23.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 159/335


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1216 VAN DE RAAD

van 23 juni 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 23 maart 2023 herhaalde de Europese Raad dat hij de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne, die een onmiskenbare schending van het Handvest van de Verenigde Naties vormt, met klem veroordeelt. De Europese Raad herhaalde tevens dat de Unie vastbesloten blijft de collectieve druk op Rusland te handhaven en op te voeren, onder meer met mogelijke verdere beperkende maatregelen.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 71 personen en 33 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

 

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1502.

Vyacheslav Alekseevich BOCHAROV

(Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ)

Geboortedatum: 17.10.1955

Geboorteplaats: Donskoy, oblast Toela, Russische SFSR, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”; eerste vicevoorzitter van de Openbare Kamer van de Russische Federatie

Vyacheslav Bocharov is lid van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep fungeert hij als eerste vicevoorzitter van de Openbare Kamer van de Russische Federatie en heeft hij actief zijn steun uitgesproken voor de Russische invasie van Oekraïne.

Vyacheslav Bocharov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1503.

Oleg Vladimirovich GORSHENIN

(Олег Владимирович ГОРШЕНИН)

Geboortedatum: 8.7.1978

Geboorteplaats: Schwerin, Duitsland

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin; hoofd van het controlecentrum van de nationale defensie van de Russische Federatie, generaal-majoor

Oleg Gorshenin is lid en secretaris van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep fungeert hij, in de rang van generaal-majoor, als hoofd van het controlecentrum van de nationale defensie van de Russische Federatie, dat belast is met het coördineren van de activiteiten van de Russische strijdkrachten, waaronder die welke worden ingezet in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Oleg Gorshenin is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1504.

Valeriy Alexandrovich VOSTROTIN

(Валерий Александрович ВОСТРОТИН)

Geboortedatum: 20.11.1952

Geboorteplaats: Kasli, district Kaslinski, oblast Tsjeljabinsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid en secretaris van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”; voorzitter van de Vereniging van Paratroepers van Rusland; gepensioneerde generaal-majoor; gepensioneerd lid van de Doema

Paspoortnummer, nationaal identiteitsnummer, andere nummers van identiteitsdocumenten: 773001557964

Valeriy Vostrotin is lid en secretaris van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep is hij leider van de Vereniging van Paratroepers van Rusland en medeoprichter van de pan-Russische militaire patriottische sociale beweging “Jong Leger” (Yunarmiya).

Valeriy Vostrotin is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

 

 

Geassocieerde personen: Bekkhan Abdulkhamidovich Barakhoyev (Бекхан Абдулхамидович Барахоев), assistent tijdens de periode waarin Vostrotin plaatsvervanger was in de Doema 2004-2011 (op de EU-lijst sinds 23.2.2022)

Geassocieerde entiteiten: de pan-Russische militaire patriottische sociale beweging “Jong Leger” (Yunarmiya), op de EU-lijst sinds 21.7.2022

 

 

1505.

Alexander Nikolaevich ZAKHARENKO

(Александр Николаевич ЗАХАРЕНКО)

Geboortedatum: 3.3.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: secretaris van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin; directeur van het departement voor interactie met de overheidsautoriteiten en samenwerking met de regio’s van de staatsonderneming “Roscosmos”;

vicevoorzitter van de openbare raad van “Roscosmos”

Alexander Zakharenko is lid en secretaris van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep is hij sinds 2015 directeur van het departement voor interactie met de overheidsautoriteiten en samenwerking met de regio’s van de staatsonderneming “Roscosmos”, waaruit blijkt dat hij ervaring heeft met het coördineren van de interdepartementale betrekkingen die essentieel zijn voor de taken van de werkgroep.

Alexander Zakharenko is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1506.

Alexander Petrovich KOLMAKOV

(Александр Петрович КОЛМАКОВ)

Geboortedatum: 31.7.1955

Geboorteplaats: Koroljov, oblastMoskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin; voorzitter van de pan-Russische overheidsorganisatie “Vrijwillige Maatschappij voor bijstand aan het leger, de luchtmacht en de marine van Rusland”; gepensioneerde kolonel-generaal

Alexander Kolmakov is lid van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep fungeert hij als voorzitter van de pan-Russische overheidsorganisatie “Vrijwillige Maatschappij voor bijstand aan het leger, de luchtmacht en de marine van Rusland”, die een schakel vormt tussen het Russische leger en de samenleving door de aanwerving van jongeren in de militaire reserves te faciliteren.

Alexander Kolmakov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1507.

Andrey Andreevich MEDVEDEV

(Андрей Андреевич МЕДВЕДЕВ)

Geboortedatum: 14.12.1975

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin; vicevoorzitter van de Doema van Moskou, journalist, adjunct-directeur-generaal van VGTRK

Paspoortnummer, nationaal identiteitsnummer, andere nummers van identiteitsdocumenten: 771373760000

Andrey Medvedev is lid van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep fungeert hij als vicevoorzitter van de Doema van Moskou en spreekt hij zich als journalist bij VGTRK regelmatig uit voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Andrey Medvedev is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1508.

Evgeniy Evgenievich PODDUBNYY

(Евгений Евгеньевич ПОДДУБНЫЙ)

Geboortedatum: 22.8.1983

Geboorteplaats: Belgorod, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin; journalist, oorlogscorrespondent voor VGTRK

Paspoortnummer: 14 02 828183

Evgeniy Poddubnyy is lid van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep werkt hij als oorlogscorrespondent voor de Russische staatsomroep VGTRK, waarbij hij desinformatie en Kremlingezinde propaganda over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne verspreidt.

Evgeniy Poddubnyy is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1509.

Igor Yurievich CHAIKA

(alias Igor Yurievich CHAYKA

Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Geboortedatum: 13.12.1988

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: Russisch zakenman

Geassocieerde personen: Yury Chaika (vader), Artem Chaika (broer)

Andere identificatiegegevens: Onderscheidingen: certificaat van verdienste van de president van de Russische Federatie

Igor Chaika is de jongste zoon van Yuri Chaika, de voormalige procureur-generaal en de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federale district Noord-Kaukasus.

Igor Chaika heeft een enorm zakenimperium opgebouwd op basis van overheidscontracten en dankzij de positie van zijn vader. Hij verricht ook bedrijfsactiviteiten op de bezette Krim.

Igor Chaika is sinds 2022 de voorzitter van de Openbare Raad van Rossotrudnichestvo, een Russisch federaal uitvoerend orgaan dat belast is met het verlenen van overheidsdiensten en het beheer van staatseigendommen ter ondersteuning en ontwikkeling van de internationale betrekkingen van de Russische Federatie met de lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en andere derde landen.

Bijgevolg verleent Igor Chaika materiële steun aan en trekt hij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien heeft hij banden met Yury Chaika en Rossotrudnichestvo.

23.6.2023

1510.

Artem Yurievich CHAIKA

Alias Artyom CHAIKA

Alias Artem CHAYKA

(Артем Юрьевич ЧАЙКА

alias Артём Юрьевич ЧАЙКА)

Geboortedatum: 25.9.1977

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch, Zwitsers

Geslacht: mannelijk

Functie: Russische advocaat en zakenman

Geassocieerde personen: Yury Chaika (vader), voormalig procureur-generaal van de Russische Federatie (op de lijst geplaatst op 21.7.2022), Igor Chaika (broer)

Artem Chaika is de oudste zoon van Yury Chaika, de voormalige procureur-generaal en de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federale district Noord-Kaukasus. In de periode waarin zijn vader procureur-generaal was, heeft hij zijn bedrijf voornamelijk opgebouwd op basis van overheidscontracten. De bedrijven van Artem Chaika hebben herhaaldelijk overheidsopdrachten gewonnen doordat hun concurrenten door de wetshandhavingsinstanties werden uitgeschakeld. Artem Chaika is eigenaar van het bedrijf PNK-Ural, de grootste leverancier van steenslag voor de Russische spoorwegen.

Ramzan Kadyrov, leider van de Tsjetsjeense Republiek en naaste bondgenoot van president Putin, benoemde Artem Chaika in oktober 2022 tot zijn adviseur voor humanitaire, sociale en economische aangelegenheden.

Bijgevolg verleent Artem Chaikamateriële steun aan en trekt hij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien heeft hij banden met Ramzan Kadyrov.

23.6.2023

1511.

Aleksandr Ivanovich UDALTSOV

(Александр Иванович УДАЛЬЦОВ)

Geboortedatum: 5.7.1951

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: uitvoerend directeur van de Stichting ter ondersteuning en bescherming van de rechten van in het buitenland wonende volksgenoten (Pravfond)

Geassocieerde entiteiten: Stichting ter ondersteuning en bescherming van de rechten van in het buitenland wonende volksgenoten

Alexandr Udaltsov is de uitvoerend directeur van de Stichting ter ondersteuning en bescherming van de rechten van in het buitenland wonende volksgenoten.

In januari 2022 merkte Udaltsov op de vergadering van de raad van bestuur van de stichting op dat de stichting is uitgegroeid tot een soort unieke structuur van Ruslands “soft power” die een aanzienlijke invloed heeft op volksgenoten en hun organisaties over de hele wereld. In februari 2022 benadrukte hij bij de opening van de tentoonstelling “Oorlogsmisdrijven en schendingen van mensenrechten in Oekraïne (2017-2020)” dat het uiterst belangrijk is de hele wereld te vertellen over de criminele aard en de misantropische praktijken van het Kyiv-regime, voornamelijk het begin van de agressie van Kyiv tegen de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Op 28 februari 2022 sprak Udaltsov tijdens een videoconferentie van de Internationale Vereniging van Russischsprekende advocaten (MARA) zijn steun uit voor de bewering van president Putin dat Rusland gedwongen was het besluit te nemen om de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen en een speciale militaire operatie te starten. Hij verzocht de deelnemers aan de conferentie om te helpen het standpunt van Moskou duidelijk te maken.

23.6.2023

 

 

 

Bijgevolg is Alexandr Udaltsovverantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne en de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

 

1512.

Sergey Alexandrovich KARAGANOV

(Сергей Александрович КАРАГАНОВ)

Geboortedatum: 10.9.1952

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten; wetenschappelijk supervisor van de faculteit Wereldeconomie en Internationale Zaken, Hogeschool voor Economie; erevoorzitter van het presidium van de Raad voor buitenlands en defensiebeleid (SVOP)

Geassocieerde personen: Valery Fadeyev

Sergey Karaganov is een Russisch politiek wetenschapper, erevoorzitter van het presidium van de Raad voor buitenlands en defensiebeleid (SVOP) en lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Sinds het begin van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft hij de invasie door Rusland gerechtvaardigd en Russische propaganda over de oorlog verspreid, met als argument dat het Westen bereid is Rusland te vernietigen en dat de militaire acties gericht zijn op de denazificatie van Oekraïne en de bevrijding van de regio Donbas.

Bijgevolg is Sergey Karaganov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1513.

Rizvan Abdullayevich ZUBAIROV

(Ризван Абдуллаевич ЗУБАИРОВ)

Geboortedatum: 18.7.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: Rechter van de militaire rechtbank van het zuidelijk district in Rostov aan de Don.

Adres: Rostov aan de Don, pr-kt. Mikhail Nagibin 31B, apt. 40

Paspoortnummer: 3914864377, afgegeven op 10.4.2015

Rizvan Zubairov is rechter van de militaire rechtbank van het zuidelijk district in Rostov aan de Don. Hij nam politiek gemotiveerde beslissingen tegen de Oekraïense burgers die zich verzetten tegen de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol.

Hij legde een gevangenisstraf van 14 jaar op aan Server Mustafayev, een verdediger van de mensenrechten van de Krim-Tataren en burgerjournalist die coördinator was van de maatschappelijke organisatie Crimean Solidarity, die de repressie en mensenrechtenschendingen door de bezettende Russische autoriteiten op de illegaal geannexeerde Krim monitort en documenteert.

Bijgevolg is Rizvan Zubairov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1514.

Roman Viktorovich SAPRUNOV

(Роман Викторович САПРУНОВ)

Geboortedatum: 23.3.1973

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: rechter van de militaire rechtbank van het zuidelijk district in Rostov aan de Don

Roman Saprunov is rechter van de militaire rechtbank van het zuidelijk district in Rostov aan de Don. Hij nam politiek gemotiveerde beslissingen tegen de Oekraïense burgers die zich verzetten tegen de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol.

Hij legde een gevangenisstraf van 12 jaar op aan Emir-Usein Kuku, een Krim-Tataarse activist van de Crimean Human Rights Contact Group die gedwongen verdwijningen op de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol monitorde.

Bijgevolg is Roman Saprunov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1515.

Viktor Ivanovich ZINKOV

(Виктор Иванович ЗИНЬКОВ)

Geboortedatum: 9.4.1970

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: rechter bij het “Hooggerechtshof van de Republiek Krim”

Adres: Crimea (Krim), Simferopol, Krylova 37/72 app. 102, Ukraine (Oekraïne)

Paspoortnummer: paspoort van de Russische Federatie nr. 3914857478, afgegeven op 20.4.2015

Viktor Zinkov is rechter van het “Hooggerechtshof van de Republiek Krim” dat door de Russische bezettingsmacht op de illegaal geannexeerde Krim is opgericht.

