19.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 414/1


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van de Commissie van 12 oktober 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

( Publicatieblad van de Europese Unie L 385 van 29 oktober 2021 )

Op bladzijde 3 komt de bijlage als volgt te luiden:

[…]


BIJLAGE I

GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR

INHOUD

EERSTE DEEL — INLEIDENDE BEPALINGEN

TITEL I — ALGEMENE REGELS

A.

ALGEMENE REGELS VOOR DE INTERPRETATIE VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR 15

B.

ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET DOUANERECHT 16

C.

ALGEMENE BEPALINGEN DIE ZOWEL OP DE NOMENCLATUUR ALS OP HET DOUANERECHT BETREKKING HEBBEN 17

TITEL II — BIJZONDERE BEPALINGEN

A.

PRODUCTEN BESTEMD VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHEPEN EN VOOR BOOR- EN WERKEILANDEN 18

B.

BURGERLUCHTVAARTUIGEN EN PRODUCTEN BESTEMD VOOR BURGERLUCHTVAARTUIGEN 19

C.

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN 21

D.

FORFAITAIRE HEFFING 22

E.

BERGINGSMIDDELEN EN VERPAKKINGSMIDDELEN 23

F.

GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING IN VERBAND MET DE AARD VAN DE GOEDEREN 24
LIJST VAN DE TEKENS, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 25
LIJST VAN BIJZONDERE MAATSTAVEN 26

TWEEDE DEEL — TABEL VAN DE RECHTEN

Hoofdstuk

AFDELING I

LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK

1

LEVENDE DIEREN 29

2

VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN 34

3

VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN 53

4

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 77

5

ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 91

AFDELING II

PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK

6

LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT 93

7

GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN 96

8

FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN 102

9

KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN 109

10

GRANEN 112

11

PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN 116

12

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER 121

13

GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN 126

14

STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 128

AFDELING III

DIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF MICROBIËLE VETTEN EN OLIËN EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG

15

DIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF MICROBIËLE VETTEN EN OLIËN EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG 129

AFDELING IV

PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM

16

BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN, VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN OF VAN INSECTEN 139

17

SUIKER EN SUIKERWERK 146

18

CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN 151

19

BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK 154

20

BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN 159

21

DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE 180

22

DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN 184

23

RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN 199

24

TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM 205

AFDELING V

MINERALE PRODUCTEN

25

ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT 208

26

ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN 213

27

MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS 216

AFDELING VI

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

28

ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN 226

29

ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN 242

30

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN 269

31

MESTSTOFFEN 275

32

LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT 279

33

ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN 284

34

ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS 288

35

EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN 291

36

KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN 294

37

PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE 295

38

DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE 298

AFDELING VII

KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN

39

KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN 310

40

RUBBER EN WERKEN DAARVAN 326

AFDELING VIII

HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN

41

HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER 333

42

LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 338

43

PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT 341

AFDELING IX

HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK

44

HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN 343

45

KURK EN KURKWAREN 357

46

VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK 358

AFDELING X

HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN

47

HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) 360

48

PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN 362

49

ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN 375

AFDELING XI

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

50

ZIJDE 384

51

WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN) 386

52

KATOEN 390

53

ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN 398

54

SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN 401

55

SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS 405

56

WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN 412

57

TAPIJTEN 416

58

SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK 419

59

WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN 422

60

BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK 427

61

KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK 430

62

KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF HAAKWERK 440

63

ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN 451

AFDELING XII

SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR

64

SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN 456

65

HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN 462

66

PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 463

67

GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR 464

AFDELING XIII

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK

68

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN 466

69

KERAMISCHE PRODUCTEN 471

70

GLAS EN GLASWERK 475

AFDELING XIV

ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN

71

ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 484

AFDELING XV

ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN

72

GIETIJZER, IJZER EN STAAL 493

73

WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL 516

74

KOPER EN WERKEN VAN KOPER 528

75

NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL 533

76

ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM 535

77

(GERESERVEERD VOOR EVENTUEEL TOEKOMSTIG GEBRUIK)

78

LOOD EN WERKEN VAN LOOD 540

79

ZINK EN WERKEN VAN ZINK 542

80

TIN EN WERKEN VAN TIN 543

81

ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN 544

82

GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL 548

83

ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN 554

AFDELING XVI

MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN

84

KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 559

85

ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN 608

AFDELING XVII

VERVOERMATERIEEL

86

ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER 640

87

AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN 643

88

LUCHTVAART EN RUIMTEVAART 658

89

SCHEEPVAART 661

AFDELING XVIII

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

90

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN 664

91

UURWERKEN 678

92

MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN 682

AFDELING XIX

WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

93

WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN 685

AFDELING XX

DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN

94

MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; LICHTARMATUREN EN VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN 687

95

SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN 693

96

DIVERSE WERKEN 699

AFDELING XXI

KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN

97

KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN 705

98

COMPLETE FABRIEKSINSTALLATIES 708

99

BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR 711

DERDE DEEL — BIJLAGEN BIJ HET TARIEF

AFDELING I — LANDBOUWBIJLAGEN

BIJLAGE 1

AGRARISCHE ELEMENTEN (EA), AANVULLENDE DOUANERECHTEN „SUIKER” (AD S/Z) EN AANVULLENDE DOUANERECHTEN „MEEL” (AD F/M) 717

BIJLAGE 2

PRODUCTEN WAAROP EEN INVOERPRIJS VAN TOEPASSING IS 733

AFDELING II — LIJSTEN VAN FARMACEUTISCHE STOFFEN DIE VRIJ VAN RECHTEN KUNNEN WORDEN INGEVOERD

BIJLAGE 3

LIJST VAN DOOR DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE VASTGESTELDE INTERNATIONALE GENERIEKE BENAMINGEN (INN) VOOR FARMACEUTISCHE STOFFEN WAAROP GEEN RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN 767

BIJLAGE 4

LIJST VAN VOOR- EN ACHTERVOEGSELS DIE, IN COMBINATIE MET DE INN-NAMEN VAN BIJLAGE 3, DE ZOUTEN, ESTERS EN HYDRATEN VAN INN AANDUIDEN. OP DEZE ZOUTEN, ESTERS EN HYDRATEN ZIJN GEEN RECHTEN VAN TOEPASSING, MITS ZIJ ONDER DEZELFDE, MET ZES CIJFERS AANGEDUIDE GS-TARIEFONDERVERDELING VALLEN ALS DE OVEREENKOMSTIGE INN-NAAM 979

BIJLAGE 5

NIET ONDER DEZELFDE GS-TARIEFONDERVERDELING ALS DE OVEREENKOMSTIGE INN INGEDEELDE ZOUTEN, ESTERS EN HYDRATEN WAAROP GEEN RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN 993

BIJLAGE 6

LIJST VAN FARMACEUTISCHE TUSSENPRODUCTEN, DAT WIL ZEGGEN VERBINDINGEN DIE BIJ DE VERVAARDIGING VAN FARMACEUTISCHE EINDPRODUCTEN WORDEN GEBRUIKT, WAAROP GEEN RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN 997

AFDELING III

BIJLAGE 7

(GERESERVEERD VOOR EVENTUEEL TOEKOMSTIG GEBRUIK) 1057

AFDELING IV — GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING IN VERBAND MET DE AARD VAN DE GOEDEREN

BIJLAGE 8

VOOR CONSUMPTIE ONGESCHIKTE PRODUCTEN (LIJST VAN DENATURERINGSMIDDELEN) 1061

BIJLAGE 9

CERTIFICATEN 1066

AFDELING V

BIJLAGE 10

STATISTISCHE TARIC-CODES 1079

EERSTE DEEL

INLEIDENDE BEPALINGEN

TITEL I

ALGEMENE REGELS

A.   Algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur

Voor de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur gelden de volgende bepalingen:

1.

De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en — voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen — de navolgende regels.

2.

a)

De vermelding van een goed in een post heeft eveneens betrekking op dat goed in niet-complete of in niet-afgewerkte staat, voor zover dit de essentiële kenmerken van het complete of het afgewerkte goed vertoont. Deze vermelding heeft eveneens betrekking op een compleet of een afgewerkt goed of een op grond van de voorgaande volzin als zodanig aan te merken goed, indien het wordt aangeboden in gedemonteerde of in niet-gemonteerde staat.

b)

Onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die stof in zuivere staat, doch ook vermengd of verbonden met andere stoffen. Evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet alleen verstaan die werken die geheel uit die stof bestaan, doch ook werken die gedeeltelijk uit die stof bestaan. De vorenbedoelde mengsels en samengestelde werken worden ingedeeld met inachtneming van de onder 3 vermelde beginselen.

3.

Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b) of om enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:

a)

de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of bestanddelen waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in het geval van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even specifiek, zelfs indien een van de andere posten daarvan een volledigere of nauwkeurigere omschrijving geeft;

b)

mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen, zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde onder 3 a), worden ingedeeld naar de stof of naar het goed waaraan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;

c)

in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a) en 3 b) niet mogelijk is, wordt van de gelijkelijk in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

4.

Goederen die niet kunnen worden ingedeeld overeenkomstig vorenstaande regels, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de goederen waarmee zij de meeste overeenkomst vertonen.

5.

Voor de hierna genoemde goederen gelden daarenboven de volgende regels:

a)

etuis, foedralen en koffers voor camera's, voor muziekinstrumenten of voor wapens, dozen voor tekeninstrumenten, juwelenkistjes en dergelijke bergingsmiddelen, speciaal gevormd of ingericht voor het opbergen van een bepaald artikel of van een stel of assortiment van artikelen, geschikt voor herhaald gebruik en aangeboden met de artikelen waarvoor ze bestemd zijn, worden ingedeeld onder dezelfde post als die artikelen indien zij van de soort zijn die normaal daarmee wordt verkocht. Deze regel geldt echter niet voor bergingsmiddelen die aan het geheel het wezenlijk karakter verlenen;

b)

behoudens het bepaalde onder 5 a) worden gevulde verpakkingsmiddelen (1) ingedeeld met de verpakte goederen indien zij van de soort zijn die normaal als verpakking voor die goederen wordt gebruikt. Deze regel is echter niet verplichtend voor verpakkingsmiddelen die klaarblijkelijk geschikt zijn voor herhaald gebruik.

6.

Voor de indeling van goederen onder de onderverdelingen van een post zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van die onderverdelingen en de aanvullende aantekeningen, alsmede „mutatis mutandis” de vorenstaande regels, met dien verstande dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel en voor zover niet anders is bepaald, zijn de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken eveneens van toepassing.

B.   Algemene bepalingen met betrekking tot het douanerecht

1.

De conventionele rechten, genoemd in kolom 3 van de tabel van de rechten, zijn van toepassing bij invoer van goederen van oorsprong uit landen die partij zijn bij de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel of waarmee de Europese Unie overeenkomsten heeft gesloten die de meestbegunstigingsclausule op het gebied van de tarieven bevatten; voor zover niet anders is bepaald, gelden deze conventionele rechten eveneens voor andere dan de hierboven bedoelde goederen die uit enig derde land worden ingevoerd.

De conventionele rechten opgenomen in kolom 3 zijn vanaf 1 januari 2022 van toepassing.

Indien de autonome rechten lager zijn dan de conventionele rechten, zijn de autonome rechten, die dan in een voetnoot worden aangegeven, van toepassing.

2.

De bepalingen in punt 1 gelden niet indien voor goederen van oorsprong uit bepaalde landen speciale autonome rechten zijn vastgesteld of indien krachtens overeenkomsten preferentiële rechten van toepassing zijn.

3.

De bepalingen in de punten 1 en 2 vormen geen belemmering voor de toepassing door de lidstaten van andere rechten dan die van het gemeenschappelijk douanetarief, voor zover een bepaling van het recht van de Europese Unie dit rechtvaardigt.

4.

