19.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 14/10


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 14/03)

Datum waarop het besluit is genomen

23.10.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 522/06

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Départements d'outre-mer (DOM)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Loi de programme pour l'outre-mer

Rechtsgrondslag

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Versmalling van de belastinggrondslag

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 360 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

Tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Direction générale des impôts

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

23.10.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 524/06

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

TVA non perçue récupérable

Rechtsgrondslag

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Verlaging van het belastingtarief

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 200 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

Tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Direction générale des impôts

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

23.10.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 529/06

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Départements d'outre-mer (DOM)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Octroi de mer

Rechtsgrondslag

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Verlaging van het belastingtarief

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 165 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

Tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Direction générale des douanes et des droits indirects

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

28.11.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 385/07

Lidstaat

Duitsland

Regio

Freistaat Sachsen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

ARISE Technologies Corporation

Rechtsgrondslag

35. GA-Rahmenplan

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 7 440 000 mln EUR

Maximale steunintensiteit

15 %

Looptijd

1.11.2006-31.10.2009

Economische sectoren

Beperkt tot de elektrische en optische industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.11.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 496/07

Lidstaat

Italië

Regio

Lombardia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fondo NEXT

Rechtsgrondslag

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Risicokapitaal

Vorm van de steun

Risicokapitaal

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 12,23 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

20.8.2007-10.10.2016

Economische sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Lombardia

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/