Hij nam politiek gemotiveerde beslissingen tegen de Oekraïense burgers die zich verzetten tegen de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij veroordeelde Nariman Dzhelyal, een pro-Oekraïense Krim-Tataarse politicus, activist en vicevoorzitter van de Mejlis van de Krim-Tataren, tot 17 jaar gevangenisstraf.

Bijgevolg is Viktor Zinkov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1516.

Tatyana Anatolyevna MANEZHINA

alias Tetyana Anatoliivna MANEZHYNA

(Russisch: Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА)

(Oekraïens: Тетяна Анатолiївна МАНЕЖИНА)

Functie: zogenaamd “minister van Cultuur van de Republiek Krim”

Geboortedatum: 14.6.1963

Geboorteplaats: Kopejsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Tetyana Manezhyna werd in december 2021 benoemd tot zogenaamd “minister van Cultuur van de Republiek Krim”. Door deze rol te aanvaarden werkt zij zonder toestemming van de Oekraïense autoriteiten op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim. Zij is blijven optreden namens het zogenaamde ministerie, zoals geïnitieerd door haar voorganger. Zij is verantwoordelijk voor onder haar leiderschap en toezicht uitgevoerde acties tegen de culturele erfenis en monumenten van de Krim-Tataren, die in strijd zijn met het internationaal recht en zonder passende deskundigheid worden uitgevoerd, waardoor de culturele geschiedenis van de Krim wordt ondermijnd.

Door haar aantreden en optreden in die hoedanigheid is Tetyana Manezhyna verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1517.

Natalya Leonidovna DESYATOVA

(Russisch: Наталья Леонидовна ДЕСЯТОВА)

(Oekraïens: Наталя Леонiдiвна ДЕСЯТОВА)

Functie: zogenaamd directeur van het Museum voor schone kunsten van Cherson

Geboortedatum: 11.7.1966

Geboorteplaats: Cherson, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Natalya Desyatova werd in juli 2022 door de Russische autoriteiten benoemd tot directeur van het Museum voor schone kunsten van Cherson. Toen Cherson nog steeds onder controle stond van Russische strijdkrachten, werd het culturele erfgoed van het Museum voor schone kunsten van Cherson in oktober en november 2022 uit het museum gehaald en illegaal naar Simferopol gebracht, op de illegaal geannexeerde Krim. Dit gebeurde onder toezicht van Desyatova en met de hulp van de Russische veiligheidstroepen.

Door haar aantreden en optreden in die hoedanigheid is Natalya Desyatova verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1518.

Tatiana Georgievna BRATCHENKO

alias Tetiana Georgiivna BRATCHENKO

(Russisch: Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО)

(Oekraïens: Тетяна Георгiївна БРАТЧЕНКО)

Functie: directeur van het Regionaal Museum van Cherson

Geboortedatum: 17.11.1949

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: vrouwelijk

Paspoortnummer, nationaal identiteitsnummer, andere nummers van identiteitsdocumenten: Oekraïens paspoortnummer: 058980

Tatiana Bratchenko was directeur van het Regionaal Museum van Cherson. In deze rol hielp zij de Russische veiligheidstroepen vrijwillig en opzettelijk om de museumstukken uit het museum weg te halen. Zij sprak zich openlijk uit voor het Russische gezag over de regio Cherson en steunde de illegale annexatie van het grondgebied.

Tatiana Bratchenko is verantwoordelijk voor, verleent steun aan en geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1519.

Natalya Aleksandrovna KAPUSTNIKOVA

(Russisch: Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА)

(Oekraïens: Наталi Олександрiвна КАПУСНИКОВА)

Functie: directeur van het Museum voor plaatselijke geschiedenis van Marioepol

Geboortedatum: 12.8.1977

Geboorteplaats: Marioepol, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Geslacht: vrouwelijk

Natalya Kapustnikova is de directeur van het Museum voor plaatselijke geschiedenis van Marioepol. Zij ontdekte de locatie van kunstwerken van het Kunstmuseum Kuindzhi van Marioepol en gaf deze werken vrijwillig aan de Russische autoriteiten, die ervoor zorgden dat ze werden overgebracht naar het Museum voor plaatselijke geschiedenis van Donetsk. Dit gebeurde zonder medeweten of toestemming van de Oekraïense autoriteiten of de directeur van het Kunstmuseum Kuindzhi.

In die hoedanigheid is Natalya Kapustnikova verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1520.

Andrei Vitalyevich MALGIN

(Андрей Витальевич МАЛЬГИН)

Functie: directeur van het Centraal Museum van Taurida in Simferopol

Geboortedatum: 11.6.1965

Geboorteplaats: Simferopol, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrei Malgin is directeur van het Centraal Museum van Taurida in Simferopol, op de illegaal geannexeerde Krim. Er zijn kunstwerken van het Museum voor schone kunsten van Cherson overgebracht naar het Centraal Museum van Taurida in Simferopol, waar ze momenteel onder zijn toezicht staan.

In die hoedanigheid is Andrei Malginsteun verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1521.

Alexey Vasilyevich TENSIN

(Russisch: Алексей Васильевич ТЕНСИН)

(Oekraïens: Олексiй Васильович ТЕНСIН)

Functie: directeur van aandelenvennootschap “PMC Wagner Centre”

Geboortedatum: 28.11.1971

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Wagner-groep

Alexey Tensin is de CEO van aandelenvennootschap “PMC Wagner Centre”, een Russische commerciële onderneming die zich richt op het stimuleren van particuliere investeringen en innovatie teneinde Ruslands defensievermogens te ondersteunen en te versterken.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Alexey Tensin verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1522.

Alexander Alexandrovich TRONIN

(Александр Александрович ТРОНИН)

Functie: oprichter en manager van de jongerengroep “Wagnerenok”, alias “Leader”

Geboortedatum: 20.5.2004

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 4018037770

Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

Geassocieerde entiteiten: Wagner-groep

Alexander Tronin is de oprichter en beheerder van een jeugdafdeling van de PMC Wagner Group, die actief is in de gebouwen van het PMC Wagner Centre. Het hoofddoel van deze club, voorheen “Wagnerenok” en momenteel “Leader” genoemd, is jonge Russen rekruteren die de Russische strijdkrachten in Oekraïne en de activiteiten van de PMC Wagner Group zelf willen steunen. Bij het PMC Wagner Centre kunnen zij betrokken zijn bij projecten, zoals de ontwikkeling en bediening van onbemande luchtvaartuigen die Rusland gebruikt in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Alexander Tronin verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1523.

Sergei Fedorovich RUDSKOY

(Сергей Федорович РУДСКОЙ)

Functie: hoofd van het directoraat belangrijke operaties van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie; kolonel-generaal

Geboortedatum: 2.10.1960

Geboorteplaats: Mykolajiv, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kolonel-generaal Sergei Rudskoy is sinds 2015 hoofd van het directoraat belangrijke operaties van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Het directoraat belangrijke operaties houdt onder meer toezicht op de strategische en operationele planning voor het gebruik van de strijdkrachten, met inbegrip van de operationele leiding over troepen in vredes- en oorlogstijd. Het directoraat draagt bijgevolg rechtstreeks bij aan en faciliteert de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Kolonel-generaal Sergei Rudskoy verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1524.

Yevgeny Valeryevich NIKIFOROV

(Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ)

Functie: bevelhebber van het westelijke militaire district; kolonel-generaal

Geboortedatum: 1.1.1970

Geboorteplaats: Aksja, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kolonel-generaal Yevgeny Nikiforov is sinds januari 2023 bevelhebber van het westelijke militaire district van de Russische Federatie. Onder zijn bevel zetten de Russische strijdkrachten, waaronder de troepen van het westelijke militaire district, hun aanvallen op Oekraïne voort in de context van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Kolonel-generaal Yevgeny Nikiforov verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1525.

Sergei Yuryevich KUZOVLEV

(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ)

Functie: bevelhebber van het zuidelijke militaire district van de Russische Federatie; kolonel-generaal

Geboortedatum: 7.1.1967

Geboorteplaats: Mitjurinsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kolonel-generaal Sergei Kuzovlev is sinds 23 januari 2023 bevelhebber van het zuidelijke militaire district van de Russische Federatie. Onder zijn bevel en leiding vechten Russische strijdkrachten, waaronder troepen van het zuidelijke militaire district, in Oekraïne.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Kolonel-generaal Sergei Kuzovlev verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1526.

Andrey Nikolayevich MORDVICHEV

(Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ)

Functie: bevelhebber van het centrale militaire district van de Russische Federatie, luitenant-generaal

Geboortedatum: 14.1.1976

Geboorteplaats: Pavlodar, voormalige USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Andrey Mordvichev is sinds 17 februari 2023 bevelhebber van het centrale militaire district van de Russische Federatie. Onder zijn bevel en leiding vechten Russische strijdkrachten, waaronder troepen van het centrale militaire district, in Oekraïne.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Luitenant-generaal Andrey Mordvichev verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1527.

Aleksandr Pavlovich LAPIN

(Александр Павлович ЛАПИН)

Functie: chef-staf van de Russische landmacht; kolonel-generaal

Geboortedatum: 1.1.1964

Geboorteplaats: Kazan, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoort- of ID-nummer: reeks 1808, nr. 233282

Fiscaal identificatienummer: 344407793386

Kolonel-generaal Aleksandr Lapin is sinds 10 januari 2023 chef-staf van de Russische landmacht. In die hoedanigheid is hij opperbevelhebber van de Russische grondtroepen die rechtstreeks deelnemen aan de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorheen was hij bevelhebber van het centrale militaire district van de Russische Federatie, ook tijdens de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. In die hoedanigheid voerde hij het bevel over het Russische offensief van 2022 richting Tsjernihiv en Soemy.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Kolonel-generaal Aleksandr Lapin verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1528.

Tatyana Viktorovna SHEVTSOVA

(Татьяна Викторовна ШЕВЦОВА)

Functie: viceminister van Defensie van de Russische Federatie

Geboortedatum: 22.7.1969

Geboorteplaats: Kozelsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Tatyana Shevtsova is viceminister van Defensie van de Russische Federatie en verantwoordelijk voor de begroting en de financiële activiteiten van het ministerie. Zij houdt toezicht op de omgang met middelen en is verantwoordelijk voor betalingen aan gemobiliseerde soldaten die strijden in de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Militaire financiers die onder haar controle staan, sturen middelen naar de illegaal geannexeerde gebieden van Oekraïne.

Door haar aantreden en optreden in die hoedanigheid is Tatyana Shevtsova verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1529.

Yevgeny Vladimirovich BURDINSKY

(Евгений Владимирович БУРДИНСКИЙ)

Functie: hoofd van het hoofddirectoraat organisatie en mobilisatie van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie; plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie; kolonel-generaal

Geboortedatum: 25.8.1960

Geboorteplaats: Belogorsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kolonel-generaal Yevgeni Burdinski is het hoofd van het hoofddirectoraat organisatie en mobilisatie van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie en het plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie. In deze rol is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor het faciliteren van de mobilisatie van Russische burgers voor de oorlog.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Kolonel-generaal Yevgeni Burdinski verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1530.

Viktoria Alexandrovna SERDYUKOVA

(Виктория Александровна СЕРДЮКОВА)

Functie: zogenaamd “commissaris voor de mensenrechten in de Volksrepubliek Loehansk”

Geboortedatum: 9.6.1981 of 1982

Geboorteplaats: Sjevjerodonetsk, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Viktoria Serdyukova is sinds 5 oktober 2021 zogenaamd “commissaris voor de mensenrechten van de Volksrepubliek Loehansk”. In deze rol heeft zij steun verleend aan de aanvalsoorlog die Rusland op 24 februari 2022 tegen Oekraïne is begonnen. Zij heeft de illegale annexatie van het grondgebied van Loehansk en de vaststelling van Russische wetgeving in die en andere illegaal geannexeerde gebieden gesteund.

Door haar aantreden en optreden in die hoedanigheid is Viktoria Serdyukova verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1531.

Yevgeniy Ivanovich DIETRICH

alias Yevgeny Ivanovich DITRIKH

(Евгений Иванович ДИТРИХ)

Functie: directeur-generaal van JSC GTLK

Geboortedatum: 8.9.1973

Geboorteplaats: Mytisjtsji, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: JSC GTLK

Yevgeniy Dietrich is directeur-generaal van de aandelenvennootschap “State Transport Leasing Company” (JSC GTLK), die volledig eigendom is van het ministerie van Vervoer van de Russische Federatie. Als staatsbedrijf profiteert GTLK financieel van de regering en verleent het ook diensten op de Krim en in de stad Sebastopol, beide illegaal geannexeerd.

Door zijn aantreden en optreden in die hoedanigheid is Yevgeniy Dietrich verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

23.6.2023

1532.

