28.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 60/35


Rectificatie van Verordening (EU) 2018/1497 van de Commissie van 8 oktober 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat levensmiddelencategorie 17 en het gebruik van levensmiddelenadditieven in voedingssupplementen betreft

( Publicatieblad van de Europese Unie L 253 van 9 oktober 2018 )

Bladzijde 44, in de bijlage, in de wijzigingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008: na punt 2, onder c), wordt de volgende omissie gerectificeerd:

in plaats van:

 

„E 969

Advantaam

55

 

alleen voedingssupplementen in de vorm van siroop”

lezen:

 

„E 969

Advantaam

55

 

alleen voedingssupplementen in de vorm van siroop

d)

de vermelding voor levensmiddelensubcategorie 17.3 wordt geschrapt.”.