Indien de rechten zijn uitgedrukt in procenten, betreft het waarderechten.

5.

De vermelding „EA” betekent dat op de bedoelde producten een landbouwelement dat overeenkomstig bijlage 1 is vastgesteld van toepassing is.

6.

De vermelding „AD S/Z” of „AD F/M” in de hoofdstukken 17 tot en met 19 betekent dat het maximumrecht bestaat uit een ad-valoremrecht plus een aanvullend recht dat van toepassing is op bepaalde soorten suiker of op meel. Dit aanvullend recht wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van bijlage 1.

7.

De vermelding „€/% vol/hl” in hoofdstuk 22 betekent dat een specifiek recht van toepassing is, uitgedrukt in euro per volumepercentage alcohol per hectoliter. Zo wordt een drank met een alcoholvolumegehalte van 40 % als volgt belast, indien onderstaande specifieke rechten van toepassing zijn:

„1 €/% vol/hl” = 1 € × 40 = 40 € per hectoliter, of

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 = 45 € per hectoliter.

De vermelding „MIN” (bijvoorbeeld „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) betekent dat het recht berekend overeenkomstig de hierboven vermelde regel, vergeleken moet worden met het minimumrecht (in dit voorbeeld „9 €/hl”) en dat het hoogste van de twee toegepast wordt.

8.

De vermelding "MAX" in de hoofdstukken 17 tot en met 19 en 21 (bijvoorbeeld "(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)") betekent dat het recht, dat wordt berekend door 9 % en het "agrarisch element" (EA) bij elkaar op te tellen, niet hoger mag zijn dan de som van 24,2 % en het aanvullende douanerecht op suiker ("AD S/Z").

C.   Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben

1.

Behoudens bijzondere bepalingen worden de belastbare waarde voor naar de waarde belaste goederen en de waarde die bepalend is voor de indeling onder sommige posten of onderverdelingen van posten vastgesteld aan de hand van de bepalingen inzake de douanewaarde.

2.

Voor de vaststelling van het belastbare gewicht voor naar het gewicht belaste goederen, en het gewicht dat bepalend is voor de indeling onder sommige posten of onderverdelingen van posten wordt verstaan:

a)

onder „brutogewicht”, het gewicht van het goed vermeerderd met dat van al zijn bergingsmiddelen en verpakkingen;

b)

onder „nettogewicht” of „gewicht” zonder nadere aanduiding, het eigen gewicht van het goed ontdaan van al zijn bergingsmiddelen en verpakkingen.

3.

De tegenwaarde in nationale valuta van de euro, voor lidstaten andere dan de deelnemende lidstaten vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad (21) (hierna „niet-deelnemende lidstaten” genoemd), wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (40).

4.

Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bijzondere bestemming:

Goederen met een bijzondere bestemming waarvoor het uit hoofde van deze bijzondere bestemming geldende douanerecht niet lager is dan het douanerecht dat van toepassing is indien met de bijzondere bestemming geen rekening wordt gehouden, worden ingedeeld onder de onderverdeling die in deze bijzondere bestemming voorziet, zonder dat de bepalingen van artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 worden toegepast.

TITEL II

BIJZONDERE BEPALINGEN

A.   Producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werkeilanden

1.

De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud of de verbouwing van de in de volgende tabel aangegeven schepen, alsmede voor de producten die bestemd zijn voor de uitrusting van deze schepen.

2.

De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor:

a)

de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud of de verbouwing van boor- of werkeilanden:

1)

van onderverdeling ex 8430 49, die in of buiten de territoriale zee van de lidstaten vast op de zeebodem zijn of worden geplaatst;

2)

van onderverdeling 8905 20, die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst,

alsmede voor de producten die bestemd zijn voor de uitrusting van deze boor- of werkeilanden.

Worden eveneens aangemerkt als producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting van boor- en werkeilanden, de producten zoals brandstoffen, smeermiddelen en gassen, die noodzakelijk zijn voor de werking van de machines en toestellen die niet permanent op deze eilanden worden gebruikt en er geen integrerend deel van uitmaken, en die aan boord daarvan worden gebruikt voor de bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting daarvan;

b)

de buizen, pijpen, kabels, alsmede de verbindingsstukken daarvoor, die de boor- en werkeilanden met de vaste wal verbinden.

GN-

Omschrijving

(1)

(2)

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen

8901 10

–  passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten

8901 10 10

– –  zeeschepen

8901 20

–  tankschepen

8901 20 10

– –  zeeschepen

8901 30

–  koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901 20

8901 30 10

– –  zeeschepen

8901 90

–  andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen

8901 90 10

– –  zeeschepen

8902 00

Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten

8902 00 10

–  zeeschepen

8903

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's

 

–  zeilschepen, andere dan opblaasbare boten, ook indien met hulpmotor

8903 22

– –  met een lengte van meer dan 7,5 m doch niet meer dan 24 m

8903 22 10

– – –  zeeschepen

8903 23

– –  met een lengte van meer dan 24 m

8903 23 10

– – –  zeeschepen

 

–  motorboten, andere dan opblaasbare en die met buitenboordmotor

8903 32

– –  met een lengte van meer dan 7,5 m doch niet meer dan 24 m

8903 32 10

– – –  zeeschepen

8903 33

– –  met een lengte van meer dan 24 m

8903 33 10

– – –  zeeschepen

8904 00

Sleepboten en duwboten

8904 00 10

–  sleepboten

 

–  duwboten

8904 00 91

– –  zeeduwboten

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

8905 10

–  baggermolens en zandzuigers

8905 10 10

– –  zeeschepen

8905 90

–  andere

8905 90 10

– –  zeeschepen

8906

Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten

8906 10 00

–  oorlogsschepen

8906 90

–  andere

8906 90 10

– –  zeeschepen

3.

Deze schorsingen worden afhankelijk gesteld van de voorwaarden vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie, met het oog op het douanetoezicht op de bestemming van deze producten.

B.   Burgerluchtvaartuigen en producten bestemd voor burgerluchtvaartuigen

1.

Aan douanerechten worden niet onderworpen:

burgerluchtvaartuigen;

bepaalde producten bestemd om te worden gebruikt in burgerluchtvaartuigen om daarin of daaraan bij de bouw, de reparatie, het onderhoud, de gedeeltelijke vernieuwing, de wijziging of de verbouwing te worden opgenomen of verwerkt;

toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede delen daarvan, bestemd voor de burgerluchtvaart.

Het betreft uitsluitend goederen die vallen onder de posten en onderverdelingen die worden vermeld in punt 5.

2.

Voor de toepassing van punt 1, eerste en tweede streepje, worden onder „burgerluchtvaartuigen” verstaan: luchtvaartuigen andere dan die welke in de lidstaten door militaire of soortgelijke diensten worden gebruikt en militaire of daarmede gelijkgestelde kentekens dragen.

3.

Voor de toepassing van punt 1, tweede streepje, omvat de uitdrukking „bestemd voor burgerluchtvaartuigen” eveneens de goederen bestemd voor toestellen voor vliegoefeningen op de grond, bestemd voor de burgerluchtvaart.

4.

De vrijstelling van douanerechten wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarden vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie, met het oog op het douanetoezicht op de bestemming van deze goederen (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013).

Deze voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing wanneer burgerluchtvaartuigen die onder de onderverdelingen 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 vallen, geldig zijn ingeschreven in een lidstaat of een derde land in overeenstemming met het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van 7 december 1944 en in de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen naar het desbetreffende bewijs van inschrijving wordt verwezen.

De bepalingen in punt C.4 van de Inleidende bepalingen van de GN, Titel I – Algemene regels, zijn van overeenkomstige toepassing.

5.

Goederen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling van douanerechten vallen onder de hieronder genoemde posten en onderverdelingen:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Voor de hieronder genoemde onderverdelingen geldt de vrijstelling van douanerechten voor goederen bestemd voor burgerluchtvaartuigen uitsluitend voor de in de tweede kolom omschreven goederen:

Onderverdeling

Omschrijving

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

voorzien van hulpstukken (fittings)

4008 29

op maat gesneden profielen

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

voor gassen of vloeistoffen

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

voor technisch gebruik

4504 90

pakking- en sluitringen

6812 80

andere dan kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels, asbestpapier, -karton en -vilt, asbestpakking in vellen of op rollen

6812 99

andere dan papier, millboard, vilt; anders dan samengeperste asbestvezelverbindingen, in platen of rollen

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

samengesteld met asbest of met andere minerale stoffen

7007 21

cockpitruiten, niet omlijst

7322 90

luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (met uitzondering van delen daarvan)

7324 90

sanitaire artikelen (met uitzondering van delen daarvan)

7608 10 , 7608 20

voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen

8108 90

buizen en pijpen, voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen

8415 90

van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten bedoeld bij de onderverdelingen 8415 81 , 8415 82 en 8415 83

8419 90

delen van warmte-uitwisselaars

8479 89

hydropneumatische accumulatoren, mechanische aandrijfinrichtingen voor stuwkrachtkeerders, speciale toileteenheden, toestellen voor het bevochtigen van lucht of het onttrekken van vocht aan de lucht, niet-elektrische bekrachtigingsmechanismen, niet-elektrische starttoestellen, pneumatische starttoestellen voor turbinestraalmotoren en gasturbines, niet-elektrische ruitenwissers en niet-elektrische toestellen voor het regelen van de stand van vliegtuigpropellers

8501 20 , 8501 40

met een vermogen van meer dan 735 W doch niet meer dan 150 kW

8501 31

motoren met een vermogen van meer dan 735 W en generatoren

8501 33

motoren met een vermogen van niet meer dan 150 kW en generatoren

8501 34

generatoren met een vermogen van meer dan 375 kW

8501 51

met een vermogen van meer dan 735 W

8501 53

met een vermogen van niet meer dan 150 kW

8501 72

met een vermogen van meer dan 735 W

8501 80

met een vermogen van niet meer dan 750 kW

8516 80 20

aangebracht op een gewone drager van isolerende stof en voorzien van elektrische aansluitingen, voor het ontdooien en om ijsafzetting tegen te gaan

8522 90

groepen samengevoegde delen, voor toestellen bedoeld bij onderverdeling 8519 81

8529 90

groepen samengevoegde delen voor toestellen bedoeld bij post 8526

8536 70

kunststof verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels

8543 70 90

elektrische synchro's en transducers (transductoren); ontdooi- en ontwasemingsinrichtingen met elektrische weerstanden

9020 00

andere dan delen

9029 10

toerentellers

9029 90

van toerentellers, snelheidsmeters en tachometers

9109 10 , 9109 90

met een breedte of een diameter van niet meer dan 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

van kunststof of van onedel metaal

9405 92 , 9405 99

van de artikelen van onderverdelingen 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 of 9405 69 van kunststof of van onedel metaal

6.

De in punt 5 genoemde goederen zijn in het Taric opgenomen onder onderverdelingen met de volgende voetnoot: „Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013)”.

Voor de onderverdelingen 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 en 8802 40 luidt de voetnoot evenwel als volgt:

"Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013). Deze voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer burgerluchtvaartuigen geldig zijn ingeschreven in een lidstaat of een derde land in overeenstemming met het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van 7 december 1944 en in de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen naar het desbetreffende bewijs van inschrijving wordt verwezen."

C.   Farmaceutische producten

1.

Vrijstelling van douanerechten wordt verleend voor de volgende categorieën farmaceutische producten:

1)

de in bijlage 3 opgenomen farmaceutische stoffen die bekend staan onder de CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) en de internationale generieke benamingen (INN);

2)

zouten, esters en hydraten van de met INN aangeduide stoffen, die aangeduid worden door een combinatie van de INN van bijlage 3 en de voor- of achtervoegsels van bijlage 4, mits deze producten kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN;

3)

zouten, esters en hydraten van de met INN aangeduide stoffen, die zijn opgenomen in bijlage 5 en niet kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN;

4)

de in bijlage 6 opgenomen farmaceutische tussenproducten, dat wil zeggen verbindingen van de soort gebruikt bij de vervaardiging van farmaceutische eindproducten, die worden aangeduid met een chemische naam en een CAS RN.

2.

Bijzondere gevallen:

1)

de INN omvatten uitsluitend de stoffen die zijn beschreven in de lijsten van aanbevolen en voorgestelde INN bekendgemaakt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Indien het aantal door de INN omvatte stoffen minder is dan het aantal stoffen omvat door de CAS RN, dan worden uitsluitend de door de INN omvatte stoffen vrijgesteld van rechten;

2)

wanneer een in bijlage 3 of 6 opgenomen product aangeduid wordt met een CAS RN dat overeenstemt met een bepaalde isomeer, komt uitsluitend deze isomeer in aanmerking voor vrijstelling;

3)

de dubbele derivaten (zouten, esters en hydraten) van de met INN aangeduide stoffen, die aangeduid worden door een combinatie van de INN van bijlage 3 en de voor- of achtervoegsels van bijlage 4, voor zover deze producten kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN, komen in aanmerking voor vrijstelling;

voorbeeld: methylalaninaathydrochloride

4)

wanneer een met een INN aangeduide stof van bijlage 3 een zout is (of een ester), komt geen enkel ander zout (of ester) van het zuur dat overeenstemt met de INN in aanmerking voor vrijstelling;

voorbeeld: kaliumoxprenoaat (INN): vrijstelling;

natriumoxprenoaat: geen vrijstelling.

5)

wanneer voor een in bijlage 3 of 6 opgenomen product geen CAS RN (nummer 0-00-0) is aangegeven, volstaat de internationale generieke benaming (INN) of de vermelde chemische naam om in aanmerking te komen voor vrijstelling.

D.   Forfaitaire heffing

1.

Een forfaitair douanerecht van 2,5 % ad valorem is van toepassing op goederen:

vervat in door particulieren aan particulieren gerichte zendingen, of

die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers,

voor zover het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is.

Dit forfaitaire douanerecht van 2,5 % is van toepassing wanneer de intrinsieke waarde van de aan invoerrechten onderworpen goederen, per zending of per reiziger, niet meer dan 700 € bedraagt.

Van dit forfaitaire douanerecht zijn uitgesloten goederen die volgens het douanetarief vrij van rechten kunnen worden ingevoerd en goederen van hoofdstuk 24 die deel uitmaken van een zending of de persoonlijke bagage van reizigers in hoeveelheden die groter zijn dan die van artikel 27 of krachtens artikel 41 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (2).

2.

Onder invoer zonder handelskarakter wordt verstaan invoer waarbij het gaat om goederen die deel uitmaken van:

a)

door particulieren aan particulieren gerichte zendingen, welke invoer tegelijkertijd:

een incidenteel karakter draagt,

uitsluitend bestaat uit goederen bestemd voor persoonlijk gebruik van de geadresseerde dan wel voor gebruik door leden van diens gezin, mits uit de aard of de hoeveelheid der goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken,

zonder enige vorm van betaling door de afzender aan de geadresseerde wordt gezonden;

b)

persoonlijke bagage van reizigers, welke invoer tegelijkertijd:

een incidenteel karakter draagt, en

uitsluitend betrekking heeft op goederen bestemd voor persoonlijk gebruik van de reizigers dan wel voor gebruik door leden van hun gezin of bestemd om ten geschenke te worden aangeboden, mits uit de aard of de hoeveelheid der goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken.

3.

Het forfaitaire douanerecht is niet van toepassing op goederen die onder de in de punten 1 en 2 genoemde voorwaarden worden ingevoerd en ten aanzien waarvan de betrokkene, alvorens dat recht daarop wordt toegepast, heeft verzocht dat zij aan de daarvoor geldende rechten bij invoer worden onderworpen. In dat geval worden alle onder de invoer begrepen goederen, onverminderd de in de artikelen 25 tot en met 27 en 41 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 bedoelde vrijstellingen, aan de daarvoor geldende rechten bij invoer onderworpen.

Voor de toepassing van de eerste alinea worden onder rechten bij invoer verstaan zowel de douanerechten en heffingen van gelijke werking als de belastingen bij invoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van de specifieke regelingen die van toepassing zijn op bepaalde uit de verwerking van landbouwproducten verkregen goederen.

4.

De niet-deelnemende lidstaten mogen het bedrag dat ontstaat door de omrekening van het bedrag van 700 € in nationale valuta, afronden.

5.

De niet-deelnemende lidstaten mogen de tegenwaarde van het bedrag van 700 € in nationale valuta ongewijzigd handhaven indien bij de jaarlijkse aanpassing, zoals voorzien in artikel 53 van Verordening (EU) nr. 952/2013, de omrekening van dit bedrag, vóór de in punt 4 genoemde afronding, een wijziging van minder dan 5 % van de in nationale valuta uitgedrukte tegenwaarde of een verlaging van die tegenwaarde oplevert.

E.   Bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen

De navolgende bepalingen zijn van toepassing op de onder a) en b) van algemene regel 5 omschreven bergings- en verpakkingsmiddelen die gelijktijdig met de goederen waarmee zij worden aangeboden of die zij bevatten in het vrije verkeer worden gebracht.

1.

Indien de bergings- en verpakkingsmiddelen, overeenkomstig algemene regel 5, ingedeeld worden bij de goederen waarmee zij worden aangeboden of die zij bevatten, zijn zij:

a)

aan hetzelfde douanerecht onderworpen als het goed:

indien dit aan een douanerecht naar de waarde is onderworpen, of

indien zij in het belastbare gewicht van het goed dienen te worden begrepen;

b)

niet aan douanerecht onderworpen:

indien het goed niet aan douanerecht is onderworpen, of

indien dit naar een andere maatstaf is belast dan het gewicht of de waarde, of

indien het gewicht van die bergings- en verpakkingsmiddelen niet in het belastbare gewicht van het verpakte goed dient te worden begrepen.

2.

Indien de in punt 1, onder a) en b), bedoelde bergings- of verpakkingsmiddelen verscheidene goederen van verschillende soort bevatten of met zulke goederen worden aangeboden, worden voor de vaststelling van het belastbare gewicht of de belastbare waarde van die goederen het gewicht en de waarde van bedoelde verpakkingsmiddelen omgeslagen over alle goederen naar evenredigheid van het gewicht of de waarde van elk goed.

F.   Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de goederen

1.

De volgende goederen komen, uit hoofde van hun aard, onder bepaalde voorwaarden voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking:

voor consumptie ongeschikte producten,

zaaigoed,

builgaas, niet geconfectioneerd,

bepaalde soorten druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat.

Op deze goederen is de voetnoot (22) van toepassing die als volgt luidt: „Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen.” of „Deze gunstige tariefbehandeling wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen.”

2.

De voor consumptie ongeschikte producten die in verband met hun aard voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking komen, zijn vermeld in bijlage 8, met de post waaronder zij worden ingedeeld en de naam en de hoeveelheid van de gebruikte denatureringsmiddelen. Deze producten worden geacht niet geschikt te zijn voor consumptie wanneer het te denatureren product en het denatureringsmiddel een homogeen mengsel vormen en de bestanddelen daarvan niet meer op lonende wijze kunnen worden afgescheiden.

3.

De hieronder genoemde goederen worden onder posten ingedeeld die betrekking hebben op zaaigoed, voor zover zij aan de wetgeving van de Europese Unie ter zake voldoen:

voor zaaidoeleinden bestemde suikermais, spelt, maishybriden, rijst en sorghohybriden: Richtlijn 66/402/EEG van de Raad (41);

voor pootaardappelen: Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 (55);

voor zaaidoeleinden bestemde oliehoudende zaden en vruchten: Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 (68).

Suikermais, spelt, maishybriden, rijst, sorghohybriden of oliehoudende zaden en vruchten, van de soorten die niet onder de werkingssfeer van de landbouwwetgeving vallen, komen voor een gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van het product in aanmerking, indien zij zonder enige twijfel voor zaaidoeleinden zijn bestemd.

4.

Niet-geconfectioneerd builgaas komt voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking, mits dit weefsel van niet-uitwisbare merktekens is voorzien waaruit blijkt dat het voor het builen of soortgelijke industriële doeleinden is bestemd.

5.

Druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat komen voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking op vertoon van een naar behoren geviseerd certificaat. De in acht te nemen voorschriften en de modellen van de certificaten zijn opgenomen in bijlage 9.

LIJST VAN DE TEKENS, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

Duidt de nieuwe codenummers aan

Kenmerkt de codenummers die het vorige jaar werden gebruikt, maar met verschillende inhoud

AD F/M

Aanvullend douanerecht meel

AD S/Z

Aanvullend douanerecht suiker

b/f

Fles

cm/sec

Centimeter(s) per seconde

EA

Agrarisch element

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organization for Standardization

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogram brutogewicht

kg/net

Kilogram nettogewicht

kg/net eda

Kilogram netto-uitlekgewicht

kg/net mas

Kilogram in droge stof

MAX

Maximum

Mbits

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter per gram

mm/sec

Millimeter(s) per seconde

RON

Research-octaangetal

Opmerking

Indien in kolom 1 van de tabel van de rechten een post tussen haakjes is geplaatst, wil dat zeggen dat die post is vervallen (bijvoorbeeld: post [1519]). Indien in een bijlage bij de tabel van de rechten de verwijzing naar de bijlage tussen vierkante haakjes is geplaatst, wil dat zeggen dat de inhoud van die bijlage geschrapt is (bijvoorbeeld: [bijlage 7]).

LIJST VAN BIJZONDERE MAATSTAVEN

c/k

Aantal karaat (1 metriekkaraat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Aantal cellen

ct/l

Laadvermogen in metrieke ton (79)

g

Gram

gi F/S

Gram splijtbare isotopen

kg H2O2

Kilogram waterstofperoxide

kg K2O

Kilogram kaliumoxide

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxide (bijtende potas)

kg met.am.

Kilogram methylaminen

kg N

Kilogram stikstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxide (bijtende soda)

kg/net eda

Kilogram netto-uitlekgewicht

kg P2O5

Kilogram difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride)

kg 90 % sdt

Kilogram drooggewicht ad 90 %

kg U

Kilogram uranium

1 000 kWh

Duizend kilowattuur

l

Liter

l alc. 100 %

Liter zuivere alcohol (100 %)

m

Meter

m2

Vierkante meter

m3

Kubieke meter

1 000 m3

Duizend kubieke meter

pa

Aantal paren

p/st

Aantal stuks

100 p/st

Honderd stuks

1 000 p/st

Duizend stuks

TJ

Terajoule (verbrandingswarmte)

t. CO2

Ton CO2(koolstofdioxide)-equivalent (89)

Geen bijzondere maatstaf

TWEEDE DEEL

TABEL VAN DE RECHTEN

AFDELING I

LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK

Aantekeningen

1.

Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van dieren van een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge dieren van dat geslacht of die soort.

2.

Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder „gedroogd” eveneens verstaan: gedehydreerd, geëvaporeerd of gelyofiliseerd.

HOOFDSTUK 1

LEVENDE DIEREN

Aantekening

1.

Dit hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van:

a)

vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bedoeld bij de posten 0301, 0306, 0307 en 0308;

b)

culturen van micro-organismen en andere producten, bedoeld bij post 3002;

c)

dieren bedoeld bij post 9508.