Semyon Vladimirovich PEGOV

(Семён Владимирович ПЕГОВ)

Functie: militaire blogger

Geboortedatum: 9.9.1985

Geboorteplaats: Smolensk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andere identificatiegegevens:

TIN-nr.: 673110457100

Semyon Pegov is een Russische militaire blogger die een van de populairste oorlogsgezinde socialemedia kanalen in Rusland (WarGonzo) beheert. Hij verschijnt vaak in door de Russische staat gecontroleerde media. Semyon Pegov en WarGonzo verspreiden anti-Oekraïense propaganda en promoten het Russische leger en PMC Wagner, waarbij Oekraïense troepen worden afgebeeld als nazi’s en valse informatie wordt verspreid over biologische laboratoria van de NAVO in Marioepol.

Semyon Pegov neemt actief deel aan de initiatieven van de Russische autoriteiten om de oorlog en mobilisatie te promoten en is door de Russische autoriteiten beloond.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent Semyon Pegov steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1533.

Aleksandra Vladimirovna KOSTERINA/

alias Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA/

alias Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA KOSTERINA

(Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА)

Functie: eerste plaatsvervangend directeur-generaal, directeur van het directoraat Informatie en hoofdredacteur van NTV.

Geboortedatum: 26.2.1980

Geboorteplaats: Krasnodar, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) is de eerste plaatsvervangend directeur-generaal, directeur van het directoraat Informatie en hoofdredacteur van NTV (HTB), een belangrijke Russische tv-zender die onder rechtstreeks zeggenschap van de Russische Federatie staat.

NTV verkondigt en ondersteunt het beleid van de Russische autoriteiten door middel van zijn propaganda-activiteiten. In de aanvalsoorlog tegen Oekraïne is NTV een van de meest actieve en prominente instrumenten gebleken om het narratief van het Kremlin te verspreiden en door de oorlog met agressieve uitlatingen en niet-geverifieerde informatie te verdedigen.

Als plaatsvervangend directeur-generaal, directeur van het directoraat Informatie en hoofdredacteur heeft Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) rechtstreekse invloed op de inhoud die NTV verspreidt en op de manier waarop de zender mensen informatie verstrekt over de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en de stappen die de Russische regering heeft ondernomen.

Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya)verleent derhalve steun en geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1534.

Olga Nikolaevna BELOVA

(Ольга Николаевна БЕЛОВА)

Functie: presentatrice op de televisiezender Zvezda

Geboortedatum: 19.7.1976

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde personen: Aleksei Viktorovich PIMANOV

Geassocieerde entiteiten: Open Joint Stock Company TV en Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation “Zvezda” (openbare aandelenvennootschap Televisie- en radio-omroep van de strijdkrachten van de Russische Federatie “Zvezda”)

ОАО ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА”

Olga Belova is een propagandist bij TV Zvezda, een mediakanaal van de Russische strijdkrachten. Zij presenteert de bekendste programma's van TV Zvezda, waarin regelmatig desinformatie wordt verspreid over de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne, ondermijnt de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne, en biedt cruciale media-ondersteuning aan het Kremlin-beleid. Zij heeft met name desinformatie verspreid, waarbij wordt beweerd dat Oekraïners nazi's zijn en biologische en chemische bommen tegen Russen voorbereiden.

Zij is ook lid van de raad van bestuur van de organisatie “Moeders van Rusland”, die de aanvalsoorlog tegen Oekraïne steunt.

Bijgevolg is Olga Belova verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en het uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1535.

Andrey Olegovich KONDRASHOV

(Андрей Олегович КОНДРАШОВ)

Functie: eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK)

Geboortedatum: 30.6.1973

Geboorteplaats: Alma-Ata, voormalige USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrey Kondrashov is de eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), de grootste mediaonderneming van Rusland.

Voordat hij eerste plaatsvervangend directeur van VGTRK werd, werkte hij als perssecretaris van het campagnehoofdkwartier van Putin en maakte hij “documentaires” zoals “De Krim. De weg naar huis.” en “Putin”. In mei 2014 kreeg hij van president Putin de vriendschapsorde voor zijn “hoge mate van professionaliteit en objectiviteit bij het verslaan van gebeurtenissen in de Republiek Krim”.

Hij is verantwoordelijk voor het voorlichtingsbeleid van het VGTRK en directeur van het programma Vesti – News. In de aanvalsoorlog tegen Oekraïne is gebleken dat tv-kanalen en andere delen van VGTRK tot de meest actieve en belangrijke instrumenten om het narratief van het Kremlin te verspreiden behoren en door de oorlog met agressieve uitlatingen te verdedigen, de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en de illegale annexatie van de Krim te ondersteunen.

23.6.2023

 

 

 

Als een van haar belangrijkste leidinggevenden is Andrey Kondrashov rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten van deze mediaonderneming. Als eerste plaatsvervangend directeur-generaal, verantwoordelijk voor voorlichting en politieke berichtgeving, heeft hij rechtstreekse invloed op de manier waarop VGTRK mensen informatie verstrekt over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de stappen die de Russische regering heeft ondernomen.

Andrey Kondrashov verleent derhalve steun en geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

 

1536.

Mikhail Vladimirovich LEONTYEV

(Михаил Владимирович ЛЕОНТЬЕВ)

Functie: journalist, tv-presentator op Pervyi Kanal, perssecretaris van “Rosneft”

Geboortedatum: 12.10.1958

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Mikhail Leontyev is propagandist op Pervyi Kanal (Eerste kanaal), een belangrijke Russische tv-zender die onder permanente rechtstreekse controle van de Russische Federatie staat. Pervyi Kanal verkondigt en ondersteunt het beleid van de Russische autoriteiten door middel van zijn propaganda-activiteiten. In de aanvalsoorlog tegen Oekraïne is Pervyi Kanal een van de meest actieve en prominente instrumenten gebleken om het narratief van het Kremlin te verspreiden door de oorlog met agressieve uitlatingen te steunen en de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen, waarmee de televisiezender de illegale annexatie van de Krim en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ondersteunde. Mikhail Leontyev is ook vicevoorzitter en perssecretaris van Rosneft. Sinds 1999 is hij de maker en presentator van vlaggenschipprogramma “Odnako” op Pervyi Kanal, waar hij stelselmatig de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt en de aanvalsoorlog tegen Oekraïne rechtvaardigt.

Bijgevolg is Mikhail Leontyev verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

23.6.2023

1537.

Rifat Abdulvagapovich SABITOV

(Рифат Абдулвагапович САБИТОВ)

Functie: plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), voorzitter van de Commissie voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, massamedia en massacommunicatie van de Civiele Kamer van de Russische Federatie

Geboortedatum: 30.4.1956

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Rifat Sabitov is de plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), de grootste mediaonderneming van Rusland. In de oorlog tegen Oekraïne is gebleken dat tv-kanalen en andere delen van VGTRK tot de meest actieve en belangrijke instrumenten om het narratief van het Kremlin te verspreiden behoren en door de oorlog met agressieve uitlatingen en niet-geverifieerde informatie te verdedigen.

Als een van de belangrijkste leidinggevenden is Rifat Sabitov rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten van VGTRK. Als plaatsvervangend directeur-generaal heeft hij rechtstreekse invloed op de manier waarop VGTRK mensen informatie verstrekt over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de stappen die de Russische regering heeft ondernomen.

Bovendien is hij actief betrokken bij het vormgeven van de restrictieve informatieomgeving in Rusland als voorzitter van de Commissie voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, massamedia en massacommunicatie van de Civiele Kamer van de Russische Federatie, voorzitter van de Openbare Raad onder het Russische ministerie van Digitale Ontwikkeling en in tal van andere organen.

23.6.2023

 

 

Geassocieerde personen: Oleg Dobrodeev,

Evgeniy Bekasov

Geassocieerde entiteiten: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland) (VGTRK)

Andere identificatiegegevens: TIN-nr.: 773314059364

Rifat Sabitov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

 

1538.

Viktor Sergeevich SINEOK

(Russisch: Виктор Сергеевич СИНЕОК)

Functie: speciaal correspondent en columnist bij het Multimedia Information Center (MIC) Izvestia

Geboortedatum: 19.3.1980

Geboorteplaats: Rostov aan de Don, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Balanova Svetlana Evgenievna, Tyulin (Tiulin) Vladimir Vladimirovich, Frolov Mikhail Evgenievich

Viktor Sineok is correspondent en columnist voor Multimedia Information Center (MIC) Izvestia, een project van de National Media Group (NMG) dat de nieuwsdiensten voor het REN TV, Channel Five en de krant Izvestia verzorgt.

Viktor Sineok heeft actief propaganda en desinformatie verspreid in verband met de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, zowel vóór de grootschalige invasie van 24 februari 2022 als daarna. Hij heeft het beleid en de acties van het Kremlin gepromoot, het Russische leiderschap geprezen, informatie over wreedheden van het Russische leger gemanipuleerd en de annexaties van Oekraïense regio's toegejuicht.

23.6.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten: National Media Group.

Andere identificatiegegevens: TIN-nr.: 616404561125

Hij heeft herhaaldelijk verslagen en artikelen opgesteld om het publiek ervan te overtuigen dat de Russische gruweldaden op plaatsen als Boetsja geënsceneerd zijn en de informatie erover onwaar is. Hij heeft bijgedragen aan het aanzetten tot haat tegen Oekraïners door desinformatie van de Russische regering over genocide in de Donbas te verspreiden en de Oekraïense onafhankelijkheid te ontkennen. In zijn verslagen heeft hij het grootste deel van de belangrijkste Russische desinformatieberichten over Oekraïne gesteund, waaronder het narratief over door de VS geleide biolabs in het land.

Viktor Sineok steunt dus acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en hij voert deze uit.

 

1539.

Boris Georgievich YANOVSKY

(Борис Георгиевич ЯНОВСКИЙ)

Functie: uitvoerend producent van de televisiezender Zvezda

Geboortedatum: 25.10.1968

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Aleksei Viktorovich Pimanov

Boris Yanovsky is propagandist en algemeen producent van TV Zvezda. Als algemeen producent is Yanovsky verantwoordelijk voor de productie en promotie van de inhoud van de televisiezender TV Zvezda, die regelmatig desinformatie verspreidt over de aanhoudende aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en cruciale media-ondersteuning geeft aan het Kremlin-beleid. Als algemeen producent van TV Zvezda is hij betrokken bij de verspreiding van de desinformatie dat Oekraïners nazi's zouden zijn en dat zij biologische en chemische bommen zouden voorbereiden om in te zetten tegen de Russen.

Voor zijn activiteiten werd Yanovsky persoonlijk onderscheiden met een medaille “For Strenghtening the Combat Commonwealth” (voor versterking van het Gevechtsgemenebest).

Bijgevolg is Boris Yanovsky verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1540.

Anton Andreevich ZLATOPOLSKIY

(Антон Андреевич ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ)

Functie of beroep, plaatsing in het staatsapparaat, militaire rang, politierang, ander type rang: eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), directeur-generaal van televisiezender Rossiya 1

Geboortedatum: 12.9.1966

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Oleg Dobrodeev,

Evgeniy Bekasov

Geassocieerde entiteiten: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland) (VGTRK)

Andere identificatiegegevens: TIN-nr.: 772903574300

Anton Zlatopolskiy is de eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), de grootste mediaonderneming van Rusland. Hij is ook al lange tijd directeur-generaal van televisiezender Rossiya 1. In de aanvalsoorlog tegen Oekraïne is gebleken dat tv-kanalen en andere delen van VGTRK tot de meest actieve en belangrijke instrumenten om het narratief van het Kremlin te verspreiden behoren en door de oorlog met agressieve uitlatingen en niet-geverifieerde informatie te verdedigen.

Als eerste plaatsvervangend directeur-generaal, een positie die hij al lange tijd bekleedt, heeft hij rechtstreekse invloed op de manier waarop VGTRK mensen informatie verstrekt over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de stappen die de Russische regering heeft ondernomen. Hij is ook verantwoordelijk voor de propaganda-activiteiten van televisiezender Rossiya 1.

Anton Zlatopolskyi verleent derhalve steun en geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1541.

Aleksandr Viktorovich GUSEV

(Russisch: Александр Викторович ГУСЕВ)

Oekraïens: Олександр Вiкторович ГУСЄВ)

Functie of beroep, plaatsing in het staatsapparaat, militaire rang, politierang, ander type rang: gouverneur van de regio Voronezj

Geboortedatum: 27.1.1963

Geboorteplaats: Ozerskoye, district Kozelski, oblast Kaloega, voormalige Russische SFSR, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Aleksandr Gusev is gouverneur van de regio Voronezj. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar de regio Voronezj voor hun latere illegale adoptie door Russische gezinnen. Zijn acties schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Aleksandr Gusev verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1542.

Galina Anatolyevna PYATYKH

alias Galina PIATYKH

alias “Galina Fifth”

(Russisch: Галина Анатольевна ПЯТЫХ)

(Oekraïens: Галина Анатолiївна ПЯТИХ)

Functie: adviseur van de gouverneur van de regio Belgorod, commissaris voor kinderrechten in de regio Belgorod

Nationaliteit: Russisch

Geboortedatum: 12.5.1970

Geboorteplaats: Dubovoe, regio Belgorod, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: vrouwelijk

Galina Pyatykh is adviseur van de gouverneur van de regio Belgorod en commissaris voor kinderrechten in de regio Belgorod. In deze rol is zij een van de meest rechtstreeks betrokkenen bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en hun adoptie door Russische gezinnen. De acties van Galina Pyatykh schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Galina Pyatykh verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1543.

