20.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/105


Rectificatie van Besluit (EU) 2019/2158 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2019/38)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019)

Op bladzijde 104, artikel 11:

in plaats van:

“Dit besluit treedt op de derde dag volgende op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking.”

lezen:

“Dit besluit treedt op 1 januari 2020 in werking.”.