12.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 41/1


VERORDENING (EU) 2019/225 VAN DE COMMISSIE

van 6 februari 2019

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 wat betreft de vliegtuigexploitanten waarvoor het Verenigd Koninkrijk als administrerende lidstaat is gespecificeerd

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (1), en met name artikel 18 bis, lid 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na die kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van het Verenigd Koninkrijk met eenparigheid van stemmen besluit deze termijn te verlengen.

(2)

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 748/2009 van de Commissie (2) wordt het Verenigd Koninkrijk gespecificeerd als administrerende lidstaat voor bepaalde vliegtuigexploitanten. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zou, bij gebreke van bijzondere bepalingen, tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk niet langer kan worden beschouwd als administrerende lidstaat in de zin van artikel 18 bis van Richtlijn 2003/87/EG. Als er geen terugtrekkingsakkoord wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk, is het dus noodzakelijk de bijlage bij Verordening (EG) nr. 748/2009 te wijzigen om te specificeren welke de administrerende lidstaten zijn voor die vliegtuigexploitanten.

(3)

De wijzigingen in de lijst van de vliegtuigexploitanten zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door Eurocontrol zijn verstrekt.

(4)

Verordening (EG) nr. 748/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad (3) valt het op een bepaalde datum vastgestelde einde van de toepassing van rechtshandelingen bij het einde van het laatste uur van de dag waarop die datum valt. Deze verordening moet daarom van toepassing zijn met ingang van de dag na die waarop Verordening (EG) nr. 748/2009 overeenkomstig artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet meer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk.

(6)

Deze verordening moet met spoed in werking treden en alleen gelden bij ontstentenis van een met het Verenigd Koninkrijk gesloten terugtrekkingsakkoord,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 748/2009 wordt vervangen door de tekst in bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij moet van toepassing zijn met ingang van de dag na die waarop Verordening (EG) nr. 748/2009 overeenkomstig artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet meer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk.

Deze verordening is evenwel niet van toepassing indien uiterlijk op die datum een terugtrekkingsakkoord in werking is getreden dat overeenkomstig artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk is gesloten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(2)  Verordening (EG) nr. 748/2009 van de Commissie van 5 augustus 2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant (PB L 219 van 22.8.2009, blz. 1).

(3)  Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1).


BIJLAGE

BELGIË

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

1905

3M COMPANY

VERENIGDE STATEN

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIEK MOLDAVIË

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGIË

7649

AIRBORNE EXPRESS

VERENIGDE STATEN

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIË

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADZJIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSSISCHE FEDERATIE

123

Abelag Aviation NV

BELGIË

38941

BMI REGIONAL LTD

VERENIGD KONINKRIJK

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIË

f200001

British Midland Regional Limited

VERENIGD KONINKRIJK

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTE

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAËL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NEDERLAND

7526

CIGNA Corporation

VERENIGDE STATEN

f11336

CORPORATE WINGS LLC

VERENIGDE STATEN

32909

CRESAIR

VERENIGDE STATEN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTE

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

VERENIGDE STATEN

32486

FAYARD ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

VERENIGDE STATEN

13457

Flying Partners CVBA

BELGIË

29427

Flying Service N.V.

BELGIË

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIË

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

f12983

GREEN DIESEL LLC

VERENIGDE STATEN

29980

HAINAN AIRLINES (2)

CHINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28582

INTER WETAIL AG

ZWITSERLAND

9542

INTL PAPER CY

VERENIGDE STATEN

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIA

27709

KALITTA AIR

VERENIGDE STATEN

28087

LAS VEGAS CHARTER

VERENIGDE STATEN

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIË

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIË

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIË

31207

N604FJ LLC

VERENIGDE STATEN

f11462

N907WS AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

20472

NCC SERVICES

VERENIGDE STATEN

26688

NEWELL RUBBERMAID

VERENIGDE STATEN

f10341

OfficeMax Inc

VERENIGDE STATEN

31660

RIPPLEWOOD AVTN

VERENIGDE STATEN

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIË

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

39079

SOLARIUS AVIATION

VERENIGDE STATEN

35334

SONOCO PRODUCTS CO

VERENIGDE STATEN

26784

SOUTHERN AIR

VERENIGDE STATEN

38995

STANLEY BLACK&DECKER

VERENIGDE STATEN

27769

Sea Air

BELGIË

f10971

THOMAS William H.

VERENIGDE STATEN

36184

TNT EXPRESS (UK)

VERENIGD KONINKRIJK

34920

TRIDENT AVIATION SVC

VERENIGDE STATEN

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIË

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

VERENIGDE STATEN

20065

V L M

BELGIË

8962

VALERO SERVICES, INC

VERENIGDE STATEN

13603

VF CORP

VERENIGDE STATEN

36269

VF INTERNATIONAL

ZWITSERLAND

37064

VIPER CLASSICS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

28453

VLM Airlines NV

BELGIË

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

VERENIGDE STATEN

25432

Wal-Mart Stores

VERENIGDE STATEN

37549

YILTAS GROUP

TURKIJE


BULGARIJE

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

33329

AERO POWER LTD

VERENIGD KONINKRIJK

27698

AEROVISTA

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26520

AIR LIBYA 2

LIBIË

39180

ALK JSC

BULGARIJE

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIË

34563

ASIA AIRWAYS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSSISCHE FEDERATIE

28445

BH AIR

BULGARIJE

43451

BUL AIR LTD.

BULGARIJE

29056

BULGARIA AIR

BULGARIJE

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIJE

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIJE

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIË

36995

GR AVIA S.A.

GUINEE

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSSISCHE FEDERATIE

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIË

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSSISCHE FEDERATIE

31019

KREMENCHUK FLIGHT

OEKRAÏNE

38939

KRUNK AVIATION 2

OEKRAÏNE

1703

LEARJET

VERENIGDE STATEN

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULGARIJE

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGHANISTAN

30622

PMT AIR

CAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

VERENIGDE STATEN

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

OEKRAÏNE

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA

37793

UKRSPECEXPORT

OEKRAÏNE

37987

YAK AIR

GEORGIË

35082

ZAGROS AIRLINES

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN


TSJECHIË

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

30560

ABS JETS INC.

TSJECHIË

7824

ACL SLOVACKY

TSJECHIË

35387

ACS SA

SPANJE

f11874

AEG Air A.V.V.

ARUBA

16895

AERO VODOCHODY

TSJECHIË

f11813

AERSALE INC

VERENIGDE STATEN

38060

AIR NAVIGATION LK

TSJECHIË

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TSJECHIË

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

VERENIGDE STATEN

31433

ALANDIA AIR AB

FINLAND

30203

ATMA AIRLINES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34057

AVTN SPECIALTIES

VERENIGDE STATEN

35333

AXIS AVIATION GROUP

VERENIGDE STATEN

34052

BDK AIR LIMITED

CANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TSJECHIË

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

859

CZECH AIRLINES

TSJECHIË

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TSJECHIË

33327

EARTH ONE LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

f10182

Executive Flight Services, Inc.

VERENIGDE STATEN

35214

FLYDUBAI

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

VERENIGDE STATEN

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIË

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIË

36746

HOLIDAY CZECH

TSJECHIË

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIEK KOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSSISCHE FEDERATIE

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

27908

JOB AIR SRO

TSJECHIË

39009

JUMP TANDEM

TSJECHIË

30825

LETS FLY SRO

TSJECHIË

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIË

24616

LR AIRLINES

TSJECHIË

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TSJECHIË

30743

NORSE AIR CHARTER

ZUID-AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

VERENIGDE STATEN

35361

OKAY HOLDING AS

TSJECHIË

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSSISCHE FEDERATIE

44173

PLORISTA LIMITED

CYPRUS

f13500

Prime Aviation

SINGAPORE

36763

RETENTURA LTD.

CYPRUS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

VERENIGDE STATEN

f10379

Red.Com

VERENIGDE STATEN

f10894

SCB Falcon, LLC

VERENIGDE STATEN

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOWAKIJE

27292

SKY GEORGIA

GEORGIË

31351

SKY KG AIRLINES

TADZJIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TSJECHIË

24903

SMARTWINGS A.S.

TSJECHIË

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

13702

STEVENS EXPRESS

VERENIGDE STATEN

f13143

Timber LLC

VERENIGDE STATEN

25890

UKRAINIAN PILOT

OEKRAÏNE

32721

VIDEOTAPE CENTER

VERENIGDE STATEN

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

OEKRAÏNE


DENEMARKEN

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

35753

A/S MAERSK AVIATION

DENEMARKEN

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DENEMARKEN

3456

AIR ALSIE

DENEMARKEN

22466

AIR GREENLAND

DENEMARKEN

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DENEMARKEN

142

ATLANTIC AIRWAYS

DENEMARKEN

36122

AVIATION HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

39508

BGR I/S

DENEMARKEN

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZILIË

18736

BRUEL, N

DENEMARKEN

32921

CANYON GATE FLT SVCS

VERENIGDE STATEN

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIJK

4018

Campbell Sales Company

VERENIGDE STATEN

34630

DIRECT AVIATION MNGT

VERENIGD KONINKRIJK

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DENEMARKEN

366

Danish Air Transport A/S

DENEMARKEN

f10500

Duchossois Industries, Inc.

VERENIGDE STATEN

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DENEMARKEN

35478

FIRST GREENWICH

VERENIGD KONINKRIJK

f10218

GCTPA, LLC

VERENIGDE STATEN

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DENEMARKEN

37052

GENCHART B.V.

NEDERLAND

32364

GLOBAL TRANSERVICE

VERENIGDE STATEN

32595

GRAAKJAER A/S

DENEMARKEN

38120

HUNNU AIR

MONGOLIË

36297

JET FLEET INTL

VERENIGDE STATEN

32158

JET TIME A/S

DENEMARKEN

34892

JJO Invest ApS

DENEMARKEN

33518

KIRKBI INVEST

DENEMARKEN

31243

KIRKBI TRADING

DENEMARKEN

f11022

LAKE CAPITAL LLC

VERENIGDE STATEN

34672

LAO CAPRICORN AIR

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS

38155

MOENS, G

NEDERLAND

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

VERENIGDE STATEN

9914

NILAN A/S

DENEMARKEN

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DENEMARKEN

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

f14391

Oaktree Capital Management

VERENIGDE STATEN

33803

PARTNERSELSKABET

DENEMARKEN

23090

PHARMA NORD

DENEMARKEN

33115

POTASH CORP ( 2 )

CANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DENEMARKEN

29123

RHEINLAND AIR SERV.

DUITSLAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROEMENIË

9918

STAR AIR

DENEMARKEN

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIË

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DENEMARKEN

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPORE

21484

THOMAS COOK SCAND.

