52002XC0425(01)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 100 van 25/04/2002 blz. 0002 - 0002


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 100/02)

Datum waarop het besluit is genomen: 22.3.2002

Lidstaat: Spanje (Murcia)

Nummer van de steunmaatregel: N 83/02

Benaming: Steun voor de bijenteelt

Doelstelling: Instandhouding van de bijenteelt en verbetering van de gezondheid van de bijen

Rechtsgrond: Proyecto de orden por la que se establece la convocatoria y el régimen jurídico de la concesión de ayudas para el sector apícola de la región de Murcia

Begrotingsmiddelen: Voor het eerste jaar 240404,84 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Verschilt per begunstigde

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar oip site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 25.3.2002

Lidstaat: Griekenland

Nummer van de steunmaatregel: N 135/2000

Benaming: Financiële steun voor aardappeltelers die door de slechte weersomstandigheden oogstschade geleden hebben

Doelstelling: De betrokken landbouwers schadeloos stellen

Rechtsgrond: Κοινή υπουργική απόφαση

Begrotingsmiddelen: 1645000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Max. 40 %

Looptijd: Eén jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar oip site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 26.3.2002

Lidstaat: Finland

Nummer van de steunmaatregel: N 294/01

Benaming: Steun aan bedrijven die door de slechte weersomstandigheden schade geleden hebben

Doelstelling: Vergoeding van landbouwers die door de slechte weersomstandigheden schade geleden hebben

Rechtsgrond: Laki satovahinkojen korvaamisesta N:o 1241/2000

Begrotingsmiddelen: 3,4 miljoen EUR/jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: 70 % van het verlies

Looptijd: Niet bepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar oip site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 25.3.2002

Lidstaat: Duitsland (Beieren)

Nummer van de steunmaatregel: N 344/A/01

Benaming: Omschakelingsprogramma voor ethologisch gezonde veehouderij in de landbouw

Doelstelling: Bestaande houderijsystemen omschakelen tot ethologisch gezonde, natuurlijke en milieuvriendelijke veehouderij- en productiesystemen en het dierenwelzijn, de hygiëne en de milieubescherming verbeteren

Rechtsgrond: Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Durchführung des Bayerischen Umstellungsprogramms für artgerechte Tierhaltung in der Landwirtschaft

Begrotingsmiddelen: 51129188 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: De steunintensiteit bedraagt maximaal 35 %, het steunbedrag mag niet hoger zijn dan 35000 EUR

Looptijd: Tot en met 31 december 2005

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar oip site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids