25.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 104/55


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1470 van de Commissie van 12 oktober 2020 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de Europese statistieken over internationale handel in goederen en betreffende de geografische uitsplitsing voor andere bedrijfsstatistieken

( Publicatieblad van de Europese Unie L 334 van 13 oktober 2020 )

Bladzijde 4, bijlage 1, tabel, in de rij betreffende “Bangladesh”, eerste kolom onder “Code”:

in plaats van:

“BB”,

lezen:

“BD”.

Bladzijde 10, bijlage 1, tabel, in de rij betreffende “Verenigde Staten”, eerste kolom onder “Code”:

in plaats van:

“VS”,

lezen:

“US”.