DENEMARKEN

38112

VINCENT AVIATION LTD

NIEUW-ZEELAND

32655

VIP PARTNERFLY

DENEMARKEN

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DENEMARKEN


DUITSLAND

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

31485

328 SUPPORT SERVICES

DUITSLAND

26507

AAA AVIATION & AIRCR

DUITSLAND

34963

ACG AIR CARGO

DUITSLAND

17942

ACH HAMBURG

DUITSLAND

24933

ADVANCE AIR LFG

DUITSLAND

38865

AERO BEE AIRLINES

CANADA

150

AERODIENST

DUITSLAND

32334

AEROFLOT CARGO

RUSSISCHE FEDERATIE

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDI-ARABIË

171

AEROWEST GMBH (HAN)

DUITSLAND

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

DUITSLAND

31799

AGRATA AVIATION

ESTLAND

27692

AHSEL HAVA

TURKIJE

36719

AIR 1 AVIATION

VERENIGDE STATEN

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

DUITSLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

DUITSLAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTE

29576

AIR ARMENIA

ARMENIË

201

AIR CANADA

CANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

CHINA

36986

AIR FINKENWERDER

DUITSLAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

DUITSLAND

32268

AIR HAMBURG

DUITSLAND

237

AIR INDIA

INDIA

22378

AIR KUBAN

RUSSISCHE FEDERATIE

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIË

29743

AIR NATIONAL CORP

NIEUW-ZEELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

DUITSLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

VERENIGDE STATEN

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

DUITSLAND

17794

AIRBUS HELICOPTERS

DUITSLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

VERENIGDE STATEN

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

ZUID-AFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

DUITSLAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIË

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ZWITSERLAND

37424

AIRCRAFT PARTNER

DUITSLAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TSJECHIË

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPIJNEN

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIË

30361

AL HOKAIR

ZWITSERLAND

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

OOSTENRIJK

38135

ALSCO

VERENIGDE STATEN

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IERLAND

32684

AMJET AVIATION

VERENIGDE STATEN

4944

ANHEUSER BUSCH

VERENIGDE STATEN

25743

ANSCHUTZ

VERENIGDE STATEN

31290

AOP AIR OPERATING

ZWITSERLAND

34337

API HOLDING

DUITSLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

DUITSLAND

38283

ARIRANG IOM AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPTE

38398

ASG AVIATION

DUITSLAND

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

CHINA

8272

ASL AIRLINES SWISS

ZWITSERLAND

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

DUITSLAND

40316

ATA CONCEPT GMBH

ZWITSERLAND

30698

ATG SWISS FIRST

ZWITSERLAND

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

DUITSLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA

31787

AV8JET

VERENIGD KONINKRIJK

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIË EN HERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

VERENIGDE STATEN

31551

AVIATION CAP GRP

VERENIGD KONINKRIJK

35968

AVIATION INVESTMENT

DUITSLAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

CANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

VERENIGDE STATEN

44626

AZURAIR GMBH

DUITSLAND

f10001

Academy of Art University

VERENIGDE STATEN

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

DUITSLAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXICO

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

35126

Aerologic GmbH

DUITSLAND

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

DUITSLAND

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

DUITSLAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

CHINA

786

Air China Limited

CHINA

1562

Air Serbia

SERVIË

22317

Air-Service GmbH

DUITSLAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

DUITSLAND

8901

Archer Daniels Midland Company

VERENIGDE STATEN

19480

Asiana Airlines

REPUBLIEK KOREA

20979

Atlas Air, Inc.

VERENIGDE STATEN

27868

Atlasjet Airlines

TURKIJE

31878

B&D AVIATION

VERENIGDE STATEN

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

VERENIGDE STATEN

30586

BALL CORP

VERENIGDE STATEN

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

VERENIGD KONINKRIJK

509

BASF SE

DUITSLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIË

35233

BAVARIA INTERNATION

DUITSLAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

DUITSLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

DUITSLAND

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

32764

BHARAT FORGE

INDIA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

DUITSLAND

3166

BLACK & DECKER

VERENIGDE STATEN

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

VERENIGDE STATEN

28042

BLUE SKY GROUP

VERENIGDE STATEN

37860

BLUEJETS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

14658

BMW AG

DUITSLAND

38111

BOEKHOORN M&A

NEDERLAND

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

VERENIGDE STATEN

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKIJE

37261

BOSTON POST LEASING

VERENIGDE STATEN

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ZWITSERLAND

680

BURDA REISEFLUG

DUITSLAND

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

DUITSLAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

DUITSLAND

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

VERENIGDE STATEN

f13674

Blackhorse, LLC.

VERENIGDE STATEN

23956

Blue Sky Airservice GmbH

DUITSLAND

29389

Bombardier PreOwned

VERENIGDE STATEN

31614

Bombardier Transportation GmbH

DUITSLAND

37196

Bournemouth Handling Ltd

VERENIGD KONINKRIJK

34852

BremenFly

DUITSLAND

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

DUITSLAND

32874

Business Jet Ltd

NIEUW-ZEELAND

19823

CA „Air Moldova” IS

REPUBLIEK MOLDAVIË

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ZUID-AFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

VERENIGDE STATEN

43019

CARGOLOGICAIR LTD

VERENIGD KONINKRIJK

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

5800

CATHAY PACIFIC

CHINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPIJNEN

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

28482

CFFI VENTURES INC

CANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

CHINA

28178

CIRRUS AVIATION

DUITSLAND

35527

CLASSIC SERVICES INC

VERENIGDE STATEN

36157

CLUB SAAB 340

ZWITSERLAND

4782

COMFORT AIR

DUITSLAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSSISCHE FEDERATIE

31333

CORP JET SVCS

VERENIGD KONINKRIJK

34548

CORPORATE JET REALI.

VERENIGD KONINKRIJK

39156

CSM MINING SUPPLIES

ZUID-AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

f11401

CVS/Caremark Corporation

VERENIGDE STATEN

f10103

Canadian Utilities Limited

CANADA

35021

Chai Ltd.

ZWITSERLAND

35418

Challenge Aero AG

OEKRAÏNE

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

DUITSLAND

f10709

Colgan Air Services

VERENIGDE STATEN

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

VERENIGDE STATEN

f10778

Computer Sciences Corporation

VERENIGDE STATEN

824

Condor Flugdienst GmbH

DUITSLAND

30922

DAIDALOS AVIATION

OEKRAÏNE

34179

DAO AVIATION

DENEMARKEN

967

DAS DIRECT AIR

DUITSLAND

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

30651

DAUAIR

DUITSLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

DUITSLAND

26466

DC Aviation GmbH

DUITSLAND

f10558

DCS Management Services

VERENIGDE STATEN

30996

DEERE & COMPANY

VERENIGDE STATEN

38547

DEKALB FARMERS MARK.

VERENIGDE STATEN

37580

DERMAPHARM

DUITSLAND

f10774

DFZ, LLC

VERENIGDE STATEN

f10589

DH Flugcharter GmbH

DUITSLAND

35715

DHL Air Ltd.

VERENIGD KONINKRIJK

25139

DIETZ AG

DUITSLAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

DUITSLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

DUITSLAND

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

DUITSLAND

37798

DO-TEC GMBH

DUITSLAND

27181

DONAVIA JSC

RUSSISCHE FEDERATIE

35451

DORNIER NO LIMITS

DUITSLAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

DUITSLAND

968

DUSSMANN P

VERENIGDE STATEN

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

VERENIGDE STATEN

8980

Delta Technical Services Ltd

DUITSLAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

DUITSLAND

2044

Dr. August Oetker KG

DUITSLAND

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

VERENIGDE STATEN

34736

EAST UNION

RUSSISCHE FEDERATIE

36121

EAT LEIPZIG GMBH

DUITSLAND

34657

EEA GMBH

DUITSLAND

29883

EFB AVIATION

VERENIGDE STATEN

996

EGYPTAIR

EGYPTE

31615

EICHSFELD AIR GMBH

DUITSLAND

9807

EMIRATES INTL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35749

EON AVIATION

INDIA

31041

EPC HOLDINGS 644

VERENIGDE STATEN

36507

ERSTE ASSET INVEST.

DUITSLAND

19629

ESCHMANN H D

DUITSLAND

29929

ETIHAD AIRWAYS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34011

EURO AIR CHARTER

DUITSLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

DUITSLAND

2034

EUROWINGS GMBH

DUITSLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

VERENIGDE STATEN

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPORE

36357

EXECUJET AVIATION

ZUID-AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

CONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

VERENIGDE STATEN

12213

Emil Capital Partners, LLC

VERENIGDE STATEN

f10180

Epps Air Service, Inc.

VERENIGDE STATEN

22523

FAA

VERENIGDE STATEN

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

DUITSLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIJK

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ZWITSERLAND

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDA

35937

FINKCAS

DUITSLAND

27700

FIRST DATA CORP

VERENIGDE STATEN

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEISIË

22238

FLIGHT CALIBRATION

DUITSLAND

6705

FLM AVIATION

DUITSLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

DUITSLAND

42260

FLYEGYPT

EGYPTE

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSSISCHE FEDERATIE

26843

FMG-FLUGSCHULE

DUITSLAND

11369

FORD EUROPE LTD

VERENIGD KONINKRIJK

1595

FRENZEL G

DUITSLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

VERENIGDE STATEN

38973

FUENFTE XR-GMBH

DUITSLAND

14557

Firma Steiner-Film

DUITSLAND

f10193

Five Star Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

36945

Flights Holdings Limited

BRITSE MAAGDENEILANDEN

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

DUITSLAND

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

DUITSLAND

25111

G-92 KFT

HONGARIJE

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

DUITSLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLAND

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ZWITSERLAND

25027

GEKO TRADE

DUITSLAND

3349

GENERAL MOTORS

VERENIGDE STATEN

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

DUITSLAND

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

DUITSLAND

38591

GERMANIA EXPRESS

DUITSLAND

35803

GHASSAN AHMED AL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

34848

GLOBAL A/C CONSULT

VERENIGDE STATEN

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZILIË

23743

GOMEL AIRLINES

BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIË

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

38832

GREENWAY JETS

VERENIGDE STATEN

2395

GROB AIRCRAFT AG

DUITSLAND

32172

GULF JET

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

DUITSLAND

28944

Germanwings GmbH

DUITSLAND

34841

Gibbs International, Inc.

VERENIGDE STATEN

38737

Green Bay Packaging Inc.

VERENIGDE STATEN

315

Gruss & Company

VERENIGDE STATEN

f10984

Guitar Center, Inc.

VERENIGDE STATEN

37030

HAMBURG AIRWAYS

DUITSLAND

26105

HANSGROHE SE

DUITSLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

DUITSLAND

33302

HAVERFORD SUISSE

ZWITSERLAND

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

VERENIGDE STATEN

31519

HAWKER HUNTER AVTN

VERENIGD KONINKRIJK

25435

HBK HOLDING COMPANY

QATAR

35307

HELIJET CHARTER

DUITSLAND

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

DUITSLAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURKIJE

28618

Haworth Transport

VERENIGDE STATEN

32953

HeidelbergCement AG

DUITSLAND

f11187

Herc Management Services LLC

VERENIGDE STATEN

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

DUITSLAND

f10240

Hess Corporation

VERENIGDE STATEN

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

SINGAPORE

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

VERENIGDE STATEN

35785

IFM Traviation GmbH

DUITSLAND

39551

IKAR LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

1528

IRANAIR

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

DUITSLAND

24664

Intermap Technologies

VERENIGDE STATEN

35760

JEJU AIR

REPUBLIEK KOREA

39559

JESWALT INTL

BRITSE MAAGDENEILANDEN

11307

JET EXECUTIVE INT.

DUITSLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAËL

21727

JET LINK

ISRAËL

2200

JETAIR FLUG GMBH

DUITSLAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ZWITSERLAND

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

VERENIGDE STATEN

21462

JOHNSON CONTROLS

VERENIGDE STATEN

36272

JORDAN INTNL

CHINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

CHINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TSJECHIË

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

1610

KARMANN GMBH

DUITSLAND

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

OEKRAÏNE

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SERVIË

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIEK KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSSISCHE FEDERATIE

33039

KUBASE AVIATION

INDIA

1673

KUWAIT AIRWAYS

KOEWEIT

23758

Kimberly-Clark Corporation

VERENIGDE STATEN

25800

Knauf Astra Ltd.

VERENIGD KONINKRIJK

32568

Kompass GmbH & Co. KG

DUITSLAND

4335

Kraft Foods Global Inc.

VERENIGDE STATEN

36476

LANARA LTD

KAZACHSTAN, KIRGIZIË

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

DUITSLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

DUITSLAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

DUITSLAND

28576

LIBRA TRAVEL

ZWITSERLAND

42192

LIEBHERR AVIATION

DUITSLAND

f12832

LINCARE LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

32192

LONDON CORPORATE JET

VERENIGD KONINKRIJK

1767

LTU LUFTTRANSPORT

DUITSLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIË

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

DUITSLAND

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

DUITSLAND

45016

LYNXJET

ISRAËL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

VERENIGDE STATEN

15456

Luftfahrt-Bundesamt

DUITSLAND

3857

Lufthansa Cargo AG

DUITSLAND

27838

Lufthansa Technik AG

DUITSLAND

f13551

M-BJEP Ltd.

EILAND MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

VERENIGDE STATEN

21072

MAHAN AIR

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

12521

MARXER ANLAGEN

DUITSLAND

36372

MAT AIRWAYS

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIJE

31538

MERLIN AVIATION

ZWITSERLAND

444

MHS Aviation GmbH

DUITSLAND

9082

MIDWEST AVIATION NE

VERENIGDE STATEN

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RUSSISCHE FEDERATIE

37975

MILLENNIUM AVIATION

OOSTENRIJK

37426

MINERALOGY PTY LTD.

VERENIGDE STATEN

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA

28438

MLW AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURKIJE

3057

MOELLERS MASCHINEN

DUITSLAND

36267

MONACO SPORTS MNGMT

VERENIGD KONINKRIJK

28473

MOONSTAR AVIATION

TURKIJE

31348

MORGAN STANLEY MGMT

VERENIGDE STATEN

27187

MW AVIATION GMBH

DUITSLAND

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIË

38209

MZ TRANSPORTATION

DUITSLAND

f13119

Mariner Air LLC

VERENIGDE STATEN

38512

Microstrategy Services Corporation

VERENIGDE STATEN

f13307

Miklos Services Corp.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

f10785

N16FX Trust

VERENIGDE STATEN

f12724

N250RG LLC

VERENIGDE STATEN

26118

NASA AMES CENTER

VERENIGDE STATEN

33963

NATIONAL LEGACY

KOEWEIT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

VERENIGD KONINKRIJK

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

DUITSLAND

38835

NEBULA III LTD UAE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

DUITSLAND

15551

NEW YORKER GROUP

DUITSLAND

24661

NORTH AMERICAN JET

VERENIGDE STATEN

29267

NOVELLUS SYSTEMS

VERENIGDE STATEN

31791

NOVESPACE

FRANKRIJK

35125

Nasser Ltd.

KAAIMANEILANDEN

f13922

Newlead Limited

BRITSE MAAGDENEILANDEN

12218

Nike, Inc.

VERENIGDE STATEN

567

OBO JET-CHARTER GMBH

DUITSLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

DUITSLAND

5485

OHLAIR

DUITSLAND

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

TSJECHIË

17692

ONUR AIR

TURKIJE

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

RUSSISCHE FEDERATIE

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NEDERLAND

8236

OWENS CORNING CORPORATION

VERENIGDE STATEN

25059

Omni Air International

VERENIGDE STATEN

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines” JSC „Rossiya Airlines”

RUSSISCHE FEDERATIE

3343

P&P PROMOTION

DUITSLAND

852

PARAGON RANCH

VERENIGDE STATEN

36875

PATRONUS AVIATION

BRITSE MAAGDENEILANDEN

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ZWITSERLAND

34044

PD AIR OPERATION LTD

DUITSLAND

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKIJE

22294

PENSKE JET, INC.

VERENIGDE STATEN

19475

PETERS GMBH

DUITSLAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSSISCHE FEDERATIE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

VERENIGDE STATEN

5225

PHOENIX AIR GMBH

DUITSLAND

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

22309

POLET

RUSSISCHE FEDERATIE

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

VERENIGDE STATEN

37040

PREISS-DAIMLER

DUITSLAND

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

DUITSLAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

12196

PRIVATE WINGS

DUITSLAND

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

DUITSLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

VERENIGDE STATEN

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

DUITSLAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IERLAND

775

Pentastar Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIË

21912

QATAR AIRWAYS

QATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

DUITSLAND

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIË

30124

RAE - REGIONAL AIR

DUITSLAND

32083

RAY ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

30485

RC AVIATION LLP

VERENIGDE STATEN

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

DUITSLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIJE

5547

RJR WINSTON SALEM

VERENIGDE STATEN

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

DUITSLAND

32723

RSG RENTAL SERVICES

DUITSLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

DUITSLAND

37464

RUAG SWITZERLAND

ZWITSERLAND

36233

RUIZ, L

MEXICO

38246

RUSAERO

RUSSISCHE FEDERATIE

9200

RYAN INTL AIRLINES

VERENIGDE STATEN

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

VERENIGDE STATEN

29352

Rentair UK Ltd

DUITSLAND

27446

Rhema Bible Church

VERENIGDE STATEN

606

Robert Bosch GmbH

DUITSLAND

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEI DARUSSALAM

f10788

SAP America Inc.

VERENIGDE STATEN

18991

SAP SE

DUITSLAND

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

DUITSLAND

5031

SCHWARZMUELLER

OOSTENRIJK

30971

SEARAY BD100

ZUID-AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

31846

SG FINANS A/S NORGE

ZWEDEN

27571

SHANGHAI AIRLINES

CHINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

29540

SHENZHEN AIRLINES

CHINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURKIJE

38681

SILK WAY WEST

AZERBEIDZJAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPORE

1034

SIRTE OIL

LIBIË

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXICO

7867

SIXT

DUITSLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIË

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPORE

2477

SKY JET

ZWITSERLAND

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSSISCHE FEDERATIE

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIA

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

VERENIGDE STATEN

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

31870

SM AVIATION

DUITSLAND

43591

SMALL PLANET

DUITSLAND

45991

SMALL PLANET (2)

DUITSLAND

32544

SMS Aviation GmbH

DUITSLAND

33747

SOMON AIR

TADZJIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

ZUID-AFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

36224

SPECTRA ENERGY

VERENIGDE STATEN

26725

SPIRIT AIRLINES 2

VERENIGDE STATEN

28904

SPX FLOW

VERENIGDE STATEN

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPRUS

32446

STAR AVIATION SRVCS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

29368

STAR AVIATION UG

DUITSLAND

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

OEKRAÏNE

32361

STRONG AVIATION

KOEWEIT

30086

SUMMIT AIR

CANADA

44422

SUNDAIR GMBH

DUITSLAND

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

DUITSLAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ZWITSERLAND

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

ZWITSERLAND

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ZWITSERLAND

f12122

Safeway, Inc.

VERENIGDE STATEN

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

REPUBLIEK KOREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXICO

21734

Siberia Airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

9354

SkyWork Airlines AG

ZWITSERLAND

f12005

Spiral, Inc.

VERENIGDE STATEN

29841

Spirit of Spices GmbH

DUITSLAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURKIJE

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ISRAËL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

DUITSLAND

36760

T'WAY AIR CO LTD

REPUBLIEK KOREA

8360

TACA

EL SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

RUSSISCHE FEDERATIE

32576

TB INVEST GROUP

TSJECHIË

31566

TEAM AVIATION

DUITSLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

OOSTENRIJK

36210

TESLA AIR

ZWITSERLAND

42391

TEXTRON AVIATION

VERENIGDE STATEN

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

VERENIGDE STATEN

21908

TOKOPH D P

ZUID-AFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

33923

TREK-AIR B.V.

NEDERLAND

37070

TREVO AVIATION LTD

DUITSLAND

1389

TUIfly GmbH

DUITSLAND

33495

TURBOJET KFT

HONGARIJE

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKIJE

7971

TW AIR

BERMUDA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAILAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

VERENIGDE STATEN

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

DUITSLAND

31353

Tidnish Holdings Limited

CANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDA

2758

Turkish Airlines THY

TURKIJE

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRALIË

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

OEKRAÏNE

24948

UKSATSE

OEKRAÏNE

4692

US Airways, Inc.

VERENIGDE STATEN

29839

USA 3000 AIRLINES

VERENIGDE STATEN

34914

USA JET AIRLINES 3

VERENIGDE STATEN

43007

USAA

VERENIGDE STATEN

26886

UTair Aviation, jsc

RUSSISCHE FEDERATIE

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

OEZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

VERENIGDE STATEN

8960

United Parcel Service Co

VERENIGDE STATEN

35921

United Therapeutics

VERENIGDE STATEN

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIË

37759

VENTURE AVTN GROUP

VERENIGDE STATEN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

DUITSLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

2840

VOLKSWAGEN AG

DUITSLAND

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

DUITSLAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZILIË

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ZWITSERLAND

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

30637

Vale S/A

BRAZILIË

f10791

Vecellio Management Service

VERENIGDE STATEN

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

DUITSLAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

36235

WATERLOO AVIATION

CANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

DUITSLAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

DUITSLAND

35535

WELLS FARGO BANK (2)

VERENIGDE STATEN

34391

WHS CONSULTING AG

ZWITSERLAND

10834

WIKING HELIKOPTER

DUITSLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

OOSTENRIJK

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

OEKRAÏNE

37044

WOELBERN FLIGHT 01

DUITSLAND

36967

WOELBERN FLIGHT 02

DUITSLAND

2930

WORLD AIRWAYS

VERENIGDE STATEN

30605

Wheels Aviation Ltd.

