17.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 13/60


Rectificatie Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening(EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

( Publicatieblad van de Europese Unie L 280 van 31 oktober 2019 )

Bladzijde 10, inhoudsopgave, vermelding met betrekking tot bijlage 7

in plaats van:

(Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het geharmoniseerde systeem),

lezen:

(Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik).