18.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 410/197


Rectificatie van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

( Publicatieblad van de Europese Unie L 57 van 18 februari 2021 )

Bladzijde 62, bijlage V, punt 3, eerste alinea, na punt c):

in plaats van:

“…

Voor de toepassing van deze alinea gelden de volgende formules:

voor a): Ci ≥ ontvangt lidstaat i MFCi

voor b): Indien Ci < MFCi ontvangt lidstaat Ci

waarbij:

i verwijst naar de betrokken lidstaat

MFC staat voor de maximale financiële bijdrage voor de betrokken lidstaat

C staat voor de geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan”,

lezen:

“…

Voor de toepassing van deze alinea gelden de volgende formules:

voor a) hierboven: Indien Ci ≥ MFCi ontvangt lidstaat i MFCi

voor b) hierboven: Indien Ci < MFCi ontvangt lidstaat i Ci

waarbij:

i verwijst naar de betrokken lidstaat

MFC staat voor de maximale financiële bijdrage voor de betrokken lidstaat

C staat voor de geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan”.