DUITSLAND

27514

Wirtgen BgmbH

DUITSLAND

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RUSSISCHE FEDERATIE

31769

XL Airways Germany GmbH

DUITSLAND

36920

XR-GMBH

DUITSLAND

32403

XRS Holdings, LLC

VERENIGDE STATEN

34976

YH AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ZWITSERLAND

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZILIË

38977

ZWEITE XR-GMBH

DUITSLAND

5960

Zeman FTL

DUITSLAND

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

VERENIGDE STATEN

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

DUITSLAND


ESTLAND

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPRUS

22213

ENIMEX

ESTLAND

38113

FL TECHNICS AB

LITOUWEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

1117

MIL SWITZERLAND

ZWITSERLAND

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TURKIJE

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


IERLAND

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

34931

Blue Nightingale Trading

ZUID-AFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

CANADA

37435

921BE LLC

VERENIGDE STATEN

27726

994748 ONTARIO INC

CANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

VERENIGDE STATEN

27976

ABCO Aviation Incorporated

VERENIGDE STATEN

35023

ACFT FINANCE TRUST

IERLAND

31510

ACP JETS

VERENIGDE STATEN

f11447

ADC AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

f10775

ADP Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

132

AER LINGUS

IERLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

VERENIGDE STATEN

23714

AERO TOY STORE LLC

VERENIGDE STATEN

28752

AEROMANAGMENT GROUP

VERENIGDE STATEN

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IERLAND

32813

AIR BLESSING

VERENIGDE STATEN

7057

AIR SHAMROCK

VERENIGDE STATEN

32218

AIR TAHOMA

VERENIGDE STATEN

28432

AIR TREK

VERENIGDE STATEN

33141

AIRTIME LLC

VERENIGDE STATEN

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

VERENIGDE STATEN

f12838

ALEDO SUB LLC

VERENIGDE STATEN

26140

ALLTECH

VERENIGDE STATEN

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

VERENIGDE STATEN

f12957

AMC 50 LLC

VERENIGDE STATEN

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

VERENIGDE STATEN

27173

APACHE CORP

VERENIGDE STATEN

38618

AR INVESTMENTS LLC.

VERENIGDE STATEN

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

VERENIGDE STATEN

34018

ARKIVA LTD.

IERLAND

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IERLAND

29280

ASTOR STREET ASSET

VERENIGDE STATEN

35166

AT&T Management Services, L.P.

VERENIGDE STATEN

33136

ATLANTIC AV KTEB

VERENIGDE STATEN

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DENEMARKEN

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RUSSISCHE FEDERATIE

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IERLAND

f11798

AVION SALES LLC

VERENIGDE STATEN

27087

AVIONETA

VERENIGDE STATEN

29670

Aero Ways Inc

VERENIGDE STATEN

f10007

Air Reese, LLC

VERENIGDE STATEN

f10765

Alaska Eastern Partners

VERENIGDE STATEN

36324

Altis

IERLAND

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

VERENIGDE STATEN

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

VERENIGDE STATEN

26369

B&G LEASING

VERENIGDE STATEN

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

CANADA

31686

BARNARD AVIATION

VERENIGDE STATEN

1537

BAXTER HEALTH CARE

VERENIGDE STATEN

34487

BAZIS INTL INC.

CANADA

33090

BEACON AVIATION

IERLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

VERENIGDE STATEN

25114

BECKER GROUP

VERENIGDE STATEN

6890

BECTON DICKINSON

VERENIGDE STATEN

32660

BEDEK AVIATION

ISRAËL

38915

BEL AIR LLC

VERENIGDE STATEN

36482

BGST LLC

VERENIGDE STATEN

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

VERENIGDE STATEN

f12964

BLATTI AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

VERENIGDE STATEN

f11410

BORG HOLDINGS LLC

VERENIGDE STATEN

31975

BOULDER US

VERENIGDE STATEN

32952

BPG PROPERTIES

VERENIGDE STATEN

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAILAND

f12103

Benson Football, LLC

VERENIGDE STATEN

35372

Bindley Capital Partners

VERENIGDE STATEN

f12682

Bombardier New Aircraft

VERENIGDE STATEN

36888

Boston Scientific Corp

VERENIGDE STATEN

f11899

C C Media Holdings Inc

VERENIGDE STATEN

35160

C. Dot Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

36790

C2C AIR CHARTERS

VERENIGDE STATEN

37117

CA, Inc.

VERENIGDE STATEN

32717

CAMERON HENKIND

VERENIGDE STATEN

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

VERENIGDE STATEN

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

VERENIGDE STATEN

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

VERENIGDE STATEN

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IERLAND

34153

CAYLEY AVIATION

ZWITSERLAND

30896

CCA AIR CHARTER

VERENIGDE STATEN

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

VERENIGDE STATEN

36333

CELLO AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

29250

CENTURION AVTN SRVCS

VERENIGDE STATEN

36860

CESSNA FINANCE CORP

VERENIGD KONINKRIJK

f11418

CESSNA FINANCE CORP

VERENIGD KONINKRIJK

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

VERENIGDE STATEN

5078

CINTAS

VERENIGDE STATEN

37889

CIRRUS AVIATION (US)

VERENIGDE STATEN

21455

CITYJET

IERLAND

36082

CMC GROUP INC.

VERENIGDE STATEN

44856

CONCIERGE U LTD

VERENIGD KONINKRIJK

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

VERENIGDE STATEN

33877

CORACLE AVIATION

ZWITSERLAND

19036

CORPORATE JETS PA

VERENIGDE STATEN

9248

CRANE COMPANY

VERENIGDE STATEN

28444

CROSS AVTN

VERENIGD KONINKRIJK

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

VERENIGDE STATEN

f13609

Center for Disease Detection LLC

VERENIGDE STATEN

3769

Chevron U.S.A.Inc.

VERENIGDE STATEN

f12458

Codale Electric Supply Inc.

VERENIGDE STATEN

f11882

Colson & Colson General Contractor

VERENIGDE STATEN

f13788

Constellation Productions

VERENIGDE STATEN

30753

Covidien

VERENIGDE STATEN

f10987

Cozzens and Cudahy Air

VERENIGDE STATEN

f10650

DARBY HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

VERENIGDE STATEN

31690

DELTA JET USA

VERENIGDE STATEN

24235

DENISTON ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

35507

DIAMOND AIR CHARTER

VERENIGD KONINKRIJK

30715

DMB Aviation

VERENIGDE STATEN

35370

DOMINOS PIZZA (2)

VERENIGDE STATEN

f12713

DSS214 LLC

VERENIGDE STATEN

6064

DUBAI AIR WING

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

VERENIGDE STATEN

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

VERENIGDE STATEN

45097

Dreamline Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

35072

EAC AIR LLC

VERENIGDE STATEN

8339

EATON

VERENIGDE STATEN

1009

ELI LILLY

VERENIGDE STATEN

23828

EMC IRELAND

IERLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

33649

ENCORE 684 LLC

VERENIGDE STATEN

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

VERENIGDE STATEN

f10176

Energy Corporation of America

VERENIGDE STATEN

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

VERENIGDE STATEN

33361

FAGEN INC

VERENIGDE STATEN

29521

FAIRMONT AVIATION SE

CANADA

35375

FALCON 50 LLC

VERENIGDE STATEN

33587

FANAR AVIATION LTD

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTE

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IERLAND

21578

FEDERAL MOGUL

VERENIGDE STATEN

28181

FERRO CORP

VERENIGDE STATEN

30469

FIRST VIRTUAL AIR

VERENIGDE STATEN

18781

FJ900

VERENIGDE STATEN

9532

FL Aviation Corporation

VERENIGDE STATEN

31774

FLYING SQUIRREL

VERENIGDE STATEN

10276

FLYNN FINANCIAL

VERENIGDE STATEN

6573

FOUR STAR

VERENIGDE STATEN

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IERLAND

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

VERENIGDE STATEN

3826

FRIEDKIN INTL

VERENIGDE STATEN

22293

FRONTLINER INC

VERENIGDE STATEN

f12666

Falcon Fifty LLC

VERENIGDE STATEN

35797

Felham Enterprises Inc

VERENIGDE STATEN

23081

Fertitta Enterprises

VERENIGDE STATEN

f10208

Flightstar Corporation

VERENIGDE STATEN

f10877

Fortune Brands, Inc.

VERENIGDE STATEN

21858

Frost Administrative Services, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11889

Futura Travels Limited

INDIA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

VERENIGDE STATEN

38550

GC INTERNATIONAL LLC

VERENIGDE STATEN

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IERLAND

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IERLAND

26624

GENERAL MILLS SALES

VERENIGDE STATEN

38543

GEORGE GUND 3

VERENIGDE STATEN

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

VERENIGDE STATEN

f12778

GIV EXEC JET LLC

VERENIGDE STATEN

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

VERENIGDE STATEN

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

VERENIGDE STATEN

23814

GLOBAL WINGS LTD

ZWITSERLAND

3964

GOODYEAR

VERENIGDE STATEN

f10230

GPAir Limited

CANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

VERENIGDE STATEN

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

VERENIGDE STATEN

26847

GREENHILL AVTN

VERENIGDE STATEN

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

VERENIGDE STATEN

f11239

GameStop, Inc

VERENIGDE STATEN

33031

Gemini Ltd

VERENIGDE STATEN

f13449

General Dynamics Land Systems

VERENIGDE STATEN

f12159

Gilead Sciences

VERENIGDE STATEN

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

VERENIGDE STATEN

22958

Group Holdings

VERENIGDE STATEN

f13612

Guthy Renker Aviation

VERENIGDE STATEN

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

VERENIGDE STATEN

28219

HARLEY-DAVIDSON

VERENIGDE STATEN

21857

HARSCO

VERENIGDE STATEN

31054

HEAVYLIFT INT.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

1423

HERSHEY COMPANY

VERENIGDE STATEN

26380

HERTZ CORP

VERENIGDE STATEN

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

VERENIGDE STATEN

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

VERENIGDE STATEN

24776

HOME DEPOT

VERENIGDE STATEN

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IERLAND

5170

HUMANA

VERENIGDE STATEN

29387

Harbert Aviation

VERENIGDE STATEN

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

42446

Hormel Foods Corporation

VERENIGDE STATEN

f11193

IAMAW

VERENIGDE STATEN

24747

IFFTG

VERENIGDE STATEN

32500

ILFC IRELAND LTD

IERLAND

21409

IRVING AIR SERVICE

CANADA

28726

International Jet Management

VERENIGDE STATEN

36005

Irving Oil Transport Inc.

CANADA

32671

JANNAIRE LLP

VERENIGD KONINKRIJK

35830

JAPC INC

VERENIGDE STATEN

f10275

JELD-WEN, Inc.

VERENIGDE STATEN

27861

JEP LEASING

VERENIGDE STATEN

22094

JEPPESEN UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

32549

JET CLIPPER JOHNNY

VERENIGDE STATEN

35926

JET LOGISTICS INC

VERENIGDE STATEN

35981

JET SHARES ONLY

VERENIGDE STATEN

32652

JET SMART INC

VERENIGDE STATEN

30210

JET-A-WAY CHARTERS

VERENIGDE STATEN

36494

JETSELECT, LLC

VERENIGDE STATEN

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

VERENIGDE STATEN

26509

JOLUK AVTN

VERENIGDE STATEN

39282

James S Offield

VERENIGDE STATEN

31850

Jarden Corp

VERENIGDE STATEN

f10276

Jepson Associates Inc.

VERENIGDE STATEN

34314

JET Direct Aviation (heeft faillissement aangevraagd op 25.2.2009)

VERENIGDE STATEN

f10282

John M. Connors, Jr.