Irina Anatolyevna AGEEVA

(Russisch: Ирина Анатольевна АГЕЕВА)

(Oekraïens: Iрина Анатолiївна АГЕЄВА)

Functie: commissaris voor kinderrechten in de regio Kaloega

Geboortedatum: 29.12.1976

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Irina Ageeva is commissaris voor kinderrechten in de regio Kaloega. In deze rol is zij een van de meest rechtstreeks betrokkenen bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en hun adoptie door Russische gezinnen. De acties van Irina Ageeva schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Irina Ageeva verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1544.

Irina Aleksandrovna CHERKASOVA

(Russisch: Ирина Александровна ЧЕРКАСОВА)

(Oekraïens: Iрина Олександрiвна ЧЕРКАСОВА)

Functie: commissaris voor kinderrechten in de regio Rostov

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Batajsk, regio Rostov, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Irina Cherkasova is commissaris voor kinderrechten in de regio Rostov. In deze rol is zij een van de meest rechtstreeks betrokkenen bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en hun adoptie door Russische gezinnen. De acties van Irina Cherkasova schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Irina Cherkasova verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1545.

Mansur Mussayevitch SOLTAEV

(Russisch: Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ)

(Oekraïens: Мансур Муссайович СОЛТАЄВ)

Functie: commissaris voor mensenrechten in Tsjetsjenië

Geboortedatum: 13.6.1978

Geboorteplaats: Saratov, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Mansur Soltaev is commissaris voor de mensenrechten van Tsjetsjenië. In die hoedanigheid fungeert hij als belangrijke gesprekspartner van de regering en maakt hij actief propaganda voor haar officiële narratieven. Mansur Soltaev is verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, de vervolging van antioorlogsactivisten en de onderdrukking van protesten tegen de Russische mobilisatie van troepen. Hij neemt ook deel aan de deportatie van burgers van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” en de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, waaronder de deportatie van Oekraïense kinderen naar de militaire opleidingskampen in Tsjetsjenië. De acties van Mansur Soltaev schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Mansur Soltaev verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1546.

Muslim Magomedovich KHUCHIEV

(Russisch:

(Oekraïens: Муслим Магомедович ХУЧИЕВ)

Functie: voorzitter van de regering van Tsjetsjenië, voorzitter van de werkgroep van de regering van Tsjetsjenië

Geboortedatum: 5.8.1971

Geboorteplaats: Zakan-Joert, district Atsjchoj-Martanovski, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Ramzan Kadyrov

Muslim Khuchiev is de voorzitter van de regering van Tsjetsjenië. In deze rol is Muslim Khuchiev, in nauwe samenwerking met Ramzan Kadyrov, betrokken bij de militaire productieplannen van Tsjetsjenië, die door Russische troepen worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Sinds het begin van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft Rusland veel Oekraïense burgers verplaatst naar Tsjetsjenië. Muslim Khuchiev is als een van de sleutelfiguren betrokken bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bij hun daaropvolgende illegale adoptie door Russische gezinnen. Zijn acties schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Muslim Khuchiev verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1547.

Vladimir Vladimirovich VLADIMIROV

(Russisch: Владимир Владимирович ВЛАДИМИРОВ)

(Oekraïens: Володимир Володимирович ВЛАДIМIРОВ)

Functie: gouverneur van de kraj Stavropol

Geboortedatum: 27.7.1963

Geboorteplaats: Georgiëvsk, kraj Stavropol, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Vladimirov is de gouverneur van de kraj Stavropol. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar de kraj Stavropol en vervolgens hun illegale adoptie door Russische gezinnen. Zijn acties schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Bijgevolg is Vladimir Vladimirov verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1548.

Vladimir Mikhailovich MOROZOV

alias Uladzimir Mikhailavich MAROZAU

(Russisch: Владимир Михайлович МОРОЗОВ

(Belarussisch: Уладзiмiр Мiхайлавiч МАРОЗАЎ)

Functie: hoofd van de Belarussische spoorwegen

Geboortedatum: 1965

Geboorteplaats: Boeda-Kosjeljovo, regio Gomel, voormalige USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Morozov is hoofd van de Belarussische spoorwegen en de exploitatie van spoorwegdiensten tussen Rusland en Belarus. In deze rol steunde hij de inzet en het vervoer van Russische troepen en militair materieel in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Vladimir Morozov is bijgevolg verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1549.

Dmitri Aleksandrovich PANTUS

alias Dzmitry Aliaksandravich PANTUS/

(Russisch: Дзмiтрый Аляксандравiч ПАНТУС)

(Belarussisch: Дмитрий Александрович ПАНТУС)

Functie: voorzitter van de staatsautoriteit voor de militaire industrie van Belarus

Geboortedatum: 9.6.1982

Geboorteplaats: Berjozovka, regio Grodno, USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitriy Pantus is de voorzitter van de staatsautoriteit voor de militaire industrie van Belarus. De staatsautoriteit voor de militaire industrie van Belarus ontwikkelt en onderhoudt wapens, bevordert de productie van wapens door ondergeschikte ondernemingen voor de bevoorrading van het leger, zorgt voor militair-industriële samenwerking, houdt toezicht op het verkeer van wapens over de staatsgrens en verstrekt navigatie aan de Russische strijdkrachten. In zijn functie verleent Dmitry Pantus militaire steun aan de Russische Federatie bij haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Bijgevolg is Dmitriy Pantus verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1550.

Boris Sergeevich ALYOSHIN

(Борис Сергеевич АЛЁШИН)

Functie: vicevoorzitter van LLC “SoyuzMash Russia”, adviseur van de algemeen directeur van PJSC “United Aircraft Corporation” op het gebied van wetenschap en technologie

Geboortedatum: 3.3.1955

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Boris Alyoshin is een Russisch zakenman die betrokken is bij de activiteiten van Russische ondernemingen en organisaties die bijdragen aan de versterking van de militaire basis van Rusland. Hij is een van de oprichters en managers van de LLC “SoyuzMash Russia”, die meer dan duizend Russische militaire en civiele industrieën verenigt.

Daarnaast is Boris Alyoshin betrokken bij het beheer van verschillende Russische organisaties en kleinere ondernemingen die militaire producten produceren. Hij is de adviseur van de algemeen directeur van PJSC “United Aircraft Corporation” op het gebied van wetenschap en technologie. PJSC “United Aircraft Corporation”, waarin de Russische regering een meerderheidsbelang heeft, verenigt Russische particuliere en staatsbedrijven die luchtvaartuigen produceren en bundelt activa die verband houden met de vervaardiging van militaire en civiele vervoersmiddelen, alsook onbemande luchtvaartuigen. Boris Aleshin is ook voorzitter van de raad van bestuur van het industriële complex Kronstadt, dat militaire drones produceert die door het Russische leger worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

23.6.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten:

PJSC “United Aircraft Corporation”;

JSC “Kronstadt Group”

Bovendien is Boris Alyoshin de academische supervisor van het Research Center Institute dat is genoemd naar N.E. Zhukovsky. Een aantal taken van dit instituut zijn de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van vliegtuigbouw en het gebruik van de verkregen wetenschappelijke en technische resultaten om andere sectoren van de economie van de Russische Federatie verder te ontwikkelen.

Boris Alyoshin is derhalve verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

1551.

Veniamin Ivanovich KONDRATYOV

alias Veniamin Ivanovich KONDRATYEV

(Вениамин Иванович КОНДРАТЬЕВ)

Functie: gouverneur van de regio Krasnodar van de Russische Federatie

Geboortedatum: 1.11.1970

Geboorteplaats: Prokopjevsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Overige informatie: TIN-nr.: 233005199735

Veniamin Kondratyov is de gouverneur van de regio Krasnodar van de Russische Federatie. In die hoedanigheid draagt Veniamin Kondratyev bij aan de illegale deportatie, ontvoering en adoptie van Oekraïense kinderen. Hij is een van de hooggeplaatste Russische (regionale) leiders die betrokken zijn bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bij hun daaropvolgende illegale adoptie door Russische gezinnen. De acties van Veniamin Kondratyev schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Derhalve is Veniamin Kondratyov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1552.

Murat Karalbiyevich KUMPILOV

alias Murat Karalbievich KUMPILOV

(Мурат Каральбиевич КУМПИЛОВ)

Functie: leider van Adygië, republiek van de Russische Federatie; secretaris van de regionale afdeling (van Adygië) van “Verenigd Rusland” (Edinaya Rossiya)

Nationaliteit: Russisch

Geboortedatum: 27.2.1973

Geboorteplaats: Oeljap, district Krasnogvardejski, Adygië, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Overige informatie: TIN-nr.: 010200122926

Murat Kumpilov is de leider van Adygië, een republiek van de Russische Federatie, en secretaris van de regionale afdeling (van Adygië) van de partij “Verenigd Rusland” (Edinaya Rossiya). In die hoedanigheid draagt Murat Kumpilov bij aan de illegale deportatie en adoptie van Oekraïense kinderen. Hij faciliteert de illegale deportatie en ontvoering van Oekraïense kinderen naar zogenaamde “gezondheidskampen” en heropvoedingsfaciliteiten in zijn regio. Murat Kumpilov is een van de hooggeplaatste Russische (regionale) leiders die betrokken zijn bij de illegale deportatie en ontvoering van Oekraïense kinderen naar Rusland. De acties van Murat Kumpilov schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Derhalve is Murat Kumpilov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1553.

Sergey Konstantinovich NOSOV

(Сергей Константинович НОСОВ)

Functie: gouverneur van de regio Magadan van de Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geboortedatum: 17.2.1961

Geboorteplaats: Magnitogorsk, regio Tsjeljabinsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Overige informatie:

TIN-nr.: 662300439460

Sergey Nosov is de gouverneur van de regio Magadan van de Russische Federatie. In die hoedanigheid draagt Sergey Nosov bij aan de illegale deportatie en ontvoering van Oekraïense kinderen. Hij faciliteert de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar kampen in zijn regio, waaronder kampen die worden beheerd door Artek, een Russische nationalistische organisatie die de terugkeer van Oekraïense kinderen naar hun families heeft opgeschort. Sergey Nosov is een van de hooggeplaatste Russische (regionale) leiders die betrokken zijn bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland. De acties van Sergey Nosov schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Derhalve is Sergey Nosov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1554.

Zamid Aliyevich CHALAYEV

(Замид Алиевич ЧАЛАЕВ)

Functie: bevelhebber van de tweede speciale politie-eenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie in Tsjetsjenië

Geboortedatum: 19.8.1981

Geboorteplaats: Benoi, district Nozjaj-Joert, Tsjetsjenië, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Zamid Chalayev is de bevelhebber van de tweede speciale politie-eenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie in Tsjetsjenië. Als bevelhebber van de Tsjetsjeense tweede speciale politie-eenheid neemt Zamid Chalayev actief deel aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, onder meer door deelname aan de Russische verovering van Marioepol en de bestorming van de metaalfabriek “Azovstal”. Bovendien is Zamid Chalayev rechtstreeks betrokken bij de gedwongen heropvoeding en militaire opleiding van Oekraïense kinderen. Hij draagt actief bij aan de organisatie van de “militaire heropvoedingskampen” in Tsjetsjenië. Eén specifiek indoctrinatiekamp dwingt Oekraïense tieners om een “cursus voor jonge strijders” te volgen, waar Oekraïense kinderen wordt geleerd militair materieel te bedienen. Zamid Chalayev is een van de sleutelfiguren die betrokken zijn bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Tsjetsjenië. De acties van Zamid Chalayev schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Derhalve is Zamid Chalayev verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1555.

Vladimir Viktorovich SOLODOV

(Bладимир Викторович СОЛОДОВ)

Functie: gouverneur van de kraj Kamtsjatka van de Russische Federatie

Geboortedatum: 26.7.1982

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Als gouverneur van de kraj Kamtsjatka draagt Sergey Nosov bij aan de illegale deportatie van Oekraïense kinderen. Hij faciliteert de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar kampen in zijn regio. Hij is een van de hooggeplaatste Russische (regionale) leiders die betrokken zijn bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland. De acties van Solodov schenden de rechten van Oekraïense kinderen alsmede het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Vladimir Solodov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1556.

Leyla Rinatovna FAZLEEVA

(Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА)

Functie: vicepremier van Tatarstan; voorzitter van de commissie voor jeugdzaken en de bescherming van jeugdrechten van Tatarstan

Geboortedatum: 29.5.1975

Geboorteplaats: dorp Kant, regio Kant, voormalige USSR (nu Kirgizië)

Geslacht: vrouwelijk

Als vicepremier van Tatarstan en als voorzitter van de commissie voor jeugdzaken en de bescherming van jeugdrechten draagt Leyla Fazleeva bij aan de illegale deportatie van Oekraïense kinderen. Zij faciliteert de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar kampen in haar regio, waaronder het “Miras”-kamp in het district Zelenodolski. Zij is een van de “regional” functionarissen die betrokken zijn bij de planning en budgettering van en het toezicht op de kampen in Tatarstan waar “groepen” kinderen uit bezette gebieden van Oekraïne worden ondergebracht.

Leyla Fazleeva is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1557.

Rinat Nailevich SADYKOV

(Ринат Наилевич САДЫКОВ)

Functie: minister van Jeugdzaken van Tatarstan

Geboortedatum: 18.3.1986

Geboorteplaats: Kazan, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Als minister van Jeugdzaken van Tatarstan draagt Rinat Sadykov bij aan de illegale deportatie van Oekraïense kinderen. Hij faciliteert de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar kampen in zijn regio, waaronder het “Miras”-kamp in het district Zelenodolski. Hij is een van de regionale functionarissen die betrokken zijn bij de planning en budgettering van en het toezicht op de kampen in Tatarstan waar groepen kinderen uit bezette gebieden van Oekraïne worden ondergebracht.

Rinat Sadykov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1558.

Ksenia Vladimirovna MISHONOVA

(Ксения Владимировна МИШОНОВА)

Functie: ombudsman voor de kinderrechten van de oblast Moskou

Geboortedatum: 14.12.1972

Geboorteplaats: Pavlohrad, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Geslacht: vrouwelijk

Ksenia Mishonova is ombudsman voor de kinderrechten van de oblast Moskou. Zij is betrokken bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar het grondgebied van de Russische Federatie. Zij faciliteerde ook de overdracht van de voogdij over Oekraïense kinderen in Rusland en verleende hun het Russische staatsburgerschap. Haar acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bijgevolg is Ksenia Mishonova verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1559.

Darya Vasilievna MOROZOVA

(Дарья Васильевна МОРОЗОВА)

Functie: commissaris van de mensenrechten van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”

Geboortedatum: 27.2.1989

Geboorteplaats: Makiivka, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Geslacht: vrouwelijk

Darya Morozova is commissaris van de mensenrechten van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Zij was betrokken bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen van de Donbas naar kampen op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim en naar opvangcentra in Rusland. Haar acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Zij heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gesteund en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid. Bovendien steunde zij de illegale erkenning van de separatistische zogenaamde “Volksrepublieken” in de Donbas en de illegale annexatie van de Oekraïense regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja door de Russische Federatie.

Bijgevolg is Darya Morozova verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1560.

Vitaly Aleksandrovich SUK

(Виталий Александрович СУК)

Functie: directeur van de Oleshki-kostschool voor kinderen met een handicap

Geboortedatum: 12.3.1970

Geslacht: mannelijk

Vitaliy Suk is directeur van de Oleshki-kostschool voor kinderen met een handicap. Hij was betrokken bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen met een handicap van de oblast Cherson naar de illegaal geannexeerde Krim en andere gebieden van Oekraïne onder Russische controle. Sommige van deze kinderen werden doorgestuurd naar tehuizen voor kinderen met een handicap verspreid over heel Rusland. Zijn acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bijgevolg is Vitaliy Suk verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1561.

Vladimir Viktorovich KHROMOV

(Владимир Викторович ХРОМОВ)

Functie: vertegenwoordiger van de commissaris voor kinderrechten in het Bureau van de president van de Russische Federatie

Geboortedatum: 15.8.1977

Geslacht: mannelijk

Vladimir Khromov is vertegenwoordiger van de commissaris voor kinderrechten in het Bureau van de president van de Russische Federatie, Maria Lvova-Belova. Hij was betrokken bij de organisatie van militair-patriottische kampen in Tsjetsjenië voor Oekraïense kinderen die illegaal van de Donbas naar het grondgebied van de Russische Federatie werden overgebracht. Zijn acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bijgevolg is Vladimir Khromov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1562.

Konstantin Albertovich FEDORENKO

(Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО)

Functie: directeur van de door de federale staat gefinancierde onderwijsinstelling Internationaal Kindcentrum Artek

Geboortedatum: 29.12.1976

Geboorteplaats: Beloretsjensk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Konstantin Fedorenko is directeur van het Internationaal Kindcentrum Artek. Hij was betrokken bij de organisatie van Russische militaire en patriottische kampen voor kinderen van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim en kinderen die illegaal naar het schiereiland de Krim werden gedeporteerd vanuit andere, door Rusland gecontroleerde delen van Oekraïne. Zijn acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bovendien heeft hij openlijk steun verleend aan Russische soldaten die deelnamen aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij steunde ook de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie.

Bijgevolg is Konstantin Fedorenko verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1563.

Leonid Mikhailovich ROMANOV

(Леонид Михайлович РОМАНОВ)

Functie: directeur-generaal van de Stichting Kinderhulp Evgeny Primakov

Geboortedatum: 13.2.1947

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Leonid Romanov is directeur-generaal van de Stichting Kinderhulp Evgeny Primakov, die het project “Kinderen van de Donbas” uitvoert, in het kader waarvan Oekraïense kinderen uit de Donbas worden verhuisd naar het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Rusland. Een van de doelstellingen van het project “Kinderen van de Donbas” is het integreren van kinderen uit de Oekraïense regio Donbas in het Russische leven.

Hij nam deel aan de illegale deportatie van Oekraïense kinderen van de Donbas naar een kamp in Jevpatoria op het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim. De Stichting Kinderhulp Evgeny Primakov is onder zijn leiding betrokken bij het beheer van twee centra in de buurt van Moskou, waar kinderen uit de Donbas worden ondergebracht en naar school gaan. Zijn acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bijgevolg is Leonid Romanov verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1564.

Vladimir Vladislavovich KOVALENKO

(Владимир Владиславович КОВАЛЕНКО)

Functie: chef-staf van de regionale tak van de pan-Russische militaire patriottische sociale beweging “Jong Leger” (Yunarmiya) in de stad Sebastopol

Geboortedatum: 4.2.1962

Geboorteplaats: Loehansk, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Geslacht: mannelijk

Vladimir Kovalenko is chef-staf van de regionale tak van de pan-Russische militaire patriottische sociale beweging “Jong Leger” (Yunarmiya) in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol. Hij was betrokken bij de organisatie van Russische militaire en patriottische kampen voor kinderen van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim en kinderen die illegaal naar het schiereiland de Krim werden gedeporteerd vanuit andere door Rusland bezette delen van Oekraïne. Zijn acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bovendien nam de tak van Yunarmiya onder zijn bevel deel aan een georganiseerde campagne waarbij de schoolkinderen in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol werd gevraagd brieven te schrijven aan de Russische soldaten die deelnamen aan de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Bijgevolg is Vladimir Kovalenko verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1565.

Vladimir Dmitrievich NECHAEV

(Владимир Дмитриевич НЕЧАЕВ)

Functie: rector van de staatsuniversiteit van Sebastopol

Geboortedatum: 20.12.1972

Geboorteplaats: Soedzja, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Vladimir Nechaev is rector van de staatsuniversiteit van Sebastopol. Hij schaarde zich publiekelijk achter het besluit van president Putin om de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne te beginnen. Hij steunde ook de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie in 2014.

De staatsuniversiteit van Sebastopol heeft onder zijn leiding een programma ingevoerd waarbij Oekraïense kinderen die illegaal van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk” en andere door Rusland bezette delen van Oekraïne naar het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim waren overgebracht, werden heropgevoed met de geschiedenis, de cultuur en het patriottisme van Rusland. Zijn acties schenden het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne, alsook de rechten van Oekraïense kinderen.

Bijgevolg is Vladimir Nechaev verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1566.

Andrey Sergeevich IVANAEV/

alias Andrei Sergeyevich IVANAYEV/

alias Andrey Sergeyevich IVANAYEV;

(Андрей Сергеевич ИВАНАЕВ)

Functie: luitenant-generaal bij de Russische krijgsmacht en bevelhebber van het 20e gardeleger gecombineerde wapens van de Russische Federatie

Geboortedatum: 19.1.1972

Geboorteplaats: Oeralsk, voormalige USSR (nu Kazachstan)

Geslacht: mannelijk

Andrey Ivanaev is luitenant-generaal bij de Russische krijgsmacht. Hij is bevelhebber van het 20e gardeleger gecombineerde wapens van het westelijk militair district van de Russische Federatie. In die hoedanigheid voert hij rechtstreeks het bevel over en heeft hij aanzienlijke invloed op de inzet van Russische strijdkrachten die deelnemen aan de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Tijdens de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland heeft het 20e gardeleger gecombineerde wapens, onder leiding van Andrey Ivanaev, rechtstreeks bijgedragen aan het offensief van Rusland vanuit het noordoosten.

Andrey Ivanaev is verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1567.

Sergey Borisovich MUCHKAYEV

(Сергей Борисович МУЧКАЕВ)

Functie: kolonel bij de Russische krijgsmacht, hoofd van het 106e opleidingscentrum voor luchtdoelraketten van de Russische strijdkrachten

Geboortedatum: 22.12.1976

Geboorteplaats: Dobele, voormalige USSR (nu Letland)

Geslacht: mannelijk

Sergey Muchkajev is een hooggeplaatste militair binnen de Russische strijdkrachten. Hij is hoofd van het 106e opleidingscentrum voor luchtdoelraketten van de Russische Federatie, dat verantwoordelijk is voor de opleiding van Russisch militair personeel dat grond-luchtraketsystemen bedient, waaronder de 53e luchtdoelraketbrigade. Belangrijk is dat het 106e opleidingscentrum voor luchtdoelraketten, onder leiding van Sergey Muchkajev, het enige opleidingscentrum in de Russische Federatie is dat junior specialisten opleidt in het gebruik van luchtdoelraketten voor de middellange afstand. Naast hoofd van het 106e opleidingscentrum voor luchtdoelraketten van de Russische Federatie, dat verantwoordelijk is voor de aan de inzet voorafgaande opleiding van de Russische grond-luchtraketeenheden die actief deelnemen aan de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne, was Sergey Muchkayev tot 2020 bevelhebber van de 53e luchtdoelraketbrigade.

Derhalve is Sergey Muchkayev verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1568.

Leonid Vladimirovich KHARCHENKO

alias Krot

(Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО; alias Krot

alias Крот)

Functie: hoofd van het Krot verkenningsbataljon van het 2e departement van de militaire inlichtingendienst (GRU) van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”

Geboortedatum: 10.1.1972

Geboorteplaats: Kostjantynivka, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Leonid Kharchenko was bevelhebber van het “verkenningsbataljon” van de militaire inlichtingendienst van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” en nam reeds in een vroeg stadium van het gewapende conflict in Oekraïne actief deel aan de separatistische beweging. Hij werd door een Nederlandse rechtbank schuldig bevonden aan het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in 2014. In 2018 ging Kharchenko met pensioen als luitenant-kolonel van de troepen van de “Volksrepubliek Donetsk”. Hij nam deel aan lokale verkiezingen op de Krim, na zijn aanbeveling aan de commissie door de republikeinse tak op de Krim van de “Communisten van Rusland”. Die verkiezingen waren in strijd met het Oekraïens recht en derhalve onwettig.

Bijgevolg is Leonid Kharchenko verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1569.

Sergey Nikolaevich DUBINSKY

alias Khmuryi

(Сергей Николаевич ДУБИНСКИЙ

alias Хмурый)

Functie: hoofd van de militaire inlichtingendienst (GRU) van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”

Geboortedatum: 9.8.1962

Geboorteplaats: Neskoetsjnoje, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Geslacht: mannelijk

Sergey Dubinsky was hoofd van de militaire inlichtingendienst van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” en nam reeds in een vroeg stadium van het gewapende conflict actief aan de separatistische beweging deel door het plannen en uitvoeren van het offensief van de Volksrepubliek Donetsk dat voorafging aan het neerhalen van vlucht MH17. Hij werd door een Nederlandse rechtbank schuldig bevonden aan het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines en de moord op alle 298 burgers aan boord. Sergey Dubinsky is kolonel in de reserve van de militaire inlichtingendienst (GRU) en wordt beschermd door de Russische regering.

Hij trekt derhalve profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien is Sergey Dubinsky verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

23.6.2023

1570.

Artem Alexandrovich USS

alias Artyom Alexandrovich USS

(Артем Александрович УСС /alias Артём Александрович УСС)

Geboortedatum: 22.4.1982

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu: Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Artem Uss is eigenaar van Sibougol LCC, een belangrijke Siberische onderneming die meer dan twee miljoen ton steenkool per jaar produceert, met een – in 2020 geregistreerde – omzet van meer dan 2 miljard roebel. Samen met zijn familie heeft hij ook banden met het bedrijf “Krasnoyarsklesomaterialy”, een van de grootste exporteurs van Siberisch hout.

Sibougol LCC heeft grote overheidscontracten gekregen dankzij de vader van Artem Uss, Alexander Uss, tijdens diens ambtstermijn als gouverneur van de oblast Krasnojarsk. Voorts betuigde Alexander Uss op 20 april 2023 publiekelijk dank aan president Putin en de regering van de Russische Federatie voor hun steun om zijn zoon terug te krijgen naar Rusland.

Artem Uss is daarnaast betrokken bij de bedrijfsactiviteiten van verschillende andere bedrijven, waaronder “Nord-Deutsche Industrieanlagenbau”, waarvan hij mede-eigenaar is. Hij heeft de Russische Federatie via zijn bedrijf Nord-Deutsche Industrieanlagenbau militaire technologie en technologie voor tweeërlei gebruik ter beschikking gesteld.

