31.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/20


Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Rennes en Mulhouse

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 134/09)

1.

Frankrijk heeft besloten tot wijziging van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen de luchthaven van Rennes (Saint-Jacques) en die van Basel-Mulhouse als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 52 van 2 maart 2006 overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes.

2.

In punt 2 van de bovengenoemde openbaredienstverplichtingen worden de verplichtingen op het gebied van de minimumfrequentie vervangen door:

„Gedurende 220 dagen per jaar behalve op feestdagen, moeten de diensten worden uitgevoerd met een minimumfrequentie van twee retourvluchten per dag, 's ochtends en 's avonds, van maandag tot en met donderdag, en één retourvlucht op vrijdagavond.”.