24.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 256/6


Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (1) — Nationale steunkaart: Slovenië, Slowakije, Hongarije, Polen

(2006/C 256/03)

(Voor de EER relevante tekst)

N434/06 — SLOVENIË

Nationale regionale-steunkaart 1.1.2007 — 31.12.2013

(Door de Commissie goedgekeurd op 13.9.2006)

Zonecode

Zonenaam

Plafond voor regionale investeringssteun (2)

(van toepassing voor grote ondernemingen)

1.   

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag tot en met 31.12.2013

SI00

Slovenië

30 %

N469/06 — SLOWAKIJE

Nationale regionale-steunkaart 1.1.2007 — 31.12.2013

(Door de Commissie goedgekeurd op 13.9.2006)

(NUTS II-gebied)

(NUTS III-gebied)

Plafond voor regionale investeringssteun (3)

(van toepassing voor grote ondernemingen)

1.   

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag voor de periode 1.1.2007 — 31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag gedurende de overgangsperiode 1.1.2007 — 1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — HONGARIJE

Nationale regionale-steunkaart 1.1.2007 — 31.12.2013

(Door de Commissie goedgekeurd op 13.9.2006)

(NUTS II-gebied)

(NUTS III-gebied)

Plafond voor regionale investeringssteun (4)

(van toepassing voor grote ondernemingen)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag (economische ontwikkelingsgebieden)

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — POLEN

Nationale regionale-steunkaart 1.1.2007 — 31.12.2013

(Door de Commissie goedgekeurd op 13.9.2006)

(NUTS II-gebied)

(NUTS III-gebied)

Plafond voor regionale investeringssteun (5)

(van toepassing voor grote ondernemingen)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag tot en met 31.12.2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13.

(2)  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond overeenkomstig punt 67 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 aangepast.

(3)  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond overeenkomstig punt 67 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 aangepast.

(4)  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond overeenkomstig punt 67 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 aangepast.

(5)  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond overeenkomstig punt 67 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 aangepast