VERENIGDE STATEN

1584

Johnson&Johnson

VERENIGDE STATEN

35520

Jones International Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

VERENIGDE STATEN

8180

KELLOGG

VERENIGDE STATEN

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

32210

KLEIN TOOLS

VERENIGDE STATEN

20894

KOHLER CO

VERENIGDE STATEN

f10286

Kansas City Life Insurance Company

VERENIGDE STATEN

f10287

Kenair, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

VERENIGDE STATEN

f10713

Konfara Company

VERENIGDE STATEN

31706

LCG ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

35616

LEONARD GREEN & PART

VERENIGDE STATEN

12275

LIBERTY MUTUAL

VERENIGDE STATEN

32207

LISBON LIMITED

BERMUDA

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

VERENIGDE STATEN

28852

LONDON CITY JET

VERENIGD KONINKRIJK

35829

LOWES COMPANIES INC

VERENIGDE STATEN

40196

LP 221 LC

VERENIGDE STATEN

37926

LUGHNASA MGMT LLC

VERENIGDE STATEN

36958

LUNA ENTERTAINMENT

VERENIGDE STATEN

f10295

Leco Corporation

VERENIGDE STATEN

29729

Letica Leasing LLC

VERENIGDE STATEN

36957

Level 3 Communications

VERENIGDE STATEN

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

VERENIGDE STATEN

38901

M&M AVIATION GROUP

VERENIGDE STATEN

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IERLAND

30454

MAJJEC JHETT

VERENIGDE STATEN

26422

MANDAN

VERENIGDE STATEN

38653

MANHAG AG

ZWITSERLAND

31670

MATTHEWS JOHN

VERENIGD KONINKRIJK

29444

MC Group

VERENIGDE STATEN

12177

MELLON BANK

VERENIGDE STATEN

27630

MERCURY ENGINEERING

IERLAND

11068

MGM Resorts Aviation Corp

VERENIGDE STATEN

30050

MHS TRAVEL & CHTR

VERENIGDE STATEN

37895

MID SOUTH JETS INC

VERENIGDE STATEN

26475

MIDAMERICAN ENERGY

VERENIGDE STATEN

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IERLAND

f10317

MMB Management Advisory Services

VERENIGDE STATEN

31703

MMRB SERVICES

VERENIGDE STATEN

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

VERENIGDE STATEN

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

VERENIGDE STATEN

40770

MRTV LLC

VERENIGDE STATEN

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDA

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

VERENIGDE STATEN

f12230

Mannco LLC

VERENIGDE STATEN

27893

Merck & Co., Inc.

VERENIGDE STATEN

f10507

Midland Financial Co.

VERENIGDE STATEN

f10968

Mozart Investments, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

VERENIGDE STATEN

f12769

N48KZ LLC

VERENIGDE STATEN

39276

N583KD LLC

VERENIGDE STATEN

18796

N728LW LLC

VERENIGDE STATEN

f10324

NASCAR, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10328

NCR Corporation

VERENIGDE STATEN

18352

NESTLE PURINA PETCAR

VERENIGDE STATEN

29867

NEXT FLIGHT JETS

VERENIGDE STATEN

32930

NINETY EIGHT AVTN

VERENIGDE STATEN

33473

NOK AIR

THAILAND

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

VERENIGDE STATEN

26985

NORTH STAR AVTN

VERENIGDE STATEN

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IERLAND

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

VERENIGD KONINKRIJK

36522

New Orion Air Group

VERENIGDE STATEN

43372

Noble Energy, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10334

Noel Group Aviation

VERENIGDE STATEN

f12013

Norfolk Southern Corp.

VERENIGDE STATEN

f12093

Nustar Logistics

VERENIGDE STATEN

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

VERENIGDE STATEN

32397

OFFICE DEPOT

VERENIGDE STATEN

37310

OKAY AIRWAYS

CHINA

9116

OMEGA AIR (USA)

VERENIGDE STATEN

f11444

OPA LLC

VERENIGDE STATEN

7079

ORBIS INTL

VERENIGDE STATEN

35897

OSLO EXPRESS

VERENIGDE STATEN

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

VERENIGDE STATEN

2079

OWENS ILLINOIS

VERENIGDE STATEN

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

10012

P & E PROPERTIES

VERENIGDE STATEN

33261

PACIFIC SKY

CANADA

8792

PALMER A

VERENIGDE STATEN

f10642

PAM Management Serv. LLC

VERENIGDE STATEN

36792

PB AIR LLC

VERENIGDE STATEN

29783

PEGASUS AVIATION CA

VERENIGDE STATEN

36816

PHILLIPS EDISON & CO

VERENIGDE STATEN

32055

PIONEER ADVENTURES

NIEUW-ZEELAND

39139

PITCH LINK LLC

VERENIGDE STATEN

f10361

PNC Financial Services Group

VERENIGDE STATEN

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

VERENIGDE STATEN

f10729

PPD Development, LLC

VERENIGDE STATEN

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZACHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

VERENIGDE STATEN

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10351

Paramount Pictures Corporation

VERENIGDE STATEN

3252

PepsiCo, Inc.

VERENIGDE STATEN

f10918

Pilgrim Air

VERENIGDE STATEN

f10979

Pinjet Aviation, LLC

VERENIGDE STATEN

31045

PrivateSky Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANKRIJK

26605

QUEST AVTN

VERENIGDE STATEN

29692

RABBIT RUN

VERENIGDE STATEN

32706

RBGT LLC

VERENIGDE STATEN

f10978

REAUD MORGAN QUINN

VERENIGDE STATEN

31234

RED BARN FARMS

VERENIGDE STATEN

37662

REYNOLDS JET MGMT

VERENIGDE STATEN

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

35940

RIZON JET UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

38890

RKK Management, Inc.

VERENIGDE STATEN

31650

ROBINSON AVTN

VERENIGDE STATEN

f11777

ROBINSON LEASING INC

VERENIGDE STATEN

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

VERENIGDE STATEN

23899

ROLLINS INC.

VERENIGDE STATEN

29788

RORO 212

VERENIGDE STATEN

31502

ROTOR TRADE (ARC)

VERENIGDE STATEN

2292

ROWAN COMPANIES PLC

VERENIGDE STATEN

30090

RUSAVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

39971

RUUD LIGHTING INC

VERENIGDE STATEN

8651

Ryanair DAC

IERLAND

28054

SAFEWAY

VERENIGDE STATEN

34898

SD VERMOGENSVERWALT

DUITSLAND

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

VERENIGDE STATEN

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

VERENIGDE STATEN

f11250

SGSF Capital Venture LLC

VERENIGDE STATEN

32093

SHEARWATER AIR

VERENIGDE STATEN

24869

SIERRA PACIFIC IND

VERENIGDE STATEN

36640

SIM SAS

FRANKRIJK

f12817

SITRICK AND CO

VERENIGDE STATEN

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXICO

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

VERENIGDE STATEN

42170

STA JETS

VERENIGDE STATEN

30500

STANDARD & POORS

VERENIGDE STATEN

31823

STARSHIP ENTERPRISE

VERENIGDE STATEN

131

STOBART AIR

IERLAND

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

VERENIGDE STATEN

f10397

Select Management Resources, LLC

VERENIGDE STATEN

f10824

Seminole Tribe of Florida

VERENIGDE STATEN

f14029

Signature Group LLC

VERENIGDE STATEN

f13116

Standridge Color Corporation

VERENIGDE STATEN

36081

Starbucks Corporation

VERENIGDE STATEN

f10501

Sunoco Inc.

VERENIGDE STATEN

35071

T2 Aviation Mgmt.

VERENIGDE STATEN

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

VERENIGDE STATEN

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

VERENIGDE STATEN

3696

TEXAS INSTRUMENTS

VERENIGDE STATEN

f11309

THIRD SECURITY LLC

VERENIGDE STATEN

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

VERENIGDE STATEN

f13842

TLS Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

f12991

TONY DOWNS FOODS

VERENIGDE STATEN

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

VERENIGDE STATEN

9788

TRANSIT AIR SRVC

VERENIGDE STATEN

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

VERENIGDE STATEN

29623

TRICYCLE AVIATION

VERENIGDE STATEN

38625

Tashi Corporation

VERENIGDE STATEN

f11003

Tendencia Asset Management

KAAIMANEILANDEN

25363

The Boeing Company

VERENIGDE STATEN

f10441

The Sherwin-Williams Company

VERENIGDE STATEN

f10446

Tour Air, Inc.

VERENIGDE STATEN

f12231

Translatin S.A.

VERENIGDE STATEN

45090

UNICORP AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

4090

UNITED COMPANY THE

VERENIGDE STATEN

2797

UNITED STATES STEEL

VERENIGDE STATEN

f10462

US Bank NA Trustee

VERENIGDE STATEN

f10460

Unisys Corporation

VERENIGDE STATEN

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

VERENIGDE STATEN

9275

VALLEJO INVESTMENTS

VERENIGDE STATEN

f11803

VALLEY JET LLC

VERENIGDE STATEN

29120

VEN AIR

IERLAND

32119

VIA FELIZ II

VERENIGDE STATEN

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

VERENIGDE STATEN

28043

VILLAGE EQUIPMENT

VERENIGDE STATEN

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RUSSISCHE FEDERATIE

f10591

Vulcan Materials Company

VERENIGDE STATEN

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDI-ARABIË

38924

WAR ENTERPRISES

VERENIGDE STATEN

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

VERENIGDE STATEN

5187

WELDBEND

VERENIGDE STATEN

35439

WELLS FARGO BANK NW

VERENIGDE STATEN

31125

WESTON LTD

IERLAND

22445

WHITE CLOUD

VERENIGDE STATEN

38797

WILDGOOSE LLC

VERENIGDE STATEN

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

IERLAND

33542

WING FINANCIAL LLC

VERENIGDE STATEN

28282

WINGEDFOOT AVTN

VERENIGDE STATEN

38212

WINGS AVIATION (DE)

VERENIGDE STATEN

29233

WRENAIR

IERLAND

36499

Warner Chilcott

VERENIGDE STATEN

f10815

Washington Penn Plastic Company

VERENIGDE STATEN

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

VERENIGDE STATEN

f10792

Werner Enterprises Inc.

