24.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 304/100


Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1441 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 wat betreft specifieke uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 227 van 1 september 2022 )

Op bladzijde 77, in de bijlage, wordt de volgende inhoudstafel ingevoegd na de titel “DEEL A — Uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van chemische gewasbeschermingsmiddelen”:

Inhoud

1.

Evaluatie

1.1.

Werkzaamheid

1.2.

Afwezigheid van onaanvaardbare effecten op planten of plantaardige producten

1.3.

Effecten op te bestrijden gewervelde dieren

1.4.

Effecten op de gezondheid van mens of dier

1.4.1.

Effecten op de gezondheid van mens of dier die verband houden met het gewasbeschermingsmiddel

1.4.2.

Effecten op de gezondheid van mens en dier die verband houden met residuen

1.5.

Milieueffect

1.5.1.

Lotgevallen en verspreiding in het milieu

1.5.2.

Effecten op niet-doelsoorten

1.6.

Analysemethoden

1.7.

Fysische en chemische eigenschappen

2.

Besluitvormingsproces

2.1.

Werkzaamheid

2.2.

Afwezigheid van onaanvaardbare effecten op planten of plantaardige producten

2.3.

Effecten op te bestrijden gewervelde dieren

2.4.

Effecten op de gezondheid van mens of dier

2.4.1.

Effecten op de gezondheid van mens of dier die verband houden met het gewasbeschermingsmiddel

2.4.2.

Effecten op de gezondheid van mens of dier die verband houden met residuen

2.5.

Milieueffect

2.5.1.

Lotgevallen en verspreiding in het milieu

2.5.2.

Effecten op niet-doelsoorten

2.6.

Analysemethoden

2.7.

Fysische en chemische eigenschappen”.

Op bladzijde 95, in de bijlage, wordt de volgende inhoudstafel ingevoegd na de titel “DEEL B — Uniforme beginselen voor het evalueren en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen die een werkzame stof in de vorm van een micro-organisme bevatten”:

Inhoud

 

1.

Evaluatie

1.1.

Informatie over identiteit en productie

1.1.1.

Identiteit van het micro-organisme in het gewasbeschermingsmiddel

1.1.2.

Kwaliteitscontrole op de productie van het micro-organisme in het gewasbeschermingsmiddel

1.1.3.

Identiteit van het gewasbeschermingsmiddel

1.1.4.

Kwaliteitscontrole op het gewasbeschermingsmiddel

1.2.

Biologische, fysische, chemische en technische eigenschappen

1.2.1.

Biologische eigenschappen van het micro-organisme in het gewasbeschermingsmiddel

1.3.

Werkzaamheid

1.4.

Methoden voor identificatie/detectie en kwantificering

1.4.1.

Analysemethoden voor het gewasbeschermingsmiddel

1.4.1.1.

Analysemethoden voor micro-organismen

1.4.1.2.

Analysemethoden voor zorgwekkende metabolieten, relevante onzuiverheden, additieven, coformulanten, beschermstoffen en synergisten

1.4.2.

Analysemethoden voor de bepaling van residuen en de dichtheid van het micro-organisme

1.4.2.1.

Dichtheid van het micro-organisme

1.4.2.2.

Residuen van zorgwekkende metabolieten

1.5.

Effecten op de gezondheid van mens en dier

1.5.1.

Effecten op de gezondheid van mens of dier die verband houden met het gewasbeschermingsmiddel

1.6.

Het voorkomen van het micro-organisme in het milieu, met inbegrip van lotgevallen en gedrag van zorgwekkende metabolieten

1.6.1.

Het voorkomen van het micro-organisme in het milieu

1.6.2.

Lotgevallen en gedrag van zorgwekkende metabolieten in het milieu

1.7.

Effecten op niet-doelorganismen

1.8.

Conclusies en voorstellen

2.

Besluitvormingsproces

2.1.

Identiteit

2.2.

Biologische en technische eigenschappen

2.3.

Werkzaamheid en afwezigheid van onaanvaardbare effecten op planten of plantaardige producten

2.4.

Methoden voor identificatie/detectie en kwantificering

2.5.

Effecten op de gezondheid van mens en dier

2.5.2.

Effecten op de gezondheid van mens en dier die verband houden met residuen

2.6.

Lotgevallen en gedrag in het milieu

2.7.

Effecten op niet-doelorganismen”.