4.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 309/5


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 309/03)

Datum waarop het besluit is genomen

4.6.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 158/08

Lidstaat

Polen

Regio

Lubelskie

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik

Rechtsgrondslag

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; załącznik II, część 83 budżetu państwa — Rezerwy celowe (Dz.U. z 2007 r. 15, poz. 90).

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Lubelskiego na lata 2007–2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. 241, poz. 1760)

Type maatregel

Investeringssteun

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm

Directe subsidie, kapitaalinjectie, bijdrage locatie

Begrotingsmiddelen

296,65 mln PLN (84,14 mln EUR)

Steunintensiteit

Ongeveer 76 %

Looptijd

De steun wordt verleend voor 30.12.2011

Betrokken economische sectoren

Luchtvervoer

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

PL-20-074 Lublin

Gmina Miasto Lublin

plac Władysława Łokietka 1

PL-20-950 Lublin

Gmina Miasto Świdnik

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 15

PL-20-047 Świdnik

Powiat Świdnicki

ul. Niepodległości 13

PL-21-040 Świdnik

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

20.10.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 458/08

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Götzke Natursteinwerk GmbH

Rechtsgrondslag

Haushaltsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung, insb. § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insb. § 39 LHO

Haushaltsgesetz 2008/2009 (Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009)

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 0,16 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstr. 9-11

D-19053 Schwerin

und

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19053 Schwerin

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

13.11.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 567/08

Lidstaat

Finland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Guarantee scheme for banks' funding in Finland

Rechtsgrondslag

Valtioneuvoston paatos talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille annetttavien valiaikasten valtiontakausten ehdoista; draft law

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 50 000 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

10.2008-4.2009

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Finnish Government

Snellmaninkatu 1 A

PO Box 23

FI-00023 Helsinki

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

24.1.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 696/06

Lidstaat

Italië

Regio

Molise

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Definitieve beëindiging van visserijactiviteiten en modernisering van visserijschepen

Rechtsgrond

Decreto Ministeriale de 13 ottobre 2006: Interventi a favore della flotta da pesca della Regione Molise

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Steun voor de visserijsector

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse steun

Begrotingsmiddelen

1 186 000 EUR

Steunintensiteit

Tot 40 %

Looptijd

Een jaar

Betrokken economische sector(en)

Visserijsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

MI.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole e dell'Agroalimentari

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/