11.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/2


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/408 VAN DE RAAD

van 10 maart 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, leden 1 en 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

Op grond van een evaluatie door de Raad moet de informatie betreffende 37 personen en zes entiteiten in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 worden gewijzigd.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 worden de vermeldingen betreffende de onderstaande personen en entiteiten vervangen door de volgende vermeldingen:

 

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.7.1974

Geboorteplaats: Kharkiv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Berezovskiy werd op 1 maart 2014 benoemd tot commandant van de Oekraïense marine, maar heeft nadien trouw gezworen aan de strijdkrachten van de Krim, en zodoende zijn eed aan de Oekraïense marine gebroken.

Hij was tot en met oktober 2015 plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot van de Russische Federatie.

Plaatsvervangend bevelhebber van de Stille Oceaan-vloot van de Russische Federatie en viceadmiraal.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 28.9.1953 of 28.8.1953

Geboorteplaats: Simferopol, Oekraïne

Als vicevoorzitter van de Verkhovna Rada van de Krim heeft Tsekov samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen tot het ongrondwettige ontslag van de regering van de Autonome Republiek Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk toegegeven dat de parlementsleden van de Krim het initiatief hebben genomen om Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij was een van de eerste leiders van de Krim die openlijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim bij Rusland.

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie namens de zogenaamde “Republiek van de Krim” sinds 2014, herbenoemd in september 2019. Lid van de Commissie buitenlandse zaken van de Federatieraad.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 30.7.1970

Geboorteplaats: Sint-Petersburg (voorheen Leningrad), Russische Federatie

Voormalig vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie.

Steunde actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne.

Voormalig vicevoorzitter en voormalig lid van de Commissie internationale zaken van de Doema.

Lid van het presidium van de Algemene Raad van de partij “Verenigd Rusland”.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 13.9.1961

Geboorteplaats: Vitebsk, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Voormalig commandant van de Zwarte Zeevloot, admiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

Voormalig stafchef en eerste plaatsvervangend opperbevelhebber van de Russische marine.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 27.3.1963

Geboorteplaats: Sebastopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig commandant van de Zwarte Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

Momenteel admiraal, chef van de hoofdstaf van de Russische marine.

21.3.2014

32.

Luitenant-generaal Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 5.12.1959

Geboorteplaats: Osh, Socialistische Sovjetrepubliek Kirgizië (nu Kirgizië)

Voormalig commandant van de Russische troepen die zijn ingezet op de illegaal geannexeerde Krim (en die Rusland officieel “plaatselijke zelfverdedigingsmilities” blijft noemen). Voormalig plaatsvervangend commandant van het zuidelijke militaire district.

Hoofd van het zuidelijke district van de Russische Nationale Garde.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 22.8.1960

Geboorteplaats: Alagir, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië, Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland (nu de Russische Federatie)

Voormalig gouverneur van de geannexeerde Oekraïense stad Sebastopol.

Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federaal district Siberië. Lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie.

Hoofd van Noord-Ossetië sinds 19 september 2021.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 7.5.1962

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Russische Federatieraad van de geannexeerde Autonome Republiek Krim sinds 2014, herbenoemd in 2019.

Lid van de Commissie Grondwettelijk recht en staatsopbouw van de Federatieraad.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.2.1957

Geboorteplaats: Barnaul, Russische Federatie

Voormalig commandant van de Russische luchtlandingstroepen, kolonel-generaal. Is vanuit deze leidinggevende positie verantwoordelijk voor de inzet van Russische luchtlandingstroepen op de Krim.

Voormalig voorzitter van de Commissie Defensie van de Doema van de Russische Federatie. Lid van de Doema, Commissie ontwikkeling maatschappelijk middenveld.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 18.3.1980

Geboorteplaats: Mikhailovka, regio Voroshilovgrad, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Yevpatoria, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig procureur van de zogenaamde “Republiek Krim”. Werkte actief mee aan de annexatie van de Krim door Rusland.

