6.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 111/44


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ostrava (OSR) en Londen (LTN)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 111/13)

1.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft Tsjechië openbaredienstverplichtingen opgelegd met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen de luchthavens van Ostrava (OSR) en Londen (LTN).

2.

De volgende openbaredienstverplichtingen worden opgelegd:

Minimumfrequentie per week en route

Luchthaven Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — Luchthaven Londen — Luton (LTN/EGGW): 5 retourvluchten per week.

Te gebruiken vliegtuigen

De diensten moeten worden uitgevoerd met een vliegtuig met drukcabine met een capaciteit van ten minste 30 zitplaatsen.

Continuïteit van de dienstverlening

Behalve ingeval van overmacht, zoals weersomstandigheden, stakingen of door luchthavens opgelegde operationele beperkingen, mag gedurende de hele exploitatieperiode niet meer dan 2 % van het aantal normaal aangeboden vluchten op afzonderlijke routes worden geannuleerd.

Dienstregeling en verbindingen

Ten minste 70 % van de verbindingen waarop de openbaredienstverplichtingen van toepassing zijn, moet verzekerd worden via een rechtstreekse vlucht.

De eerste vlucht vanuit de luchthaven Leoš Janáček van Ostrava mag niet vertrekken voor 4.30 uur plaatselijke tijd, de laatste vlucht mag niet later toekomen dan 23.55 uur plaatselijke tijd.

Code sharing (twee of meer codes voor één enkele vlucht) is toegestaan voor de individuele deelnemers.

Samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen in de vorm van een interline-overeenkomst is geen absolute vereiste, maar is toegestaan.

Tarieven

Het maximumtarief voor één enkele vlucht op de route OSR-LTN bedraagt 200 EUR.

Dit maximumtarief geldt voor een vlucht in economy class exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Het Global Reservation System voor luchtvaartreserveringen moet worden gebruikt.