GN-

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

–  paarden

 

 

0101 21 00

– –  fokdieren van zuiver ras (3)

vrij

p/st

0101 29

– –  andere

 

 

0101 29 10

– – –  slachtpaarden (23)

vrij

p/st

0101 29 90

– – –  andere

11,5

p/st

0101 30 00

–  ezels

7,7

p/st

0101 90 00

–  andere

10,9

p/st

0102

Levende runderen

 

 

 

–  rundvee

 

 

0102 21

– –  fokdieren van zuiver ras (42)

 

 

0102 21 10

– – –  vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)

vrij

p/st

0102 21 30

– – –  koeien

vrij

p/st

0102 21 90

– – –  andere

vrij

p/st

0102 29

– –  andere

 

 

0102 29 05

– – –  van het ondergeslacht „Bibos” of van het ondergeslacht „Poephagus”

vrij

p/st

 

– – –  andere

 

 

0102 29 10

– – – –  met een gewicht van niet meer dan 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  slachtdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer dan 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  slachtdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  met een gewicht van meer dan 300 kg

 

 

 

– – – – –  vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  slachtvaarzen

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – – –  koeien

 

 

0102 29 61

– – – – – –  slachtkoeien

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – – –  andere

 

 

0102 29 91

– – – – – –  slachtdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  andere

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

–  buffels

 

 

0102 31 00

– –  fokdieren van zuiver ras (42)

vrij

p/st

0102 39

– –  andere

 

 

0102 39 10

– – –  huisdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – –  andere

vrij

p/st

0102 90

–  andere

 

 

0102 90 20

– –  fokdieren van zuiver ras (42)

vrij

p/st

 

– –  andere

 

 

0102 90 91

– – –  huisdieren

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – –  andere

vrij

p/st

0103

Levende varkens

 

 

0103 10 00

–  fokdieren van zuiver ras (69)

vrij

p/st

 

–  andere

 

 

0103 91

– –  met een gewicht van minder dan 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  huisdieren

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  andere

vrij

p/st

0103 92

– –  met een gewicht van 50 kg of meer

 

 

 

– – –  huisdieren

 

 

0103 92 11

– – – –  zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een gewicht van 160 kg of meer

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  andere

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  andere

vrij

p/st

0104

Levende schapen en geiten

 

 

0104 10

–  schapen

 

 

0104 10 10

– –  fokdieren van zuiver ras (80)

vrij

p/st

 

– –  andere

 

 

0104 10 30

– – –  lammeren (tot de leeftijd van een jaar)

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0104 10 80

– – –  andere

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0104 20

–  geiten

 

 

0104 20 10

– –  fokdieren van zuiver ras (80)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  andere

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)

 

 

 

–  met een gewicht van niet meer dan 185 g

 

 

0105 11

– –  pluimvee van de soort Gallus domesticus

 

 

 

– – –  vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens

 

 

0105 11 11

– – – –  legrassen

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  andere

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  andere

 

 

0105 11 91

– – – –  legrassen

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  andere

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  kalkoenen

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  eenden

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  ganzen

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  parelhoenders

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  ander

 

 

0105 94 00

– –  pluimvee van de soort Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  ander

 

 

0105 99 10

– – –  eenden

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  ganzen

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  kalkoenen

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  parelhoenders

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andere levende dieren

 

 

 

–  zoogdieren

 

 

0106 11 00

– –  primaten

vrij

p/st

0106 12 00

– –  walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde „Pinnipedia”)

vrij

p/st

0106 13 00

– –  kamelen en andere kameelachtigen (Camelidae)

vrij

p/st

0106 14

– –  konijnen en hazen

 

 

0106 14 10

– – –  tamme konijnen

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  andere

vrij

0106 19 00

– –  andere

vrij

0106 20 00

–  reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

vrij

p/st

 

–  vogels

 

 

0106 31 00

– –  roofvogels

vrij

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder begrepen)

vrij

p/st

0106 33 00

– –  struisvogels; emoes (Dromaius novaehollandiae)

vrij

p/st

0106 39

– –  andere

 

 

0106 39 10

– – –  duiven

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  andere

vrij

 

–  insecten

 

 

0106 41 00

– –  bijen

vrij

0106 49 00

– –  andere

vrij

0106 90 00

–  andere

vrij

HOOFDSTUK 2

VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

Aantekening

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;

b)

eetbare, niet-levende insecten (post 0410);

c)

darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post 0511 of 3002);

d)

dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 0209 (hoofdstuk 15).

Aanvullende aantekeningen (GN)

1.

A.

Wordt aangemerkt als:

a)

„het hele geslachte rund” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 10 en 0202 10: het hele geslachte rund na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, al dan niet met inbegrip van de kop, de poten en andere, aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen. Indien het hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden, moet de kop van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswervel). Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden, moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten, respectievelijk spronggewrichten. Als „heel geslacht dier” dient eveneens te worden aangemerkt: het voorste deel van het geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouders omvat, doch met meer dan tien paar ribben;

b)

„het halve geslachte rund” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 10 en 0202 10: het product dat verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals-, rug-, lenden- en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken. Als „half geslacht dier” dient eveneens te worden aangemerkt: het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouder omvat, doch met meer dan tien ribben;

c)

„compensated quarters” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 20 en 0202 20 10: het geheel dat wordt gevormd:

hetzij door voorvoeten, die alle beenderen alsmede de hals en de schouder omvatten en met tien ribben, en door achtervoeten, die alle beenderen, alsmede de stomp, de dikke en de dunne lendenen omvatten en met drie ribben,

hetzij door voorvoeten, die alle beenderen alsmede de hals en de schouder omvatten en met vijf ribben, waarbij de vang, de platte ribben en de naborst in hun geheel aan de voorvoet vastzitten, en door achtervoeten, die alle beenderen, alsmede de stomp, de dikke en de dunne lendenen omvatten en met acht delen van ribben.

De voorvoeten en de achtervoeten, die „compensated quarters” vormen, moeten terzelfder tijd en in een gelijk aantal aan de douane worden aangeboden, waarbij het totale gewicht der voorvoeten gelijk moet zijn aan dat der achtervoeten. Er wordt evenwel een verschil in het gewicht van de twee gedeelten der zending toegestaan, mits dit verschil niet meer bedraagt dan 5 % van het zwaarste gedeelte (voorvoeten of achtervoeten);

d)

„voorspan” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 30 en 0202 20 30: het voorste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouder omvat, met ten minste vier paar en ten hoogste tien paar ribben (waarbij de eerste vier paar hele ribben moeten zijn, terwijl de overige paren uit delen van ribben mogen bestaan), met of zonder vang;

e)

„voorvoet” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 30 en 0202 20 30: het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouder omvat, met ten minste vier en ten hoogste tien ribben (waarbij de eerste vier ribben hele ribben moeten zijn, terwijl de overige uit delen van ribben mogen bestaan), met of zonder vang;

f)

„achterspan” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 50 en 0202 20 50: het achterste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en de haas omvat, met ten minste drie paar ribben of delen van ribben, met of zonder schenkel en met of zonder vang;

g)

„achtervoet” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 50 en 0202 20 50: het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en de haas omvat, met ten minste drie ribben of delen van ribben, met of zonder schenkel en met of zonder vang;

h)

1.

delen aangeduid als „crops” en „chucks and blades” bedoeld bij onderverdeling 0202 30 50: de tot de rug behorende gedeelten van de voorvoet met inbegrip van het bovenste gedeelte van de schouder, die uit de voorvoet met ten minste vier en ten hoogste tien ribben verkregen worden bij versnijding in een dwarsvlak, gaande van het verbindingspunt tussen de eerste rib en het eerste borstbeensegment naar het terugslagpunt van het middenrif bij de tiende rib;

2.

delen aangeduid als „briskets” bedoeld bij onderverdeling 0202 30 50: het onderste gedeelte van de voorvoet, omvattende de puntborst, de borst en de naborst;

B.

De producten bedoeld in onderdeel A, onder a) tot en met g), kunnen worden aangeboden met of zonder wervelkolom.

C.

Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in onderdeel A worden slechts de ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen. Indien de wervelkolom is verwijderd, worden alleen de ribben of delen van ribben in aanmerking genomen die anders aan de wervelkolom zouden hebben vastgezeten.

2.

A.

Wordt aangemerkt als:

a)

„hele en halve dieren” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 11 10 en 0203 21 10: het geslachte varken (huisdier) na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het verwijderen van de borstels en de klauwen. Het halve dier wordt verkregen door het hele geslachte dier te scheiden door de hals-, rug-, lenden- en staartwervels, door of langs het borstbeen en door het bekken. Het hele of halve dier kan al dan niet met inbegrip van de kop, met of zonder kinnebakspek, de poten, de bladreuzel, de nieren, de staart of het middenrif worden aangeboden. Het halve dier kan al dan niet met inbegrip van het ruggenmerg, de hersenen of de tong worden aangeboden. Hele en halve geslachte zeugen kunnen al dan niet met inbegrip van het uierweefsel (melkklier) worden aangeboden;

b)

„ham” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 en 0210 11 31: het achterste (caudale) deel van het halve dier, met been, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.

De ham wordt van het halve dier zodanig gescheiden dat hij ten hoogste de laatste lendenwervel omvat;

c)

„voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 en 0210 19 60: het voorste (craniale) deel van het halve dier zonder kop, met of zonder kinnebakspek, met been, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.

Het voorstuk wordt van het halve dier zodanig gescheiden dat het ten hoogste de vijfde rugwervel omvat.

Het bovenste (dorsale) deel van het voorstuk (de halskarbonade), ook indien met het schouderblad en het daarbij behorende spierweefsel, wordt aangemerkt als een deel van de karbonadestreng, wanneer het hoogstens juist onder de wervelkolom gescheiden is van het onderste (ventrale) deel van het voorstuk;

d)

„schouder” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 en 0210 11 39: het onderste deel van het voorstuk, met been, ook indien met het schouderblad en het daarbij behorende spierweefsel, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.

Het schouderblad met het daarbij behorende spierweefsel afzonderlijk aangeboden, wordt aangemerkt als deel van de schouder en blijft tot deze post behoren;

e)

„karbonadestreng” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 en 0210 19 70: het bovenste deel van het halve dier, met been, van de eerste halswervel tot en met de staartwervels, al dan niet met inbegrip van het haasje, het schouderblad, het zwoerd of het spek.

De karbonadestreng wordt juist onder de wervelkolom gescheiden van het onderste deel van het halve dier;

f)

„buik” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 en 0210 12 19: het onderste deel van het halve dier tussen ham en schouder, ook genaamd „buikspek”, met of zonder been, maar met het zwoerd en het spek;

g)

„half baconvarken” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 10: het halve dier, ontdaan van de kop, de wang, het kinnebakspek, de poten, de staart, de bladreuzel, de nier, het haasje, het schouderblad, het borstbeen, de wervelkolom, het heupbeen en het middenrif;

h)

„spencer” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 10: het halve baconvarken zonder de ham, ook indien uitgebeend;

ij)

„3/4-side” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 20: het halve baconvarken, zonder het voorstuk, ook indien uitgebeend;

k)

„middle” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 20: het halve baconvarken zonder de ham en zonder het voorstuk, ook indien uitgebeend.

Tot deze onderverdeling behoren ook delen van de „middle” die weefsel van de karbonadestreng en van de buik in de natuurlijke verhouding van de hele „middle” bevatten.

B.

De delen afkomstig van de deelstukken bedoeld in onderdeel A, onder f), vallen alleen onder dezelfde onderverdelingen als zij het zwoerd en het spek bevatten.

Worden de deelstukken van de onderverdelingen 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 en 0210 19 60 gesneden van halve baconvarkens, waaruit reeds de in onderdeel A, onder g), genoemde beenderen verwijderd zijn, dan is de lijn voor het snijden gelijk aan die welke is vastgesteld in onderdeel A, respectievelijk onder b), c) of d). Deze deelstukken of delen daarvan dienen in alle gevallen been te bevatten.

C.

Vallen onder meer onder de onderverdelingen 0206 49 00 en 0210 99 49, de hele of halve kop van het geslachte varken (huisdier), met of zonder de hersenen, de wang of de tong, alsmede delen daarvan.

