2.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/113


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/336 van de Raad van 28 februari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 58 van 28 februari 2022 )

Bladzijde 7, vermelding 675, onder “Identificatiegegevens”:

in plaats van:

“Geboortedatum: 21.4.1964

Geboorteplaats: Lviv, Russische Federatie

Geslacht: man”,

lezen:

“Geboortedatum: 21.4.1964

Geboorteplaats: Lviv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Geslacht: man”.