23.6.2023

 

 

 

Artem Uss is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken bij een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien verleent hij materiële steun aan en profiteert hij van de regering van de Russische Federatie.

 

1571.

Mikhail Sergeevich ZVINCHUK

(Михаил Сергеевич ЗВИНЧУК)

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin, Oprichter van het militaire Telegram-kanaal “Rybar”

Geboortedatum: 19.7.1991

Geboorteplaats: Vladivostok, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Mikhail Sergeevich Zvinchuk is lid van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht om de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep staat hij bekend als de oprichter van het pro-Russische militaire Telegram-kanaal “Rybar” dat verslag uitbrengt over Russische oorlogsinspanningen en Oekraïense militaire posities, en desinformatie en Kremlingezinde propaganda over de oorlog verspreidt.

Mikhail Zvinchuk is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

1572.

Alexander Valeryevich SLADKOV

(Александр Валерьевич СЛАДКОВ)

Functie: lid van de “werkgroep voor de speciale militaire operatie”, opgericht bij decreet van president Putin, journalist, oorlogscorrespondent voor VGTRK

Geboortedatum: 1.4.1966

Geboorteplaats: Monino, regio Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Valeryevich Sladkov is lid van de werkgroep die in december 2022 door president Putin is opgericht en die als taak heeft de mobilisatie-inspanningen van de Russische Federatie ter ondersteuning van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne te coördineren. Naast zijn rol in de werkgroep werkt hij als oorlogscorrespondent voor de Russische staatsomroep VGTRK, waarbij hij desinformatie en Kremlingezinde propaganda over de aanvalsoorlog tegen Oekraïne verspreidt. Alexander Sladkov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast is hij verbonden aan VGTRK, een mediaholding die verantwoordelijk is voor het verlenen van steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en voor het verlenen van steun aan en het profiteren van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

Alexander Sladkov is bijgevolg verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023”

 

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“212.

Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Stichting ter ondersteuning en bescherming van de rechten van in het buitenland wonende volksgenoten)

(ook bekend als: “Fund for the Legal Protection and Support of Russian Federation Compatriots”, ook bekend als “Living Abroad”, ook bekend als “The Foundation for the Support of Compatriots”)

Russisch:

“Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом”

Address: room 308-324, Arbat St, 55/32, Moscow, Russia, 119200 (Moskou, Rusland)

Soort entiteit: niet-gouvernementele organisatie

Plaats van registratie: Moscow, Russia (Moskou, Rusland)

Registratiedatum: 21.11.2011

Registratienummer: 1117799023330

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Rusland, Moskou

Geassocieerde entiteiten: Federaal agentschap “Rossotrudnichestvo”.

De Stichting ter ondersteuning en bescherming van de rechten van in het buitenland wonende volksgenoten is opgericht en wordt gefinancierd door de Russische Federatie ter verwezenlijking van de doelstellingen van het buitenlands beleid van de Russische regering. Zij vormt een unieke structuur van Ruslands “soft power” en speelt zo een belangrijke ondersteunende rol bij de uitvoering van het beleid van verdeeldheid zaaien van de Russische regering.

De analytische evaluaties van de deskundigen van de stichting worden gebruikt ter bevestiging van de voornaamste propagandaboodschappen van het Kremlin, zoals dat de Oekraïense autoriteiten neonazisme en vreemdelingenhaat zouden aanmoedigen. Ongefundeerde beschuldigingen van nazisme, russofobie en massale vervolging van Russischtaligen worden, conform het Kremlinbeleid, door de Stichting ingezet om in tal van Ruslands buurlanden instabiliteit en verdeeldheid te bewerkstelligen.

De uitvoerend directeur van de stichting sprak zijn steun uit voor president Putin en voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Ruslands minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bevestigd dat de stichting zich consequent inzet voor bestrijding van vreemdelingenhaat, neonazisme en pogingen tot geschiedvervalsing.

Daarom is de Stichting ter ondersteuning en bescherming van de rechten van in het buitenland wonende volksgenoten verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan en profiteren van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

213.

JSC Makeyev State Rocket Center

АО “Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева”

(АО “ГРЦ Макеева”)

Adres: Miass, Russia (Rusland)

Registratiedatum: 1947

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Rusland

JSC Makeyev State Rocket Center is een Russisch bedrijf dat raketten en andere wapens ontwerpt en produceert voor het Russische ministerie van Defensie. Door dit bedrijf geproduceerde raketten worden in Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne ingezet. Voorts organiseert JSC Makeyev State Rocket Center “patriottische” concerten en evenementen voor fondsenwerving ter ondersteuning van Russische soldaten die in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne vechten. Derhalve is JSC Makeyev State Rocket Center verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

214.

MRB Bank

ook bekend als “International Settlement Bank” LLC

ook bekend als “Mezhdunarodnyi Raschetnyi Bank”

(“Международный Расчетный Банк”

ook bekend als “КБ МРБ” (ООО))

Adres: Stalin Street 20, Tsinkhval, Georgia (Tschinvali, Republiek Zuid-Ossetië)

Website:

https://mrb-bank.ru/

(niet toegankelijk in de EU)

Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Company – LLC)

Plaats van registratie: Georgia (Republiek Zuid-Ossetië)

Registratiedatum: 15.5.2015

Registratienummer: 1159800030409

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Rusland, Georgië, Oekraïne

MRB Bank heeft kantoren geopend in de Oekraïense bezette gebieden van Cherson en Zaporizja, en verleent diverse bankdiensten onder zeggenschap van de centrale bank van Rusland. Zij heeft geldautomaten geplaatst in de regio en exploiteert een lokaal bijkantoor in Loehansk.

Derhalve is MRB Bank verantwoordelijk voor het verlenen van materiële en financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

215.

CMRBank

ook bekend als TSMRBank

ook bekend als Bank “Centre for International Settlements” LLC

(ЦМРБанк

ook bekend als “Центр международных расчетов”)

Adres: Palikha street 10, building 7 127055, Moscow

Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +7-495-980-80-44 8-800-250-09-22

Website: https://cmrbank.ru

E-mail: cmr@cmrbank.ru

Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC)

Plaats van registratie: Moscow, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 28.4.2015

Registratienummer: 1157700005759

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Rusland, Oekraïne

De CMRBank is een financiële instelling die sinds oktober 2022 actief en operationeel is in de illegaal geannexeerde gebieden van Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. Zij is een van de banken in deze gebieden die deelnemen aan het inwisselen van hryvnia's tegen roebels voor lokale burgers en aan het verstrekken van preferentiële leningen.

Derhalve is CMR Bank verantwoordelijk voor het verlenen van materiële en financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

216.

Joint-stock company “PMC Wagner Centre” (aandelenvennootschap “PMC Wagner Centre”)

(“ЧВК Вагнер Центр”)

Adres: 15 Zolnaya Street, Building 1, Room 1-N, Ch.P. 194 (Office 206) Saint-Petersburg, municipal district Pravoborezhny

Russian Federation (Sint-Petersburg, gemeentelijk district Pravoborezjni, Russische Federatie)

Website: https://wagnercentr.ru/

E-mail: info@wagnercentr.ru

Soort entiteit: aandelenvennootschap

Plaats van registratie: St. Petersburg, Russian Federation (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

PMC Wagner Centre is een Russische commerciële onderneming die zich richt op het stimuleren van particuliere investeringen en innovatie teneinde Ruslands defensievermogens te ondersteunen en te versterken. Het PMC Wagner Centre superviseert engineering- en IT-projecten met dat doel en heeft een programma opgezet voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (UAV's). Via Yevgeny Viktorovich Prigozhin houden het PMC Wagner Centre en zijn activiteiten nauw verband met zijn naamgever, de PMC Wagner Group, een in Rusland gevestigde de facto militaire entiteit die verantwoordelijk is voor de inzet van huurlingen van de Wagnergroep in Oekraïne.

Door bij te dragen aan Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne is het PMC Wagner Centre verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

 

 

Registratiedatum: 27.12.2022

Registratienummer: 1227800167242

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Rusland

Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Geassocieerde entiteiten: Wagner Group (Wagnergroep)

 

 

217.

PMC Patriot

(ЧВК “Патриот”)

Geassocieerde personen of entiteiten: Sergei Shoigu

Het militaire privébedrijf Patriot (“PMC Patriot”) is een in Rusland gevestigde particuliere de facto militaire entiteit, die naar verluidt onder het commando van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie staat. Het bedrijf verricht veiligheids- en militaire activiteiten, met rechtstreekse deelname aan militaire conflicten. PMC Patriot, dat eerder betrokken was bij activiteiten in Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek, heeft in Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne gevechtsactiviteiten in Oekraïne uitgevoerd, met name bij de aanvallen op de stad Voehledar.

Daarom is PMC Patriot verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne, ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

218.

Open Joint Stock Company TV en Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation “Zvezda” (openbare aandelenvennootschap Televisie- en radio-omroep van de strijdkrachten van de Russische Federatie “Zvezda”)

ook bekend als OJSC TRC AF RF “Zvezda”

(Открытое акционерное общество “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “ЗВЕЗДА””;

ook bekend als ОАО “ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА””)

Adres: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126

129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126 (Moskou)

Soort entiteit: Openbare aandelenvennootschap/OAO

Plaats van registratie: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126

129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126 (Moskou)

Registratiedatum: 8.6.2009

Registratienummer: ИНН 7717653542

De Televisie- en radio-omroep van de strijdkrachten van de Russische Federatie Zvezda is een organisatie die onder zeggenschap staat van het Russische ministerie van Defensie en wordt gefinancierd door de Russische staat. Het bedrijf exploiteert een militair-patriottische tv-zender, “Zvezda”, die is gewijd aan het ondersteunen en promoten van het Russische leger, en desinformatie en propaganda over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne verspreidt.

De Televisie- en radio-omroep van de strijdkrachten van de Russische Federatie Zvezda verleent ondersteuning aan materiële acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

 

 

КПП 771701001

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Moskou, Rusland

Geassocieerde personen: Aleksei Viktorovich Pimanov

Overige informatie: communicatie; organisatie die geregistreerd staat bij de Russische regulerende instantie voor de media

 

 

219.

Joint Stock Company “Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment” (aandelenvennootschap Reparatiebasis voor de reparatie van luchtvaartuiginstrumenten en luchtvaartterreinapparatuur)

ook bekend als JSC REMBAZA

(Акционерное Общество “Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники”)

ook bekend als АО “РЕМБАЗА”)

Adres: St. Warsaw Highway, 125, Building 1, Office 515, Moscow, Russian Federation, 117587 (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: eigendom van de federale overheid

Plaats van registratie: 412310, Saratov Region, Balashov, Ul. Titova, D.40 (oblast Saratov, Balasjov)

Registratiedatum: 19.5.2009

Registratienummer: TIN-nr.: 5027030107

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

JSC “Repair Base for Repair Of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment” is een bedrijf dat is opgericht door het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Het houdt zich voornamelijk bezig met onderhoud van wapens en militaire apparatuur. Door samen met het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie openbare aanbestedingen uit te voeren steunt het bedrijf de Russische defensiesector, die sinds mei 2022 met verhoogde uitgaven wordt geconfronteerd. JSC “Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment” staat ook op de lijst van strategische organisaties en federale uitvoerende organen die belast zijn met de uitvoering van een eengemaakt staatsbeleid in de economische sectoren waarin die organisaties actief zijn.

Daarom is JSC “Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment” verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en steunt het bedrijf, en profiteert het van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

220.

Joint Stock Company “DUKS”

ook bekend als JSC DUKS

(Организация АО “ДУКС”

ook bekend als АО ДУКС)

Adres: Moscow, 125040, Pravda str., 8, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: privébezit

Plaats van registratie: Russian Federation (Russische Federatie)

Registratiedatum: 9.7.2022

Registratienummer: 1027700010579

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Overige informatie:

INN: 7714077682 PPC: 771401001

JSC “DUKS” is de belangrijkste producent van raketten, waaronder de AA-11 “Archer”, waarmee Russische SU-27-gevechtsvliegtuigen zijn uitgerust en die door Rusland worden ingezet in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne. JSC “DUKS” heeft een blijk van waardering gekregen van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, voor de grote bijdrage van het bedrijf aan de totstandbrenging van luchtvaarttechnologie en de versterking van het defensievermogen van het land. Partners van JSC “DUKS” zijn het Russische ministerie van Defensie en Rosoboronexport (Russische defensie-uitvoer).

Daarom is JSC “DUKS” verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en voor het verlenen van materiële steun aan, en het profiteren van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

221.

JSC Plant Universalmash

(АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛМАШ)

Adres: 198097, St. Petersburg, Stachek avenue, 47 LITERA C, office 6th office 2/1, Russian Federation (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Soort entiteit: niet-openbare aandelenvennootschap

Plaats van registratie: Russian Federation (Russische Federatie)

Registratiedatum: 23.8.2002

Registratienummer: TIN - 7805060220

INN - 7805060220

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

JSC “Plant Universalmash” is een dochteronderneming van PJSC “KIROVSKY ZAVOD”, die het universele chassis met rupsbanden voor het S-300V-luchtdoelraketsysteem levert. Dit type chassis wordt ook gebruikt voor motorartillerie “Pion” en universele afzonderlijke eenheden met een T-80-tank, die worden gebruikt door Russische strijdkrachten in Oekraïne. Daarnaast vervult de Universalmash-fabriek, volgens een verklaring van de leidinggevende van de onderneming, Sergei Serebriakov, taken die verband houden met het staatsdefensiekader.