De kop wordt van het hele of halve dier gescheiden:

langs een rechte snede evenwijdig met de schedel;

langs een snede die tot de ooghoogte evenwijdig loopt met de schedel en vervolgens haaks schuin naar de snuit, waarbij het kinnebakspek blijft vastzitten aan het hele of halve dier.

Als delen van de kop worden ook aangemerkt de wang, de snuit en de oren, evenals het aan de kop overblijvende vlees voornamelijk van het achterhoofd. De afzonderlijk aangeboden delen zonder been van het voorstuk (doorregen halsspek, kinnebakspek, of niet van elkaar gescheiden kinnebakspek en doorregen halsspek) vallen echter naargelang van de aanbiedingsvorm onder de onderverdeling 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 of 0210 19 81.

D.

Als „spek” bedoeld bij de onderverdelingen 0209 10 11 en 0209 10 19, wordt aangemerkt het vetweefsel van alle delen van het dier, dat zich onder het zwoerd van het dier bevindt en dat daarmee verbonden is. Het gewicht van het vetweefsel moet in ieder geval hoger zijn dan het gewicht van het zwoerd.

De onderverdelingen omvatten eveneens spek dat ontdaan is van het zwoerd.

E.

Als „gedroogd of gerookt” bedoeld bij de onderverdelingen 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 en 0210 19 60 tot en met 0210 19 89, worden aangemerkt de producten waarvan de verhouding water/proteïne (stikstofgehalte × 6,25) in het vlees 2,8 of minder bedraagt. Het stikstofgehalte wordt bepaald volgens de ISO-methode 937-1978.

3.

A.

Wordt aangemerkt als:

a)

„het hele geslachte dier” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 en 0204 50 51: het hele geslachte dier na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, al dan niet met inbegrip van de kop, de poten en andere aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen. Indien het hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden, moet de kop van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswervel). Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden, moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten, onderscheidenlijk spronggewrichten;

b)

„het halve geslachte dier” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 en 0204 50 51: het product dat verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals-, rug-, lenden- en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken;

c)

„voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 en 0204 50 53: het voorste deel van het geslachte dier, met of zonder de borst, dat alle beenderen, alsmede de schouders, de hals en de ribben van vet ontdaan, omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste vijf en ten hoogste zeven paar ribben of delen van ribben;

d)

„half voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 en 0204 50 53: het voorste deel van het halve geslachte dier, met of zonder de borst, dat alle beenderen, alsmede de schouder, de hals en de ribben van vet ontdaan, omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste vijf en ten hoogste zeven ribben of delen van ribben;

e)

„nierstuk en zadel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 en 0204 50 55: het gedeelte van het geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het achterstel en van het voorstuk, met of zonder nieren. Het van het nierstuk afgescheiden zadel moet ten minste vijf lendenwervels omvatten. Het van het zadel afgescheiden nierstuk moet ten minste vijf paar ribben of delen van ribben omvatten;

f)

„half nierstuk en zadel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 en 0204 50 55: het gedeelte van het halve geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het halve achterstel en van het halve voorstuk, met of zonder nieren. Het van het halve nierstuk afgescheiden halve zadel moet ten minste vijf lendenwervels omvatten. Het van het halve zadel afgescheiden halve nierstuk moet ten minste vijf ribben of delen van ribben omvatten;

g)

„achterstel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 en 0204 50 59: het achterste deel van het geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de poten omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde lendenwervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde staartwervel, door het darmbeen, voor het bekken;

h)

„half achterstel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 en 0204 50 59: het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de poot omvat. Dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde lendenwervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde staartwervel, door het darmbeen, voor het bekken.

B.

Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in onderdeel A worden slechts ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen.

4.

Wordt aangemerkt als:

a)

„delen van pluimvee, met been” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20 tot en met 0207 13 60, 0207 14 20 tot en met 0207 14 60, 0207 26 20 tot en met 0207 26 70, 0207 27 20 tot en met 0207 27 70, 0207 44 21 tot en met 0207 44 61, 0207 45 21 tot en met 0207 45 61, 0207 54 21 tot en met 0207 54 61, 0207 55 21 tot en met 0207 55 61 en 0207 60 21 tot en met 0207 60 61: de daarin genoemde delen, waarin alle beenderen nog aanwezig zijn.

De hierboven genoemde delen van pluimvee, waaruit een gedeelte van de beenderen is verwijderd, vallen onder de onderverdeling 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 of 0207 60 81;

b)

„helften” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 en 0207 60 21: helften van hele dieren, verkregen door een snede langs het borstbeen en de wervelkolom;

c)

„kwarten” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 en 0207 60 21: achterkwarten of voorkwarten, verkregen door een dwarse doorsnede van helften;

d)

„hele vleugels, ook indien zonder spits” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 en 0207 60 31: delen van pluimvee, bestaande uit het opperarmbeen, de ellepijp en het spaakbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De vleugelspits, met inbegrip van de beentjes van de carpus, kan al dan niet verwijderd zijn. De sneden worden gemaakt in de gewrichten;

e)

„borsten” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 en 0207 60 51: delen van pluimvee, bestaande uit het borstbeen en de ribben aan weerszijden daarvan, met de daaraan gehechte spiermassa;

f)

„dijen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 en 0207 60 61: delen van pluimvee, bestaande uit het dijbeen, het scheenbeen en het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in de gewrichten;

g)

„onderdijen van kalkoenen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 26 60 en 0207 27 60: delen van kalkoenen, bestaande uit het scheenbeen en het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in de gewrichten;

h)

„kalkoendijen, andere dan onderdijen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 26 70 en 0207 27 70: delen van kalkoenen, bestaande uit het dijbeen met de daaraan gehechte spiermassa, of uit het dijbeen, het scheenbeen en het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in de gewrichten;

ij)

„zogenaamde eenden- of ganzenpaletots” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 en 0207 55 71: eenden of ganzen die worden aangeboden geplukt, geheel schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, en waaruit de beenderen van het karkas (borstbeen, ribben, wervelkolom en heiligbeen) zijn verwijderd doch waarin scheen-, dij- en opperarmbeenderen nog aanwezig zijn.

5.

Het douanerecht dat van toepassing is voor mengsels die onder dit hoofdstuk vallen, zal als volgt zijn:

a)

op mengsels, waarvan een bestanddeel ten minste 90 gewichtspercenten uitmaakt, wordt het recht bij invoer toegepast waaraan dit bestanddeel is onderworpen;

b)

op andere mengsels wordt het recht bij invoer toegepast van het bestanddeel dat aan het hoogste recht bij invoer is onderworpen.

6.

a)

Niet-gekookt en niet-gebakken, gekruid vlees valt onder hoofdstuk 16. Als „gekruid vlees” wordt aangemerkt, vlees, niet gekookt en niet gebakken, dat, waarneembaar met het blote oog of duidelijk waarneembaar aan de smaak, inwendig of over de totale oppervlakte is gekruid.

b)

De producten van post 0210 blijven onder deze post ingedeeld, wanneer daaraan tijdens de vervaardiging kruiden zijn toegevoegd, voor zover daardoor hun karakter van product van post 0210 niet wordt gewijzigd.

7.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 0210 11 tot en met 0210 93 worden vlees en eetbare slachtafvallen als „gezouten of gepekeld” aangemerkt, indien zij in alle delen, inwendig en homogeen zijn gezouten en een totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercenten hebben en de houdbaarheid op lange termijn door het zouten is gewaarborgd. Voor de toepassing van onderverdeling 0210 99 worden vlees en eetbare slachtafvallen als „gezouten of gepekeld” aangemerkt, indien zij in alle delen, inwendig en homogeen zijn gezouten en een totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercenten hebben.

GN-

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

 

 

0201 10 00

–  hele en halve dieren

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0201 20

–  andere delen, met been

 

 

0201 20 20

– –  „compensated quarters”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0201 20 30

– –  voorvoeten en voorspannen

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (56)

0201 20 50

– –  achtervoeten en achterspannen

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (56)

0201 20 90

– –  andere

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (56)

0201 30 00

–  zonder been

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (56)

0202

Vlees van runderen, bevroren

 

 

0202 10 00

–  hele en halve dieren

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0202 20

–  andere delen, met been

 

 

0202 20 10

– –  „compensated quarters”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0202 20 30

– –  voorvoeten en voorspannen

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (56)

0202 20 50

– –  achtervoeten en achterspannen

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 20 90

– –  andere

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (56)

0202 30

–  zonder been

 

 

0202 30 10

– –  voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, waarbij iedere voorvoet in één enkel vriesblok wordt aangeboden; zogenaamde „compensated quarters” aangeboden in twee vriesblokken, waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat, en het andere de achtervoet, zonder de filet, in één enkel deel

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 30 50

– –  als „crops”, „chucks and blades” en „briskets” aangeduide delen (90)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 30 90

– –  ander

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (56)

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

–  vers of gekoeld

 

 

0203 11

– –  hele en halve dieren

 

 

0203 11 10

– – –  huisdieren

53,6 €/100 kg/net (56)

0203 11 90

– – –  andere

vrij

0203 12

– –  hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 12 11

– – – –  hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net (56)

0203 12 19

– – – –  schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 12 90

– – –  andere

vrij

0203 19

– –  ander

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 19 11

– – – –  voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 19 13

– – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 15

– – – –  buiken (buikspek) en delen daarvan

46,7 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  ander

 

 

0203 19 55

– – – – –  zonder been

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 59

– – – – –  ander

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 90

– – –  ander

vrij

 

–  bevroren

 

 

0203 21

– –  hele en halve dieren

 

 

0203 21 10

– – –  huisdieren

53,6 €/100 kg/net (56)

0203 21 90

– – –  andere

vrij

0203 22

– –  hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 22 11

– – – –  hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net (56)

0203 22 19

– – – –  schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 22 90

– – –  andere

vrij

0203 29

– –  ander

 

 

 

– – –  van huisdieren

 

 

0203 29 11

– – – –  voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 29 13

– – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 15

– – – –  buiken (buikspek) en delen daarvan

46,7 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  ander

 

 

0203 29 55

– – – – –  zonder been

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 59

– – – – –  ander

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 90

– – –  ander

vrij

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0204 10 00

–  hele en halve lammeren, vers of gekoeld

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

 

–  ander vlees van schapen, vers of gekoeld

 

 

0204 21 00

– –  hele en halve dieren

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

0204 22

– –  andere delen, met been

 

 

0204 22 10

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (56)

0204 22 30

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (56)

0204 22 50

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 22 90

– – –  andere

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 23 00

– –  zonder been

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (56)

0204 30 00

–  hele en halve lammeren, bevroren

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

 

–  ander vlees van schapen, bevroren

 

 

0204 41 00

– –  hele en halve dieren

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

0204 42

– –  andere delen, met been

 

 

0204 42 10

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (56)

0204 42 30

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (56)

0204 42 50

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 42 90

– – –  andere

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 43

– –  zonder been

 

 

0204 43 10

– – –  van lammeren

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0204 43 90

– – –  andere

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0204 50

–  vlees van geiten

 

 

 

– –  vers of gekoeld

 

 

0204 50 11

– – –  hele en halve dieren

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

0204 50 13

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (56)

0204 50 15

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (56)

0204 50 19

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

 

– – –  ander

 

 

0204 50 31

– – – –  delen met been

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 50 39

– – – –  delen zonder been

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (56)

 

– –  bevroren

 

 

0204 50 51

– – –  hele en halve dieren

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

0204 50 53

– – –  voorstukken en halve voorstukken

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (56)

0204 50 55

– – –  nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (56)

0204 50 59

– – –  achterstellen en halve achterstellen

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

 

– – –  ander

 

 