VERENIGDE STATEN

25465

WestJet

CANADA

f10784

Wilmington Trust

VERENIGDE STATEN

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDA

32454

XJET USA

VERENIGDE STATEN

f10485

Xerox Corporation

VERENIGDE STATEN

31649

Z1 HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

44261

ZALA GROUP LLC

VERENIGDE STATEN

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GIBRALTAR

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

VERENIGDE STATEN


GRIEKENLAND

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

24601

AERO-KAMOV

RUSSISCHE FEDERATIE

23232

AEROSVIT

OEKRAÏNE

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIA

39537

AIR CANADA rouge LP

CANADA

30742

AIR COLUMBUS

OEKRAÏNE

40237

AIR LEISURE

EGYPTE

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPRUS

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRIEKENLAND

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ISRAËL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

37966

ASPAMIA LLC

VERENIGDE STATEN

34238

ASTRA AIRLINES

GRIEKENLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIË

23359

AVIATRANS K LTD

OEKRAÏNE

20514

Aegean Airlines

GRIEKENLAND

375

American International Group

VERENIGDE STATEN

f12684

Avenge Inc

VERENIGDE STATEN

34069

BELRESCUEAVIA

BELARUS

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ZWITSERLAND

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRIEKENLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIA

29396

BOOTH CREEK MGMT

VERENIGDE STATEN

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

CHINA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

31895

CENTAVIA

SERVIË

31412

COMERAVIA

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

36113

CONQUISTADOR HELO

VERENIGDE STATEN

19644

COSTAIR LTD

GRIEKENLAND

29987

CRIMEA UNIVERSAL

OEKRAÏNE

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

25895

DONBASSAERO

OEKRAÏNE

32795

DOVE AIR INC

VERENIGDE STATEN

f11403

DRAGON LEASING CORP

VERENIGDE STATEN

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRIEKENLAND

40100

ELLINAIR

GRIEKENLAND

36585

ELTANIN AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

37223

ENGALY LTD

IERLAND

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIË

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIË

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

QATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRIEKENLAND

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIË

31722

GAINJET AVIATION

GRIEKENLAND

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

VERENIGDE STATEN

42395

GERMANIA FLUG AG

ZWITSERLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTE

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ZUID-AFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDI-ARABIË

29050

GOLIAF AIR

SAO TOMÉ EN PRINCIPE

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

VERENIGDE STATEN

29777

GREECE AIRWAYS

GRIEKENLAND

17957

GREENLEAF

VERENIGDE STATEN

38025

GRYPHON AIRLINES

KOEWEIT

f10233

GS 150-217 LLC

VERENIGDE STATEN

f11417

GS200 INC TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

23443

HCAA

GRIEKENLAND

38724

HEAD START AVTN SYS

CYPRUS

25221

HELOG AG

ZWITSERLAND

36373

HERITAGE ACFT LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36043

HERITAGE AVTN DEV.

VERENIGD KONINKRIJK

f12006

Hanwha Chemical Corporation

REPUBLIEK KOREA

38831

INTAKA MANAGE PTY

ZUID-AFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, COMOREN, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPIJNEN

26787

INTRACOM

GRIEKENLAND

31881

INTRALOT

VERENIGDE STATEN

36434

ISLANDSITE INVEST.

ZUID-AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIË

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

CHINA

33768

JP AIR OU

ESTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

30724

KAIZEN AVTN

VERENIGDE STATEN

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIEKENLAND

33560

Kenrick Ltd.

ISRAËL

35938

Knightsdene Limited

VERENIGD KONINKRIJK

29979

LAO AIRLINES

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS

29995

LEXATA

GRIEKENLAND

35265

LINAIR LTD.

VERENIGD KONINKRIJK

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRIEKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

VERENIGDE STATEN

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIË

1099

MIL GREECE

GRIEKENLAND

21948

MINAIR

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZILIË

40473

N.Z. VOYAGES

FRANKRIJK

35475

NORDSTAR AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

34624

OLYMPIC AIR

GRIEKENLAND

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRIEKENLAND

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRIEKENLAND

24067

ORASCOM

EGYPTE

22404

OXY USA

VERENIGDE STATEN

f10342

Olayan Financing Company

SAUDI-ARABIË

2055

Olympic Airlines

GRIEKENLAND

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIË

24760

PALESTINIAN AIRLINES

BEZET PALESTIJNS GEBIED

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIEKENLAND

27002

PARADISE AVTN

GRIEKENLAND

34445

PEBUNY LLC

VERENIGDE STATEN

28119

POLISH MORSKI

POLEN

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKIJE

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITSE MAAGDENEILANDEN

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIË

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

VERENIGDE STATEN

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIË

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

37342

SAFARILINK

KENIA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDA

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDI-ARABIË

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTAN, KIRGIZIË

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIË

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

VERENIGDE STATEN

29176

SINCOM AVIA

OEKRAÏNE

32837

SKOL AIRLINE

RUSSISCHE FEDERATIE

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIEKENLAND

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

VERENIGDE STATEN

3991

Sioux Company Ltd

ZWITSERLAND

25475

THAI FLYING SERVICE

THAILAND

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

OEKRAÏNE

31819

TRANS AVIATION

KOEWEIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTE

9459

UNIVERSAL AIR LINK

VERENIGDE STATEN

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIEKENLAND

35002

VERTIR

ARMENIË

37519

WCC AVIATION INC

FILIPIJNEN

35700

WEM LINES SA

GRIEKENLAND

35842

WORLD HEALING CENT 2

VERENIGDE STATEN

25058

WORLD HEALING CENTER

VERENIGDE STATEN

24805

YAMAL

RUSSISCHE FEDERATIE

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIË

35716

ZR AVIATION

LIBANON


SPANJE

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

26560

245 PILOT SERVICES

VERENIGDE STATEN

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

ZWITSERLAND

4648

AERO ANGELES

MEXICO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIË

36647

AEROGAL

ECUADOR

29663

AEROLANE

SPANJE

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILI

160

AEROLINEAS ARGENTINA

SPANJE

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXICO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJE

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

VERENIGDE STATEN

29323

AIR AMDER

MAURITANIË

24500

AIR COMET S.A.

SPANJE

9345

AIR EUROPA

SPANJE

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANJE

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

SPANJE

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJE

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

SPANJE

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPANJE

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANKRIJK

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

VERENIGD KONINKRIJK

36793

AIRLEASE CORPORATION

VERENIGDE STATEN

34981

AIRLIFT USA LLP

VERENIGDE STATEN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ZUID-AFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

SPANJE

43746

ALHOKAIR AVIATION

ZWITSERLAND

43337

ALLIANCEJET, LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANJE

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ZWITSERLAND

29581

AMB GROUP

VERENIGDE STATEN

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINIË

31409

AMERICAN KING AIR FE

VERENIGDE STATEN

37598

AMS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANJE

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIË

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

VERENIGDE STATEN

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

VERENIGDE STATEN

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

VERENIGDE STATEN

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

VERENIGD KONINKRIJK

9456

AUDELI

SPANJE

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ECUADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

ZUID-AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

460

AVIANCA

COLOMBIA

36095

AVION LLC

VERENIGDE STATEN

45064

AVIONCO GUERNSEY

VERENIGD KONINKRIJK

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJE

33149

AVPRO INC (2)

VERENIGDE STATEN

26651

AZUR AIR LLC

RUSSISCHE FEDERATIE

8740

Abbott Laboratories

VERENIGDE STATEN

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXICO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

VERENIGDE STATEN

29159

Airmax, LLC

VERENIGDE STATEN

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDI-ARABIË

f11014

American Resources

VERENIGDE STATEN

f10332

Astra 136 LLC

VERENIGDE STATEN

f11141

Averuca, C.A.

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

VERENIGD KONINKRIJK

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

VERENIGDE STATEN

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXICO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ZWITSERLAND

f13938

BEST FLY S.L

SPANJE

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJE

32392

BIONIC AVIATION CC

ZUID-AFRIKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

VERENIGDE STATEN

35545

BRASIL WARRANT

BRAZILIË

22234

BRECO INTL

VERENIGD KONINKRIJK

f12909

BRISAIR S.A.

VERENIGD KONINKRIJK

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

37278

BUA DELAWARE INC

VERENIGDE STATEN

f10074

Bank of America, NA

VERENIGDE STATEN

38518

Benipaula Inc

VERENIGDE STATEN

10970

Bombardier Aerospace Corporation

VERENIGDE STATEN

f12165

Bradleyville, Ltd

VERENIGDE STATEN

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIË

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAAPVERDIË

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANJE

36213

CANARY FLY S.L.

SPANJE

35186

CAPITEQ

AUSTRALIË

4029

CARGILL

VERENIGDE STATEN

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

VERENIGD KONINKRIJK

38300

CHALLENGER 5445 LLC

VERENIGDE STATEN

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

VERENIGDE STATEN

30885

CITELYNX TRAVEL

VERENIGD KONINKRIJK

44018

CITGO Petroleum Corporation

VERENIGDE STATEN

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIË

32365

CNL GROUP SERVICES

VERENIGDE STATEN

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANKRIJK

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

SPANJE

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZILIË

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZILIË

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

VERENIGDE STATEN

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZILIË

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRAZILIË

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJE

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

VERENIGDE STATEN

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

VERENIGDE STATEN

37293

CPC SA

VERENIGDE STATEN

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

VERENIGDE STATEN

31491

CSIM AIR

VERENIGDE STATEN

f11870

Caleton Holdings

KAAIMANEILANDEN

32564

Carabo Capital

VERENIGDE STATEN

f12156

CareFusion Corporation

VERENIGDE STATEN

f10817

Casafin II LLC

VERENIGDE STATEN

39988

Cockrell Resources

VERENIGDE STATEN

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINIË

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZILIË

f10710

Contessa Premium Foods

VERENIGDE STATEN

38519

Corimon CA

KAAIMANEILANDEN

35909

Covington Aviation

VERENIGDE STATEN

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SAUDI-ARABIË

29548

DARTASSAN

IERLAND

26776

DEAN FOODS

VERENIGDE STATEN

37252

DELAWARE GG INC

VERENIGDE STATEN

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIË

35756

DNEST AVIATION

MALEISIË

3464

DODSON INTERNTL PART

VERENIGDE STATEN

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

31583

DTC LLC

VERENIGDE STATEN

11968

DUKE OF WESTMINSTER

VERENIGD KONINKRIJK

f10136

Dayco Properties Ltd

VERENIGDE STATEN

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

VERENIGDE STATEN

35754

EASSDA

VERENIGD KONINKRIJK

35658

EAST COAST JETS INC

VERENIGDE STATEN

8808

EASTMAN KODAK

VERENIGDE STATEN

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

VERENIGD KONINKRIJK

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EQUATORIAAL-GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ZWITSERLAND

37813

EDIFICA 2000

SPANJE

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

VERENIGDE STATEN

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDI-ARABIË

35209

EHEIM VERWALTUNGS

DUITSLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMA'S

29935

ELMET AVIATION

VERENIGDE STATEN

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEE

38631

EMB EQUIPMENT LLC

VERENIGDE STATEN

39123

EMBRAER COMMERCIAL

VERENIGDE STATEN

4025

EMBRAER SA

VERENIGDE STATEN

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZILIË

f13610

EMSI Aviation

VERENIGDE STATEN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIË

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJE

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPANJE

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPANJE

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

VERENIGDE STATEN

32605

EXEC JET MANAGEMENT

VERENIGD KONINKRIJK

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

VERENIGDE STATEN

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

VERENIGDE STATEN

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJE

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

VERENIGDE STATEN

f10915

Electric Boat Corporation

VERENIGDE STATEN

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

VERENIGD KONINKRIJK

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ZWITSERLAND

7382

FALCONAIR LTD

ZUID-AFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

VERENIGDE STATEN

34494

FCI AVIATION LLC

VERENIGD KONINKRIJK

37269

FENWAY AVIATION

BRAZILIË

18767

FIRST INTL AVTN

VERENIGDE STATEN

26564

FL Aviation

VERENIGDE STATEN

35848

FLANA

ZUID-AFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

VERENIGD KONINKRIJK

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

VERENIGDE STATEN

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJE

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJE

5453

FLYBE LTD

VERENIGD KONINKRIJK

38743

FLYGTACK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

31970

FLYING FALCON

VERENIGDE STATEN

10992

FLYING LION

VERENIGDE STATEN

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJE

34647

FOSTER AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

32961

FRAPMAG LTD

VERENIGD KONINKRIJK

22740

FREWTON LTD

VERENIGD KONINKRIJK

37166

FS AVIATION LLP

VERENIGD KONINKRIJK

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

ZUID-AFRIKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

VERENIGDE STATEN

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

VERENIGDE STATEN

463

GAMA AVTN BEAUPORT

VERENIGD KONINKRIJK

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

SPANJE

25841

GF AIR

VERENIGDE STATEN

f10220

GG Aircraft LLC

VERENIGDE STATEN

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

VERENIGDE STATEN

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

VERENIGDE STATEN

28586

GO AHEAD INTERNATION

ZWITSERLAND

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

DUITSLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

VERENIGDE STATEN

34043

GRAND CHINA EXPRESS

CHINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAAPVERDIË

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

VERENIGDE STATEN

f10219

General Avileasing, Inc.