Daarom is JSC “Plant Universalmash” verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en voor het verlenen van materiële steun aan, en het profiteren van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

222.

PJSC “Research and Production Association “ISKRA”” / PJSC NPO Iskra

(ПАО “Научно-Производственное Объединение “ИСКРА”” / ПАО НПО “Искра”)

Adres: 614038, Perm Territory, Perm, st. Academician Vedeneeva, 28, Russian Federation (kraj Perm, Perm, Russische Federatie)

Soort entiteit: openbare aandelenvennootschap

Plaats van registratie: Russian Federation (Russische Federatie)

Registratiedatum: 25.7.1996

Registratienummer: 1025901509798

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Aanvullende informatie: Website: https://npoiskra.ru/

Tel: +7 (342) 262-72-72

E-mail: info@npoiskra.ru

INN 5907001774

KPP 590701001

OKPO 07504034

PJSC “Research and Production Association “ISKRA”” ontwerpt, vervaardigt en levert apparatuur voor het brandstof- en energiecomplex en ontwikkelt en vervaardigt raketmotoren met vaste brandstoffen en de bijbehorende elementen voor raketten voor verschillende doeleinden, onder meer voor de strategische troepen van de Russische Federatie. PJSC “Research and Production Association “ISKRA”” vervaardigt elementen voor raketcomplexen die door de Russische strijdkrachten worden ingezet in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Bijgevolg verleent PJSC “Research and Production Association “ISKRA”” materiële steun aan, en profiteert de onderneming van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

223.

Joint Stock Company “State Scientific Center of the Russian Federation Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Research”

ook bekend als JSC “SSC RF TRINITY”

(Акционерное общество “Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

ook bekend als АО “ГНЦ РФ ТРИНИТИ”)

Adres: 108840, Moscow, Troitsk, st. Pushkov, vl. 12, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: aandelenvennootschap

Plaats van registratie: Russian Federation (Russische Federatie)

Registratiedatum: 10.3.2015

Registratienummer: 1157746176400

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Aanvullende informatie: algemeen directeur: Kirill Igorevitsj Ilyin

INN 7751002460

KPP 775101001

JSC “SSC RF TRINITY” is een Russische wetenschappelijke onderneming die haar hoofdactiviteiten ontplooit op de gebieden plasmafysica, laserfysica en -technologie, fysica van de uiterste toestand van materie, fysica van energieomzettingsprocessen, en onderzoek en technologische ontwikkeling in samenhang met de implementatie van het staatsdefensiekader. JSC “SSC RF TRINITY” verricht onderzoek voor het ministerie van Defensie van de regering van de Russische Federatie en heeft een technologie ontwikkeld voor het coaten van de binnenkant van de lopen van artilleriegeschut.

Bijgevolg verleent JSC “SSC RF TRINITY” materiële steun aan, en profiteert de onderneming van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

224.

“Plant “Zvezda”” – Branch of the Federal State Unitary Enterprise “Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin” (filiaal van de onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming “Scientific and Production Center of Automation and Instrumentatrion” genoemd naar de wetenschapper N.A. Pilyugin)

ook bekend als FL “Plant “Zvezda” FSUE “NPCAP”

(“Завод “Звезда” – Филиал Федерального Государственного Унитарного Предприятия “Научно-Производственный Центр Автоматики и Приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина”

ook bekend als ФЛ “Завод “Звезда”” ФГУП “НПЦАП”)

Adres: 172739, Solnechny island, Tver region, Novaya str., 80, Russian Federation (eiland Solnechni, oblast Tver, Russische Federatie)

Wettelijk adres: 117342, Moscow City, Vvedenskogo street, 1, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: filiaal van de onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming

Plaats van registratie:

Russian Federation (Russische Federatie)

Registratiedatum: 15.11.2002

Registratienummer: 1027739552642

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

“Plant “Zvezda”” is Ruslands belangrijkste onderneming voor de productie van gyroscopische apparatuur van hoge precisie voor raket-, ruimte- en luchtvaartapparatuur voor verschillende doeleinden. De fabriek maakt deel uit van het militair-industrieel complex in de oblast Tver, dat hightech-vraagstukken oplost ten behoeve van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie.

“Plant “Zvezda”” produceert en levert dynamisch afstelbare gyroscopen (DNG) die worden gebruikt in de controle- en stabilisatiesystemen van de navigatiesatellieten GLONASS-K. GLONASS is een Russisch satellietnavigatiesysteem dat is ontworpen voor operationele ondersteuning bij navigatie en tijdmeting voor een onbeperkt aantal gebruikers te land, ter zee, in de lucht en in de ruimte. Het GLONASS-systeem helpt de Russische strijdkrachten continu bij het uitvoeren van nauwkeurige aanvallen met tactische raketten (bv. tactische raketten van het type Iskander) in Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

“Plant “Zvezda”” verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

 

 

Geassocieerde entiteit: voormalige moedermaatschappij: Federal State Unitary Enterprise “Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin” (JSC “NPCAP”)

Aanvullende informatie: TIN 7728171283

 

 

225.

JSC Murom Instrument-making Plant

ook bekend als JSC “MPZ”

(Акционерное общество “Муромский приборостроительный завод”

ook bekend als AO “МПЗ”)

Adres: 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a., Russian Federation (oblast Vladimir, Moerom, Russische Federatie)

Soort entiteit: gemengd Russisch bezit met een aandeel federale eigendom

Plaats van registratie: Russian Federation, 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a. (oblast Vladimir, Moerom, Russische Federatie)

Registratiedatum: 1.7.2011

Registratienummer: 1113334001879

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Overige informatie: INN: 3334017070

KPP: 333401001

JSC “Murom Instrument-Making Plant” is gespecialiseerd in de productie van inwerkingstellings- en ontstekingsmechanismen van munitie voor alle soorten wapens van de strijdkrachten. De onderneming verzorgt inwerkingstellings- en ontstekingsmechanismen van munitie van alle onderdelen van de Russische strijdkrachten, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de FSB en andere wetshandhavingsinstanties. JSC “Murom Instrument-Making Plant” staat op de lijst van strategische organisaties die belast zijn met de uitvoering van een eengemaakt staatsbeleid in de economische sectoren waarin zij actief zijn. De CEO van de onderneming, Dmitriy Fadeev, heeft gezworen “alles in het werk te stellen om de huidige verdedigers van het Vaderland te voorzien van alles wat ze nodig hebben om de Donbas van het naziregime te bevrijden”. Bovendien staat hij aan het hoofd van de wapens producerende Liga van defensieondernemingen van de oblast Vladimir.

Bijgevolg is JSC “Murom Instrument-Making Plant” verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan, en het profiteren van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

226.

Design and Production Enterprise “Iris” JSC

ook bekend als PKP Iris; a.k.a. Iris JSC

(Акционерное Общество “Производственно-Конструкторское Предприятие “Ирис””

ook bekend als ПКП “Ирис”

ook bekend als АО “Ирис”)

Plaats van registratie: Russian Federation, Rostov region, Rostov-on-Don, st. Krasnoarmeiskaya, 9 (oblast Rostov, Rostov aan de Don, Russische Federatie)

Registratiedatum: 1.2.2010

Registratienummer: 6164295259 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Design and Production Enterprise “Iris” JSC is een Russische militair-industriële onderneming die elektrische motoren, “lanceervoertuigen” en raketsystemen voor de Russische strijdkrachten ontwikkelt. IRIS JSC heeft onder meer onderzeemotoren voor de marine van de Russische Federatie ontwikkeld. De entiteit is in het bezit van ten minste drie door de regering van de Russische Federatie afgegeven licenties en certificaten, waaronder een certificaat voor Russische entiteiten die actief zijn in de Russische defensie-industrie, een licentie die is afgegeven door het ruimteagentschap van de Russische staat, en een licentie van de Russische federale dienst voor defensiezaken voor de “ontwikkeling van wapens en militaire technologie”. Daarnaast bevat de officiële website van de entiteit propagandistisch pro-oorlogbeeldmateriaal, waarmee Iris JSC openlijk haar steun uitspreekt voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Bijgevolg verleent Design and Production “Iris” JSC materiële steun aan, en profiteert zij van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

227.

TRV-Akhtubinsk LLC

(ook bekend als Tactical Missile Corporation Akhtubinsk

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРВ-АХТУБИНСК”

ook bekend als “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение - Ахтубинск”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 416506, Astrakhan Region, Akhtubinsky District, Akhtubinsk, st. Sukhoi P.O., Building 12a (oblast Astrachan, district Achtoebinsk, Achtoebinsk, Russische Federatie)

Registratiedatum: 10.10.2010

Registratienummer: 3001041615 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie Geassocieerde entiteiten:

Tactical Missile Corporation, moedermaatschappij, (TIN-nr.: 503210805145)

Tactisch Missile Corporation Akhtubinsk is een Russisch militair-industrieel staatsbedrijf dat vanuit een vliegtuig te lanceren wapens ontwikkelt voor gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en strategische bommenwerpers die door de Russische strijdkrachten worden ingezet. Door Tactical Missile Corporation Akhtubinsk ontworpen militaire apparatuur wordt rechtstreeks gebruikt bij de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Meer bepaald is Tactical Missile Corporation Akhtubinsk een dochteronderneming van het Russische staatsbedrijf Tactical Missile Corporation, die al eerder aan beperkende maatregelen van de EU is onderworpen.

Derhalve verleent Tactical Missile Corporation Akhtubinsk materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien verleent het bedrijf materiële steun aan, en profiteert het van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

228.

Federal state enterprise “Plant named after Ia. M. Sverdlov”

ook bekend als Sverdlov Plant

(Федеральное казенное предприятие “Завод имени Я.М.Свердлова”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 606002, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk city, Sverdlov avenue, 4 (oblast Nizjni Novgorod, Dzjerzjinsk, Russische Federatie)

Registratiedatum: 11.12.1991

Registratienummer: 5249002485 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Het staatsbedrijf “Plant named after Ia.M. Sverdlov” is een Russische militair-industriële onderneming die explosieven vervaardigt die door de Russische strijdkrachten zijn ingezet tijdens Ruslands illegale en ongerechtvaardigde militaire invasie van Oekraïne in 2022. De entiteit is in het bezit van minstens drie lopende contracten met het Russische ministerie van Defensie ter waarde van meer dan 608 179 800  RUB. Belangrijk om te weten is dat het staatsbedrijf “Plant named after Ia.M. Sverdlov” Ruslands enige producent is van HMX (d.w.z. octogeen, een krachtig hoog-explosief nitroamine) en RDX (d.w.z. hexogeen, een organische verbinding die op grote schaal als explosief wordt gebruikt). Van Russische explosieven op basis van HMX en RDX is vastgesteld dat zij tijdens Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn gebruikt.

Het staatsbedrijf “Plant named after Ia.M. Sverdlov” verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien verleent het materiële steun aan, en profiteert het van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

229.

Factory “Copier” JSC

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД “КОПИР””)

Plaats van registratie: Russian Federation, 425350, Republic of Mari El, city of Kozmodemyansk, str. Gagarina, 10 (Republiek Mari El, Kozmodemjansk, Russische Federatie)

Registratiedatum: 12.7.1996

Registratienummer: 1217000287 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

De fabriek “Copier” JSC is een Russisch militair-industrieel bedrijf dat elektrische apparatuur voor de Russische strijdkrachten vervaardigt. De entiteit, die een van de voornaamste militaire ondernemingen van de Russische Federatie is, ontwikkelt elektrische connectoren, apparatuur en componenten voor elektrische apparatuur voor de Russische luchtvaart-, raket- en ruimtevaartindustrieën. In een interview bevestigde de directeur van Copier JSC dat ongeveer 50 % van de door Copier JSC vervaardigde producten voor militair gebruik zijn ontwikkeld. De op één na grootste klant van Copier JSC is het ministerie van Industrie en Handel van de Russische Federatie., De entiteit heeft ten minste één contract ter waarde van 80 400 000 RUB met dat ministerie.

Bijgevolg verleent Factory “Copier” JSC materiële steun aan, en profiteert zij van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

230.

Vulkan LLC

ook bekend als NTTS “VULKAN” LLC

ook bekend als Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu “Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr ‘Vulkan’”

(Общество С Ограниченной Ответственностью “Научно-Технический Центр “Вулкан””)

Plaats van registratie: Russian Federation,105318, Moscow, ul. Ibragimova, 31 (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 3.6.2010

Registratienummer: 7719751930 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

NTTS “VULKAN” LLC is in het bezit van een licentie die is afgegeven door de FSB. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

NTTS “Vulkan” LLC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een door de FSB - Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen afgegeven licentie.

23.6.2023

231.