0204 50 71

– – – –  delen met been

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 50 79

– – – –  delen zonder been

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0205 00 20

–  vers of gekoeld

5,1

0205 00 80

–  bevroren

5,1

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0206 10

–  van runderen, vers of gekoeld

 

 

0206 10 10

– –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (23)

vrij

 

– –  andere

 

 

0206 10 95

– – –  longhaasjes en omlopen

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (56)

0206 10 98

– – –  andere

vrij

 

–  van runderen, bevroren

 

 

0206 21 00

– –  tongen

vrij

0206 22 00

– –  levers

vrij

0206 29

– –  andere

 

 

0206 29 10

– – –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (23)

vrij

 

– – –  andere

 

 

0206 29 91

– – – –  longhaasjes en omlopen

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (56)

0206 29 99

– – – –  andere

vrij

0206 30 00

–  van varkens, vers of gekoeld

vrij

 

–  van varkens, bevroren

 

 

0206 41 00

– –  levers

vrij

0206 49 00

– –  andere

vrij

0206 80

–  andere, vers of gekoeld

 

 

0206 80 10

– –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (23)

vrij

 

– –  andere

 

 

0206 80 91

– – –  van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

6,4

0206 80 99

– – –  van schapen en van geiten

vrij

0206 90

–  andere, bevroren

 

 

0206 90 10

– –  bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten (23)

vrij

 

– –  andere

 

 

0206 90 91

– – –  van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

6,4

0206 90 99

– – –  van schapen en van geiten

vrij

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

–  van pluimvee van de soort Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

0207 11 10

– – –  geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83 %)

26,2 €/100 kg/net (56)

0207 11 30

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %)

29,9 €/100 kg/net (56)

0207 11 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden

32,5 €/100 kg/net (56)

0207 12

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

0207 12 10

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %)

29,9 €/100 kg/net (56)

0207 12 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden

32,5 €/100 kg/net (56)

0207 13

– –  delen en slachtafvallen, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 13 10

– – – –  zonder been

102,4 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  met been

 

 

0207 13 20

– – – – –  helften en kwarten

35,8 €/100 kg/net (56)

0207 13 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 13 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 13 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

60,2 €/100 kg/net (56)

0207 13 60

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net (56)

0207 13 70

– – – – –  andere

100,8 €/100 kg/net (56)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 13 91

– – – –  levers

6,4

0207 13 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  delen en slachtafvallen, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 14 10

– – – –  zonder been

102,4 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  met been

 

 

0207 14 20

– – – – –  helften en kwarten

35,8 €/100 kg/net (56)

0207 14 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 14 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 14 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

60,2 €/100 kg/net (56)

0207 14 60

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net (56)

0207 14 70

– – – – –  andere

100,8 €/100 kg/net (56)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 14 91

– – – –  levers

6,4

0207 14 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

 

–  van kalkoenen

 

 

0207 24

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

0207 24 10

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)

34 €/100 kg/net (56)

0207 24 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden

37,3 €/100 kg/net (56)

0207 25

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

0207 25 10

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)

34 €/100 kg/net (56)

0207 25 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden

37,3 €/100 kg/net (56)

0207 26

– –  delen en slachtafvallen, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 26 10

– – – –  zonder been

85,1 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  met been

 

 

0207 26 20

– – – – –  helften en kwarten

41 €/100 kg/net (56)

0207 26 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 26 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 26 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

67,9 €/100 kg/net (56)

 

– – – – –  dijen en delen daarvan

 

 

0207 26 60

– – – – – –  onderdijen en delen daarvan

25,5 €/100 kg/net (56)

0207 26 70

– – – – – –  andere

46 €/100 kg/net (56)

0207 26 80

– – – – –  andere

83 €/100 kg/net (56)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 26 91

– – – –  levers

6,4

0207 26 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  delen en slachtafvallen, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 27 10

– – – –  zonder been

85,1 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  met been

 

 

0207 27 20

– – – – –  helften en kwarten

41 €/100 kg/net (56)

0207 27 30

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 27 40

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 27 50

– – – – –  borsten en delen daarvan

67,9 €/100 kg/net (56)

 

– – – – –  dijen en delen daarvan

 

 

0207 27 60

– – – – – –  onderdijen en delen daarvan

25,5 €/100 kg/net (56)

0207 27 70

– – – – – –  andere

46 €/100 kg/net (56)

0207 27 80

– – – – –  andere

83 €/100 kg/net (56)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 27 91

– – – –  levers

6,4

0207 27 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

 

–  van eenden

 

 

0207 41

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

0207 41 20

– – –  geplukt, uitgebloed, ontdarmd maar niet schoongemaakt, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %)

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %)

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

0207 42 30

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %)

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  vette levers (foies gras), vers of gekoeld

vrij

0207 44

– –  andere, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 44 10

– – – –  zonder been

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

0207 44 21

– – – – –  helften en kwarten

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  borsten en delen daarvan

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  zogenaamde eendenpaletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 44 91

– – – –  levers, andere dan vette levers (foies gras)

6,4

0207 44 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  andere, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 45 10

– – – –  zonder been

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

0207 45 21

– – – – –  helften en kwarten

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  borsten en delen daarvan

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  zogenaamde eendenpaletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

 

– – – –  levers

 

 

0207 45 93

– – – – –  vette levers (foies gras)

vrij

0207 45 95

– – – – –  andere

6,4

0207 45 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

 

–  van ganzen

 

 

0207 51

– –  niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

 

 

0207 51 10

– – –  geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %)

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  niet in stukken gesneden, bevroren

 

 

0207 52 10

– – –  geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %)

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  vette levers (foies gras), vers of gekoeld

vrij

0207 54

– –  andere, vers of gekoeld

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 54 10

– – – –  zonder been

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

0207 54 21

– – – – –  helften en kwarten

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  borsten en delen daarvan

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  dijen en delen daarvan

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  zogenaamde ganzenpaletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 54 91

– – – –  levers, andere dan vette levers (foies gras)

6,4

0207 54 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  andere, bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 55 10

– – – –  zonder been

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

0207 55 21

– – – – –  helften en kwarten

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  borsten en delen daarvan

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  dijen en delen daarvan

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  zogenaamde ganzenpaletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

 

– – – –  levers

 

 

0207 55 93

– – – – –  vette levers (foies gras)

vrij

0207 55 95

– – – – –  andere

6,4

0207 55 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  van parelhoenders

 

 

0207 60 05

– –  niet in stukken gesneden, vers, gekoeld of bevroren

49,3 €/100 kg/net

 

– –  andere, vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

– – –  delen

 

 

0207 60 10

– – – –  zonder been

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  met been

 

 

0207 60 21

– – – – –  helften en kwarten

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  borsten en delen daarvan

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  dijen en delen daarvan

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  andere

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  slachtafvallen

 

 

0207 60 91

– – – –  levers

6,4

0207 60 99

– – – –  andere

18,7 €/100 kg/net

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

 

 

0208 10

–  van konijnen of van hazen

 

 

0208 10 10

– –  van tamme konijnen

6,4

0208 10 90

– –  andere

vrij

0208 30 00

–  van primaten

9

0208 40

–  van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”); van zeehonden, van zeeleeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde „Pinnipedia”)

 

 

0208 40 10

– –  vlees van walvissen

6,4

0208 40 20

– –  vlees van zeehonden

6,4

0208 40 80

– –  andere

9

0208 50 00

–  van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

9

0208 60 00

–  van kamelen en van andere kameelachtigen (Camelidae)

9

0208 90

–  andere

 

 

0208 90 10

– –  van tamme duiven

6,4

0208 90 30

– –  van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen)

vrij

0208 90 60

– –  van rendieren

9

0208 90 70

– –  kikkerbilletjes

6,4

0208 90 98

– –  andere

9

0209

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

 

 

0209 10

–  van varkens

 

 

 

– –  spek

 

 

0209 10 11

– – –  vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  gedroogd of gerookt

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  varkensvet

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  ander

41,5 €/100 kg/net

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

 

–  vlees van varkens

 

 

0210 11

– –  hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

 

 

 

– – –  van varkens (huisdieren)

 

 

 

– – – –  gezouten of gepekeld

 

 

0210 11 11

– – – – –  hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  gedroogd of gerookt

 

 

0210 11 31

– – – – –  hammen en delen daarvan

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  schouders en delen daarvan

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  andere

15,4

0210 12

– –  buiken (buikspek) en delen daarvan

 

 

 

– – –  van varkens (huisdieren)

 

 

0210 12 11

– – – –  gezouten of gepekeld

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  gedroogd of gerookt

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  andere

15,4

0210 19

– –  ander

 

 

 

– – –  van varkens (huisdieren)

 

 

 

– – – –  gezouten of gepekeld

 

 

0210 19 10

– – – – –  halve baconvarkens en „spencers”

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  „3/4 sides” en „middles”

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  ander

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  gedroogd of gerookt

 

 

0210 19 60

– – – – –  voorstukken en delen daarvan

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  karbonadestrengen en delen daarvan

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  ander

 

 

0210 19 81

– – – – – –  zonder been

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  ander

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  ander

15,4

0210 20

–  vlees van runderen

 

 

0210 20 10

– –  met been

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  zonder been

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie, daaronder begrepen

 

 

0210 91 00

– –  van primaten

15,4

0210 92

– –  van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”); van zeehonden, van zeeleeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde „Pinnipedia”)

 

 

0210 92 10

– – –  van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde „Sirenia”)

15,4

 

– – –  andere

 

 

0210 92 91

– – – –  vlees

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  slachtafvallen

15,4

0210 92 99

– – – –  meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

15,4

0210 99

– –  andere

 

 

 

– – –  vlees

 

 

0210 99 10

– – – –  van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd

6,4

 

– – – –  van schapen en van geiten

 

 

0210 99 21

– – – – –  met been

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  zonder been

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  van rendieren

15,4

0210 99 39

– – – –  ander

130 €/100 kg/net (56)

 

– – –  slachtafvallen

 

 

 

– – – –  van varkens (huisdieren)

 

 

0210 99 41

– – – – –  levers

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  andere

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  van runderen

 

 

0210 99 51

– – – – –  longhaasjes en omlopen

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  andere

12,8

 

– – – –  andere

 

 

 

– – – – –  levers van pluimvee

 

 

0210 99 71

– – – – – –  vette levers (foies gras), van ganzen en van eenden, gezouten of gepekeld

vrij

0210 99 79

– – – – – –  andere

6,4

0210 99 85

– – – – –  andere

15,4

0210 99 90

– – –  meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

HOOFDSTUK 3

VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN

Aantekeningen

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

zoogdieren bedoeld bij post 0106;

b)

vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);

c)

vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301);

d)

kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „pellets” aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.

3.

De posten 0305 tot en met 0308 omvatten niet meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie (post 0309).

Aanvullende aantekeningen (GN)

1.

Voor de toepassing van onderverdelingen 0305 32 11 en 0305 32 19 worden kabeljauwfilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) met een totaal zoutgehalte van 12 of meer gewichtspercenten die zonder verdere industriële verwerking geschikt zijn voor menselijke consumptie, als gezouten vis aangemerkt.

Bevroren kabeljauwfilets die echter een totaal zoutgehalte bevatten van minder dan 12 gewichtspercenten, moeten onder onderverdelingen 0304 71 10 en 0304 71 90 worden ingedeeld voor zover de daadwerkelijke en langdurige houdbaarheid voornamelijk het gevolg is van bevriezing.

2.

Voor de toepassing van de in de derde alinea vermelde onderverdelingen omvat de benaming „filet” ook „loins”, dat wil zeggen de repen vlees die de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een vis vormen, voor zover de kop, de ingewanden, de vinnen (rugvinnen, aarsvinnen, staartvinnen, buikvinnen, borstvinnen) en de graten (ruggengraat of wervelkolom, zijgraten of ribben, kieuwboog of kieuwstraal, enz.) zijn verwijderd.

