23.9.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 315/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 september 2020

tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

(2020/C 315 I/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), en met name artikel 75,

Gezien de lijsten met kandidaten die de regeringen van de lidstaten aan de Raad hebben voorgelegd,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 883/2004 is het Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (het “Raadgevend Comité”) ingesteld.

(2)

In Verordening (EG) nr. 883/2004 is niet de ambtstermijn van de leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité bepaald. Derhalve moet de Raad in zijn besluit tot benoeming van de leden en plaatsvervangende leden ook hun ambtstermijn bepalen. Die ambtstermijn moet voldoende lang zijn om onnodige administratieve rompslomp te voorkomen en er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat dergelijke raadgevende comités gewoonlijk slechts één of twee keer per jaar bijeenkomen. Een ambtstermijn van vijf jaar moet voorkomen dat al te vaak alle leden en plaatsvervangende leden van het comité opnieuw moeten worden benoemd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tot lid respectievelijk tot plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels worden voor de periode van 20 oktober 2020 tot en met 19 oktober 2025 benoemd:

I.   REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS

Land

Leden

Plaatsvervangende leden

België

de heer Marc MORSA

de heer Philippe DERAEVE

Bulgarije

mevrouw Gergana YANKOVA

de heer Nikolay ALEKSIEV

Tsjechië

de heer Jiří BAUER

mevrouw Gabriela PIKOROVÁ

Denemarken

mevrouw Marie-Louise OUTZEN

de heer Jan STRØBÆK

Duitsland

mevrouw Moira KETTNER

mevrouw Birgit MIHM

Estland

mevrouw Leili EENLO

mevrouw Agne NETTAN-SEPP

Ierland

mevrouw Mary O'SULLIVAN

mevrouw Dearbháil NIC GIOLLA MHICÍL

Griekenland

mevrouw Anna RIZOU

mevrouw Theodora KARACHRISTOU

Kroatië

mevrouw Blaženka KAMENJAŠEVIĆ

de heer Tihomil JURICA BADER

Spanje

mevrouw Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI

mevrouw Vega TRUFERO RODRÍGUEZ

Frankrijk

de heer François BRILLANCEAU

mevrouw Emmanuelle ELDAR

Italië

 

 

Cyprus

 

 

Letland

mevrouw Daina FROMHOLDE

mevrouw Marika PETROVIČA

Litouwen

mevrouw Mariana ŽIUKIENĖ

mevrouw Audronė ASTRAUSKIENĖ

Luxemburg

mevrouw Carine PIGEON

mevrouw Anne RECH

Hongarije

mevrouw Ildikó PÁKOZDI

de heer András Dániel LOPUSSNY

Malta

mevrouw Alexia VELLA

mevrouw Fiona CILIA PULIS

Nederland

de heer Wiebren van DIJK

mevrouw Liesbeth GERRETSEN

Oostenrijk

de heer Manfred PÖLTL

de heer Heinz WITTMANN

Polen

de heer Robert WÓJCIK

mevrouw Elżbieta TOMASZEWSKA

Portugal

mevrouw Maria Cristina DE ABREU LOBO FERREIRA

mevrouw Elisabete Maria SOUSA DA SILVEIRA

Roemenië

mevrouw Adriana STOINEA

de heer Costin ILIUȚĂ

Slovenië

mevrouw Nuša MAJHENC

mevrouw Metka LOGAR

Slowakije

de heer Jaroslav KOVÁČ

mevrouw Lucia MAHĎÁKOVÁ

Finland

mevrouw Henna HUHTAMÄKI

mevrouw Susanna GRIMM-VIKMAN

Zweden

mevrouw Anna SVÄRD

mevrouw Kristin PAULSSON

II.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

Land

Leden

Plaatsvervangende leden

België

mevrouw Nathalie DIESBECQ

mevrouw Anne PANNEELS

Bulgarije

mevrouw Assia GONEVA

de heer Valeri APOSTOLOV

Tsjechië

de heer Vít SAMEK

mevrouw Hana POPELKOVÁ

Denemarken

mevrouw Heidi RØNNE

de heer Torben DAMSGAARD JENSEN

Duitsland

de heer Robert NAZAREK

de heer Bertold BRÜCHER

Estland

mevrouw Kaja TOOMSALU

 

Ierland

de heer Eoin RONAYNE

 

