3.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 57/65


Rectificatie van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 84 van 31 maart 2016 )

1.

Bladzijde 39, artikel 14, lid 1, onder c), i), tweede streepje:

in plaats van:

„… wat betreft de activiteiten die worden genoemd in artikel 61, artikel 65, lid 1, onder a), b), e) en f) en onder i), artikel 70, lid 1, de artikelen 79 en 80, en artikel 81, leden 1 en 2, en …”,

lezen:

„… wat betreft de activiteiten die worden genoemd in artikel 61, artikel 65, lid 1, onder a), b), e) en f) en onder i), artikel 70, lid 1, de artikelen 79, 80, 81, en 82, en …”.

2.

Bladzijde 103, artikel 149, lid 1, onder b):

in plaats van:

„b)

de voorschriften, bedoeld in de krachtens artikel 125, lid 2, artikel 131, lid 1, artikel 135, artikel 136, lid 2, artikel 137, lid 2, artikel 138, lid 4, artikel 139, lid 4, en artikel 140 vastgestelde gedelegeerde handelingen;”,

lezen:

„b)

de voorschriften, bedoeld in de krachtens artikel 125, lid 2, artikel 131, lid 1, artikel 135, artikel 136, lid 2, artikel 137, lid 2, artikel 138, lid 3, artikel 139, lid 4, en artikel 140 vastgestelde gedelegeerde handelingen;”.

3.

Bladzijde 134, artikel 209, titel:

in plaats van:

„Verplichting voor de exploitanten om ervoor te zorgen dat andere waterdieren vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat en uitvoeringsbevoegdheid”,

lezen:

„Verplichting voor de exploitanten om ervoor te zorgen dat andere waterdieren vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat”.

4.

Bladzijde 138, artikel 219, lid 1, onder a):

in plaats van:

„… en regels vastgesteld krachtens artikel 211 en artikel 214, lid 2;”,

lezen:

„… en regels vastgesteld krachtens de artikelen 211 en 214;”.

5.

Bladzijde 138, artikel 219, lid 1, onder b):

in plaats van:

„…indien zij uit een beperkingszone worden verplaatst als bedoeld in artikel 208, lid 2, onder a);”,

lezen:

„…indien zij uit een beperkingszone worden verplaatst als bedoeld in artikel 208, lid 2;”.

6.

Bladzijde 140, artikel 223, lid 1, onder b), i):

in plaats van:

„… artikel 61, lid 1, onder a), artikel 62, lid 1, artikel 63, lid 1, artikel 65, lid 1,…”,

lezen:

„… artikel 61, lid 1, onder a), artikel 62, lid 1, artikel 65, lid 1, onder c), …”.

7.

Bladzijde 164, artikel 264, lid 3:

in plaats van:

„… artikel 42, lid 6, artikel 47, artikel 48, lid 3, … artikel 109, lid 2, de artikelen 118 en 119, artikel 122, leden 1 en 2, … artikel 61, lid 6, artikel 162, lid 4…,”,

lezen:

„… artikel 42, lid 6, artikel 47, lid 1, artikel 48, lid 3, … artikel 109, lid 2, artikel 118, lid 1, artikel 118, lid 2, artikel 119, lid 1, artikel 122, leden 1 en 2, … artikel 161, lid 6, artikel 162, lid 3, artikel 162, lid 4…,”.

8.

Bladzijde 167, artikel 271, lid 2, tweede alinea:

in plaats van:

„…en de uitvoeringshandelingen in artikel 118 van deze verordening,…”,

lezen:

„…en de uitvoeringshandelingen in artikel 120 van deze verordening,…”.

9.

Bladzijde 168, artikel 274:

in plaats van:

„…de Commissie de gedelegeerde handelingen als bedoeld in… artikel 122, lid 2, artikel … artikel 239, lid 1, alsmede…”,

lezen:

„…de Commissie de gedelegeerde handelingen als bedoeld in… artikel 122, lid 1, artikel … artikel 239, lid 2, alsmede…”.