Voormalig vicevoorzitter van de Commissie internationale zaken, lid van de Commissie over het onderzoek naar buitenlandse inmenging in de interne aangelegenheden van de Russische Federatie, lid van de Commissie veiligheid en corruptiebestrijding van de Doema van de Russische Federatie. Bekleedt de functie van ambassadeur in het corps diplomatique van de Russische Federatie.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 25.7.1972

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Voormalige zogenoemde “minister-president van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische “regeringsactiviteiten” van de zogenoemde “regering van de Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 verklaarde hij: “Onze militairen voeren een bijzondere operatie uit tegen de Oekraïense “fascisten””), ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake “de Unie van Novorossiya”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen. Hoofd van de “Unie van Donbas-vrijwilligers”.

Voorzitter van de raad van de Unie van Donbas-vrijwilligers. Actief betrokken bij de aanwerving en opleiding van “vrijwilligers” die naar Donbas worden gezonden om te vechten.

Lid van de Doema sinds september 2021. In oktober 2021 verklaarde hij dat de separatistische strijdkrachten in Oost-Oekraïne “Russische strijdkrachten” zijn.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 6.11.1958

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalige zogenaamde “minister van Informatie en Massacommunicatie van de “Volksrepubliek Donetsk”. Tegenwoordig lid van de zogenaamde “Volksraad” van de “Volksrepubliek Donetsk”, Commissie voor begroting, financiën en economisch beleid. Blijft actief steun verlenen aan de separatistische acties in Oost-Oekraïne.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 20.1.1964

Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie

Voormalige zogenaamde “minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loehansk”, bevestigd op 8 juli 2014.

Verantwoordelijk voor de separatistische “regeringsactiviteiten” van de zogenaamde “regering van de Volksrepubliek “Loehansk”.

Momenteel politiek wetenschapper aan het Instituut voor communicatiemanagement en directeur van het Centrum voor de studie van problemen bij internationale sanctieregelingen.

Blijft actief in de ondersteuning van separatistische structuren van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.12.1950

Geboorteplaats: Vladivostok, Russische Federatie

Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

Hij is nog altijd voorzitter van de Hoge Raad van de partij Verenigd Rusland en tevens gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Russische Federatie in de Contactgroep voor het regelen van de situatie in Oekraïne.

Voorzitter van de raad van bestuur van het staatsbedrijf Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.7.1981

Geboorteplaats: Kuibyshev (Samara), Russische Federatie

Voormalig lid van de Doema.

Kondigde als lid van de Doema de plechtige opening aan van de “de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Voormalig voorzitter van de Commissie Lichamelijke opvoeding, Sport en Jeugdzaken van de Doema.

Sinds 19 september 2021, gouverneur van de krai Khabarovsk.

Sinds 6 februari 2021, coördinator van de Liberaal-Democratische Partij van Rusland.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 7.2.1960

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalige zogenoemde “plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen. Lid van de zogenaamde “Volksraad” van de “Volksrepubliek Donetsk”. Thans voorzitter van het bestuur van de schrijversbond van de DNR.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 21.1.1983

Geboorteplaats: Debaltsevo, Oekraïne

Betrokken bij de “Volksmilitie van de Donbas”. Hij heeft onder meer verklaard dat die in de rest van het land zal blijven vechten. Rudenko heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Lid van de zogenaamde “Volksraad” van de “Volksrepubliek Donetsk”, Commissie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 11.8.1949

Geboorteplaats: Klin, regio Moskou, Russische Federatie

Voormalig vicevoorzitter van de Doema. Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de “Republiek Krim” en de Stad met federale status Sebastopol”.

Voormalig hoofd van de Republiek Dagestan. Voormalig adviseur van de president van de Russische Federatie.

Lid van de Doema en leider van de fractie Verenigd Rusland in de Doema.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 27.9.1972

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Voormalig lid van de Doema. Voormalig vicevoorzitter van de Doema. Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de “Republiek Krim” en de Stad met federale status Sebastopol”.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 8.2.1963

Geboorteplaats: Chisinau, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Voormalig lid van de Federatieraad van de Russische Federatie. Lid van de Commissie buitenlandse zaken. Prominent lid van “Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim.

Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de “Republiek Krim” en de Stad met federale status Sebastopol”.

Na de samensmelting van de politieke partijen “Rechtvaardig Rusland”, “Voor de Waarheid” en “Patriotten van Rusland” werd Babakov secretaris van het presidium van de Centrale Raad van de samengesmolten entiteiten.

Lid van de Doema, lid van de Commissies Energie, steun voor kmo’s, Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), Euraziatische integratie en steun voor landgenoten.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.9.1981

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Afgevaardigde van de “Economische Unie van Loehansk” in de “Nationale Raad” van de “Volksrepubliek Loehansk”. Was kandidaat in de zogenoemde “verkiezingen” van 2 november 2014 voor het ambt van zogenaamd “hoofd” van de “Volksrepubliek Loehansk”. Die “verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Voormalig “hoofd” van de zogenoemde “Federatie van Vakbonden”. Lid van de zogenoemde “Volksraad” van de “Volksrepubliek Loehansk”. Huidig voorzitter van de raad van bestuur van de interregionale overheidsorganisatie “Unie van Loehansk”, vertegenwoordiger van het integratiecomité “Rusland-Donbas”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale “verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Verleent actieve steun voor acties en maatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.5.1980 of 21.10.1983

Geboorteplaats: Snezhnoye, oblast Donetsk, Oekraïne

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Voormalig lid van de “Nationale Raad” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”. Voormalig voorzitter van de volksbeweging “Vrij Donbass”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Voormalig vicevoorzitter van de Commissie Industrie en Handel van de Nationale Vergadering van de Volksrepubliek Donetsk.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 27.6.1966

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Woordvoerder en adjunct-hoofd van de “Volksmilitie” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Adjunct-hoofd en officieel vertegenwoordiger van de “Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 7.1.1967

Geboorteplaats: Michurinsk, oblast Tambov, Russische Federatie

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Voormalige zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de “Volksrepubliek Loehansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Voormalig bevelhebber van het 8e leger van de Russische strijdkrachten. Stafchef en eerste plaatsvervangend bevelhebber van het Russische zuidelijke militaire district.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 9.11.1963

Geboorteplaats: voormalige Duitse Democratische Republiek

Voormalig commandant van het westelijke militaire district. Voormalig directeur van de afdeling belangrijke operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Actief betrokken bij het uitstippelen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de beschrijving van de activiteiten van de generale staf werd hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

Viceminister van Defensie.

Lid van de Doema sinds 19 september 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 28.8.1977

Geboorteplaats: Bekabad, Socialistische Sovjetrepubliek Oezbekistan (nu Oezbekistan)

Voormalig lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig vicevoorzitter van de Commissie voor etnische aangelegenheden van de Doema.

In 2014 werd Balbek benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van ministers van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. In die hoedanigheid hield hij zich bezig met de integratie van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim in de Russische Federatie. Als beloning ontving hij een medaille “voor de verdediging van de Republiek van de Krim”. Hij heeft de annexatie van de Krim gesteund in publieke verklaringen, onder meer op zijn profiel op de website van (de tak voor de Krim van) “Verenigd Rusland”, en in een artikel dat op 3 juli 2016 op de website van NTV is verschenen.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 17.10.1969

Geboorteplaats: Kular, District Ust-Yansky, Jakoetische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (nu de Russische Federatie)

Lid van de Doema, verkozen in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol.

Lid van de Commissie internationale zaken van de Doema.

Als lid van het gemeentebestuur van Sebastopol in februari-maart 2014 heeft hij de activiteiten van de zogenaamde “burgemeester van het volk” Alexei Chaliy gesteund. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer op zijn persoonlijke website en in een interview op de website nation-news.ru op 21 februari 2016.

Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces kreeg hij de orde “voor verdiensten jegens het vaderland”-tweede graad van de Russische staat uitgereikt.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 3.8.1981

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig lid van de Commissie financiële markten van de Doema.

Kozenko werd in maart 2014 benoemd tot vicevoorzitter van de Staatsraad van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 12 maart 2016. Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij door de plaatselijke “overheid” beloond met een medaille “voor de verdediging van de Republiek van de Krim”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 24.6.1965

Geboorteplaats: Belogorsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig lid van de Commissie cultuur van de Doema.

