52002XC0524(01)

Lijst van de subsidies die in het begrotingsjaar 2001 zijn toegekend ten laste van artikel B1-382 (gepubliceerd krachtens artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1557/2001 van de Commissie)

Publicatieblad Nr. C 123 van 24/05/2002 blz. 0002 - 0005


Lijst van de subsidies die in het begrotingsjaar 2001 zijn toegekend ten laste van artikel B1-382

(gepubliceerd krachtens artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1557/2001 van de Commissie)

(2002/C 123/02)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>