17.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 12/62


Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2268 van de Commissie van 26 september 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

( Publicatieblad van de Europese Unie L 334 van 15 december 2017 )

Bladzijde 49, eerste rij:

in plaats van:

„0B001

b.

(vervolg)”,

lezen:

„1C005

b.

(vervolg)”.

Bladzijde 56, eerste rij:

in plaats van:

„0B001

a. 2. a.

(vervolg)”,

lezen:

„1C111

a. 2. a.

(vervolg)”.

Bladzijde 57, eerste rij:

in plaats van:

„0B001

a. 4.

(vervolg)”,

lezen:

„1C111

a. 4.

(vervolg)”.

Bladzijde 58, eerste rij:

in plaats van:

„0B001

c.

(vervolg)”,

lezen:

„1C111

c.

(vervolg)”.

Bladzijde 79, eerste rij:

in plaats van:

„0B001

d

(vervolg)”,

lezen:

„2B002

d.

(vervolg)”.