Zij is sinds 2012 lid van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim en steunt sinds maart 2014 de integratie van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol in de Russische Federatie. In september 2014 werd Savchenko verkozen tot lid van de Staatsraad van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. Zij heeft de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol verdedigd in tal van publieke verklaringen, onder meer in interviews op de website c-pravda.ru op 2 april 2016 en 20 augustus 2016. In 2014 werd zij beloond met een benoeming in de Russische staatsorde “voor plichtvervulling jegens het moederland"–II; in 2015 werd zij door de “overheid” van de “Republiek van de Krim” beloond met de orde “voor getrouwheid aan de plicht”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 4.7.1971

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig lid van de Commissie voor GOS-aangelegenheden, Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Doema.

In september 2014 werd Shperov verkozen tot lid van de Staatsraad van de zogenaamde “Republiek van de Krim”.

Hij heeft openlijk, onder meer in een interview dat is gepubliceerd op de website ldpr-rk.ru op 3 september 2016, toegegeven dat hij betrokken was bij de gebeurtenissen in 2014 die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol en met name bij de organisatie van het illegale referendum over de illegale annexatie van het schiereiland.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 20.5.1971

Geboorteplaats: Krim, Oekraïne

Plaatsvervangend voorzitter van de kiescommissie van de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018, de regionale en gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 en de verkiezingen voor de Doema in september 2021 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 22.8.1979

Geboorteplaats: Simferopol, Krim, Oekraïne

Secretaris van de kiescommissie van de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018, de regionale en gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 en de verkiezingen voor de Doema in september 2021 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 30.3.1982

Geboorteplaats: Shakhty, oblast Rostov, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalig “voorzitter” van de “centrale kiescommissie” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de zogenoemde “verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Voormalig hoofd van het directoraat intern beleid binnen het bestuur van het zogenoemde “hoofd van de Volksrepubliek Donetsk”.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 22.8.1961

Geboorteplaats: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Russische Federatie

Commandant van het zuidelijke militaire district van de Russische krijgsmacht, generaal en verantwoordelijk voor de strijdkrachten in de regio, met inbegrip van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor luchtsteun van de Russische Federatie tijdens de interventie tegen Oekraïne op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 14.3.1960

Geboorteplaats: Krasnodar, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalig hoofd van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam in die hoedanigheid deel aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol, en verleende zodoende actieve steun en gaf uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 1972

Voormalig plaatsvervangend hoofd van de kiescommissie in Sebastopol. Zij nam in die hoedanigheid deel aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol, en verleende zodoende actieve steun en gaf uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.11.1967

Geboorteplaats: onbekend

Paspoortnummer: 722706177 (in 2015)

Voormalig adjunct-directeur-generaal voor infrastructuurprojecten bij Stroigazmontazh (SGM) die sinds 2015 toezicht heeft gehouden op de bouw van de brug over de Straat van Kertsj (inclusief het spoorweggedeelte van de brug) die Rusland met de illegaal geannexeerde Krim verbindt. Dat betekent dat hij de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020”

 

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1.

State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Chernomorneftegaz”

(voorheen bekend als PJSC “Chernomorneftegaz”)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krim, Oekraïne 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefoonnummer:

+ 7 (3652) 66-70-00

+ 7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Registratienummer: 1149102099717

Op 17 maart 2014 heeft het “Parlement van de Krim” een resolutie aangenomen waarin de overname van de activa van de onderneming Chernomorneftegaz namens de “Republiek Krim” wordt afgekondigd. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de “autoriteiten” van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 29 november 2014 als State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Chernomorneftegaz” (Государ ственное унитарное пред приятие Республики Крым “Черноморнефтегаз”). Oprichter: het Ministerie van Brandstoffen en Energie van de “Republiek Krim” (Министерство топлива и энергетики “Респ ублики Крым”).

12.5.2014

19.

