19.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 271/24


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/408 van de Raad van 10 maart 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 84 van 11 maart 2022 )

Bladzijde 9, tabel, kolom “Identificatiegegevens”, vermelding 131:

in plaats van:

“Geboortedatum: 10.5.1980 of 21.10.1983”,

lezen:

“Geboortedatum: 21.10.1983”.