De indeling van deze producten als filets wijzigt niet als zij in stukken worden gesneden, op voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat deze stukken van filets zijn verkregen.

De bepalingen van de eerste twee alinea's gelden voor de volgende vissen:

a)

tonijn (van het geslacht Thunnus) van onderverdelingen 0304 49 90 en 0304 87 00;

b)

zwaardvis (Xiphias gladius) van onderverdelingen 0304 45 00 en 0304 84 00;

c)

marlijn, zeilvis en speervis (van de familie „Istiophoridae”) van onderverdelingen 0304 49 90 en 0304 89 90;

d)

oceanische haai (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, of die behoort tot een der families „Alopiidae”, „Carcharhinidae”, „Sphyrnidae” en „Isuridae”) van onderverdelingen 0304 47 90 en 0304 88 19.

GN-

Omschrijving

Conventioneel douanerecht (%)

Bijzondere maatstaf

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Levende vis

 

 

 

–  siervis

 

 

0301 11 00

– –  zoetwatervis

vrij

0301 19 00

– –  andere

7,5

 

–  andere levende vis

 

 

0301 91

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  andere

12

0301 92

– –  paling of aal (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  met een lengte van minder dan 12 cm

vrij

0301 92 30

– – –  met een lengte van 12 of meer, maar minder dan 20 cm

vrij

0301 92 90

– – –  met een lengte van 20 cm of meer

vrij

0301 93 00

– –  karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  andere

 

 

 

– – –  zoetwatervis

 

 

0301 99 11

– – – –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  andere

8

0301 99 85

– – –  andere

16

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

 

 

 

–  zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis van onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 11

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  van de soort Oncorhynchus mykiss, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk

12

0302 11 80

– – –  andere

12

0302 13 00

– –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  andere

8

 

–  platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 21

– –  heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  schol (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  tong (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  tarbot (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  andere

 

 

0302 29 10

– – –  schartong (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  andere

15

 

–  tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Katsuwonus pelamis), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 31

– –  witte tonijn (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 31 90

– – –  andere

22

0302 32

– –  geelvintonijn (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 32 90

– – –  andere

22

0302 33

– –  boniet (Katsuwonus pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 33 90

– – –  andere

22

0302 34

– –  grootoogtonijn (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 34 90

– – –  andere

22

0302 35

– –  Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 35 19

– – – –  andere

22

 

– – –  Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 35 99

– – – –  andere

22

0302 36

– –  zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 36 90

– – –  andere

22

0302 39

– –  andere

 

 

0302 39 20

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 39 80

– – –  andere

22

 

–  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel (Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paardenhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep (Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mallotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Istiophoridae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 41 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0302 42 00

– –  ansjovis (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  sardines van de soort Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  sardines van het geslacht Sardinops; sardinella's (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  sprot (Sprattus sprattus)

 (115)

0302 44 00

– –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (121)

0302 45

– –  horsmakreel (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Atlantische horsmakreel (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  andere

15

0302 46 00

– –  cobia (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  andere

 

 

 

– – –  Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 49 19

– – – –  andere

22

0302 49 90

– – –  andere

15

 

–  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 51

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  van de soort Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  andere

12

0302 52 00

– –  schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  koolvis (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  van het geslacht Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Australische heek (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  andere

15 (56)

0302 54 90

– – –  van het geslacht Urophycis

15

0302 55 00

– –  Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  blauwe wijting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  andere

 

 

0302 59 10

– – –  poolkabeljauw (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  wijting (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  leng (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  andere

15

 

–  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 71 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  paling of aal (Anguilla spp.)

vrij

0302 79 00

– –  andere

8

 

–  andere vis, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99

 

 

0302 81

– –  haai

 

 

0302 81 15

– – –  doornhaai (Squalus acanthias)en hondshaai (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  neushaai (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  blauwe haai (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  andere

8

0302 82 00

– –  rog (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  zeebaars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  zeebaars (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  andere

15

0302 85

– –  zeebrasem (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  goudbrasem (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  andere

15

0302 89

– –  andere

 

 

0302 89 10

– – –  zoetwatervis

8

 

– – –  andere

 

 

 

– – – –  vis van het geslacht Euthynnus, andere dan Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis) bedoeld bij onderverdeling 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 89 29

– – – – –  andere

22

 

– – – –  Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  van de soort Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  andere

7,5

0302 89 40

– – – –  braam (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  zeeduivel (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  roze koningklip (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  andere

15

 

–  levers, kuit, hom, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval van vis

 

 

0302 91 00

– –  levers, hom en kuit

10

0302 92 00

– –  haaienvinnen

8

0302 99 00

– –  ander

10

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

 

 

 

–  zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 11 00

– –  rode zalm (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  andere Pacifische zalm (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  van de soort Oncorhynchus mykiss, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk

12

0303 14 90

– – –  andere

12

0303 19 00

– –  andere

(56)

 

–  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 23 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  paling of aal (Anguilla spp.)

vrij

0303 29 00

– –  andere

8

 

–  platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 31

– –  heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  schol (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  tong (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  tarbot (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  andere

 

 

0303 39 10

– – –  bot (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  vis van het geslacht Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  vis van de soort Pelotreis flavilatus of Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  andere

15

 

–  tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Katsuwonus pelamis), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 41

– –  witte tonijn (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 41 90

– – –  andere

22

0303 42

– –  geelvintonijn (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

20 (99) (56)

0303 42 90

– – –  andere

22

0303 43

– –  boniet (Katsuwonus pelamis)

 

 

0303 43 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 43 90

– – –  andere

22

0303 44

– –  grootoogtonijn (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 44 90

– – –  andere

22

0303 45

– –  Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 45 18

– – – –  andere

22

 

– – –  Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 45 99

– – – –  andere

22

0303 46

– –  zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 46 90

– – –  andere

22

0303 49

– –  andere

 

 

0303 49 20

– – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 49 85

– – –  andere

22

 

–  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel (Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paardenhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep (Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mallotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Istiophoridae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 51 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0303 53

– –  sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  sardines van de soort Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  sardines van het geslacht Sardinops en sardinella's (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  sprot (Sprattus sprattus)

 (115)

0303 54

– –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus

 (121)

0303 54 90

– – –  van de soort Scomber australasicus

15

0303 55

– –  horsmakreel (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Atlantische horsmakreel (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  andere

15

0303 56 00

– –  cobia (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  andere

 

 

0303 59 10

– – –  ansjovis (Engraulis spp.)

15

 

– – –  Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 59 29

– – – –  andere

22

0303 59 90

– – –  andere

15

 

–  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 63

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  van de soort Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  van de soort Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  van de soort Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  koolvis (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  van het geslacht Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Australische heek (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  andere

15 (56)

0303 66 90

– – –  van het geslacht Urophycis

15

0303 67 00

– –  Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  blauwe wijting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  blauwe wijting (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  andere

 

 

0303 69 10

– – –  poolkabeljauw (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  wijting (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  leng (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  andere

15

 

–  andere vis, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99

 

 

0303 81

– –  haai

 

 

0303 81 15

– – –  doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  neushaai (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  blauwe haai (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  andere

8

0303 82 00

– –  rog (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  zeebaars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  zeebaars (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  andere

15

0303 89

– –  andere

 

 

0303 89 10

– – –  zoetwatervis

8

 

– – –  andere

 

 

 

– – – –  vis van het geslacht Euthynnus, andere dan Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis) bedoeld bij onderverdeling 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 89 29

– – – – –  andere

22

 

– – – –  Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  van de soort Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  andere

7,5

0303 89 40

– – – –  vis van de soort Orcynopsis unicolor

 (126)

0303 89 50

– – – –  zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  goudbrasem (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  braam (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  zeeduivel (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  roze koningklip (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  andere

15

 

–  levers, kuit, hom, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval van vis

 

 

0303 91

– –  levers, hom en kuit

 

 

0303 91 10

– – –  kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxyribonucleïnezuur of protaminesulfaat (23)

vrij

0303 91 90

– – –  andere

10

0303 92 00

– –  haaienvinnen

8

0303 99 00

– –  ander

10

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

 

 

 

–  verse of gekoelde filets van tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  nijlbaars (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  andere

9

 

–  verse of gekoelde filets van andere vis

 

 

0304 41 00

– –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  van de soort Oncorhynchus mykiss, wegende meer dan 400 g per stuk

12

0304 42 50

– – –  van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  andere

12

0304 43 00

– –  platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae)

18

0304 44

– –  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”

 

 

0304 44 10

– – –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en poolkabeljauw (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  koolvis (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  andere

18

0304 45 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  haai

 

 

0304 47 10

– – –  doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  neushaai (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  blauwe haai (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  andere

18

0304 48 00

– –  rog (Rajidae)

18

0304 49

– –  andere

 

 

0304 49 10

– – –  van zoetwatervis

9

 

– – –  andere

 

 

0304 49 50

– – – –  Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  andere

18

 

–  ander, vers of gekoeld

 

 

0304 51 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  zalmachtigen (Salmonidae)

8

0304 53 00

– –  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”

15

0304 54 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  haai

 

 

0304 56 10

– – –  doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus spp.)

15

0304 56 20

– – –  neushaai (Lamna nasus)

15

0304 56 30

– – –  blauwe haai (Prionace glauca)

15

0304 56 90

– – –  andere

15

0304 57 00

– –  rog (Rajidae)

15

0304 59

– –  ander

 

 

0304 59 10

– – –  zoetwatervis

8

 

– – –  ander

 

 

0304 59 50

– – – –  haringlappen

 (108)

0304 59 90

– – – –  ander

15 (56)

 

–  bevroren filets van tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  tilapias (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  nijlbaars (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  andere

9

 

–  bevroren filets van vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”

 

 

0304 71

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  kabeljauw van de soort Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  andere

7,5

0304 72 00

– –  schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  koolvis (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  van het geslacht Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Kaapse heek (Merluccius capensis, Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  andere

6,1

0304 74 90

– – –  van het geslacht Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  andere

 

 

0304 79 10

– – –  poolkabeljauw (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  wijting (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  leng (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  andere

15

 

–  bevroren filets van andere vis

 

 

0304 81 00

– –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  van de soort Oncorhynchus mykiss, wegende meer dan 400 g per stuk

12

0304 82 50

– – –  van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  andere

12

0304 83

– –  platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  schol (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  bot (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  schartong (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  andere

15

0304 84 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Katsuwonus pelamis)

18

0304 88

– –  haai en rog (Rajidae)

 

 

 

– – –  haai

 

 

0304 88 11

– – – –  doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – –  neushaai (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – –  blauwe haai (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – –  andere

7,5

0304 88 90

– – –  rog (Rajidae)

15

0304 89

– –  andere

 

 

0304 89 10

– – –  zoetwatervis

9

 

– – –  andere

 

 

 

– – – –  Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  van de soort Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  andere

7,5

0304 89 30

– – – –  vis van het geslacht Euthynnus

18

 

– – – –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) en vis van de soort Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  makreel van de soort Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  andere

15

0304 89 60

– – – –  zeeduivel (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  andere

15 (56)

 

–  ander, bevroren

 

 

0304 91 00

– –  zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  surimi

14,2

0304 93 90

– – –  ander

8

0304 94

– –  Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  surimi

14,2

0304 94 90

– – –  ander

7,5

0304 95

– –  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”, andere dan Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  ander

 

 

 

– – – –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en poolkabeljauw (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  kabeljauw van de soort Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  kabeljauw van de soort Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  ander

7,5

0304 95 30

– – – –  schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  koolvis (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  van het geslacht Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  blauwe wijting (Micromesistius poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  ander

7,5

0304 96

– –  haai

 

 

0304 96 10

– – –  doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – –  neushaai (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – –  blauwe haai (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – –  andere

7,5

0304 97 00

– –  rog (Rajidae)

7,5

0304 99

– –  ander

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  ander

 

