelde referenties bewijzen. De menselijke factoren zijn de factoren die in de loop van de jaren bijgedragen hebben tot de faam van het product. De goede reputatie werd algemeen verbreid en van generatie op generatie doorgegeven. De kennis van de bereiding behoort tot het erfgoed van Vega de Pas, vanwaar de productnaam afkomstig is.

Deze faam en goede reputatie hebben ervoor gezorgd dat een product, dat aanvankelijk decennia lang thuis werd bereid voor bijzondere dagen om bepaalde feesten te vieren (huwelijken, feesten, marktdagen, enz.), een bron van inkomsten werd voor de plaatselijke economie. Meer dan 90 % van de regionale productie van „sobaos” vindt plaats in de gemeente Vega de Pas.

De uitbreiding van de productie en bijgevolg ook van de mate van erkenning van „Sobao Pasiego” vond vanaf de tweede helft van de vorige eeuw plaats, toen de producenten uit de omgeving van Vega de Pas zich dichter bij de meer ontwikkelde verbindingswegen gingen vestigen met als doel de verkoop te verbeteren en grotere bevolkingskernen te bereiken. Daardoor werden zowel de handel op deze plaatsen als het vervoer naar andere plaatsen van de regio verbeterd.

Anderzijds staat de gemeente Vega de Pas, door de zeer gunstige landbouw- en weersomstandigheden voor melkproductie, algemeen bekend om de verwerking van zuivelproducten: kaas, ijs, boter, enz. Juist de boter is een van de belangrijkste ingrediënten van „Sobao Pasiego” omdat deze van doorslaggevend belang is voor de specificiteit van het product. De boter maakt ook het verschil ten opzichte van andere, soortgelijke delicatessenproducten, waarvoor andere vetten, zoals margarine, worden gebruikt. Voor de bekendheid en de specificiteit van „Sobao Pasiego” betekent dit een extra bijdrage van het geografisch gebied

De grote faam en goede reputatie van „Sobao Pasiego” blijken uit een recente studie onder consumenten uit verschillende gebieden in Spanje. In deze studie wordt vastgesteld dat negen op de tien ondervraagden het product kennen. Meer dan drieënzeventig procent geeft aan dat het product een zeer goede reputatie heeft. Bovendien weten velen vanwaar het product afkomstig is: meer dan tachtig procent situeert het in Cantabria en, ondanks de beperkte verspreiding, situeert meer dan vijfendertig procent het in de kleine gemeente Vega de Pas.

4.7.   Controlestructuur

Naam:

Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA)

Adres:

C/Héroes del 2 de Mayo, 27

39600 Muriedas (Cantabria)

ESPAÑA

Tel.

+34 942 26 98 55

Fax

+34 942 26 98 56

E-mail:

odeca@odeca.es

Aard en kenmerken: Openbare instelling.

4.8.   Etikettering

Naast de verplichte aanduidingen die in de algemene normen zijn vastgelegd, moeten de volgende aanduidingen worden aangebracht:

de naam van de geografische aanduiding: „Sobao Pasiego”;

de vermelding „Indicación Geográfica Protegida” of „IGP”.

Deze aanduidingen moeten in hetzelfde visuele veld staan in zichtbare, leesbare en onuitwisbare tekens en moeten groter zijn dan de andere aanduidingen op het etiket.

Op hetzelfde etiket of op een tegenetiket, die vooraf door het controleorgaan zijn geodgekeurd, moeten eveneens de volgende vermeldingen worden aangebracht, op zodanige wijze dat de in de algemene normen vastgestelde aanduidingen zichtbaar blijven:

het logo ter identificatie van de geografische aanduiding;

het door het controleorgaan verstrekte controlenummer;

de naam van het controleorgaan.


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.