Instituut voor het federaal staatsbudget voor wetenschap en onderzoek “All- Russia national scientific research institute for wine growing and wine making “Magarach” Russian Academy of Sciences”

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач” РАН”

298600, Kirov Street 31, Jalta, Krim, Oekraïne

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32-05-91

Registratienummer: 1159102130857

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het “Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen “over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de “Republiek Krim” van 26 maart 2014 “over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agro-industriële complex op het grondgebied van de “Republiek Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het staatsbedrijf Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach” namens de “Republiek Krim” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de “autoriteiten” van de Krim.

Op 15 januari 2015 opnieuw ingeschreven als “State Unitary Institution van de “Republiek Krim” Nationaal Wijninstituut “Magarach””.

(Государственное бюджетное учреждение “Республики Крым”“Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина “Магарач””). Oprichter: het ministerie van Landbouw van de “Republiek Krim” (Министерство сельского хозяйства “Республики Крым”).

25.7.2014

 

(Voorheen bekend als State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Nationaal Wijninstituut “Magarach””

Voorheen bekend als: “State Enterprise “Magarach” van het Nationaal Wijninstituut”

"Государственное предприятие Агрофирма “Магарач” Национального института винограда и вина “Магарач””

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”)

 

Op 9 februari 2015 is State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim” “Nationaal Wijninstituut “Magarach” omgevormd tot Federal Budgetary scientific facility “All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking “Magarach”, Russian Academy of Sciences.

 

20.

Aandelenvennootschap “Schuimwijnfabriek “Novy Svet”

Aкционерное общество “Завод шампанских вин “Новый Свет””

Voorheen bekend als State unitary enterprise van de “Republiek Krim”“Schuimwijnfabriek “Novy Svet””

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

http://nsvet-crimea.ru/

Registratienummer: 1179102021460

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het “Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen “over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de “Republiek Krim”” van 26 maart 2014“over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de “Republiek Krim””, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het staatsconcern “National Association of producers “Massandra”” namens de “Republiek Krim” worden overgenomen.

25.7.2014

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин “Новый Свет””

Gosudarstvenoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” en als “State enterprise Schuimwijnfabriek “Novy Svet””

Государственное предприятие Завод шампанских вин “Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

 

Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de “autoriteiten” van de Krim. Op 4 januari 2015 opnieuw ingeschreven als State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Schuimwijnfabriek “Novy Svet”” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин “Новый Свет””). Oprichter: het ministerie van Landbouw van de “Republiek Krim” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Opnieuw ingeschreven na reorganisatie op 29 augustus 2017 als Aandelenvennootschap Schuimwijnfabriek “Novy Svet” (Aкционерное общество “Завод шампанских вин “Новый Свет””). Oprichter: het ministerie voor regelgeving inzake land en eigendom van de “Republiek Krim” (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

 

25.

Volksbeweging “Vrede voor de Regio Loehansk” (Mir Luganschine) Общественное движение “Мир Луганщине”

https://mir-lug.info/

Adres: Karl Marx Street 7, Loehansk, Oekraïne

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Publieke “organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde “verkiezingen” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loehansk” op 2 november 2014 en 11 november 2018. Die “verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Sinds 17 februari 2018 is Leonid PASECHNIK voorzitter van de organisatie en heeft hij dus banden met een door de Raad aangewezen persoon.

Door formeel aan de illegale “verkiezingen” deel te nemen, heeft de organisatie actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

26.

Publieke organisatie Vrij Donbass (ook bekend als “Vrij Donbas”, “Svobodny Donbass”) Общественное движение “Свободньιй Донбасс”

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Adres:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Publieke “organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde “verkiezingen” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk” van 2 november 2014 en 11 november 2018. Die “verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale “verkiezingen” deel te nemen, heeft de organisatie actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

33.

Prizrak-brigade

Бригада “Призрак”

Adres: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199-86-39

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel van het zogenoemde “2e legerkorps” van de “Volksrepubliek Loehansk”.

Ook genoemd als de 14e Motorized Rifle Battalion.

Maakt deel uit van de zogenoemde “Volksmilitie” van de “Volksrepubliek Loehansk”.

16.2.2015”