 

0304 99 21

– – – –  zoetwatervis

8

 

– – – –  ander

 

 

0304 99 23

– – – – –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0304 99 29

– – – – –  Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  schartong (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  braam (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  zeeduivel (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  ander

7,5

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt

 

 

0305 20 00

–  vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld

11

 

–  visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

 

 

0305 31 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

16

0305 32

– –  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”

 

 

 

– – –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en poolkabeljauw (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  kabeljauw van de soort Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  andere

20

0305 32 90

– – –  andere

16

0305 39

– –  andere

 

 

0305 39 10

– – –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of gepekeld

15

0305 39 50

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezouten of gepekeld

15

0305 39 90

– – –  andere

16

 

–  gerookte vis, filets daaronder begrepen, andere dan eetbaar slachtafval van vis

 

 

0305 41 00

– –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  paling of aal (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  andere

14

0305 49

– –  andere

 

 

0305 49 10

– – –  zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  andere

14

 

–  gedroogde vis, andere dan eetbaar slachtafval van vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt

 

 

0305 51

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  gedroogd, ongezouten

13 (56)

0305 51 90

– – –  gedroogd, gezouten

13 (56)

0305 52 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

12

0305 53

– –  vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”, andere dan kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 53 10

– – –  Poolkabeljauw (Boreogadus saida)

13 (56)

0305 53 90

– – –  andere

12

0305 54

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel (Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paardenhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep (Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mallotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Istiophoridae)

 

 

0305 54 30

– – –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – –  ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – –  andere

12

0305 59

– –  andere

 

 

0305 59 70

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – –  andere

12

 

–  vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis, andere dan eetbaar slachtafval van vis

 

 

0305 61 00

– –  haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (56)

0305 63 00

– –  ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)

12

0305 69

– –  andere

 

 

0305 69 10

– – –  poolkabeljauw (Boreogadus saida)

13 (56)

0305 69 30

– – –  Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  andere

12

 

–  vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval van vis

 

 

0305 71 00

– –  haaienvinnen

12

0305 72 00

– –  vissenkoppen, -staarten en zwemblazen

13

0305 79 00

– –  ander

13 (56)

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

 

 

 

–  bevroren

 

 

0306 11

– –  langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  staarten van langoesten

12,5

0306 11 90

– – –  andere

12,5

0306 12

– –  zeekreeften (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  in gehele staat

6

0306 12 90

– – –  andere

16

0306 14

– –  krabben

 

 

0306 14 10

– – –  van de soorten Paralithodes camchaticus en Callinectes sapidus en van het geslacht Chionoecetes

7,5

0306 14 30

– – –  Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  andere

7,5

0306 15 00

– –  langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– –  koudwatergarnalen (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 91

– – –  garnalen van de soort Crangon crangon

18

0306 16 99

– – –  andere

12

0306 17

– –  andere garnalen

 

 

0306 17 91

– – –  roze diepzeegarnaal (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – –  garnalen van het geslacht Penaeus

12

0306 17 93

– – –  garnalen van de familie „Pandalidae”, andere dan het geslacht Pandalus

12

0306 17 94

– – –  garnalen van het geslacht Crangon, andere dan de soort Crangon crangon

12

0306 17 99

– – –  andere

12

0306 19

– –  andere

 

 

0306 19 10

– – –  rivierkreeften

7,5

0306 19 90

– – –  andere

12

 

–  levend, vers of gekoeld

 

 

0306 31 00

– –  langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– –  zeekreeften (Homarus spp.)

 

 

0306 32 10

– – –  levende

8

 

– – –  andere

 

 

0306 32 91

– – – –  in gehele staat

8

0306 32 99

– – – –  andere

10

0306 33

– –  krabben

 

 

0306 33 10

– – –  Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

0306 33 90

– – –  andere

7,5

0306 34 00

– –  langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– –  koudwatergarnalen (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – –  garnalen van de soort Crangon crangon

 

 

0306 35 10

– – – –  vers of gekoeld

18

0306 35 50

– – – –  andere

18

0306 35 90

– – –  andere

12

0306 36

– –  andere garnalen

 

 

0306 36 10

– – –  garnalen van de familie „Pandalidae”, andere dan het geslacht Pandalus

12

0306 36 50

– – –  garnalen van het geslacht Crangon, andere dan de soort Crangon crangon

18

0306 36 90

– – –  andere

12

0306 39

– –  andere

 

 

0306 39 10

– – –  rivierkreeften

7,5

0306 39 90

– – –  andere

12

 

–  andere

 

 

0306 91 00

– –  langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– –  zeekreeften (Homarus spp.)

 

 

0306 92 10

– – –  in gehele staat

8

0306 92 90

– – –  andere

10

0306 93

– –  krabben

 

 

0306 93 10

– – –  Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

0306 93 90

– – –  andere

7,5

0306 94 00

– –  langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– –  garnalen

 

 

 

– – –  koudwatergarnalen (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – – –  garnalen van de soort Crangon crangon

 

 

0306 95 11

– – – – –  gestoomd of in water gekookt

18

0306 95 19

– – – – –  andere

18

0306 95 20

– – – –  garnalen van het geslacht Pandalus

12

 

 

– – –  andere garnalen

 

 

0306 95 30

– – – –  garnalen van de familie „Pandalidae”, andere dan het geslacht Pandalus

12

0306 95 40

– – – –  garnalen van het geslacht Crangon, andere dan de soort Crangon crangon

18

0306 95 90

– – – –  andere

12

0306 99

– –  andere

 

 

0306 99 10

– – –  rivierkreeften

7,5

0306 99 90

– – –  andere

12

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt

 

 

 

–  oesters

 

 

0307 11

– –  levend, vers of gekoeld

 

 

0307 11 10

– – –  levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp, niet meer dan 40 g per stuk

vrij

0307 11 90

– – –  andere

9

0307 12 00

– –  bevroren

9

0307 19 00

– –  andere

9

 

–  jakobsschelpen en andere weekdieren van de familie Pectinidae

 

 

0307 21

– –  levend, vers of gekoeld

 

 

0307 21 10

– – –  jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten

8

0307 21 90

– – –  andere

11

0307 22

– –  bevroren

 

 

 

– – –  jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten

 

 

0307 22 10

– – – –  jakobsschelpen (Pecten maximus)

8

0307 22 90

– – – –  andere

8

0307 22 95

– – –  andere

11

0307 29

– –  andere

 

 

0307 29 10

– – –  jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten

8

0307 29 90

– – –  andere

11

 

–  mosselen (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  levend, vers of gekoeld

 

 

0307 31 10

– – –  van het geslacht Mytilus

10

0307 31 90

– – –  van het geslacht Perna

8

0307 32

– –  bevroren

 

 

0307 32 10

– – –  van het geslacht Mytilus

10

0307 32 90

– – –  van het geslacht Perna

8

0307 39

– –  andere

 

 

0307 39 20

– – –  van het geslacht Mytilus

10

0307 39 80

– – –  van het geslacht Perna

8

 

–  inktvissen en pijlinktvissen

 

 

0307 42

– –  levend, vers of gekoeld

 

 

0307 42 10

– – –  Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0307 42 20

– – –  van het geslacht Loligo

6

0307 42 30

– – –  Pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

8

0307 42 40

– – –  grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus)

6

0307 42 90

– – –  andere

11

0307 43

– –  bevroren

 

 

 

– – –  Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – –  van het geslacht Sepiola

 

 

0307 43 21

– – – – –  kleine zeekat (Sepiola rondeleti)

6

0307 43 25

– – – – –  andere

8

0307 43 29

– – – –  van de soorten Sepia officinalis en Rossia macrosoma

8

 

– – –  van het geslacht Loligo

 

 

0307 43 31

– – – –  van de soort Loligo vulgaris

6

0307 43 33

– – – –  van de soort Loligo pealei

6

0307 43 35

– – – –  van de soort Loligo gahi

6

0307 43 38

– – – –  andere

6

0307 43 91

– – –  van de geslachten Ommastrephes (andere dan de soort Ommastrephes sagittatus), Nototodarus en Sepioteuthis

8

0307 43 92

– – –  van het geslacht Illex

8

0307 43 95

– – –  grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 43 99

– – –  andere

11

0307 49

– –  andere

 

 

0307 49 20

– – –  inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0307 49 40

– – –  van het geslacht Loligo

6

0307 49 50

– – –  van de geslachten Ommastrephes (andere dan de soort Ommastrephes sagittatus), Nototodarus en Sepioteuthis

8

0307 49 60

– – –  grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 80

– – –  andere

11

 

–  achtarmige inktvissen (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  levend, vers of gekoeld

8

0307 52 00

– –  bevroren

8

0307 59 00

– –  andere

8

0307 60 00

–  eetbare slakken, andere dan zeeslakken

vrij

 

–  tweekleppigen, kokkels en arkschelpen (de families „Arcidae”, „Arcticidae”, „Cardiidae”, „Donacidae”, „Hiatellidae”, „Mactridae”, „Mesodesmatidae”, „Myidae”, „Semelidae”, „Solecurtidae”, „Solenidae”, „Tridacnidae” en „Veneridae”)

 

 

0307 71 00

– –  levend, vers of gekoeld

11

0307 72

– –  bevroren

 

 

0307 72 10

– – –  tapijtschelp of andere soorten van de familie „Veneridae”

8

0307 72 90

– – –  andere

11

0307 79 00

– –  andere

11

 

–  zeeoren (Haliotis spp.) en strombushoorns (Strombus spp.)

 

 

0307 81 00

– –  levende, verse of gekoelde zeeoren (Haliotis spp.)

11

0307 82 00

– –  levende, verse of gekoelde strombushoorns (Strombus spp.)

11

0307 83 00

– –  bevroren zeeoren (Haliotis spp.)

11

0307 84 00

– –  bevroren strombushoorns (Strombus spp.)

11

0307 87 00

– –  andere zeeoren (Haliotis spp.)

11

0307 88 00

– –  andere strombushoorns (Strombus spp.)

11

 

–  andere

 

 

0307 91 00

– –  levend, vers of gekoeld

11

0307 92 00

– –  bevroren

11

0307 99 00

– –  andere

11

0308

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt

 

 

 

–  zeekomkommers (Stichopus japonicus, Holothuroidea)

 

 

0308 11 00

– –  levend, vers of gekoeld

11

0308 12 00

– –  bevroren

11

0308 19 00

– –  andere

11

 

–  zee-egels (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)

 

 

0308 21 00

– –  levend, vers of gekoeld

11

0308 22 00

– –  bevroren

11

0308 29 00

– –  andere

11

0308 30

–  kwallen (Rhopilema spp.)

 

 

0308 30 50

– –  bevroren

vrij

0308 30 80

– –  andere

11

0308 90

–  andere

 

 

0308 90 10

– –  levend, vers of gekoeld

11

0308 90 50

– –  bevroren

11

0308 90 90

– –  andere

11

0309

Meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

 

 

0309 10 00

–  van vis

13

0309 90 00

–  andere

11

HOOFDSTUK 4

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Aantekeningen

1.

Als „melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.

2.

Voor de toepassing van post 0403 kan yoghurt ingedikt of gearomatiseerd zijn en toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, vruchten of cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extracten, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren bevatten, voor zover de toegevoegde stof niet wordt gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, bestanddelen van melk te vervangen, en het product het essentiële karakter van yoghurt behoudt.

3.

Voor de toepassing van post 0405:

a)

worden als „boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en „gerecombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen van melkzuurbacteriën bevatten;

b)

worden als „zuivelpasta's” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melkvetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.

4.

Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover zij voldoen aan de drie volgende criteria:

a)

een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;

b)

een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten;

c)

in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.

5.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a) niet-levende insecten, niet geschikt voor menselijke consumptie (post 0511);

b)

producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof (post 1702);

c)