VERENIGDE STATEN

37447

Ginnaire Rental Inc.

VERENIGDE STATEN

f10226

Glass Aviation, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11875

H&S Air, LLC.

VERENIGDE STATEN

27295

HAGEL W

OOSTENRIJK

32525

HARPO INC

VERENIGDE STATEN

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

VERENIGDE STATEN

28603

HCC SERVICE CO

VERENIGDE STATEN

38138

HEBEI AIRLINES LTD

CHINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANJE

28448

HELVETIC AIRWAYS

ZWITSERLAND

31991

HENNIG .

ZUID-AFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

VERENIGDE STATEN

f11786

HI FLITE INC

VERENIGDE STATEN

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJE

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJE

33213

HOLLYWOOD AVIATION

VERENIGDE STATEN

31093

HONG KONG EXPRESS

SAR HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

35962

I FLY LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

1475

IBERIA

SPANJE

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJE

25843

ICE BIRD

ZWITSERLAND

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANJE

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANJE

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJE

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANJE

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIË

32557

INTL CONCERTS

VERENIGDE STATEN

34440

INTL FLIGHT RES

VERENIGDE STATEN

31816

INTL PRIVATE JET

ZWITSERLAND

33401

INTL TRADE HOLDING

KOEWEIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

VERENIGDE STATEN

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJE

31918

ISM AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZILIË

10117

International Lease Finance Corporation

VERENIGDE STATEN

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

VERENIGDE STATEN

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZILIË

28372

J.W. Childs Associates

VERENIGDE STATEN

31247

JAIR

ZUID-AFRIKA

27693

JATO AVTN

VERENIGD KONINKRIJK

36350

JCPenney Co. Inc.

VERENIGDE STATEN

36363

JEM INVESTMENTS

VERENIGDE STATEN

7532

JET2.COM LTD

VERENIGD KONINKRIJK

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGAL

7628

JOHNSON FRANKLIN

VERENIGDE STATEN

6281

JOHNSON SC AND SON

VERENIGDE STATEN

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINIË

f10284

Jupiter Leasing Inc.

VERENIGDE STATEN

34608

KAMA AVIATION

RUSSISCHE FEDERATIE

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

32291

KELLY CORP

VERENIGDE STATEN

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

21519

KINGS AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

22866

KOGALYMAVIA

RUSSISCHE FEDERATIE

34665

KUNPENG AIRLINES

CHINA

32518

LAI

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

32926

LAN PERU SA

SPANJE

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

VERENIGDE STATEN

1689

LATAM AIRLINES GROUP

SPANJE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

VERENIGDE STATEN

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

VERENIGDE STATEN

35540

LIBYAN CAA

LIBIË

37675

LIDER AVIACAO

BRAZILIË

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIË

34815

LIFT IRELAND LEASING

IERLAND

32145

LINK AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIË

34783

LLC Nord Wind

RUSSISCHE FEDERATIE

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIË

30440

Lark Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

32826

Lewis Aeronautical

VERENIGDE STATEN

f12478

Longfellow Management Services LLC

VERENIGDE STATEN

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

SPANJE

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

VERENIGDE STATEN

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

VERENIGDE STATEN

32533

MAITON AIR LLP

VERENIGD KONINKRIJK

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDI-ARABIË

14376

MARTINEZ RIDAO

SPANJE

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIA

26115

MEDAIR CHARTER

ZUID-AFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

VERENIGDE STATEN

35494

MENA AEROSPEASE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

26957

MENAJIAN

VERENIGDE STATEN

38791

MENORCA LLC

VERENIGDE STATEN

40210

MERCADONA S.A.

SPANJE

31076

METRO JET USA

VERENIGDE STATEN

39178

METROPOLITAN AVT LLC

VERENIGDE STATEN

14322

MEXICANA

MEXICO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

VERENIGDE STATEN

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

VERENIGDE STATEN

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

VERENIGD KONINKRIJK

10262

MONARCH GEN AVIATION

ZWITSERLAND

4341

MOTOROLA MOBILITY

VERENIGDE STATEN

8099

MSF AVIATION

KAAIMANEILANDEN

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANJE

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

VERENIGD KONINKRIJK

f13442

Michigan Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

24765

Monza Negocios

BRAZILIË

f10321

N T Air, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11388

N450JE LLC

VERENIGDE STATEN

31771

N526EE

VERENIGDE STATEN

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIË

604

NAYSA

SPANJE

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIË

f10331

NII Holdings Inc.

VERENIGDE STATEN

31834

NITA JET

VERENIGDE STATEN

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZILIË

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZILIË

33203

NOCLAF LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

1997

NOMADS

VERENIGDE STATEN

32556

NYGREN U

ZWEDEN

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

VERENIGDE STATEN

31679

OASIS SERVICES

VERENIGDE STATEN

32396

OBODEN IBRU

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZILIË

24549

ODYSSEY AVTN

VERENIGDE STATEN

37779

ONCAM AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJE

f10603

OTO Development, LLC

VERENIGDE STATEN

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZILIË

33299

PALM AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

35266

PCS Aviation Services, LLC

VERENIGDE STATEN

44056

PDVSA Petroleo S.A.

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

VERENIGDE STATEN

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

ZUID-AFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

SPANJE

30970

POOL AVIATION NW LTD

VERENIGD KONINKRIJK

35542

PORTSIDE INTL LTD

VERENIGD KONINKRIJK

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

VERENIGDE STATEN

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJE

32852

PRIYAN FOUNDATION

VERENIGDE STATEN

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

VERENIGDE STATEN

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJE

29804

PUNTO-FA

SPANJE

23017

Perm Airlines

RUSSISCHE FEDERATIE

34864

Q JETS AVIATION

CANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

VERENIGD KONINKRIJK

27231

QUANTUM AIR

SPANJE

37367

RADCOOL INVESTMENTS

ZUID-AFRIKA

33067

RAINBOW AIR

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

VERENIGD KONINKRIJK

f11770

REAL WORLD TOURS INC

VERENIGDE STATEN

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

26960

RED WINGS CJSC

RUSSISCHE FEDERATIE

32100

RING AIR

VERENIGDE STATEN

23739

ROYAL FLIGHT

RUSSISCHE FEDERATIE

35605

RPK CAPITAL LLC

VERENIGDE STATEN

34812

RPK CAPITAL MNGT

VERENIGDE STATEN

34828

RUNWAY ASSET MNGT

ZUID-AFRIKA

33521

RYJET

SPANJE

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXICO

23071

S ARGENTINA

ARGENTINIË

38250

SAETA SL

SPANJE

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANJE

25502

SAL EXPRESS

SAO TOMÉ EN PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIË

37768

SAPETRO AVIATION LTD

VERENIGD KONINKRIJK

29825

SAS INSTITUTE

VERENIGDE STATEN

37164

SASEMAR

SPANJE

32195

SATA VENEZUELA

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIË

36925

SEA SA

ARGENTINIË

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

SPANJE

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZILIË

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZILIË

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANJE

36232

SIENNA CORP SERVICES

ZWITSERLAND

34785

SIERRA NEVADA CORP.

VERENIGDE STATEN

32002

SIERRA STELLAR

VERENIGDE STATEN

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIË

25929

SKY SERVICES AVTN

SPANJE

35092

SKYWAY LTD.

GEORGIË

30794

SLEEPWELL AVTN

VERENIGD KONINKRIJK

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDIA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAY

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRAZILIË

36602

SOUTH AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPIJNEN

4298

SPANAIR S A

SPANJE

28727

SPENAERO

VERENIGDE STATEN

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA

24644

ST MERRYN AIR

VERENIGD KONINKRIJK

1485

STOCKWOOD V

VERENIGDE STATEN

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSSISCHE FEDERATIE

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

34009

SUNRIDER CORPORATION

VERENIGDE STATEN

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJE

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJE

37862

Starwood Management LLC

VERENIGDE STATEN

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

VERENIGDE STATEN

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJE

34933

TAILWIND AIRLINES

TURKIJE

36754

TAK AVIATION

VERENIGDE STATEN

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZILIË

4386

TAM LINHAS AEREAS

SPANJE

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJE

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

VERENIGDE STATEN

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

VERENIGD KONINKRIJK

35745

TIANJIN AIRLINES

CHINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

VERENIGDE STATEN

34198

TITAN AVIATION UAE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

VERENIGD KONINKRIJK

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANJE

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANJE

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

PLURINATIONALE STAAT BOLIVIA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMA'S

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

VERENIGDE STATEN

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXICO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPANJE

38544

TRIM AIR CHARTER

VERENIGDE STATEN

36812

TRINIDAIR UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

13174

TRUSTAIR LTD

VERENIGD KONINKRIJK

30131

TUI Airways Ltd

VERENIGD KONINKRIJK

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZILIË

34271

UAML AIR CHARTER

VERENIGDE STATEN

38903

UNIQUE JET AVIATION

VERENIGDE STATEN

36046

USN AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ZWITSERLAND

35913

VESEY AIR LLC

VERENIGDE STATEN

29086

VIM AIRLINES

RUSSISCHE FEDERATIE

34107

VIPER AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANJE

38266

VOLOTEA S.L.

SPANJE

30190

VUELING AIRLINES

SPANJE

29378

WAMOS AIR, SA

SPANJE

44827

WCA Holdings

VERENIGDE STATEN

2885

WESTAIR FLYING

VERENIGD KONINKRIJK

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

VERENIGD KONINKRIJK

36586

WIN WIN SERVICES

VERENIGDE STATEN

36955

WINGS JET LTD

MAROKKO

31438

WOOD J M

VERENIGD KONINKRIJK

35259

WORLD WIDE AC FERRY

CANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIË

f10475

Westair Corporation

VERENIGDE STATEN

f10479

Wichita Air Services, Inc.

VERENIGDE STATEN

f11514

Windway Capital Corp

VERENIGDE STATEN

35374

XTO ENERGY INC

VERENIGDE STATEN


FRANKRIJK

CRCO-identificatienummer

Naam van de exploitant

Land van de exploitant

26915

171JC

VERENIGDE STATEN

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSSISCHE FEDERATIE

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITSE MAAGDENEILANDEN

12312

35-55 PARTNERSHIP

VERENIGDE STATEN

34746

51 NORTH LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

VERENIGDE STATEN

6803

711 CODY INC

VERENIGDE STATEN

29177

900NB

VERENIGDE STATEN

29496

A J WALTER AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

VERENIGDE STATEN

31724

AAS EUROPE

FRANKRIJK

44931

AB AIR HOLDING

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXICO

28588

ABDULLAH SAID B.

