21.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/114


Rectificatie van Verordening (EU) 2022/394 van de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

( Publicatieblad van de Europese Unie L 81 van 9 maart 2022 )

Bladzijde 3, artikel 1, in de wijzigingen van Verordening (EU) nr. 833/2014, punt 7:

in plaats van:

“7)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.”,

lezen:

“7)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.”.