OKENIT JSC

ook bekend als AO “OKENIT”

(AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “OKENIT”

ook bekend als АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОКЕНИТ”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 193091, Saint Petersburg, nab. Oktiabrskaia, 6,litera v, pomeshch. 8-n (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Registratiedatum: 25.8.2015

Registratienummer: 7811227439 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

OKENIT JSC is houder van een licentie die is afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel, en van een licentie die is afgegeven door de FSB. Deze licentie van het ministerie van Industrie en Handel is bestemd voor “het ontwikkelen, produceren, testen, installeren, onderhouden, verwijderen en verkopen van wapens en militaire uitrusting”. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

OKENIT JSC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB -Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen en een “wapens en militaire uitrusting” licentie afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel.

23.6.2023

232.

JOINT STOCK COMPANY “ECHELON UNION FOR SCIENCE AND DEVELOPMENT”

ook bekend als.ECHELON JSC

ook bekend als JSC “NPO ECHELON”

(ЭШЕЛОН)

Plaats van registratie: Russian Federation, 107023, Moscow, ul. Elektrozavodskaia, 24 str. 1. (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 22.11.2007

Registratienummer: 7718676447 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Echelon JSC is in het bezit van een licentie die is afgegeven door de FSB. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

Echelon JSC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB -Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen.

23.6.2023

233.

Iteranet LLC

ook bekend als Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu “Iteranet”;

(Общество С Ограниченной Ответственностью “Итеранет”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 119121, Moscow, per. Truzhenikov 1-i, 16 str.17 (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 27.4.1999

Registratienummer: 7704199755 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Iteranet LLC is in het bezit van een licentie die is afgegeven door de FSB. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

Iteranet LLC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB -Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen

23.6.2023

234.

Positive Group PJSC

(ook bekend als Positive technologies

ook bekend als Pozitiva

(Группа Позитива)

Plaats van registratie: Russian Federation, 107241, Moscow, sh. Shchelkovskoe, 23A, pomeshch. V kom. 33. (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 27.9.2017

Registratienummer: 9718077239 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Positive Group PJSC is in het bezit van een licentie die is afgegeven door de FSB. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

Positive Group PJSC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB - Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen.

23.6.2023

235.

Poisk-IT LLC

(Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr “Poisk-IT”;

ook bekend als Limited Liability Company Scientific and Technical Center “Poisk-IT”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 27521, Moscow, ul. Oktiabrskaia, 72. (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 29.5.2020

Registratienummer: 9715384055 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Poisk-IT LLC is houder van een licentie die is afgegeven door de FSB. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

Poisk-IT LLC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB -Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen.

23.6.2023

236.

Vektor JSC

(ook bekend als AO “NII “VEKTOR””

ook bekend als AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKII INSTITUT “VEKTOR””;

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ “ВЕКТОР””

ook bekend als ОАО НИИ Вектор)

Plaats van registratie: Russian Federation, 197022, Saint Petersburg, ul. Akademika Pavlova, 14 (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Registratiedatum: 26.1.2011

Registratienummer: 7813491943 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Vektor JSC is houder van twee licenties die zijn afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel, en van een licentie die is afgegeven door de FSB. De twee licenties van het ministerie van Industrie en Handel zijn bestemd voor “het ontwikkelen, produceren, testen, installeren, onderhouden, verwijderen en verkopen van wapens en militaire uitrusting”. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

Vektor JSC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB - Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen en een “wapens en militaire uitrusting” licentie afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel.

23.6.2023

237.

Akuta JSC

ook bekend als Acuta

(ook bekend als Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo “Akuta”;

(Закрытое Акционерное Общество “Акута”;

ook bekend als “Акута”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 197110, Saint Petersburg, ul. Pionerskaia, 44 (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Registratiedatum: 28.9.2008

Registratienummer: 7813426574 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Akuta JSC is in het bezit van een door de FSB afgegeven licentie “voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het gebruik van staatsgeheime informatie”. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring). Daarnaast beschikt Akuta over een licentie die is afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel. Deze licentie van het ministerie van Industrie en Handel is bestemd voor “het ontwikkelen, produceren, testen, installeren, onderhouden, verwijderen en verkopen van wapens en militaire uitrusting”. Akuta JSC produceert met name “onbemande onderzeese voertuigen” (UUV's) voor de Russische strijdkrachten, die worden ingezet voor inlichtingen-, bewakings- en verkenningsmissies, onderzeebootbestrijding, informatieoperaties en tijdkritische aanvallen. De entiteit beschrijft zichzelf als een entiteit die werkzaam is in de Russische IT-sector en voornamelijk werkt binnen het Russische staatsdefensiekader met grotere ondernemingen binnen het Russische militair-industriële complex. Akuta heeft bovendien een licentie “voor activiteiten in verband met het creëren van informatiebeveiligingstools”, die is afgegeven door het 8e directoraat van de GRU, d.w.z. de dienst voor buitenlandse militaire inlichtingen van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie.

23.6.2023

 

 

 

Akuta JSC is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB - Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen en een “wapens en militaire uitrusting” licentie afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel van de Russische Federatie.

 

238.

ZAO MNITI

(ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “MNITI”

ook bekend als Moscow Research Television Institute

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МНИТИ”;

ook bekend als Московский научно-исследовательский телевизионный институт)

Plaats van registratie: Russian Federation, 105094, Moscow, ul. Golianovskaia, 7A str. 1 (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 2.4.1992

Registratienummer: 7701024429 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

ZAO MNITI is houder van een licentie die is afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel, en van een licentie die is afgegeven door de FSB. Deze licentie van het ministerie van Industrie en Handel is bestemd voor “het ontwikkelen, produceren, testen, installeren, onderhouden, verwijderen en verkopen van wapens en militaire uitrusting”. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken van inlichtingenvergaring).

ZAO MNITI is derhalve een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB - Centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen en een “wapens en militaire uitrusting” licentie afgegeven door het Russische ministerie van Industrie en Handel.

23.6.2023

239.

20th Guards Combined Arms Army (20e gardeleger gecombineerde wapens)

(20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия

ook bekend als 20-я гвардейская общевойсковая армия”)

Plaats van registratie: Russian Federation, 606083, Nizhny Novgorod region, Volodarsky district, Mulino (oblast Nizjni Novgorod, district Volodarsk, Moelino, Russische Federatie)

Registratiedatum: 14.12.2009

Registratienummer: 3666162144 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Het 20e gardeleger gecombineerde wapens maakt deel uit van de Russische landmacht en neemt rechtstreeks deel aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Het 20e gardeleger gecombineerde wapens, dat onder bevel staat van Andrey Sergeevich Ivanaev, wordt door het Russische ministerie van Defensie beschreven als “het grootste groepsverband binnen de strijdkrachten van de Russische Federatie, dat deelneemt aan de belangrijkste militaire gebeurtenissen van het land”. Tijdens Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne heeft het 20e gardeleger gecombineerde wapens rechtstreeks bijgedragen aan Ruslands offensief vanuit het noordoosten.

Derhalve verleent het 20e gardeleger gecombineerde wapens materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

240.

53rd Anti-Aircraft Missile Brigade (53e luchtdoelraketbrigade)

Plaats van registratie: Russian Federation, 305502, Kursk region, pos. Marshal Zhukov, military unit 32406 (oblast Koersk, Russische Federatie)

Registratiedatum: 26.11.2009

Registratienummer: 4611010810 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

De 53e luchtdoelraketbrigade is een grond-luchtraketbrigade van de Russische landmacht en maakt deel uit van het 20e gardeleger van de Russische Federatie. Sinds september 2010 voert de 53e luchtdoelraketbrigade gevechtsmissies uit als onderdeel van het westelijke militaire district, en staat zij te boek als een van de voornaamste luchtverdedigingsbrigades van de Russische landmacht. Sinds februari 2022 draagt de 53e luchtdoelraketbrigade actief bij aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De 53e luchtdoelraketbrigade werd tijdens Ruslands grootschalige invasie ingezet in de regio Charkiv in Oekraïne, waarbij luchtdoelraketten werden afgevuurd vanuit een opslagplaats in Izjoem, een Oekraïense stad die destijds door Rusland werd bezet. In februari 2023 kreeg de 53e luchtdoelraketbrigade van de president Putin een nieuwe eretitel voor “de heroïek en heldhaftigheid, het uithoudingsvermogen en de moed die op grote schaal aan de dag werden gelegd door het brigadepersoneel in gevechtshandelingen ter verdediging van het Vaderland”, vermoedelijk in samenhang met de bijdragen van de brigade aan Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne.

Derhalve verleent het 53e luchtdoelraketbrigade materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

241.

SPS CJSC

ook bekend als Non-Public Joint Stock Company “Research and Production Center” Specialized Devices and Systems

ook bekend als Specialized Devices and Systems

(Непубличное Акционерное Общество “Научно-Производственный Центр

“Специализированные Приборы И Системы””)

Plaats van registratie: Russian Federation, 125080, Moscow, sh. Volokolamskoe, 1 str. 1, et 5; pom VI; kom 30B (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 22.8.2014

Registratienummer: 7743937237 (fiscaal identificatienummer)

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie, Nederland

Overige informatie:

Sergei Iurevich Zubkov (algemeen directeur)

SPS CJSC is een in Rusland gevestigde entiteit die computers en andere elektronische apparatuur vervaardigt. SPS CJSC is actief betrokken bij de omzeiling van sancties via haar partnerschap met een in de EU gevestigde entiteit, te weten Woerd-Tech BV. Sinds de instelling van EU-sancties die een verbod op de uitvoer van halfgeleiders naar Rusland inhouden, wordt de in Nederland gevestigde entiteit Woerd-Tech BV ervan verdacht halfgeleiders illegaal de Russische Federatie in te smokkelen. De eigenaar van Woerd-Tech BV is door de bevoegde Nederlandse autoriteit gearresteerd op verdenking van omzeiling van sancties. SPS CJSC heeft als belangrijke facilitator gefungeerd in de illegale smokkelactiviteiten van Woerd-Tech BV, en is daarbij opgetreden als de in Rusland gevestigde ontvanger van illegaal uitgevoerde halfgeleiders.

SPS CJSC is derhalve een entiteit die de beperkende maatregelen van de Unie omzeilt via activiteiten die het frustreren van de verbodsbepalingen van Besluit 2014/512/GBVB en Verordening (EU) nr. 833/2014 tot doel hebben of die daartoe leiden.

23.6.2023

242.

AO “FTI-OPTRONIK”

(ООО ФТИ-ОПТРОНИК)

Adres: Politekhnicheskaya Ulitsa, 28, St Petersburg, Russia, 194021 (Sint-Petersburg, Rusland)

Website: http://www.fti-optronic.com/Optoelektronnye-komponenty.html

Plaats van registratie: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Registratiedatum: 3.7.2013

Registratienummer: INN 7802830545

BIN 1137847251740

PPC 780101001

OKPO 27492853

AO "FTI-OPTRONIK" is een Russisch onderzoeks- en productiebedrijf dat de volledige levenscyclus verzorgt, van de ontwikkeling tot de proef- en serieproductie, van opto-elektronische producten. FTI-Optronic is momenteel de enige gespecialiseerde onderneming in Rusland die opto-elektronische componenten produceert voor gegevensoverdrachtsystemen, meetinstrumenten en apparatuur voor speciale toepassingen op basis van glasvezeltechnologie. De Russische regering steunt fabrikanten van opto-elektronische technologieën, aangezien de binnenlandse productie de ontbrekende buitenlandse technologieën die nodig zijn voor de belangrijkste sectoren en de militaire industrie zal moeten gaan vervangen. Bovendien verleent AO "FTI-OPTRONIK" via aanbestedingen diensten aan JSC "Concern Sozvezdie", een onderneming die gespecialiseerd is in de productie van controle- en communicatiesystemen, elektronische oorlogsapparatuur en speciale apparatuur voor de Russische strijdkrachten. AO "FTI-OPTRONIK" verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. AO "FTI-OPTRONIK" verleent ook steun aan en trekt profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

23.6.2023

243.

Zala Aero Group

Adres: 426011, UR, Izhevsk, PO Box 9050 (Izjevsk)

Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Company - LLC)

Plaats van registratie: Rusland

Registratiedatum: 24.12.2010

Registratienummer: 1841015504

Geassocieerde entiteit: JSC Kalashnikov Concern

Zala Aero Group, die deel uitmaakt van de Kalashnikov Group, is een Russische onderneming die onbemande luchtvaartuigen (UAV's) vervaardigt en levert, met name de "Lancet UAV" en de "KYB-UAV", die door het Russische leger zijn gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Zala Aero verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023

244.

JSC NPP “KLASS”

Adres: 111123, Moscow, Entuziastov Highway, 56, Building 21 (Moskou)

Soort entiteit: Joint Stock Company (JSC)

Plaats van registratie: Rusland

Registratiedatum: 29.6.1994

Registratienummer: 7724032017 (of staatsregistratienummer: 1027700450975)

JSC NPP Klass is een Russisch bedrijf dat beschermingsmiddelen vervaardigt en levert aan het Russische leger en meer in het algemeen aan Russische strijdkrachten en veiligheidstroepen. Deze middelen zijn door het Russische leger gebruikt in de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. JSC NPP Klass verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

23.6.2023”