ZWITSERLAND

32962

ABG AIR LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36488

ABSOLUTE AVIATION

ZUID-AFRIKA

35443

AC TRAVEL LLC

VERENIGDE STATEN

4306

ACCOR SA

FRANKRIJK

31934

ACFT MGMT & TRADING

VERENIGD KONINKRIJK

30786

ACFT SARL

LUXEMBURG

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

35097

ACTIFLY

FRANKRIJK

30027

ADAM AVIATION

VERENIGDE STATEN

27910

ADVANCED TRAINING SY

VERENIGDE STATEN

24201

AEC INTERN. LTD

ZWITSERLAND

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIJK

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIJK

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIJK

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIJK

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIJK

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIJK

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIJK

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

DUITSLAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXICO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ZUID-AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIJK

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIË

36823

AGCORP

VERENIGDE STATEN

35102

AGROAIR SAS

FRANKRIJK

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIJK

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGERIJE

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKO

28684

AIR ASIA

MALEISIË

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIJK

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTE

34225

AIR CHARTER PROFSNL

VERENIGDE STATEN

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIJK

38966

AIR COTE D'IVOIRE

IVOORKUST

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIJK

231

AIR GEFCO

FRANKRIJK

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

VERENIGDE STATEN

35198

AIR GUYANE

FRANKRIJK

24148

AIR HARRODS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IVOORKUST

31977

AIR KING JET

ZWITSERLAND

32016

AIR LEASING

KAMEROEN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

12060

AIR ND

FRANKRIJK

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

VERENIGD KONINKRIJK

28019

AIR PINK D.O.O.

SERVIË

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

31913

AIR SARINA

ZWITSERLAND

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLEN

26152

AIR SRPSKA

BOSNIË EN HERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIJK

5633

AIR TRANSAT

CANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIJK

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIJK

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANKRIJK

308

AIRBUS SAS

FRANKRIJK

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIJK

4790

AIRBY

FRANKRIJK

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIË

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

VERENIGDE STATEN

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

18045

AIRFLEET CREDIT

VERENIGDE STATEN

18982

AIRFLITE

VERENIGDE STATEN

38429

AIRSTAR LEASING LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANKRIJK

8231

AL ANWAE EST

SAUDI-ARABIË

36155

AL ATHEER

SAUDI-ARABIË

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIË

24197

AL NASSR LTD

ZWITSERLAND

31508

AL SALAM 319 LTD

KAAIMANEILANDEN

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDI-ARABIË

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIË

21699

ALCATEL USA

VERENIGDE STATEN

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIË

30184

ALII AVIATION

VERENIGDE STATEN

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

38790

ALLFAST FASTENING

VERENIGDE STATEN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSSISCHE FEDERATIE

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDA

32601

ALPHA CHARLIE

VERENIGDE STATEN

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI-ARABIË

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPIJNEN

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ZWITSERLAND

45304

ALTAIR JETS CORP

VERENIGDE STATEN

26287

ALTONA

ZWITSERLAND

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

VERENIGDE STATEN

34289

ALVADOR LLC

VERENIGDE STATEN

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI-ARABIË

38876

AMAC AEROSPACE SG

ZWITSERLAND

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

EGYPTE

364

AMBRION AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

35837

AMER GROUP

EGYPTE

369

AMERICAN AIRLINES

VERENIGDE STATEN

f836

AMERICAN EAGLE

VERENIGDE STATEN

34234

AMERICAN ELECTRIC

VERENIGDE STATEN

40684

AMERICAN FLYING JET

VERENIGDE STATEN

8928

AMERICAN HOME PROD

VERENIGDE STATEN

25806

AMERIDAIR

FRANKRIJK

f12696

AML LEASING LLC

VERENIGDE STATEN

32857

ANCFCC

MAROKKO

31016

ANDAMAN AVIATION

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ZWITSERLAND

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZILIË

30530

AOSKY CORPORATION

VERENIGDE STATEN

984

APACHE AVIATION

FRANKRIJK

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

VERENIGDE STATEN

28676

APRILIA HOLDINGS INC

KAAIMANEILANDEN

f10036

APiGroup, Inc

VERENIGDE STATEN

34185

AQUARIUS AVIATION

KAAIMANEILANDEN

37233

ARABIAN JETS

SAUDI-ARABIË

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

VERENIGDE STATEN

37878

ARG SA

BRAZILIË

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZILIË

31512

ARINC DIRECT

VERENIGDE STATEN

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAËL

33376

ARMAD

ZWITSERLAND

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIË

20337

ARTEMIS S.A.

FRANKRIJK

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANJE

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INDIA

27518

ASL AIRLINES

FRANKRIJK

36976

ATALANTA AIR

VERENIGDE STATEN

22135

ATLANTA JET

VERENIGDE STATEN

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANKRIJK

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

VERENIGDE STATEN

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSSISCHE FEDERATIE

17951

AVDEF

FRANKRIJK

34589

AVEL BRAO

FRANKRIJK

33558

AVIA TREASURY GMBH

OOSTENRIJK

29467

AVIALAIR

FRANKRIJK

35748

AVIAMARKET LIMITED

VERENIGD KONINKRIJK

30645

AVIAMAX

DUITSLAND

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

VERENIGDE STATEN

29399

AVIATION CAPITAL GRP

VERENIGDE STATEN

26160

AVIATION CMP

CANADA

34340

AVIATION INC

VERENIGDE STATEN

38085

AVIATION LINK

SAUDI-ARABIË

33992

AVIATION PARTNERS 2

VERENIGDE STATEN

38198

AVIATRAX

LUXEMBURG

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

VERENIGD KONINKRIJK

43651

AVIMAXX

BAHREIN

36345

AVIONAC FRANCE

FRANKRIJK

23721

AVIREX

GABON

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

VERENIGDE STATEN

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIË

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

IERLAND

33050

AVTRADE UK

VERENIGD KONINKRIJK

35255

AVX TAXI AEREO

BRAZILIË

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIË

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIJK

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

AZERBEIDZJAN

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZILIË

f10002

Act Two, Inc.

VERENIGDE STATEN

39565

Adams Office LLC

VERENIGDE STATEN

f14959

AeroFinance Invest Corp.

BRITSE MAAGDENEILANDEN

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZILIË

30304

Air Caraibes

FRANKRIJK

f2003

Air Century

DOMINICAANSE REPUBLIEK

10054

Air Corsica

FRANKRIJK

f12199

Air Fleet Operations Limited

VERENIGD KONINKRIJK

36010

Alpha Jet (Alabama)

VERENIGDE STATEN

f12107

American Credit Acceptance

VERENIGDE STATEN

f791

Amerijet International Aviation

VERENIGDE STATEN

35644

Amys Kitchen

VERENIGDE STATEN

35895

Andromeda Ltd.

CYPRUS

f10726

Arcadia Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

VERENIGDE STATEN

f10038

Au Revoir Air

VERENIGDE STATEN

32958

Avenir Worldwide.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZILIË

f10060

Aviation 604 AG

ZWITSERLAND

f10061

B H Aviation Ltd

VERENIGDE STATEN

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAHREIN

32705

BAA JET MANAGEMENT

CHINA

32767

BAC LEASING LTD

VERENIGD KONINKRIJK

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAHREIN

37896

BAM AVIATION LLC

VERENIGDE STATEN

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIË

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

6323

BANLINE AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

23830

BB AVIATION INC.

ZWITSERLAND

28129

BCA-BUSINESS

FRANKRIJK

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

VERENIGDE STATEN

37668

BEIJING AIRLINES CO

CHINA

37358

BEIJING CAPITAL

CHINA

27140

BEK AIR

KAZACHSTAN

9170

BEL AIR

ZWITSERLAND

35267

BELL FINANCIAL CORP

BOLIVARIAANSE REPUBLIEK VENEZUELA

7723

BELL TEXTRON

VERENIGDE STATEN

28608

BERGAIR

ZWITSERLAND

37353

BERTA FINANCE LTD

BELIZE

36116

BEST AERO HANDLING

RUSSISCHE FEDERATIE

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

VERENIGDE STATEN

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

VERENIGD KONINKRIJK

34299

BKF AVIATION LIMITED

VERENIGDE STATEN

25627

BLUE HERON AVIATION

ZWITSERLAND

28677

BLUE LINE

FRANKRIJK

33691

BONEL MARKETING S.A.

ZWITSERLAND

39696

BONIDEA CO, LTD

CHINA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANKRIJK

35778

BOREH INTERNATIONAL

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIË EN HERZEGOVINA

43658

BOSTON AIR LIMITED

KAAIMANEILANDEN

35724

BRASIF SA

BRAZILIË

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

34825

BRASSBOX

OEKRAÏNE

32340

BRAVO AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

21446

BREITLING

ZWITSERLAND

30940

BRIDGE AVIATION

VERENIGD KONINKRIJK

29373

BRIDGTOWN PLANT

VERENIGD KONINKRIJK

36768

BRILLIANT MEDIA

VERENIGD KONINKRIJK

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRALIË

29940

BROOM P AVTN SVCS

VERENIGDE STATEN

22676

BROOME WELLINGTON

VERENIGD KONINKRIJK

8153

BRUME

FRANKRIJK

31448

BUCKHEAD

VERENIGDE STATEN

32896

BUMI RESOURCES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

36301

BUQUEBUS

ARGENTINIË

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANKRIJK

35325

BURGAN K

KOEWEIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

34152

BUSI JET INTL.

ZWITSERLAND

35499

BUSINESS AIR A.S

TSJECHIË

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIË

f10174

BVG VIAJES SA DE CV

MEXICO

f2008

BVI Airways

BRITSE MAAGDENEILANDEN

f10079

Beach Capital Management

VERENIGDE STATEN

35068

Beacon Capital Partners, LLC

VERENIGDE STATEN

f10082

BelAir Aviation LLC

VERENIGDE STATEN

f11004

Billion Mark Ltd.

SAR HONGKONG

f10878

Blue Vista, LLC

VERENIGDE STATEN

f10647

Bolloré SA

FRANKRIJK

f10834

Boulder Aviation Management

VERENIGDE STATEN

f12751

C & S AVIATION LTD

VERENIGDE STATEN

38938

C.A.GROUP LTD

BRITSE MAAGDENEILANDEN

5988

C.T.T.A.

MAROKKO

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

VERENIGD KONINKRIJK

36413

CALILA INVEST.

BRAZILIË

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

VERENIGDE STATEN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

CANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ZWITSERLAND

36417

CAPITAL AVIATION PTE

SINGAPORE

9122

CARTIER EUROPE

NEDERLAND

34144

CASAM SARL

FRANKRIJK

39000

CASANOVA AIR 7X LTD

VERENIGD KONINKRIJK

8921

CASINO ADVANCED TECH

FRANKRIJK

39170

CATERHAMJET MALAYSIA

MALEISIË

31570

CBAIR

VERENIGDE STATEN

29199

CBAS (PVT) LTD

INDIA

f10110

CBS Mass Media Corporation

VERENIGDE STATEN