Griekenland

mevrouw Stamati TRIAS

de heer Spiridon CHRYSANTHOPOULOS

Kroatië

mevrouw Marina KASUNIĆ PERIS

mevrouw Sunčica BRNARDIĆ

Spanje

de heer Carlos BRAVO FERNÁNDEZ

mevrouw Ana Maria CORRAL JUAN

Frankrijk

de heer Romain LASSERRE

mevrouw Virginie AUBIN

Italië

 

 

Cyprus

 

 

Letland

mevrouw Linda ROMELE

de heer Mārtiņš SVIRSKIS

Litouwen

mevrouw Virginija LABUNSKAITĖ

mevrouw Jurga SUBAČIŪTE-ŽEMAITIENĖ

Luxemburg

de heer Christophe KNEBELER

de heer Carlos PEREIRA

Hongarije

mevrouw Ágnes CSER

de heer András PÁSZTÓY

Malta

de heer Chris ATTARD

de heer Kevin CAMILLERI

Nederland

mevrouw Caroline RIETBERGEN

mevrouw Tessa KONING

Oostenrijk

mevrouw Sophia MARCIAN

mevrouw Dinah DJALINOUS-GLATZ

Polen

de heer Jan POLACZEK

mevrouw Katarzyna DUDA

Portugal

de heer Tiago João KALIDÁS BARRETO RODRIGUES DOS SANTOS

de heer Fernando MARQUES

Roemenië

de heer Dumitru FORNEA

de heer Radmilo FELIX

Slovenië

de heer Aljoša ČEČ

mevrouw Irena ILEŠIČ ČUJOVIČ

Slowakije

mevrouw Mária SVOREŇOVÁ

mevrouw Jana BERINCOVÁ

Finland

mevrouw Tuuli GLANTZ

de heer Samppa KOSKELA

Zweden

mevrouw Joa BERGOLD

de heer Michael DUBOIS

III.   VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES

Land

Leden

Plaatsvervangende leden

België

mevrouw Annick HELLEBUYCK

mevrouw Hilde THYS

Bulgarije

de heer Rumen RADEV

mevrouw Rumyana GEORGIEVA

Tsjechië

de heer Luděk MAZUCH

mevrouw Marie ZVOLSKÁ

Denemarken

mevrouw Helene TANDERUP

de heer Jens TROLDBORG

Duitsland

de heer Stefan MONDORF

de heer Michael STIEFEL

Estland

mevrouw Victoria METS

mevrouw Mare HIIESALU

Ierland

mevrouw Kara McGANN

mevrouw Pauline O'HARE

Griekenland

 

 

Kroatië

mevrouw Marijana FILIPIĆ

mevrouw Nuša ŽUNEC

Spanje

mevrouw Olimpia del AGUILA CAZORLA

mevrouw Miriam PINTO LOMEÑA

Frankrijk

mevrouw Emilie MARTINEZ

de heer Christophe SOUPIZET

Italië

 

 

Cyprus

 

 

Letland

mevrouw Ilona KIUKUCĀNE

mevrouw Inese STEPIŅA

Litouwen

mevrouw Ineta RIZGELĖ

mevrouw Monika GABALYTĖ

Luxemburg

de heer François ENGELS

mevrouw Michèle MARQUES

Hongarije

mevrouw Julianna VARGA

de heer Péter VIDA

Malta

de heer Joe FARRUGIA

 

Nederland

mevrouw Anneloes GOOSSENS

de heer Ruud BLAAKMAN

Oostenrijk

mevrouw Caroline GRAF-SCHIMEK

mevrouw Anna SCHWAMBERGER

Polen

mevrouw Joanna JASIEWICZ

de heer Piotr PALUTKIEWICZ

Portugal

mevrouw Cristina NAGY MORAIS

de heer Nuno BERNARDO

Roemenië

mevrouw Roxana PRODAN

mevrouw Diana PASAT

Slovenië

mevrouw Nataša CVETEK

mevrouw Nina SCORTEGAGNA KAVČNIK

Slowakije

de heer Andrej LASZ

de heer Peter MOLNÁR

Finland

de heer Mikko RÄSÄNEN

de heer Vesa RANTAHALVARI

Zweden

mevrouw Catharina BÄCK

mevrouw Lena WIDMAN

Artikel 2

De Raad zal de nog niet voorgedragen leden later benoemen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 september 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

J. KLOECKNER


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.