11.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 265/30


Rectificatie van Besluit 2010/703/EU van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 18 november 2010 houdende benoeming van een rechter van het Gerecht

( Publicatieblad van de Europese Unie L 306 van 23 november 2010 )

Bladzijde 76, ondertekening:

in plaats van:

Voor de Raad

De voorzitter

J. DE RUYT”

te lezen:

De voorzitter

J. DE RUYT”.