5.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 3/19


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 152 van 11 juni 2019 )

Bladzijde 56, artikel 16, lid 4, eerste zin:

in plaats van:

“Lidstaten mogen modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen de gelegenheid geven hun leden namens hun te registreren in de overeenkomstig artikel 14 opgezette registratiesystemen.”,

lezen:

“De lidstaten mogen modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen de gelegenheid geven hun leden, namens die leden, in de overeenkomstig artikel 14 opgezette registratiesystemen te registreren.”.